Dibbets

Literatuur:

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I18187.php

I. Johannes Dibbetzius Hendrixsz., van Duisburg in het Land van Kleef (1602),predikant te Brielle, te Dordrecht 7 aug. 1597, overleden 3 dec. 1625, trouwde NG Dordrecht 12 mei 1602 (door schrijven van Arnhem, op 2 juni 1602 bescheid gegeven om te Arnhem te trouwen)Fransken van Dans Jansdr., van Arnhem (1602)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Henricus Dibbets, juli 1603, volgt IIa

b. Johannes, juni 1605

c. Franciscus Dibbets, mrt. 1607, predikant, trouwde NG Dordrecht 2 sept. 1632 Adriana Cornelisdr. van Gesel

Kinderen:

c-1. Joannes, april 1634

c-2. Cornelia, jan. 1636

c-3. Franchijna Dibbets, ongehuwd,overleden ca. 1687

ORA Dordrecht inv. 1631, f. 40: op 17 juli 1687 verkopen mr. Jacob van Mewen en Abraham Stoop, als executeurs-testamentair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Franchijna Dibbets, enige dochter van wijlen Adriana van Gesel, weduwe van ds. Franciscus Dibbetius, alsmede ds. Ludovicus Suggeraet, predikant te ‘s-Gravenhage, als voogd van zijn onmondig kind [Casparus Suggeraet], door hem verwekt bij Johanna de Man, en Lucretia de Man, allen erfgenamen van Franchina Dibbets, voor 5500 gl. aan Johannes Beijen wijnkoper een huis, vanouds genaamd “Roosendael”, staande in de Wijnstraat omtrent het kaaswaaggebouwtussen het huis, genaamd “Blijenburgh” en het huis van Lucretia de Man.

d. Adam Dibbets, dec. 1613, volgt IIb

IIa. Henricus Dibbets, gedoopt NG Dordrecht juli 1603, predikant te Brielle, te Dordrecht 14 april 1633, overleden 22 febr. 1673, trouwde NG Dordrecht 28 nov. 1627 Janneken Bergaigne

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht, behalve Johannes):

a. Johannes Dibbetius, gedoopt NG St. Anthoniepolder sept. 1628, predikant te Westmaas. (1651), ‘s-Gravendeel (1653), Tholen (1662), Brielle (1671)en Dordrecht (1673), emer. 1706,begraven Dordrecht20 okt. 1709, trouwde 1e NG Westmaas 12/26 mei 1652 Maria van den Beek, gedoopt NG Dordrecht april 1623, overleden ald. 5 dec. 1675, 2e NG Tholen 9/30 aug. 1676 Elisabeth Borsselaer, 3e NG Dordrecht/De Lindt 19 okt./4 nov. 1681 Emma van der Kemp

b. Franciscus Dibbetius, sept. 1634, predikant te Tholen 1655-1693, trouwde 1e NG Dordrecht 4/20 april 1655 Lydia Cool, 2e NG Dordrecht 17 nov. 1658 (ondertrouw) Sophia van den Honert

c. Hendricus, juni 1636

d. Diderick (Theodorus) Dibbets, jan. 1640, trouwde ca. 1665 Cornelia Schoormans

Kind:

d-1. Henricus, gedoopt NG Dordrecht 6 aug. 1666

IIb. Adam Dibbets, gedoopt NG Dordrecht dec. 1613, jongman van Dordrecht wonende bij de Grote Kerk (1635), weduwnaar van Dordrecht wonende omtrent de Tolbrug (1641), apotheker, trouwde 1e NG Dordrecht 8 april 1635 Catharina Gillisdr. van Boudonck, van Dordrecht wonende bij de Vleeshouwersstraat (1635), 2e NG Dordrecht 25 aug. 1641/10 sept. 1641 Cornelia van Beverwijck, jonge dochter van Dordrecht wonende omtrent het Groothoofd (1641)

ORA Dordrecht inv. 1612, f. 18 e.v.: op 14 mei 1647 verkoopt Adriana de Beveren, vrouwe van Meerdervoort en het Cortambacht van Zwijndrecht, aan dr. Adam Debits, achtraad van Dordrecht, een huis tussen de Visbrug en de Tolbrug, genaamd “den Dolphijn en Brunswijck”, strekkende van de Voorstraat tot op de haven, aan de rechterzijde van vorenbelend door het huis van Adriaen Vinck de oude en van achteren door het huis van Helman van de Heuvel plateelbakker en aan de linkerzijde van voren en van achteren door het huis van mr. Dirck

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

a. Janneken, 20 sept. 1637

b. Johanna Dibbets, okt. 1638, trouwde 1e NG Dordrecht 10 aug. 1653 Dionisius van der Kesel, 2e NG Dordrecht 13 febr. 1656 Michiel van der Kesel

c. Alidt, sept. 1639

Berck.

Ex 2:

d. Catharina DibbetsAdamsdr., gedoopt NG Dordrecht juni 1642, jonge dochter van Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1662), trouwde NG Dordrecht 29 jan./14 febr. 1662, trouwde NG Dordrecht 29 jan./14 febr. 1662dr. Johan Becius, gedoopt NG Dordrecht sept. 1626, jongman van Dordrecht wonende bij de Wijnbrug (1662), trouwde NG Dordrecht 29 jan./14 febr. 1662, trouwde NG Dordrecht 29 jan./14 febr. 1662dr. Johan Becius, gedoopt NG Dordrecht sept. 1626, jongman van Dordrecht wonende bij de Wijnbrug (1662), doctor in de medicijnen, “Genees-meester” (gaf anatomische lessen in de gildekamer van de chirurgijns in de Wijnkoperskapel) vanaf 1664 (Balen, o.c., p. 658), oudraad en schepen van Dordrecht, zoon van Carel Becius en Adriana Meijs]

e. Bartholomeus, 18 juli 1643

f. Johannes, sept. 1644

g. Maria, 23 dec. 1646

h. Adamina Dibbets, 9 mei 1650, trouwde 1673 Hartloff van Schellebeeck