Zuidnederlandse immigranten in Dordrecht 1573-

jan. 1573
Hans Hoijensz. van Antwerpen en Annicken Joosten
Jooste van der Elst van Brussel en Trijntken Floris van Dordrecht
Jan Heliasz. van Heel en Neeltgen Petersdr. van der Goes weduwe van Jan Jansz.
februari 1573
Jan de Kuijper van Mechelen en Hillegondt Cornelis van Dordrecht weduwe van Lodewijck van Steenhuijsen
mrt. 1573
Matthijs Thijssen van Diepenbeek en Maria Sweeten van Utrecht
april 1573
Augustijn Hermansz. van Mechelen en Jaapken Cornelis van Dordrecht
juni 1573
Joost Geritsz. van Turnhout en Neelegen Wouters uit Den Haag
Lucas Jansz. van Antwerpen en Stieten Aertsdr. van Dordrecht
juli 1573
Jan Aertsz. van Mechelen en Krijntgen Jans van Dordrecht
aug. 1573
Peter Jansz. van Turnhout en Heilten Hendricx weduwe van Jan Aertsz.
sept. 1573
Adriaen Jansz. van Dordrecht en Maria Cornelissen van Baarl
Willem Joosten van Gulgen en Neelten Lodewijcx van Brugge
okt. 1573
Hans Graeff van Antwerpen en Anna van Beveren van Dordrecht
nov. 1573
Jan Hermansz. van Luttich en Bastiaentgen Jans weduwe van Willem Engels van Dordrecht
Frans van den Bosch en Katalijna van den Burch beiden van Brussel
dec. 1573
Peter de Voss van Gent en Adriaentgen Cornelis van Dordrecht
jan. 1574
Niclaes van Beveren van Dordrecht enMaicken Gielis van Dermonde
Gielis van den Berge van Antwerpen en Lijsbeth Hermans van Nijegastel
mrt. 1574
Adriaen Willemsz. van Antwerpen en Aeltgen Jacobs van Dordrecht
Frans van den Berge van Millen en Pirijne van Pameren van Brussel
Martijn Dalleijn van Rijssel en Magdalena van Ennischoten van Dermonde
Peter van Bossenhoven van Maaseik en Maria Stevens weduwe van Jhelis Cornelis van Dordrecht
mei 1574
Thomas Cornelisz. van Bommel en Lijntgen Gerits van Antwerpen
Willem Stilman van Bergen in Henegouwen en Hillecken Cornelis van Dordrecht’
Frans van Asbrueck van Brussel en Heijlten Willems weduwe van Dordrecht
juni 1574
Gerardt Wouters van Venlo en Jennicken Gerits van Tienen
Hans Capelmans van Vilvoorde en Geertruijdt Adriaens van Antwerpen
Dirck Gerarts van Dordrecht en Pijrena Reiner van Diksmuiden
Gerardt Oosterlinck en Adriaenten Jacobsdr. beiden van Gent
Andries van Venstel van Antwerpen en Anna Cleijns van Groningen
Philips Arentsz. uit Walsslandt en Jennicken Mertensdr. van …
Jeronimus Bruijnseels van Antwerpen en Nellicke Cornelis van Amsterdam
Jan Clanker van Gent en Anna Rombouts van Breda
juli 1574
Hendrick Hendricxsz. van Diest en Maria Allarts van Dordrecht
Hans Vorwerdt van Antwerpen en Thieske Lenaerts van Dordrecht
Hans Haen van Keulen en Lijsken Backers van Antwerpen
aug. 1574
Willem Daeling van Mechelen en Lijsbeth Bartholomeus van A…
sept. 1574
Jaques Wijnen van Oudenaarde en Katelijna Hubrechts van Brussel weduwe van Jan Cornevaer
Gerardt Gielisz. van Luik en Hillecken Peters van ‘s-Hertogenbosch
Jan Hendricxsz. van Culemborg en Grietge Jans weduwe van Brussel
Abraham Cornelis van Leiden en Susanna Thonis van Antwerpen
Gielis Jansz. van Brugge en Neeltge Hubrechts van Dordrecht
Hans Graeff van Antwerpen en Fijtge Jacobsz. van Dordrecht
okt. 1574
Philips Petersz. van Brussel en Antonette van de Werve van Gorinchem
Jaques Miniou van Valencijn en Margriete Willems van de Meren
Peter Boetgens van Antwerpen en Jennicke Karels van Belle
Jan Antheunisz. van Mechelen en Aeltgen Joppen van Dordrecht
nov. 1574
Jaques Florijn van Gent en Maria Daniels van Breda
Jan Geritsz. van Londen en Machtelt Willemsz. van Tielt
dec. 1574
Evert Willemsz. van Griethusen en Claerke Cornelis van Dordrecht
Cornelis Adriaensz. van Dordrecht en Bernardijna Cornelis van Brussel
Geeman van Swol van Antwerpen en Lijsbeth Bartholomeus weduwe van Dordrecht
Guilaem Cornelisz. van Dongen en Hijtgen Jans van Antwerpen
Piere Vine van Duevarij en Miselle Herman van Kamerijk
Willem Riels van Diest en Engelte Joppen van Dordrecht
Hans Hixkens van Antwerpen en Leenken Backers