Van Nieuwkerk

I. Reijer Gerritsz. van Nieuwkerke (van de Nieukerck), jongman geboren te Leerdam, meester-smid en burger van Dordrecht (1678), trouwde Gerecht Dordrecht 27 okt./13 nov. 1678 (onderscheiden gezindten) Johanna Constant jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht (1678), dochter van Lambert Constant, steenhouwer en NN.

Uit dit huwelijk:

II. Lambertus(Lammert) van Nieuwkerke, gedoopt Oud-Kath. Dordrecht 25 jan. 1681, trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten)19 juli 1711 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met Lijsbeth van Hees, weduwe van Pieter van Lier) Antonetta (Antonia)van Lier, gedoopt Oud-Kath. Dordrecht 22 febr. 1689, dochter van Pieter van Lier en Lijsbeth van Hees.

Uit dit huwelijk:

III. Pieter van Nieuwkerke, gedoopt RK Dordrecht 25 mei 1721, jongman van Dordrecht (1753), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 30 jan. 1783 (Pieter van Nikerk, laatkinderen na, in het Papeterspaadje, bestegraf),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 25 okt./11 nov. 1753 (beiden wonende buiten de Sluispoort, de bruid geassisteerd met haar vader Willem de Visser, getrouwd door ds. Tetterode)Jenneke de Visser, gedoopt NG Dordrecht 2 sept. 1725,jonge dochter van Dordrecht (1753), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 13 febr. 1783 (Jenneken de Visser, weduwe van Pieter Nikerk, laat kinderen na, in het Papeterspaadje, beste graf), dochter van Willem de Visser en Cornelia Schouten.

Uit dit huwelijk:

IV. Lammert (Lambert, Lambertus)van Nieuwkerk (van Niekerk), gedoopt RK Dordrecht 9 juni 1754, jongman geboren te Dordrecht en wonende in de Bakstraat (1784), weduwnaar wonende achter de Nieuwkerk (1798),trouwde 1e Gerecht Dordrecht 15 juli/23 nov. 1784(de tante van de bruidegom, Dirkje de Visser, huisvrouw van Hermanus den Broeder,verklaart, dathij geen ouders meerheeft, getuige voor de bruidis haar moeder Jenneke Sliep, huisvrouw van Aert du Hen; aangezien de bruidegom van de Roomseen de bruid van de Gereformeerde religie is moeten de geboden van zes tot zes weken afgekondigd worden) Clazina du Hen , jonge dochter geboren te Dordrecht en wonende in de Nieuwstraat (1784), trouwde 2e Gerecht Dordrecht 12 april/30 april 1798 (pro deo, bruid geassisteerd met haar zuster Neeltje Vosdonk) Teuntje Vosdonk, gedoopt NG Dordrecht 7 febr. 1759, jonge dochter geboren te Dordrecht en wonende achter de Nieuwkerk (1798), overleden Dordrecht 10 jan. 1841 (in een huis aan de Augustijnenkamp, nr. C:1120), dochter van Jurriaan (Jurrie) Vosdonk en Geertruij de Boef.

Uit het tweede huwelijk:

V. Pieter van Nieuwkerk, geboren Dordrecht30 aug.1799,molenaarsknecht (1818), arbeider (1840, 1841,1863, 1872), overleden Dordrecht 25 jan. 1872 (in het Gasthuis in de Visstraat), trouwde1e Elisabeth van der Burg, overleden Dordrecht 8 dec. 1837,2e Dordrecht5 dec. 1838 Johanna Smids, geboren Dordrecht 1795, overleden Dordrecht 3 jan. 1875 (in een huisin de Augustijnenkamp), dochter van Rosier Smits en Maggeltje Pikkelen. Zij was eerder gehuwd met Pieter Smits, overleden Dordrecht 12 dec. 1837.

– 1818: Certificaat van de Nationale Militie, lichting 1818, Pieter van Nieuwkerk, geboren Dordrecht 30 aug. 1799, molenaarsknecht, is definitief vrijgesteld van militaire dienstplicht uit hoofde van enige zoon te zijn(huwelijkse bijlagen 5 dec. 1838, akte 1990

Uit het huwelijk van Pieter van Nieuwkerk en Johanna Smits:

VI. Pieter van Nieuwkerk, geboren Dordrecht 28 febr. 1840 (in een huis in de Augustijnenkamp), stukadoor (1863), trouwde Dordrecht 20 mei 1863 Cornelia Wilhelmina Schuurman, geboren Dordrecht ca. 1834, dochter van Antonie Schuurman, ambtenaar te Dordrecht (1863) en Adriana Slikboer

Kinderen:

a. Pieter, geboren Dordrecht 28 aug. 1863

b. Antonie, geboren Rotterdam 29 juli 1865

c. Johanna Cornelia, geboren Rotterdam 14 april 1868

d. Pieter Cornelis. geboren Rotterdam 23 okt. 1870

e. Adriana Helena, geboren Rotterdam 7 mei 1872

f. Cornelis, geboren Rotterdam 8 juni 1874