Van Duijnen

IIa. Adriaen Janz van Duijnen

ORA Dordrecht 1556, akte 40: op 5 aug. 1592 verkoopt Adriaen Jansz. van Duijnen, achtraad en burger van Dordrecht, aan Dirck Jansz. hoedenmaker, een huis achter in het Steegoversloot, staande tussen de gracht en het huis van Willem Bocx. Waarborg: Wouter Jansz. van Duijnen. De koper is schuldig aan de verkoper 612 gl. Borg: Jacob de Bode hoedenmaker.

IIb. Wouter Jansz. van Duijnen

kinderen (volgorde onzeker):

a. Abraham Woutersz. van Duijnen Woutersz., volgt IIIa

b. Simon Woutersz. van Duijnen, volgt IIIb

IIIa. Abraham Woutersz. van Duijnen, weduwnaar van Dordrecht (1605), trouwde NG Dordrecht 23 jan./13 febr. 1605 Lisbeth Willem Stopendr., van Dordrecht (1605)

IIIb. Simon Woutersz. van Duijnen, van Dordrecht wonende te Leiden (1609), tingieter, trouwde NG Dordrecht22 febr./17 mrt. 1609 (procl. Leiden) Lijsbet Laurensdr. , jonge dochter van Dordrecht wonende bij Marike Bouwens (1609)