Bronnenpublicaties

Transcripties van archiefstukken, die zich bevinden in het Regionaal Archief Dordrecht, aangevuld en toegelicht met gegevens uit andere archivalia, literatuur en Internet

Het archief was gevestigd in het pand Stek 13 te Dordrecht, vanaf december 2015 in het Hof.

Afkortingen:

f. = folionummer

inv. = inventarisnummer

NG = Nederduits Gereformeerd

ONA = oud notarieel archief

ORA = rechterlijk archief

SA = Stadsarchief

sgd = ‘s-Gravendeel

WK = weeskamer