Huwelijken van militairen in Dordrecht

Laatst gewijzigdop 20 juni 2018

Huwelijken en attestaties van militairen en ex-militairen in de trouwboeken van Dordrecht

(Alle gezindten, met uitzondering van de Engelse/Schotse kerk. Het trouwregister van de Engelse/Schotse kerk te Dordrecht is door mij gepubliceerd in Ons Voorgeslacht no. 427 (mei 1992), p. 232-262.).

Geraadpleegde literatuur:

H. Ringoir, Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813 (‘s-Gravenhage 1981)

NG, 7 jan. 1590: Franchoijs Michielsz. van Londen in Engeland soldaat onder kapitein Weer en Jennicken Jan Wuestendr. van Budel in Brabant weduwe van Peter Coerwij soldaat van Geertsbergen, getrouwd 21 jan. 1590

NG, 14 jan. 1590: Thomas Hall Engelsman van York soldaat onder kapitein Weer en Lijsbetten Dierick van Weselsdr. van Emmerick, getr. 11 febr. 1590

NG, 21 jan. 1590: Robert Baal van Bettler in Engeland soldaat onder kapitein Weer en Stinten Andriesdr. van Brussel weduwe van Jaques van Loo van Antwerpen soldaat

NG, 28 jan. 1590: Jan Davidtsz. Engelsman soldaat onder kapitein Weer en Neeltgen Cornelis Cornelisdr. van Oudenbosch, getrouwd 20 febr. 1590

NG, 25 sept. 1594: Diric Martensz. Engelsman onder de overste Veer weduwnaaren Heijlken Jacobsdr. van Dordrecht weduwe van Schrevel Cornelisz.

NG 21 mei 1595: Hendrick Jared Engelsman soldaat onder de overste Veer en Maricke Petersen van Hensberch, van “Louven”, 6 juni 1595 bescheid gegeven om te Slingeland te trouwen

NG, 23 sept. 1601: Hans Pietersz. van Colen soldaat onder de graaf van Solms en Mariken Pieter Jansdr. van de Mee bij Hoochstraten, testimonium a capitaneo, getr. 9 okt. 1601

NG, 31 mrt. 1602: Herman Hermansz. [Poot] kleermaker van Wesel en soldaat in de compagnie van graaf Hendrik liggende te Geertruidenberg en Magdalena Cornelis Baleijnendr., van Dordrecht, procl. te Geertruidenberg en bescheid van de kapitein, getr. 12 mei 1602

[ONA Dordrecht inv. 77, f. 11: op 27 jan. 1639 compareert voor notaris D.S. Coplaer Magdaleentgen Cornelisdr., weduwe van Herman Hermansz. Poot, in zijn leven koster van de Augustijnenkerk. Zij verklaart voldaan en betaald te zijn door Salomon Fransz., bakker te Dordrecht, die getrouwd is geweest met haar dochter Lijsbeth Hermansdr. Poot, van hetgeen Lijsbeth aan haar, comparante, heeft gelegateerd in het testament, dat zij op 31 mei 1637 heeft gepasseerd voor notaris S. Muijs te Dordrecht.]

NG, 19 jan. 1603: Jasper Jansz. van Mechelen soldaat onder de compagnie van graaf Hendrik van Nassau en Mariken Rutten van Dordrecht, door schrijven van Geertruidenberg, getrouwd 13 febr. 1603

NG, 16 mrt. 1603: Thomas Wiler Engelsman soldaat onder kapitein Struijs en Lijsbet Stevens, van Utrecht, weduwe van Glaude Levrij

NG, 4 jan. 1604: Robert Stuart Schotsman onder kapitein Morre en Maeijcken Wesmor Eduardsdr. uit Engeland weduwe van Henric Martensz. Engelse soldaat, testimonium a capitaneo et de morte mariti sponsae, bescheid gegeven door ds. Servatius om te Oostende te trouwen 17 jan. 1604

NG, 18 jan. 1604: Adriaen Jansz. spellemaker en Geertken Thonis Jacobsdr. weduwe van Jonchans van Lingen soldaat, beiden van Dordrecht, getrouwd 1 febr. 1604

NG, 1 febr. 1604: Laurentz Hugensz. vaandrig van de gouverneur van Geertruidenberg en Daenken Frantz Jansdr. van Dordrecht, proclam. Geertruidenberg, getrouwd op het bescheid van Geertruidenberg 24 febr. 1604

NG, 8 febr. 1604: Alexander Stuart Schotsman soldaat onder kolonel Marquette [1] en Vrouken Claes Pietersdr. van Hamburg dienstmaagd in het pesthuis, sponsus testimonium a capitaneo, getrouwd op 22 febr. 1604

NG, 8 febr. 1604: Jan Cambie korporaal onder de compagnie van kolonel Marquette van Ouseel in Vlaanderen en Janneken Jacobsdr. van Brugge wonende in het huis waar ds. Hubert in gewoond heeft, getrouwd op 22 febr. 1604

NG 15 febr. 1604: Raef Graeco Engels soldaat onder de compagnie van Horatio Veer en Janneken Thomasdr. van Oudenaarde wonende te Dordrecht. Door schrijven van Leiden. Bescheid gegeven om te Leiden te trouwen [ondertrouw NG Leiden 2 febr. 1604]

Horacio Vere, 1st baron Vere of Tilbury (1565-1635)

NG 15 febr. 1604: Pake Bourgeois uit Frankrijk soldaat onder de compagnie van De Marquette en Catelijne de Roald van Luik weduwe van Anthoni Patijn. Proclamatie in de Waalse kerk.

NG 29 febr. 1604: Claes van Giffen Robrechtsz. weduwnaar luitenant van de compagnie van de Heer van der Merwe liggende in garnizoen te Breda en Catelijne Maes Thomasdr. van Ravesteijn. Proclamatio Breda. Bescheid gegeven om te Breda te trouwen op 21 maart 1604

NG 29 febr. 1604: Willem Poul Engelsman adelborst onder kapitein Willem Walrave en Grietken Michielsdr. van Iperen weduwe van Everaert Deij

NG 1 maart 1604: Gerit Wonderswijc Geritsz. van Overwesel soldaat onder kapitein Adriaen Sluijmer liggende in garnizoen op de Klundert en Anneken Diricx Henricxdr. van Dordrecht. Testimonium a capitaneo et proclamatio Klundert. Bescheid gegeven om te huwen op de Klundert op 22 maart 1604.

NG 14 maart 1604: Claes Coopman Pietersz. van Lunenburch soldaat onder de heer Maldre en Geertken Henricxdr. van Amersfoort weduwe van Joost Joostensz. linnenwever. Proclamatio Bodegraven en Ouderwater. Sponsus testimonium a capitaneo sponsa de morte mariti. Getrouwd door Ds. Servatius op 18 april 1604.

NG 21 maart 1604: Lenard Jansz. van Maastricht soldaat onder de compagnie van kolonel Marquette en Lisbeth Pieter Lambrechtsdr. van Waalwijk in de Langstraat wonende in de Heer Mathijsstraat [Kolfstraat] achter bij de brug tot Anneken Heijns. Testimonium a capitaneo, proclamatio Middelburg. Getrouwd in Middelburg 6 april 1604.

NG 15 aug. 1604: Thomas Derdent geboren van Londen korporaal onder kapitein Pegnan en Elizabeth Berentsdr., van Wolthuijsen bij Embden weduwe van Cornelis Backhuijs, opgetekend door Allendorp, in het Gasthuis.

NG 15 aug. 1604: Henric Albrechtsz. weduwnaar van der Vecht in het Sticht van Munster soldaat geweest onder de compagnie van graaf Henric en Willemijnken Henricxdr, van ‘s-Hertogenbosch, weduwe van Hans Torenburch van Antwerpen, wonende in het Tolbrugstraatje, procl. te Geertruidenberg. Heeft bescheid genomen om in Zwijndrecht te trouwen op 11 sept. 1604.

NG 29 aug. 1604: Pieter Barbé van Duijsberg soldaat geweest onder de compagnie van graaf Henric en Celiken Jan Lathouwersdr., van Roij bij Leuven, wonende in het Tolbrugstraatje naast “de Vergulden Appel”, procl. te Geertruidenberg. Op 2 okt. 1604 bescheid gegeven om in Zwijndrecht te trouwen, nadat ons is gebleken, dat de geboden te Geertruidenberg gegaan waren.

NG 12 sept. 1604: Guilliaume Launoije van Caen in Frankrijk soldaat onder kapitein Gilis en Geertruid Pietersdr., van Hasselt weduwe van Niclaes le Meer, door schrijven van ds. Polyander

NG 19 sept. 1604: Hoseas Rosting soldaat onder de heer Marquette geboren te Provincion in Frankrijk en Catharina Adriaen Adriaensdr., van Dordrecht, door schrijven van Polyander.

NG 3 okt. 1604: Jochem Bastiaensz. van Berlijn in Brandenburgerland soldaat onder kapitein Claes Honertsteijn en Hendricxken Hendrick Hendrickxdr., van Bommel. Is bescheid van de kapitein getoond. (in margine: Hiervan bescheid gegeven op 28 okt. 1604.)

NG 3 okt. 1604: Andries Cooplant van Edinborch in Schotland pasteijbacker en Christina Domman uit Schotland weduwe van Jan Ermer soldaat onder kapitein Hamelton. Getrouwd op 11 april 1606 [sic]. Hiervan bescheid gegeven op 22 aug. 1606. Nog eens bescheid gegeven op 19 mrt. 1608.

NG 5 dec. 1604: Jan Geritsz. van Borchorst in het graafschap Bentheim conducteur van de artillerie weduwnaar en Lijncken Joost de Bruijnsdochter van Antwerpen wonende in de Breestraat, getrouwd 8 dagen voor Pasen anno 1605

NG, 19 dec. 1604: Herman Colhans van Hesmanshusen constabel uit het land van Hessen en Jaapke Jansen van Doren weduwe van Michiel Jansz.soldaat, getrouwd 2 jan. 1605

NG, 26 dec. 1604: Johan Ogle Ridder luitenant kolonel van generaal Franchoijs Veer [2]en kapitein van een compagnie voetknechten en Elijsbeth de Vrijes Cornelisdr. van Dordrecht, getrouwd 1 febr. 1605

[On Dec. 26th 1604 were married in the Dutch Reformed Church of the city of Dordrecht (prov. Holland, United Provinces) Sir John Ogle lt. colonel of general Francis Vere and captain of a company of foot-soldiers and Elisabeth de Vries daughter of Cornelis de Vries of Dordrecht, and were married in said church on Febr. 1st 1605. Sir Johan Ogle was born in Bolton, Northumberland on Febr. 25th 1568and was buried in Westminster Abbey, Londonon March 17th 1640. He was a son of Luke Ogle of Eglingham and Julian NN. Elizabeth, daughter of Cornelis Willemsz. de Vries and Levina Dingemansdr., waschristened in the Dutch Reformed Church of Dordrecht on Sept. 9th 1582. Her parents were married in the same church on Aug. 16th 1580, after they had been betrothed there on July 31th 1580. Elizabeth’sfather, Cornelis Willemsz. de Vries, was mayor (“burgemeester”) of Dordrecht in 1599 en 1600 [M. Balen, De beschryvingevan de stad Dordrecht (Dordrecht 1677) vol. I. p. 256]. John Ogle and Elizabeth Cornelisdr. de Vries had 4 sons and 7 daughters. Two them werechristened in the Dutch Reformed Church of Dordrecht, Levina on Dec. 17th 1605 and Cornelis in March 1622.]

Sir John Ogle.

[Sir John Ogle (geboren in 1568,overleden in 1640) diende sedert 1589 als militair in de Nederlanden, eerst onder Francis Vere, later onder Horace Vere. Hij nam deel aan de slag bij Nieuwpoort (1600),het beleg van Oostende (1601-1604) en(als kolonel) de verovering vanSluis (1604). Prins Maurits maakte hem gouverneur van Utrecht, was echter niet tevreden over zijn optreden tijdens de crisis van 1618 en verving hem door sirHorace Vere. Ogle keerde terug naar Engeland en nam in 1634 deel aan de gevechten in Ierland. (Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deel V (Leiden 1921), kolom 384)]

NG, 26 jan. 1605: Willem Aerwel Engels soldaat onder kolonel Veer en Mariken Jansdr. van Dordrecht weduwe van Adriaen Aertsz. van Breda, bescheid van de kapitein, getrouwd 16 jan. 1605

NG, 2 jan. 1605: Jan Marcusz. soldaat onder de Heer van Marquette weduwnaar van Mechelen en Lisken Damis Adriaensdr. van Dordrecht, sponsus testimonium de morte uxoris, getrouwd 18 jan. 1605

NG. 2 jan. 1605: Jan Barckson soldaat Engelsman onder de Heer Ooglee weduwnaar en Maricken Aert Mertensdr. van Antwerpen, getrouwd 1605, “attestatie gegeven dat bij getuijghen was getuijgt dat hij vrij was”

NG, 2jan. 1605: Willem Petersz. houthouwer van Wezel en Lijsbeth Rochusdr. van Nieuwpoort bij Schoonhoven weduwe van Rochus Claesz. cuper, bescheid van de kapitein onder welke hij gediend heeft, getrouwd 12 febr. 1605

NG, 9 jan. 1605: Matthijs Wendler van Schafhusen in Zwitserland lijndraaier soldaat geweest onder kolonel Achthoven wonende aan de Spuipoort en Geertruid Willemsdr. van Arnhem weduwe van Willem Calnin Schotsman sergeant geweest, testimonium a capitaneo et sponsa de morte mariti, getrouwd 27 dec. 1605

NG, 9 jan. 1605: Willem Wels Engelsman soldaat onder kolonel Veer en Anneken Ockersdr. weduwe van Raef Stro van Dordrecht woont bij de Spuistraat naast de Bonte Koe

NG, 16 jan. 1605: Willem Tidder Engelsman soldaat onder Ridder Oogle en Lijsbet Mecka Jansdr. uit Engeland, sponsus testimonium a capitaneo, getrouwd 30 jan. 1605

NG, 16 jan. 1605: Marmeduc Jaexsoon Engels soldaat onder kolonel Veer en Truijcken Adriaensdr. van Dordrecht weduwe van Tonis Joppen schipper woont bij de Nieuwkerk bij de Oijevaer, getrouwd 20 febr. 1605

NG, 27 febr. 1605: Gerit Bruijninck van Bielefeld in Westfalen soldaar onder kolonel Marquette en Catelijne Jansdr., van Amsterdam weduwe van Jacob Franchoijs, bescheid van de kapitein

NG, 17 juli 1605: Wouter Sandersz. weduwnaar van Meenen kapitein van een compagnie voetknechten en Petronella Crooswijc van Dordrecht weduwe van Pouwels Henricxsz. Schol

NG, 11 dec. 1605: Willem Haecks Engels soldaat onder kapitein Ogle en Diver Brunte van Montfort weduwe van Willem Rogge soldaatonder kapitein Winter

[SA Dordrecht archief 27, inv. 3 (acta van de NG Kerkenraad van Dordrecht, f. 14v, acta dd 5 jan. 1606: “Dewijl Willem Haax soldaet onder Col. Ogle, dewelcke hier is ondertrout ende kercke gebot heeft gehat den 11 Decemb. 1605, wort geseijt noch een getroude vrouwe te hebben ende tselve voor den kerckenraet heeft verklaert Neeltgen d’huijsvrou van Thomas Somer Tamborijn vande Compagnie van Col. Ogle vvt de voorsz. Willem Haax verstaen te hebben, hebben de Broederen goet gevonden dat men mit de trouwe vande voorsz. Willem Haax mit Dijver Brunte niet sal voortvaren, ten sij dat hij van mijne E. heeren vande eerste vrou vrijgekent sij.]

NG, 1 jan. 1606: Robbrecht Claesz. soldaat geweest onder kapitein Braack “hij is van Lonnen [Londen]” en Engel Lubbe geboortig van Beveren [in Oost-Vlaanderen] weduwe van Jan Davidts Engelsman, getrouwd 17 jan. 1606

NG, 1 jan. 1606: Thomas Hutgersz. Engelsman soldaat onder kolonel Veer en Aelte Jan Gijsbrechtsz. van Düsseldorf, habet consensus a capitaneo, hiervan bescheid gegeven 17 jan., getrouwd 15 jan. 1606

NG, 8 jan. 1606: Peter Trade Engelsman soldaat onder kolonel Veer en Maricken Claes Stocxdr. weduwe van mr. Peter Haeck doctor, “sij is van Leeuwen”, bescheid gegeven om te Zwijndrecht te trouwen 28 jan. 1606

NG, 8 jan. 1606: Samuel Sellaerts Engelsman soldaat onder kapitein Seger en Griete Jacobsdr. weduwe van Robbert Moer adelborst onder dezelfde compagnie, 22 jan. 1606 bescheid gegeven om te Naarden te trouwen

NG, 22 jan. 1606: Jan Moelens Engels soldaat onder kolonel Veer en Trincken Christiaen Jansdr. van Heusden, getrouwd 5 febr. 1606

NG, 22 jan. 1606: Pierre de Sigure Spanjaard soldaat onder de heer van Marquette en Agnete [sic] weduwe van Pieter Jansz. uit het Land van Luik, door schrijven van ds. Polyandri [3]

NG, 22 jan. 1606: Nicolas Huart van Montigui soldaat onder de heer van Marquette en Anne Robertsdr. van Antwerpen weduwe van Robert Tibau, door schrijven van ds. Polyandri

NG, 29 jan. 1606: Willem Freyd Engelsman soldaat onder kolonel Ogle en Neelken Adriaensdr. weduwe van GilisJansz. arbeider aan de straat, sponsus testimonium a capitaneo, getrouwd 12 febr.

NG, 29 jan. 1606: Jan Grassam Engels soldaat onder kolonel Ogle en Janneken Wessel van Amsterdam weduwe van Herman Egberts, getrouwd in Zwijndrecht 25 juni 1606

NG, 29 jan. 1606: Jan Willemsz. Engels soldaat onder kolonel Ogle en Trincken Pieter Thomasdr. van Noorwegen, hiervan bescheid gegeven op 27 juni 1606, getrouwd 19 febr. 1606

NG, 29 jan. 1606: Hugo Jansz. “uit Walsch Engelant” onder kolonel Veer en Fortgen Daurens uit “Sommerfelt” in Engeland weduwe van Robbert Daurens

NG, 29 jan. 1606: Floris Bassene uit Dauphiné soldaat onder de heer van Marquette en Neelken Albrecht Aertsdr. van Dordrecht, getrouwd 12 febr. 1606

NG, 5 febr. 1606: Olivier Saert Engels soldaat onder kolonel Veer en Lisbeth Jacob Gijsbrechtsdr. van Nijmegen, habitat in de Mariënbornstraat in “de Wint” tegenover de knopmaker

NG, 19 febr. 1606: Wouter Sandersz. kapitein weduwnaar van Meenen in Vlaanderen en Maria Eelinx van Breda weduwe van kapitein Derdenil du Boijs, proclam. Breda, getrouwd 12 mrt. 1606

NG, 19 febr. 1606:Samuel Ma Engels soldaat onder kapitein Ogle en Catelijne Davidsdr. weduwe van Jaques Jansz. uit Engeland, testimonium a capitaneo, hiervan bescheid gegeven 19 mei, getrouwd 2 mei 1606

NG, 26 febr. 1606: Robert Bennet Engels soldaat onder kolonel Ogle en Gratie Hartsch van Engeland weduwe van Robert Geritsz. soldaat geweest, testimonium a capitaneo, getrouwd 16 mrt. 1606

NG, 12 mrt. 1606: Thomas Cool Engels soldaat onder kolonel Horatio Veer en Maricken Gijsbrechtsdr. van Vlissingen weduwe van Merten Trutse soldaat

NG, 12 mrt. 1606: Jooris Thomson Engelsman soldaat onder kolonel Horatio Veer en Maricken Rutgen “Scotsvrouw” weduwe van Thomas Sertsen, bescheid van de kapitein

NG, 12 mrt. 1606: Bartholomeus Wesselman van Lunenborch soldaat onder de heer Marquette en Jennicken Jacob Hendricxdr. van Dordrecht, sponsus testimonium a capitaneo, getrouwd 28 mrt. 1606

NG, 19 mrt. 1606: Thomas Mallet soldaat onder kapitein Wouter Sanders weduwnaar van Antwerpen en Deliaen Dierick Jansdr. van Dordrecht, sponsus testimonium a capitaneo, sponsa consensus patrui [patruus = oom van vaderszijde]

NG, 19 mrt. 1606: Vincent Herisz. Engels soldaat onder kolonel Ogle en Jacomijnken Jansdr. weduwe van Jan Brouwer Engels soldaatvan S. Wijnocxberge in Vlaanderen, sponsus testimonium a capitaneo, sponsa mortis mariti

NG, 26 mrt. 1606: Rochus Lievensz. van Zierikzee korporaal onder de compagnie van Philips van Varic weduwnaar “leijdt inde Voorn” en Grietken Jansdr. van Keulen weduwe van Consijn van Melande, proclam. “in den Voorn”

NG, 2 april 1606: Niclaes Cleen van Hamburg soldaat onder de overste Lambrecht Saecles commanderende te Geertruidenberg en Tannichen Jansdr. van Dordrecht, door schrijven van Geertruidenberg, bescheid gegeven op Geertruidenberg 21 april 1606

NG, 9 april 1606: Roelant de Backer van Kortrijk soldaat onder kolonel Marquette en Geertken Frantz Adriaensdr. van Dordrecht, getrouwd 23 april 1606

NG, 16 april 1606: Diric Massij Engels soldaat kolonel Ogly [Ogle] en Neelken Jansdr. van Breda weduwe van Jan Thonisz. de Vos “tamborijn”, sponsus testimonium a capitaneo, sponsa de morte mariti, bescheid gegeven om te trouwen in het leger 29 aug. 1606, zij hebben daarna bescheid getoond, dat zij te Doesburg zijn getrouwd.

NG, 16 april 1606: Jan Overton Engels soldaat onder kolonel Ogle en Lijsbet Merten Aertsdr. van Dordrecht weduwe van Gielis Willemsz. soldaat, bescheid van de kapitein, bescheid gegeven op Zwijndrecht 13 mei 1606

NG, 16 april 1606: Jan Mils Engels soldaat onder kolonel Ogle en Stinten Lievensdr. van Leiden weduwe van Pauwels Thoenisz., bescheid van de kapitein, getrouwd 18 april 1607 [sic]

NG, 23 april 1606: Willem Huyes Engels soldaat onder kolonel Veer en Trinten Nepos Diericxdr. van Nuijs, bescheid gegeven om op Zwijndrecht te trouwen 13 mei 1606

NG, 30 april 1606: Hans Ulrich Wederkeer soldaat geweest onder kapitein Henric Wetaler van Zürich in Zwitserland en Adriaenken Pieter Jansdr. van Bael in Brabant, habitat op de Riedijk in “de Korenbloem”

NG, 7 mei 1606 Philips Vleens Philipsz. van Antwerpen soldaat onder kapitein Robert de Bijlij en Martijntien Jan Jansdr. van Turnhout, getrouwd 18 juni 1606

NG, 7 mei 1606: Gerardt Jansz. van Minden soldaat onder jonker Aernhout van der Mijll en Catharina Willem Ottendr., testimonium a capitaneo, getrouwd 21 mei 1606

NG, 7 mei 1606: Andries Heij adelborst onder kolonel Backer Schotsman en Christina Geerden Jansdr. uit Schotland, bescheid van de kapitein

NG, 28 mei 1606: Hugo Sijbes weduwnaar van Veenwolde in Friesland soldaat onder jonker Arent van der Mijl liggende in garnizoen te Geertruidenberg en Jenneken Jans van Leiden weduwe van Jan Wielart soldaat geweestonder kolonel Veer, proclamatie te Geertruidenberg, sponsus feret testimonium a capitaneo

NG, 4 juni 1606: Cornelis Hendricxsz. van Utrecht soldaat onder kapitein Wouter en Catalijna Mons uit het Land van der Goes, door schrijven Lamberti predikant in Willemstad

NG, 4 juni 1606: Kuert Strouwe in het Landgraafschap van “Dermerstadt” soldaat onder kapitein jonker Arent van der Mijll en Annicken Sijbrantsdr. van Amsterdam weduwe van Matheus Erasmus, door schrijven van Geertruidenberg, 19 juni bescheid gegeven om te Geertruidenberg te trouwen

NG, 4 juni 1606: Claes Claesz. van Berch bij Wezel sergeant onder kapitein Robert op het fort van Klundert weduwnaar en Judith Jan Jansdr. van Tijcker bij Luik, proclamatie in de Klundert et in Gallica Ecclesia, sponsa testimonium parentum, zijn door ds. Polyander getrouwd na de derde uitroeping

NG, 11 juni 1606: Isaac Jansz. weduwnaar van Mechelen soldaat onder kapitein Wouter Sandersz. en Aeltken Jansdr. van Antwerpen weduwe van Jan Jansz. schoenlapper

NG, 11 juni 1606: Samuel Piersz. Engelsman weduwnaar soldaat onder kapitein Berkhout en Willemken Govaerden van Breda weduwe van Adriaen Aertsz. van Oorschot

NG, 18 juni 1606: Jan van den Grave soldaat onder kapitein Barthouwt en Maijcken Lauwrensdr. van Bruijssel weduwe van Jan Petersz. soldaat geweest (uit Friesland), proclamatie te Grave

NG, 6 aug. 1606: Robrecht Jaques kleermaker soldaat geweest onder kolonel Veer en Jennicken Montans Anemaersdr. van Geervliet, hiervan bescheid gegeven 21 okt. 1606 om in Zwijndrecht te trouwen

NG, 20 aug. 1606: Franchoijs Wateren Niclaesz. soldaat onder kapitein Anantuer geboren te IJe bij Metz in Lotharingen en Tannicken Moelenaers weduwe van HendrickPancraes, zij is van Eeckeloo, getrouwd 12 sept. 1606

NG, 10 sept. 1606: Willem Jansz. jong gezel van Rathem bij Keulen soldaat onder kapitein Wouter Sandersz. te IJssendijck in garnizoen liggende en Maijken Claesdr. jonge dochter van Dordrecht, door schrijven van IJzendijk, hiervan bescheid gegeven om te IJzendijk te trouwen 1 oktober 1606

NG, 15 okt. 1606: Jan Jansz. Engels soldaat onder Thomas Harwel weduwnaar en Mari Braun uit Engeland, testimonium de morte uxoris, getrouwd 9 jan. 1607 op het bescheid dat hij gebracht heeft van de dood van zijn vrouw

NG, 24 dec. 1606: Jan Eeckhoorn van Wechsterstadt bij Frankfort soldaat onder graaf Jan van Nassau en Maricken Seger Roeloffsdr. van Duijsborch weduwe van Antoni Hamon, testimonium a capitaneo

NG, 24 dec. 1606: Jan Koolpeper Jansz. soldaat onder kolonel Horatio Veer en Lijsken Tomis weduwe van Adriaen Petersz. spelmaker, sponsus testimonium a capitaneo, getrouwd 18 jan. 1607

NG, 31 dec. 1606: Wouter Mason Engels soldaat onder kolonel Veer en Jannicken Jacob Diricxsdr. van Utrecht, sponsus testimonium a capitaneo, getrouwd 21 jan. 1607

NG, 7 jan. 1607: Willem Greij Engels soldaat onder kolonel Heer Veer en Machtelt Tonisdr. van Dordrecht weduwe van Israel Jorisz. soldaat, sponsus testimonium consensus capitanei, getrouwd 15 april 1608 [sic]

NG, 15 jan. 1607: Thomas Ouwen Engels soldaat onder kolonel Veer en Jannicke Goevaert Andriesdr. weduwe van Claes Geritsz. soldaat, testimonium a capitaneo, getrouwd 15 mrt. 1607

NG, 15 febr. 1609: Thomas Ouwen Engels soldaat onder kolonel Veer weduwnaar wonende in de Kromme Elleboog tegenover Cornelis de touwer en Maike Sent Pietersdr. van Oostende wonende in de Kromme Elleboog, getrouwd 10 mrt. 1609

Gerecht (onderscheiden gezindten), 2 april 1609: Pedro Rodrigo de Samora Spanjaard soldaat in de compagnie van Graaf Jan Ernst geassisteerd met Michiel de Thora en Maria Messem van Luik jonge dochter geassisteerd met Anneken Verpoort, getrouwd 21 april 1609

NG, 9 aug. 1609: Jan Hermansz. uit het Land van Nassau soldaat onder de compagnie van Graaf Johan Ernst [van Nassau-Siegen] en Geertruijt Reijnier van de Bergsdochter van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat tegenover de Dwarsgang, sponsus testimonium a capitaneo, getrouwd 23 aug. 1609

NG, 3 jan. 1610: Joseph Pelts Engels soldaat onder kolonel Veer en Anna Boosman Jansdr. uit York in Engeland is gelogeert in het Wapen van Engellant tot mr. Smits, getrouwd 24 jan. 1610

NG, 10 jan. 1610: Jan Jansz. van Zijl soldaat onder graaf Jan en Mariken Jacop Frantzendr. van Aken wonende naast de Boom[brug] bij het Groothooft

NG, 10 jan. 1610: Jan Hermansz. van Groeningen soldaat onder Feyen en Christynke Michiel Claesdr. van Dordrecht woont in de Kromme Elleboog bij de Kapel, sponsus testimonium a capitaneo, bescheid gegeven om te … te trouwen 13 febr. 1610, daar getrouwd op 14 febr. 1610

NG, 17 jan. 1610: Raphael Groen Engels soldaat onder kolonel Veer en Janneke Groen Thomasdr. uit Engeland wonende in de Nieuwstraat boven de huikmaakster, getrouwd 7 febr. 1610

NG, 31 jan. 1610: Jan Pietersz. van Hamborch soldaat onder kapitein Nievelt liggende in garnizoen binnen Ysendyck en Belyke Pieters weduwe van Ariaen Willemsz. schoenmaker van Dordrecht woont in het gasthuis als sieckmoeder, sponsus testimonium a capitaneo, proclamatio a Ysendyck, getrouwd 16 febr. 1610

NG, 14 febr. 1610: Thomas Huijwet Engels soldaat onder kolonel Veer en Sijken Willemsdr. van Gastel bij Den Bosch weduwe van Anthoni van den Ende soldaat woont op de Rietdijk tegenover de “Vosschenberg”, sponsus testimonium a capitaneo en proclamatio Rotterdami

NG, 21 maart 1610: Hendrijck Heijts soldaat onder graaf Johan Ernst geboren van Gangel in het land van Gulik en Susanna Pauls Claesdochter van Brouwershaven woont in de Kromme Elleboog tegenover Joost den Vuijl, sponsus testimonium consensus capitanei, getrouwd 9 mei 1610

NG, 28 maart 1610: Anthonij Marius soldaat onder graaf Jan Ernst van Nassau uit het land van “Lutzenburg” (attulit testimonium capitanei) en Neelke Theunis van Dordrecht weduwe van Abraham Maillards bootsgezel [woont] op de Riedijk naast “‘s-Gravenmoer”, sponsa testimonium de morte mariti

NG, 12 dec. 1610: Patrix Stuwart Schotsman canonier liggende in garnizoen te Aardenburg in Vlaanderen en Neeltgen Adriaensdr. van Dordrecht weduwe van Jan Hubrechtsz. korenmeter woont in het Gasthuis, procl. Aardenburg, bescheid gegeven om te Aardenburg te trouwen 10 jan. 1611

NG, 10 juni 1612: Jan Apu korporaal van de compagnie van kolonel Veer uit Engeland en Adriaenken Claes Jansdr., van Dordrecht wonende in de Augustijnenkamp tegenover de Latijnse School, getrouwd 1 juli 1612

NG, 10 juni 1612: Jan Clover Engels soldaat onder kolonel Veer en Lijsbeth Sanders Willemsdr., van Gleijmouth in Engeland wonende in de Houttuin [deel van de Voorstraat] bij Willem Smidt, getr. 24 juni 1612

NG, 26 jan. 1614: Govert Berckmans jongman van Breda tamborijn onder de compagnie van kapitein Dietvoort en Baertken Cornelisjonge dochtervan Dordrecht, bescheet op Nieumege te houwen gegeven 9 febr. 1614 (NG Dordrecht 12 april 1639: Govert Berckmans linnenwever weduwnaar van Breda wonende in de Kromme Elleboog en Neesje Dircks jonge dochtervan Herwijnen wonende in de Gravenstraat, 27 dec. 1639 getr.)

NG, 16 mrt. 1614: Reijnier Roberts Engels soldaat onder kolonel Veer en Anna Thonis Damendr. van Keulen wonende op de hoek van het Riedijkstraatje aan het Nieuwkerkhof, getr. in Zwijndrecht op 14 dec. 1614. (testim. cap.)

NG, 24 jan. 1621: Jan Willemsz. jong gezel Engelsman soldaat onder kolonel Veer met Jannighen Jans van den Haegh weduwe van Jan Sijmonsz. een bootsman wonende in de Vriesestraat tegenover de “Jacobsleer” [deze inschrijving is doorgehaald]

NG, 16 mei 1621: Thomas Eles weduwnaar Engels soldaat onder kolonel Veer met Mariken Jan Jansdr. van Zwijndrecht wonende in de Heer Heymansuysstraat bij Thomas Hert toubacpijpmaker. In margine: “Also gebleken is, dat dese bruijt met een ander verlooft is geweest, so heeft Tomas Elis verclaert geen voorder pretensie op haer te willen doen.”

NG, 11 juli 1621: Richard Nicholson Engels soldaat onder generaal Veer met Francijne Staes van Breda weduwe van Martijn Pinon mede soldaat geweest

NG, 1 aug. 1621: Guillam de Haes van Nijmegen stoeldraaier soldaat geweest onder de compagnie van mijnheer van Stralen garnizoen houdende binnen Bergen op Zoom woont in het Vleeshouwersstraatje achter Govart Jansz. de boormaker met Grietke Tobias van Jeveren beiden wonende te Dordrecht, habitat ibidem, proclamatie te Bergen op Zoom, getrouwd Dordrecht 9 nov. 1621

NG, 1 aug. 1621: Thomas Eijles Engels soldaat onder kolonel Veer weduwnaar met Marij Houwart Lenartsdr. uit Engeland weduwe van Willem Reut

NG, 15 aug. 1621: Tomas Dechian soldaat onder de compagnie van de Landgraaf van Hessen weduwnaar garnizoen houdende binnen Niervaart [Klundert] met Maria Gerrits weduwe van Pieter Claessen wonende binnen Niervaart, per schrijven van Niervaart, 20 sept. 1621 bescheid gegeven om op de Klundert te trouwen

NG, 22 aug. 1621: Teunis Jansen jong gezel soldaat onder kapitein Sterreberch met Geertken Gerits jonge dochter van Dordrecht, per schrijven van Breda, 6 sept. 1621 bescheid gegeven om te Breda te trouwen

NG, 5 sept. 1621: Henric Bosman jong gezel van Duinkerken korporaal onder kapitein Calslagen in garnizoen liggende te Woudrichem met Elsken Jans jonge dochter uit het Land van Kleef mede wonende te Woudrichem, per schrijven van Woudrichem, 29 sept. 1621 bescheid gegeven om te Woudrichem te trouwen

NG, 10 okt. 1621: Thomas Smidt Engels soldaat liggende in garnizoen te Willemstad onder kapitein Meuwensteijn met Annetgen Eduwarts jonge dochter uit Engeland wonende in Willemstad, per schrijven van Willemstad, 9 nov. 1621 bescheid gegeven om te Willemstad te trouwen

NG, 19 dec. 1621: Claes Claesz. de la Bouvery jong gezel van Dordrecht soldaat onder de compagnie van de hertog van Pruskeij garnizoen houdende in Willemstad met Neeltgen Cornelisdr. jonge dochter van Willemstad en daar wonende, per schrijven van Willemstad

NG, 25 sept. 1622: Willem Willemsz. [de Veer] weduwnaar kapitein van een oorlogsschip liggende voor Rees en Maria Gernou Hubertsdr. dochter van de “brugmeester” jonge dochtervan Dordrecht, per schrijven van Rees, 13 okt. 1622 bescheid gegeven om te trouwen daer het hen gelegen comen sal”

[Willem Willemsz. de Veer, commandeur van de Rijnstroom, overleden 22 okt. 1653, 75 jaar oud, en Maria Gernou, zijn vrouw, overleden 26 febr. 1676, 72 jaar oud (zerk in de Grote Kerk)

De zerk van Willem de Veer en Maria Gernou in de Grote Kerk (foto: RA Dordrecht)

Kind:

a. Margareta de Veer, geboren naar schatting ca. 1625, jonge dochter van Dordrecht, wonende op de Hoge Nieuwstraat (1649),trouwde NG Dordrecht 31 okt. 1649 (ondertrouw) mr. Nicolaes Stoop Jacobsz., geboren 1620, jongman van Dordrecht, licentiaat in de rechten, wonende in het Steegoversloot (1649), burgemeester van Dordrecht 1674-1675, 1679-1681, 1688, 1694, overleden Dordrecht 1694.]

NG, 28 jan. 1624: Paulus van Vissenich Willemsz. soldaat onder de compagnie van kolonel Wits en Magdalena Gerit Verhaersdr. van Utrecht wonende in de Steenstraat bij Hans de zager

NG, 4 febr. 1624: Jan Willemsz. constabel op het schip van oorlog liggende voor de Plaat weduwnaar van Londen en Susanna Aelbert Volckertsz. van Dordrecht weduwe van Nicolaes Canckels slotenmaker wonende in de Mariënbornstraat naast Cornelis Aelberts waagknecht, sponsa test. mortis mariti, [in margine:] differatur donec de morte mariti in Bohemia testimonium adstat. [zie ook 11 febr. 1624]

NG, 4 febr. 1624: Jaques Dunlop Schots soldaat sergeant onder de compagnie van kolonel Brock liggende in garnizoen hier binnen wonende in het Cellebroersstraatje [Dolhuisstraat] weduwnaar en Dirckxke Dirck Reijniersdr. van Dordrecht wonende in dezelfde straat, bescheid gegeven om in De Lindt te trouwen op 17 febr. 1624

NG, 4 febr. 1624: David Philipsoon Engels soldaat onder de compagnie van kolonel Veer wonende in de Raamstraat en Anneken Jan Papeijxdr. van Dueren wonende hier binnen habitat in ibidem, getrouwd op 5 mei 1624

NG, 11 febr. 1624: Jan Willemsz. constabel weduwnaar van Londen wonende in de Oude Breestraat tegenover “de Dorren Boom” en Susanna Volckersdr. van Dordrecht weduwe van Niclaes Canckels slotenmaker wonende in de Mariënbornstraat tegenover de Armenhof, “getrouwt met het believen van de E. heeren Regeerders deser Stadt [op 5 mrt. 1624] [zie ook 4 febr. 1624]

NG, 10 mrt. 1624: Benjamijn Fernabey soldaat en Josijntke Poinct weduwe van Marten Spengel beiden van Londen wonende te Amsterdam, door schrijven van Amsterdam

NG, 17 mrt. 1624: Jurien van der Lip Pietersz. ruiter onder ritmeester Iselsteijn liggende in garnizoen te Grave en Digna van Gastel Cornelisdr. van Dordrecht wonende bij de Vismarkt, sponsus consensus capatanij, proclamat. Grave

NG, 24 mrt. 1624: Joris Hijgje Schots soldaat onder luitenant kolonel Coets liggende in garnizoen hier binnen en Jannighen Robberts van Gent weduwe van Dirck Roelants soldaat wonende in het Riedijkstraatje, getrouwd op 11 april 1624

NG 31 mrt. 1624: Eijlard Reijniersz. van Leuninghen in Westphalen soldaat onder kolonel Broch liggende in garnizoen hier binnen en Trijnttgen Jan Jansdr. van Beckem in het Sticht van Munster wonende in de Kromme Elleboog

NG, 31 aug. 1625: Burch Coenraet weduwnaar soldaat onder de compagnie van kolonel Famairs liggende hier binnen en Mariken Gillis van Terneuzen weduwe van Pieter Jacopsz. soldaat wonende in de Vriesestraat recht tegenover “de Tuijmelaer”, getrouwd op Zwijndrecht 5 okt. 1625

NG, 23 dec. 1625: zijn op het voorschrijven van de Engelse kerk alhier getrouwd Johannes Gimoth soldaat onder de Graaf van Essex en Susanna Pamfild weduwe van Jan Fauler

Robert Devereux, 3d Earl of Essex (1591-1646)

NG, 25 jan. 1626: Willem Cobran Schots adelborst onder de compagnie van kolonel Coets en Grietgen Pieters van Emmerick weduwe van Thymas Hendricksen metselaar wonende op het Nieuwkerkhof

NG, 6 juni 1627: Jan Meus Schots soldaat onder luitenant-kolonel Coetz woont in de Kromme Elleboog met Catelijne Claes van Antwerpen weduwe van Lambrecht Collet schoolmeester in Papendrecht woont in hetzelfde huis, getrouwd 20 juli 1627

NG, 27 juni 1627: Servaes Helmich van Breda soldaat onder de compagnie van de generaal Witsen woont in de Mariënbornstraat en Catelijne Pieter Huijbertsdr. van Dordrecht woont bij de Mariënbornstraat in de Dwarsgang, getrouwd 31 okt. [sic] 1627

NG, 5 mrt. 1628: Lambert Thonisz. Knots Engels soldaat onder generaal Veer hier binnen liggende in garnizoen weduwnaar en Trijntgen Oloffs van Duisburg weduwe van Jan Henricksz. zilversmid wonende in de Heer Heymansuysstraat, getr. 19 mrt. 1628

NG, 11 juni 1628: Arnoudt Tussman jongman van Duisburg soldaat onder kapitein Huijgens wonende in de Vrankenstraat en Celike Jans jonge dochter van Meurs, beiden wonende in de Spuistraat

NG, 7 mei 1628: Geleijn Joachums schipper wed van Rotterdam won aldaar en Anneken Fredericks, van Tiel, wed van Pieter de Lareville sergeant won bij de Nieuwpoort, procl. Rotterdam, getr. 4 juli 1628

NG, 26 nov. 1628: Jan Hendricksz. soldaat onder de compagnie van de Hoog- en Welgeboren heere van Brederode en Neeltgen Gijsbrechts beiden van Dordrecht, per schrijven van Vianen, bescheid gegeven om te Vianen te trouwen 1 febr. 1629

NG, 31 mrt. 1630: Pieter Cornelisz. Halling leijt op de Reduijt van den Biesbosch met Aeltghen Gerrit Maesendr. beiden van Dordrecht wonende in de Vriesestraat, 5 mei 1630 getrouwd

NG, 14 nov. 1632: Crijn Sijmonsz. van Maseijck weduwnaar soldaat onder graaf Maurits en Annetien Hendrick Gerritsdr., van Dordrecht, wonende in de Augustijnenkamp

NG, 24 juli 1633: Laurens Jasparsz. van Duren jongman soldaat in de compagnie van Zijne Genade graaf Maurits en Geertken Corstiaens jonge dochter beiden van Dordrecht en beiden wonende in de Vriesestraat, 3 aug. 1633 attestatie gegeven om in Den Bosch te mogen trouwen

NG, 5 febr. 1634: Abraham Huijs weduwnaar Engels soldaat onder kolonel Goring hier binnen in garnizoen wonende in de Nieuwkerkstraat en Brechtje Cornelis van Dordrecht weduwe van Herman Hermansz. soldaat wonende in de Mariënbornstraat, procl. apud Anglos, getrouwd 26 febr. 1634

George Goring (1608-1657), sedert 5 nov. 1633 kolonel van het Regiment Engelsen (Ringoir, o.c., p. 145), raakte gewond tijdens het Beleg van Breda (1637), keerde terug naar Engeland in 1639.

NG, 28 febr. 1634: Christoffel Tomassen weduwnaar soldaat onder kolonel Goring in garnizoen hier binnen wonende in de Stoofstraat en Lijsbeth Jacobs weduwe van Nijmegen weduwe van Olevier Hardt wonende in de Vriesestraat, getrouwd op 11 mrt. 1634

NG, 19 mrt. 1634: Walter Huijs soldaat onder de compagnie van kolonel Goring wonende in de Heer Heymansuysstraat en Margriet Dircx weduwe van Thomas Goodael [Goodall] soldaat wonende in de Vrankenstraat, apud Anglos, getrouwd op 2 april 1634

NG, 23 april 1634: Welboer Capcott Engels soldaat onder kolonel Goring wonende in de Oude Breestraat en Elisabeth Henves Willemsdr. wonende in de Heer Heymansuysstraat, procl. apud Anglos, getrouwd op 21 mei 1634

NG, 28 mei 1634: Beniamin Noe soldaat onder de compagnie van kolonel Goring jongman wonende in de Stoofstraat en Margriet Willems van Dordrecht weduwe van Thomas Jeems [James] soldaat wonende bij de Heer Heymansuysstraat aan de Vest

NG 4 juni 1634: Johan Haukins [Hawkins] jongman Engels soldaat onder kolonel Goring hier binnen wonende op de Hil en Lucretia Adriaen Pietersdr. van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat, procl. apud Anglos

NG, 18 juni 1634: Willem Schappman [Chapman] Engels soldaat onder kolonel Goring wonende in de Raamstraat en Heijltgen Engelen van bij Maastricht weduwe van Harry Stubbel wonende aan de Vest bij het Pelserstraatje, procl. apud Anglos

NG, 1 okt. 1634: Hendrick Sparrouw [Sparrow] Engels soldaat onder kolonel Goring wonende in de Stoofstraat en Janneken Ockers weduwe van Thomas Foster soldaat geweest onder dezelfde compagnie wonende in de Mariënbornstraat, getrouwd op 3 nov. 1634

NG, 15 okt. 1634: Jan Heeden [Heidon] jongman Engels soldaat onder kolonel Goring en Catelijn Rogier van Everberg bij Brussel weduwe van Jan Domi beiden wonende in de Vleeshouwersstraat, apud Anglos

Waals, aug. 1637: Guillaume Dircksen van Santen jeun homme capitaine d’une navire de guerre et Beatrix Everts vefve de Nicolas Collet lieutenant des ponts natifve de Liege, mariés aux Flamens le 24 de sept. 1637

NG, 30 aug. 1637: Willem Dircksz. van Santen scheepskapitein jongman met Beatris Everts weduwe van Nicolaes Collet van Luik wonende op de Nieuwe Haven, per schrijven van de Fransen

[Weeskamer Dordrecht inv. 19, f. 66 e.v.: “Staet sommier gemaeckt uijt den generalen inventaris van Nicolaes Collet in sijn leven lieutenant van de ponten”. Idem f. 83v: op 6 nov. 1636 “compareerden Beatris Evertsdr. weduwe wijlen Nicolaes Collet, geassisteert met Daniël Eelbo als haeren gecoren voocht in desen, ten eenre, ende Lambert Nicolaesz.Collet [voorzoon van Nicolaes Collet], geassisteert met Lambert ende Bartholomeus Craeu sijne oomen maternels, ten andere sijde ende verclaerden haer volcomentlijck wel te genoegen aende voorsz. bedeelinge ende anders … “]

NG, 18 april 1638: Huijbert Vincenten jongman soldaat onder kolonel Goring in garnizoen te Gorinchem en Lijsbeth Grassen [Cretsers, Kressers, Krassers] jonge dochter wonende inde Mariënbornstraat, 2 mei 1638 getrouwd

NG, 21 aug. 1639: Cornelis Gerritsz. de Haen jong gezel wonende in de Augustijnenkamp met Maijken Jansdr. de Ridder wonende op de Nieuwe Gracht beiden van Dordrecht, 4 sept. 1639 getrouwd

[ONA Dordrecht inv. 85, f. 361 e.v.: op 24 dec. 1646 compareerde voor notaris J. Schoormans Cornelis Gerritsz. de Haen van Dordrecht, gewezen sergeant in dienst van de W.I.C. onder kapitein Louweijs Hachmeester enverklaart, dat Joost Hendriksz. Francken, eveneens gewezen sergeant in dienst van de W.I.C. onder majoor Cornelis Beijert, is overleden in fort Het Clooster “liggende over het Reciff de Pernambuco”, zeven of acht maanden geleden, gevende voor redenen van wetenschap, dat hij attstant en andere sergeants Joostten aarde gedragen hebben. Hij tekent met een kruisje.

ONA Dordrecht inv. 88, f. 28: op 29 jan. 1649 compareren voor notaris J. Schoormans Cornelis Volckersz. van Embden, Hendrick Helmich, beiden tegenwoordig wonende in Dordrecht en gekomen zijnde uit Brazilíë, Grietge Jansdr., weduwe van Boudewijn Dircxsz., Cathelijn Jansdr. Goetleth, vrouw van Frans Fransz. Dermoeijen, tegenwoordig in Brazilië en Willemken Jans, jonge dochter, zuster van Seger Jansz. van Geelkercken, tegenwoordig in Brazilië, Zij verklaren op verzoek van Maeijken Jansdr. de Ridder, weduwe van Cornelis Geeritsz. de Haen, eerst de voornoemde Cornelis Volckersz. en Hendrik Helmich, dat hun zeer wel bekend is, dat De Haen in Brazilië in de rivier tussen Mauritsstad en het Reciffe de Pernambuco op 1 mei 1648 van de brug is gevallen en verdronken, samen met een andere man, van wie zij de naam niet kennen, dat zijDe Haenzeer goed gekend hebben en dat zij daar dichtbij in garnizoen gelegen hebben, de ene attestant op het fort Anthoni Vaes en de andere op het fort Joffrouw de Bruijn, waar zij het gebeurde van verscheidene personen, die het gezien hadden, vernomen hebben. De drie voornoemde vrouwen verklaren, dat zij van resp. hun mans broeder, man en broeder brieven gekregen hebben, waaarin verhaald werd hoe De Haen verdronken is, zoals boven beschreven endat die brieven hun overhandigd zijn door de voorlezer van het schip, die het verhaal ook bevestigd heeft.Cathelijn Jansdr. Goedleth verklaart nog, dat haar man het aan haar heeft geschreven en Willemke Jans, dat haar broeder het aan haar heeft gescheven.

NG trouwboek Dordrecht 31 jan. 1649: Cornelis Pietersz. Brand jongman varend gezel wonende in de Hermentijsstraat [Heer Matthijs- of Kolfstraat] met Maeijken Jansdr. weduwe van Cornelis Gerritsz. metselaar wonende in de Vriesestraat beiden van Dordrecht, 4 febr. getrouwd.]

NG, 20 jan. 1641: Huibert Claessen weduwnaar van Luik soldaat onder graaf Maurits met Anneken Jan Janssendr. uit Emder-lant, beiden wonende in de Stoofstraat, 10 febr. 1641 getrouwd

NG, 5 jan. 1642: David Hatch jongman van Londen soldaat onder kolonel Cravens in garnizoen alhier wonende in de Spuistraat en Maeijken Claes van Leiden weduwe van Hendrick Hendricksen timmerman wonende in de Stoofstraat, getrouwd op 21 jan. 1642

William Craven, 1st Earl of Craven (1608-1697), door Gerrit van Honthorst. Hij was vanaf 25 april 1640 kolonel van het Regiment Engelsen (Ringoir, o.c., p. 144).

NG, 16 febr. 1642: Anthonij Thomson soldaat onder kolonel Craven jongman uit Engeland wonende in d Riedijkstraat en Anna Hendricks jonge dochter van Nijmegen wonende aan het Nieuwkerkhof, per schrijven van de Engelse kerk

NG, 9 mrt. 1642: Jan Sauedij [Sawdy] jongman uit Engeland soldaat onder kolonel Craven wonende in het Riedijkstraatje en Maeijken Wilms jonge dochter van Breda wonende aan het Nieuwkerkhof, procl. apud Anglos

NG, 11 mrt. 1642: Jacob Burdet Engels soldaat onder kolonel Cra[v]en wonende in de Sarisgang en Anneken Everts van Haarlem weduwe van Engel Louwerensen timmerman wonende bij de Vuilpoort , getrouwd op 30 mrt. 1642

NG, 14 juni 1643: Roelof de Veer kapitein van een schip van oorlog jongman van Arnhem wonende op de Hoge Nieuwstraat en Elizabeth van Valckenburch wonende te Deventer

NG, 9 aug. 1643: Hendrick Otten schippersgast van Sluis weduwnaar wonende in de Hermetijsstraat [Kolfstraat] en Marij Arijensen, van ‘s-Gravenhage weduwe van Martinus Gravius soldaat wonende op de Varkenmarkt, proclamatie Den Haag

NG, 27 nov. 1644: Jan de Bois jongman van Breda korporaal onder de compagnie van Willem van Nassau wonende in de Doelstraat en Eliabeth Huijbrechts [Smits] jonge dochter van Dordrecht wonende in de Augustijnenkamp, getrouwd op schrijven van Dubbeldam 11 dec. 1644

NG, 19 jan. 1653: Jan Teunissen soldaat onder graaf Willem van Nassau jongman van Geertruidenberg wonende in de Breestraat en Geertruijt Corstiaens jonge dochter van Ratingen wonende in de Visstraat, getr. 2 febr. 1653

NG, 20 sept. 1654: jonkheer Johan Maurice de Castillejos vaandrig van graaf Willem van Nassau jongman uit Brielle wonende in de Hoge Nieuwstraat en Antonetta Borre jonge dochter van Utrecht wonende op de Nieuwe Haven, procl. in Utrecht, getrouwd op 11 okt. 1654 in ‘s-Gravendeel

[Kind:

a. Cornelia Johanna, gedoopt NG Dordrecht 13 mei 1656]

NG, 15 nov. 1654: Johannes Aernoutsz. van Hal soldaat onder kolonel Allard in garnizoen te Breda en Margaretha [Cornelisdr.] van Someren wonende in de Schrijversstraat, beiden van Dordrecht, proclamatie te Breda. [In margine: “Wert ten versoecke van de Bruijdegom also genoemt de derde proclamatie gehouden als niet gegeven ende dienvolgende midts desen geroijeert. Den 1 maij anno 1654.]

NG 27 dec. 1654: jonkheer Daniël van den Houte “geseit Du Bois” Daniëlsz. liggende onder de compagnie van de stadhouder van Friesland garnizoen houdende te Geertruidenberg jongman en Maria van Rommelswaele [van Rommerswael] weduwe van Godtschalck van der Hulst [Joostensz.] wonende in de Hoge Nieuwstraat beiden van Utrecht, procl. Geertruidenberg

NG, 11 juli 1655: Johan van Hal soldaat onder de compagnie van de heer Hallard met juffr. Margrieta van Someren heeren Cornelisdr. beiden wonende in de Schrijversstraat, getrouwd in De Lindt op 11 juli 1655

NG, 29 aug. 1655: Hendrijck Barentsen soldaat onder de compagnie van Jan van den Bossch in garnizoen te Kampen weduwnaar met Catelijn Pieters van Gorcum weduwe van Hendrijck Abrahams servetwerker

NG, 19 dec. 1656: Pieter van Wasback soldaat onder kapitein Van den Bosch weduwnaar uit Berchslandt [in Duitsland] en Maeijken Jans Bosmans jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Kromme Elleboog, getrouwd 9 jan. 1656

NG, 16 maart 1656: attestatie gegeven aan Jacob Hendrijcksen soldaat onder graaf Willem [van Nassau], vertrokken naar Geertruidenberg

NG, 27 febr. 1656: Pieter Daijrlingh soldaat onder de compagnie van Jan van den Bosch jongman uit Pruisen wonende in de Nieuwstraat en Emerentia Carels Verhoudt jonge dochter van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat, getrouwd in Dubbeldam 24 april 1656

NG, 11 febr. 1657: Jan van ’t Velle soldaat onder graaf Willem van Nassau jongman van Luik in garnizoen alhier wonende op de Hoge Nieuwstraat en Geertruijt Corstiaens jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Nieuwe Haven, getrouwd alhier op 25 febr. 1657

NG, 2 mrt. 1659: de heer Johan Maurice de Casteilleros kapitein luitenant van de compagnie van prins Willem weduwnaar uit Den Briel met juffr. Sara Reimes jonge dochter geboren te Londen wonende bij het Marktveld, getrouwd 18 mrt. 1659, proclam. apud Gallos et Anglos [proclam. in de Waalse en Engelse gemeente]

[Kind:

a. Mauritius Wilhlemus, gedoopt NG Dordrecht 25 juni 1660]

NG, 27 mei 1663: Gerard Jansz. jongman van Tiel soldaat onder de compagnie van lt. kol. Dolman en Sybilla Centen jonge dochter van Dordrecht beiden wonende in de Oude Breestraat, getr. in Groote Lindt op 17 juni 1663

NG, 28 mrt. 1666: Lieve Pietersen jongman van Breda soldaat onder de compagnie van luitenant-kolonel Palm in garnizoen te Dordrecht en Aeltje Hamiltons jonge dochter van Gorcom wonende aan de Riedijk. (dese soldaet met sijn bruijdt sijn per order vande heer Burgemeester op haer eerste proclamatie getrout t.w. den 2en April 1666)

NG, 28 mrt. 1666: Jan Teunissen tamboer onder de compagnie van de graaf van Hoorn in garnizoen in de Klundert en Elisabeth Boots jonge dochter wonende in de Heer Heymanssuysstraat, per schrijven van de Klundert

NG, 28 mrt. 1666: Johannes Janssen van der Linde schoenmaker soldaat jongman van Bommel met Marijtje Wilmen, van Dordrecht weduwe van Martinus van der Poel schoolmeester beiden wonende op de Gevulde Gracht

Gerecht (onderscheiden gezindten), 1 juli 1673: Reijnier Jamijn geboortig van Brein in het land van Angovin (?) soldaaronder de compagnie van kapitein Coenen garnizoen houdende te Dordrecht met Martintgen Claes weduwe van Jan Bruel wonendebinnen Dordrecht geboortig van Dordrecht, 7 nov. getrouwd

NG, 11 mrt. 1674: Wouter Cornelisz. weduwnaar van Zevenhuizen soldaat onder kapitein Abraham Palm en Stijntje Andriesdr. [Bos], van Dordrecht weduwe van Jan Maertensz. wonende op de Gevulde Gracht [gedempte gracht in het verlengde van de Tolbrugstraat Landzijde]

[ONA Dordrecht inv. 310A, f. 35 e.v.: op 15 mrt. 1684 stelt Christijntie Andries, vrouw van Wouter Cornelisz., soldaat onder het regiment van kolonel Beaumont, haar zoon Wessel Wesselsz. aan tot voogd over haar minderjarige dochter Ida Michielsdr.]

NG, 1 april 1674: Thomas Fransz. [van Helmondt] jongman soldaat onder kapitein Palm in garnizoen te Dordrecht en Geertruijt Geurden [Geurts] jonge dochter van Dordrecht, getr. op 19 april 1674

NG, 31 dec. 1674: Gerrit Teunisz. van Elten soldaat in garnizoen teDordrecht onder kapitein Iselmuijden, van Goch en Judith Abrahams weduwe van Jan Pietersz. Leemans, van Dordrecht

NG, 27 jan. 1675: Jan Cnoop soldaat onder majoor Palm en Sara Abrahams [de Klerck] jonge dochter wonende voor het Bagijnhof, beiden van Dordrecht, getr. 11 febr. 1675

NG, 17 mrt. 1675: Johannes Malter soldaat onder de heer majoor Palm jongman van Coningsbergen in garnizoen alhier en Catharijn Willems jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog, 17 mrt. getrouwd

NG, 30 juni 1675: Aelbert Woutersz. [Vijffhoeck] sergeant onder kapitein Philippus de Sintemant jongman van Doesburg met Marijke Lambertsdr.[Rammon]van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (op order van de burgemeester getrouwd op 30 juni 1675 te Hendrik-Ido-Ambacht)

NG,9 febr. 1676: Adriaen van der Kade soldaat onder luitenant-kolonel Knoppert jongman van Leiden wonende aan de Riedijk te Dordrecht en Cornelia Simons weduwe van Dirck Koeck wonende in het Torenstraatje, 24 febr. 1676 getrouwd

NG, 23 febr. 1676: Jan Beselaer soldaat onder kapitein Brouwer jongman van Schotland met Janneken Frans jonge dochter van Dordrecht wonende in de Botgensstraat, 9 mrt. getrouwd

NG, 12 juli 1676: Sebastiaen Mutsert“gereformeerd officier” [officierwiens compagnie afgedankt is en die op een heel of half traktement in het regiment blijft]jongman van Dordrecht wonende bij de Beurs en Johanna van Abcoude jonge dochter van’s-Hertogenbosch wonende in de Munt, getrouwd te Cillaarshoek op 26 juli 1676

NG, 6 dec. 1676: Franscois van Westerhout soldaat onder kapitein Abcoude in garnizoen te Mechelen met Geertruijt Aertsdr, van Leuven jonge dochter van Dordrecht wonende in het Weeshuisstraatje, 21 dec. 1676getrouwd

NG, 20 febr. 1678: Dirck Frederijcksen van Verssevelt jongman soldaat onder kapitein JohanPalm in garnizoen te Naemen met Adriaentje Cornelis van Lindt jonge dochter beiden van Dordrecht

NG, 13 aug. 1679: Boudewijn Pietersen [van de Vijver] jongman soldaat onder de heer Cornels compagnie in garnizoen te ‘s-Gravenhage en Jenneken Hermens jonge dochterwonende in de Vrankenstraat beiden van Dordrecht, procl. ’s Hage, 30 aug. 1679 getrouwd

NG, 28 jan. 1680: Wouter Joosten jongman soldaat onder kapitein Corbet (?) in garnizoen te Gorinchem met Lijsbet Hendriks Brant jonge dochter van Dordrecht wonende aan de Vest, getrouwd in Dordrecht op 12 febr. 1680

NG, 24 maart 1680: Robbert Willemse jongman soldaat onder de compagnie van luitenant kolonel Velsen in garnizoen te Hulst met Margarieta Doneijssen jonge dochter van Ophemert wonende in de Nieuwstraat, per schrijven van Hulst, getrouwd in Dordrecht op 17 april 1680

NG, 31 maart 1680: Frans Janssen tamboer onder de compagnie van kapitein Watkin in garnizoen te Gornichem jongman van Harlingen met Metje Hardemans jonge dochter van Dordrecht wonende in het Torenstraatje, getrouwd op 22 april 1680

NG, 14 april 1680: Andries Andriesz. van den Broeck jongman van Maastricht soldaat onder het regiment van kolonel Casiere in garnizoen te Geertruidenberg met Janneken Verhagh jonge dochter van Breda wonende in de Visstraat, getrouwd op 29 april 1680

NG, 2 juni 1680: Michiel Leenders jongman soldaat onder kapitein Watkin in ganizoen te Deventer met Grietje Abrams weduwe van Abram Elias wonende in de Vriesestraat, getrouwd op 17 juni 1680

NG, 28 juni 1680: attestatie gegeven aan Gerrit van Reinen sergeant onder de Garde van Zijne Hoogheid in ‘s-Gravenhage en daar wonende en zijn huisvrouw Jenneke Verleng

NG, 21 juli 1680: Philip Peeper jongman soldaat onder de compagnie van kolonel Thouars in garnizoen te Klundert met Claerijntje Jans jonge dochter van Dordrecht wonende in de Visstraat, proclamatie in de Klundert

NG, 18 aug. 1680: Gillis Zegers weduwnaar van Margriet La Forme wonende op het Fort de Warande sergeant van commandeur Van der Meullen met Feijtie Schrap weduwe van Klaes Arientse Schrap van Schenckenschans wonende in de Kolfstraat

NG, 3 nov. 1680: Pieter Barentsen soldaat onder kapitein Forenjij jongman van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven met Marrijtje Cornelis jonge dochter van Rotterdam wonende in de Kolfstraat, proclamatie te Breda, hebben bescheid om in Kampen te trouwen

NG, 5 nov. 1690: Matthijs Paradijs kapitein ordinaris van het College van de Maas en juffr. Alida Melchior jonge dochter beiden wonende in Dordrecht, moeten drie geboden op een tijdt gegeven worden

[Kinderen uit dit huwelijk:

a. Maria, geboren ca. 1692

b. Matthijs, gedoopt NG Dordrecht 13 okt. 1694, jong overleden

ONA Dordrecht inv. 644, f. 21: op 6 febr. 1705 testeert Maria Paradijs, jonge dochter, over de 12 jaar oud, ziekelijk. Zij benoemt tot universeel erfgenaam “haar seer waarde en lieve mama” Alida Melsert, weduwe van Matthijs Paradijs, in zijn leven kapitein ter zee in dienst van de Republiek. Zij tekent met haar naam.

ONA Dordrecht inv. 647, akte 45, f. 140 e.v.: huwelijkse voorwaarden dd 21 juni 1709 van Frederick Statius van Dalen, drossaart van de Baronie van Liesveld, weduwnaar en Alida Melchior, weduwe van Matthijs Paradijs, in zijn leven “ordinair” kapitein in dienst van de Republiek. Zij zullen inbrengen de opbrengsten van de goederen, welke zij bij het aangaan van het huwelijk bezitten “ende dat ten wedersijden metten last van alimentatie ende onderhoud van haarluijder resp. voorsoon, ende voordogter”, op voorwaarde, datde comparanteaanhaar voordochter boven haar vaderlijke goederen nog een somma van 6000 gl. mag “bewijzen” bij haar mondigheid, eerder huwelijk of openig ander moment, door de comparante te bepalen. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn.

ORA Dordrecht inv. 152: “Aende Ed. Mog: Heeren Gecom[mitteer]de. Raden van de Staten van Holland ende Westvriesland.
Geeft reverentellijk te kennenFredrik Statius van DalenDrossaert en Castelijn van Liesvelt,dat alhoewel van alle Oude tijden de Castelijns van het Casteeel ende huijs te Liesvelt geen van slants Imposten hebben betaelt maer altoos van deselve exempt sijn geweest aangesien het voorsz. Casteel ende huijs te Liesvelt aendePrince de Nassautoebehoort van dewelcke als sijnde een descendent vanden Prince Willem van Orangede minste imposten niet en cunnen gevordert werden, gelijk als uEd. Mog: op den 29 Meij 1685 hebben verstaen als wanneer eenenAert Teggerstoe ter tijd Pagter tot Dordregt de voorsaten vanden Supplt: over Imposten liet executeren als blijkende uijt een missive van uEd. Mog: Copielijk ten desen annex egter eenige Impostmeesteren haer wederom niet en ontsien, om den Supplt: over betalinge van Imposten aen te spreken Ja Selfs drijgenhem tot dien eijnde te laten Executeren en dewijl den Supplt: niet gaarn diesaengaende eenige moeijelijkheden Subjext Soude Sijn, Soo vind Sig den Supplt: genootsaeckt hem te addresseren aen UEd: Mog: ootmoedel. versoeckende dat uEd. Mog: [gelieven] den Supplt: appt: in margine deses te verleenen, waerbij een jder geinterdiceert wert den Supplt: over betalinge van eenige imposten aen te spreken nemaer ter Contrarie hem die privilegie dewelcke de Castelijns van het meergemelte Casteel ende huijs te Liesvelt competeren (gelijk als hij altijt gehad heeft) te laten ganderen, Twelck doende etc. was getekentCornelis van Dispontijn.
Volgt de acte,
De Gecommitteerde Raden vande Staten van Holland ende Westvrieslnt. de geannexeerde req.te vanFredrik Statius van Dalen,drossaert en Castelijn van het Casteel ende huijs te Liesvelt,geexamineert ende gelet Sijnde op het versoeck bj deselve gedaen hebben haer Ed. Mog: geinterdiceert ende interdiceren bij desen allen ende eenen Jegelijken den voorn: Supplt: over ende ter sake van het
betalen van eenige Impositien aen te spreken ofte moeijelijk te vallen nemaer ter contrarie hem die privilegie dewelcke de Castelijns van het voorsz. huijs en Casteel competeren, te laten ganderen, Lastende een Jeder die het aengaen mag hem daer naar te reguleren, gedaen inden Hage … den 9 Junij 1704. (Vriendelijke mededeling van mevr. E. van Dooremalen.)]

Gerecht (onderscheiden gezindten), 26 okt. 1691:Johan Babtista van de Kreeckejongman geboortig van Oudenbosch voluntair onder generaal Delwig tegenwoordig in garnizoen te Hassel in het Land van Luik met Margarita Johanna Oems [Oom] jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Cornelia In der Velden weduwe van Anthony Oems

Gerecht, 3 maart 1697:Hans Georgh Coninghjongman uit Franckenlant soldaat onder de compagnie van kapitein Petit Piere in garnizoen te Bergen op Zoom met Cornelia van Helten jonge dochter van Dordrecht en wonende te Bergen op Zoom (volgens attestatie van ondertrouw van daar)

Gerecht, 5 mei 1697:Jan Bancxjongman van Londen ruiter onder de Garde de Corps van Zijne Majesteit de Koning van Groot-Brittannië met Maria van Looveren jonge dochter geboortig van Eeteren geasssisteerd met haar vader

Gerecht, 18 okt. 1699:Pieter Glasjongman soldaat met Willemijntje Vredenburgh jonge dochter van Den Briel

Gerecht, 3 okt. 1700: de heerFrancois Rochefortkapitein in het regiment van Zijne Excellentie de Graaf van Nassau in garnizoen te Nijmegen weduwnaar met Johanna Dibbetz weduwe van kapitein Baillaert wonende te Dordrecht geassisteerd met ds. Johannes Dibbetz haar vader, 19 okt. getrouwd

[NG, 3 nov. 1680: attestatie gegeven aan Johanna Dibbets huisvrouw van kapiteinFrancoijs Bailliardvertrokken naar Sas van Gent]

Gerecht, 5 juni 1701:Hendrick Horsmanvan Hogsbergen ruiter onder de compagnie van ritmeester Van der Hagen liggende in garnizoen te Geertruidenberg en Catharina Blanckert jonge dochter van Dordrecht wonende in de Heer Heymansuysstraat geassisteerd met Pieternel Blanckert haar zuster, getrouwd op 26 juni 1701, in margine: dese persoonen moeten op den 12de Junij haer 2. en 3. gebodt hebben door ordre van mijn Ed. heeren van den Gerecht, NB is nader verstaen om geen 2 gebooden te laten gaen, maer ider op haer ordinare tijt

Gerecht, 5 juni 1701:Isaac van der Lindenjongman van Arnhem soldaat onder het regiment mariniers van kolonel Sintamant [5] geassisteerd met Jan Ariensz. van Goeree zijn goede kennis en Anneken Dircx jonge dochter van Avesaet beiden wonende omtrent de Riedijk geassisteerd met Pietertje Laurense haar schoonzuster

Officier en soldaat van het Regiment Saint Amant (www.collectie.legermuseum.nl)

Gerecht, 7 jan. 1703: Aert van Kuijck jongman van Baardwijk soldaat onder compagnie van kolonel Torsaij [4] in garnizoen te Bergen op Zoom en Elisabeth Wolfs jonge dochter van Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Bergen op Zoom

Gerecht, 4 febr. 1703: Bastiaan Hendrickse weduwnaar van Werkendam soldaat onder de compagnie van kapitein Carpentier in het regiment van brigadier St. Amant [5] in ganrnizoen te Willemstad en Aeltie Gijsberts jd van Dordrecht geassisteerd met Trijntie Repelaers haar tante, 4 mrt. 1703 getr. (in margine: attestatie te vertonen)

Gerecht, 27 nov. 1742: Abraham Christiaan Palm jongman van Gorinchem kapitein van de dragonders in het regiment van kolonel Massou in garnizoen te Maastricht en Geertruijd Johanna de Bruijn jonge dochter van Dordrecht wonende in de Schrijversstraat geassisteerd met haar ouders Joan de Bruijn en Maria Vingerhoet, de geboden gaan in Maastricht,getrouwd op 20 dec. 1742

Gerecht (onderscheiden gezindten), 22 febr. 1748: aangetekend Johan Adam Schrijver jongman van Eswege sergeant in de compagnie waardgelders van Groothuijse alhier in garnizoen liggende en Jacomijna Smits jonge dochter van Dordrecht wonende in de Hermanshuijsstraat geassisteerd met haar vader Jacobus Smits [NB: deze trouwinschrijving is doorgehaald]

Gerecht (onderscheiden gezindten), 22 febr. 1748: aangetekend Hubertus van der Haart jongman geboren te Nijmegen soldaat onder het regiment van de heer luitenant-generaal Van Leijden alhier in garnizoen hebbende schriftelijk consent van zijn vaandrig de heer Jacob Butin en Anna Geertruijda Kessel weduwe van Dirk van Ochten geboren te Rumond wonende in het Torenstraatje, 9 mrt. getrouwd

Gerecht (onderscheiden gezindten), 29 febr. 1748: aangetekend Christoffel Poutelitsz jongman geboren in het Brandenburgse alhier in garnizoen liggende hebbende schriftelijk consent van de heer kapitein commandant A.S. Sloot wonende in de Kromme Elleboog en Maria Klaassen jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog geassisteerd met haar moeder Willemijna Hompeles [Hompels]weduwe van Pieter Claasse, 16 mrt. getrouwd

Gerecht (onderscheiden gezindten), 14 mrt. 1748: aangetekend Jan George Fredrik Selsbergen jongman soldaat in het regiment van de heer luitenant-generaal baron van Leijden alhier in garnizoen geboren in het Wirtembergse [sic] hebbende schriftelijk consent van zijn vaandrig M.J. Gualtheri en Geertruij Crousen jonge dochter van Borsel wonende opde Riedijk geassisteerd met haar bekende Pieter Nijbens, 22 mrt. getrouwd. In margine: bij mijn Ed.Heeren van den Gerechte geordonneert dat de gebode op morgen sal gegeven worden omdat met ’t guarnisoen moet uijttrecken den 21 maart 1748

Gerecht (onderscheiden gezindten), 21 mrt. 1748: aangetekendJan France Salie jongman van Carneu soldaat in het regiment van de heer luitenant-generaal baron van Leijden alhier in garnizoenhebbende schriftelijk consent van de sergeant in zijn compagnie en Pieternella Booms weduwe van Joost Note wonende in het Torenstraatje geboren in de Langstraat, 25 mei getrouwd

Gerecht (onderscheiden gezindten), 7 mrt. 1748: aangetekend Christiaan Hermans jongman van Bilsen soldaat alhier in garnizoen liggende woont in de Sarisgang hebbende schriftelijk consent van de sergeant in zijn compagnie en Elizabeth van der Hoven jonge dochtervan Luijksgestel woont buiten het Kleine Sluisje geassisteerd met Geertruij van Hilst vrouw van Adrianus Note haar bekende, 22 mrt.getrouwd

Luthers, 3, 10 en 17 okt. 1776 geproclameerd Johan Frederik Schröder jongman sergeant onder de Vorst van Waldeck en Maria Dorothea Grote laatst gewoonde hebbende te Dordrecht

Luthers, 7 juni 1789 voor het garnizoen (ten 3 maart alleen) Anthon Sneuer uit het Waldeckse met Maria Cherix j.d. van Dordrecht

Luthers, 28 juni, 5 en 12 juli 1789 voor het garnizoen Johan Thomas Korper en Adriana van den Fem

Luthers, 23 en 30 aug., 6 sept. 1789 geproclameerd en getrouwd voor het garnizoen met voorkennis van de presiderende burgemeester Van den Santheuvel “omdat zulks hier ongewoon was, zonder dat dit paar op’t Stadhuis of elders geproclameerd of getroud was” Carl Hendrik Regnauld sergeant en Crijna van den Engh jonge dochter van Rotterdam

Luthers, 28 jan. 1790 op verzoek van den oversten Van Pentz zonder eenige proclamatie ogebliklijk getrouwt gemerkt die menschen eenige dagen slegs bij het Regiment uit Waldek waren gekomen: Philip Muller en Anna Elisabeth Hom

[Luthers (volgt na een trouwinschrijving dd 14 mrt. 1790): Tot narigt dient, dat van alle gedoopten en getrouwden tot ’t Regiment Waldeck behoorend geen lijst gezonden is aan Do. Hageman veltpreker om ze in’t Regimentsboek over te brengen, zijnde hier alles slegs in zijnen naame en op zijn verzoek verrigten moet nimmer extract hier gegeven worden.]

Gerecht (onderscheiden gezindten), 18 juni 1790: is getoond een attestatie van de predicant Molenaar te Wageningen, waaruit bleek, dat Christoffel Mijer soldaat in het regiment van kolonel Bosc de la Calmette in garnizoen te Dordrecht en Helena Willemina van Doeveren jonge dochter geboren en wonende te Wageningen aldaar in ondertrouw waren opgenomen “met belastinge de geboden te Dordrecht mede te laten gaan”, de geboden zijn onverhinderd gegaan, daarvan attestatie verzonden op 4 juli 1790

RK, 19 juni 1790: Pieter Stootte sodaat in het Regiment Onderwater en Maria Snijders dochter van een militair

Gerecht (onderscheiden gezindten) 4 nov. 1790 (de geboden gaan te Wageningen): Cornelis Wilhelmus Schenau jongman van Coevorden hebbende consent van zijn vaandrig G.W. Merkes tamboer in de compagnie Grenadiers van luitenant kolonel Spiering met Maria Kortingh jonge dochter geboren te Schiedam laatst gewoond hebbende te Wageningen (“moet beter consent bezorgen -bezorgt”), beiden wonende in de Oude Breestraat, [de bruid] hebbende consent van haar vader Michiel Kortingh, getrouwd op 27 nov. 1790, zijnde attestatie vertoond dat de geboden te Wageningen onverhinderd zijn gegaan 21 nov. 1790

RK, 27 nov. 1790: Cornelius Schenau soldaat in het regiment Onderwater en Maria Korting

Gerecht (onderscheiden gezindten) 9 juni 1791:Bartholomeus Benraad jongman grenadier in de compagnie van het 2e bataljon van het regiment van kolonel Bosc de la Calmette geboren te “Cuilenborg” hebbende consent van zijn kapitein met Berendina Kroesejonge dochter geboren in Terborg in Gelderland (“moet beter consent en een briefje van den Pastor bezorgen”), beiden wonende in de Botgensstraat, [de bruid]hebbende consent van haar vader Bernardus Kroese, getrouwd op 2 juli 1791

RK, 2 juli 1791: Bartholomeus Benraad soldaat in het regiment Onderwater en Bernardina Croesse

Gerecht (onderscheiden gezindten), 15 okt. 1792: is getoond attestatie van de kerkenraad van Maastricht, waarbij bleek, dat Christiaan Fransen jongman sergeant in het Regiment van kolonel Bosc de la Calmette in garnizoen te Dordrecht en Geertruij Rosier jonge dochter beiden geboren en laatst gewoond hebbende te Maastricht aldaar in ondertrouw waren opgenomen, de geboden te Dordrecht onverhinderd gegaan zijnde is daarvan attestatie gegeven op 2 nov. 1792

RK, 27 okt. 1794: Raimond Antonie Jan Baptist Michel graaf van Toulouse Lautrec vicomte de Montfa en Geertruda Maria Baesjou (getuigen: Rijnna Rijnen en Lisabeth Hartman)

[Raymond Antoine Jean Baptist graaf van Toulouse Lautrec leefde van 1771 tot 1853. (internet: web.genealogie.free.fr). DTB Dordrecht nr. 96 (trouwboek Gerecht, onderscheiden gezindten), f. 449: “Heden den 9 september 1794 is geëxhibeerd een attestatie van de Secretaris van de Huwelijkszaken der stad ’s Hertogenbosch, waarbij bleek dat Raymond Anthonij Jan Baptist Michel grave van Toulouse Lautrec lieutenant onder het Corps Artilleristen j.m. geboren te Rabestijn [Rabasten] in Languedock in guarnisoen te ’s Hertogenbosch met Geertruida Maria Christina Baesjou j.d. geboren in Antwerpen, thans wonende te ’s Hertogenbosch, dog laatst gewoond hebbende alhier, aldaar in ondertrouw waren opgenomen, met belastingen en geboden te Dordrecht mede te laten gaan. De voors. Personen zijn getrouwd en in den egten huwelijken staat bevestigd den 27 October 1794, zijnde attestatie ingekomen dat de geboden in ’s Hertogenbosch onverhindert zijn gegaan, van dato 7 Octobris 1794. Coram de Heer van Slingelandt.”

Zij lieten te Dordrecht dopen (RK, 14 aug. 1795) een zoon genaamd Charles Constantin Louis (getuigen: Charles comte de Toulouse Lautrec en Maria Helena Rijkers)]

Gerecht 21 nov. 1795: Hermanus van Straalen jongman korporaal onder de zevende halve brigade in het eerste bataljon in garnizoen te Dordrecht en Anthonetta Kooremans jonge dochter geboren te Etten wonende te Breda volgens attestatie van ondertrouw van Breda dd 21 nov. 1795, getr. 12 dec. 1795

Appendix A.

Militairen in het verpondingsregister van 1633. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3971)

f. 280v: Raamstraat – Hermen Jaspersz. soldaat en Anthoni Glaude – in de stal van Aert Cornelisz. – 13 ponden 10 sch.

f. 291: Loverstraatje – Geerit Aertsz. soldaat – huurt van Thonis Jansz. – 2 ponden

f. 291: Loverstraatje – Dirick Wod soldaat – huurt van idem – 2 ponden

f. 292: Visstraat – Thonis Pauwelsz. canonier – huurt van de weduwe van Huijch Nout – 5 ponden 12 sch. 6 d.

f. 293: Nieuwe Breestraat – — Piggle [sic] soldaat – huurt van Diricxken Ambrosius – 4 ponden 10 sch.

Appendix B.

Militairen in ONA Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 13, f. 334v e.v.: op 10 nov. 1622 testeert voor notaris P. Eelbo Janneken Willemsdr., weduwe van Thomas Boets, gewezen soldaat, wonende te Dordrecht, ziek te bed liggende. Zij legateert aan Neeltgen Willemsdr., vrouw van Meeus Claesz., wegens de trouwe diensten die zij aan haar heeft bewezen, haar “grauwen” laken rok. Zij legateert aan haar zoon Willem of bij vooroverlijden diens kinderen een groene laken wambuis, een groene “saijen” broek, een blauwe laken broek, een paar bruine gebreide kousen, een hemd, een paar schoenen eneen “espee d’armes”, welke toebehoord hebben aan haar overleden man. Zij legateertaan haar zoon Herman, diethans zijn ambacht leert bij Coenraet Damasz. te Dordrecht,of bij vooroverlijdenzijn kinderen, een laken “tannaijten” mantel, een groene laken “casacke”, een groene laken broek en een rapier of degen, die in handen moeten blijven van zijn leermeester Coenraet Damasz., tot hij zijn leerjaren heeft voltooid, t.w.over ongeveer 3 1/2 jaar. Daarmee zullen haar zoons Willem en Herman voor altijd zijn uitgesloten uit haar verdere nalatenschap. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar jongste zoons Jan en Lenaert, elk voor de helft. Tot voogden benoemt zij Cornelis Hendricxsz. van Slingelandt houtkoper en Jan Hendricxsz. van Cronenburch schrijnwerker, burgers van Dordrecht. Gedaan ten huize van de testatrice in aanwezigheid van Coenraet Damasz. harnasmaker en Willem Gitto, soldaat in de compagnie van kolonel Veer, inwoners van Dordrecht, die verklaarden de testarice goed te kennen.

ONA Dordrecht inv. 230, f. 99 e.v.: op 19 mei 1667 comp. voor not. G. de With Sijgjen Ariens, weduwe van Arien Cornelisz. Roobol *[doorgehaald: wonende in Zwijndrecht, geassisteerd met Daniël Ariensz. Huijser en Anneken Ariensdr. Roobol, haar schoonzoon en dochter, mede wonende in Zwijndrecht], enerzijds en Theunisken van Hedichuijsen, vrouw van Cornelis Adriaensz. Potter, schout van Dussen-Muylkerk, anderzijds, tekennen gevende, dat Bastiaen Ariensz. Roobol van Zwijndrecht en Peeter Potters, hun resp. zoons, zich als ruiters in de “compagnie peerden” van ritmeester Villers begeven hebben en in 1666 in garnizoen gelegen hebben te Emmerich endat in april 1666 beide mannen in een dorp buiten Emmerich geweest zijn en daar met elkaar woorden gekregen hebben, waarbij Potter zijn rapier getrokken heeft en Roobol zodanig heeft verwond, dat hij overleden is. Comparanten hebben besloten zich met elkaar te verzoenen.

* NG trouwboek Alblasserdam 23 mei 1632 (ondertrouw) Arijen Cornelisz. weduwnaar [van Anneke Jan Willemsdr., van Almkerk] van Rijsoord en Sijchgen Arien Cornelisdr., van Alblasserdam, beiden wonende buiten Dordrecht.

Kinderen:

a. Anneken Ariensdr. Roobol j.d. van Dubbeldam (1659), trouwde NG Zwijndrecht/Dordrecht 2 febr. 1659 Daniël Ariensz. Huijsert j.m. van Zwijndrecht (1659)

b. Bastiaen Ariensz. Roobol, geboren ca. 1637, ruiter,overleden april 1666 in een dorp bij Emmerich

ONA Dordrecht inv. 178, f. 146v: op 12 aug. 1657 comp. voor notaris J. Melanen Willem Ariensz. Roobol, ongeveer 33 jaar oud en Bastiaen Ariensz. Roobol, ongeveer 20 jaar oud, beiden wonende buiten de Vriesepoort. Zij verklaren op verzoek van Hendrick Jansz. Bommelaer, burger van Dordrecht, dat zij zich nog goed herinneren, dat in 1647 de rekwirant van hun vader Arijen Cornelisz. Roobol voor 16 gl. “aen messie” heeft gekocht, welke Bommelaer toekwam “over het weijen van vijer calveren.” “Vorders verclaeren sij attestanten dat den reqt. de voorsz. messie gebracht heeft op seecker stucxken weilant genaempt de Geer, toebehorende d’heer Johan van Haerlem, daermede hij t’voorsz. [land] van de Geer heeft doen toemaecken.” Beiden tekenen met een merk.

ONA Dordrecht inv. 146, f. 700v e.v.: op 12 nov. 1667 compareren voor notaris A. van Neten Anthonij Bijlevelt sergeant, Cornelis van Lochum sergeant,Fransoijs Livret kapitein des armes, Anthonij Andries tamboer, Arijen Dircx tamboer, Maijken Merotts, echtgenote van Pieter Cruijseficx, “tegenwoordich van huijs”, Reijnier Bervoets korporaal, Jacob Mouthaen [doorgehaald], Louijs Presecq, Arent van Swol, Pieter Ritsaert, Jacob Willemsz., Nicolaes Meertensz. Douck, Jan Roomers, Juriaen Clos, Willem Jansz. de Knijp, Mathijs Sijmonsz., Arijen Plattebeurs, Theunis Leendertsz., Johannes van Diepenbeeck, Jan Cornelisz. Cramer,JaepjeTheunis, weduwe van Aert Jansz. van Rietvelt, Hendrick Jansz. van der Briel, Abraham van der Lemp,Willem Sijmonsz., Aert Dircx, JohannesWillemsz., Isaack Hutten, Dirck Wens, Pieterken Jacobs, vrouw van Anthonij Candel, tegenwoordig gedetineerd, Arijen Plaijsier, Meerten Jansz., Simon Fredericx, Batist Dircx, Hendrick Andries, als procuratie hebbende van zijn broer Wouter Andries, tegenwoordig gedetineerd, Besius Josephsz., Joseph Josephsz., Michiel Gerritsz., Jacob Baltes, Gerrit Woesthoff, Samuel Willemsz., Claes Claesz., Pieter Jacobsz., Jacobus Jansz., Michiel Daniëlsz., Pier de Brie, Pieter Claesz., Sijmon Charlijn, Michiel Witman, Hendrick Theunisz., Phlip Philips, Jan Gerritsz., Phlip Leendertsz., Ghijsbert Dircx, Jan Laurentsz. Nijs, Johannes van Milt, dienaar van de diaconie, namens Laurens Aertsz., op het schip overleden,wiens kinderen door de diaconie worden onderhouden, Willem Jansz., Arijen Hermansz. Kamp, Fredrick Jansz., Jan Jansz. van Wilmstadt, Deonijsius van der Dack, Hendrick Pietersz., de weduwe van Corstiaen Verheij, Wijnant Jansz. de Knijp, Louijs Phlipsz., Nicolaes Heuniger enPhelicx Heijtvogel [doorgehaald], allen militairen onder de compagnie van Fransoijs Palm, luitenant-kolonel van het regiment de marine, “van dese jaere 1667”, gediend hebbende ter zee op het schip “Deventria”, gevoerd door voornoemde lt. kol. Palm.Compareren mede Hendrick Bruijnes korporaal, Paulus van den Broeck, Hendrick Pietersz., Hendrick Barentsz., Christoffel Fredericx, Theunis Hendricksz. van Thiel, Huijbert Huijberts, Gerrit Jansz. van Lochum, Cornelis Cornelisz., Jan Evertsz., Jan van Leuven, David Barentsz., Pieter Barentsz., Lambert Adriaensz., Aelbert Jansz., Pieter Jansz. Telder, Willem Jansz. Telder, Frans Machielsz., Isaack Schrijver, Marija van der Poel, vrouw van Jan van der Linden, Jan Bollaert, Theunis Jacobsz., Abraham Huijbertsz., Joost van Cheublick, Andries Claesz., Bastiaen Jansz., Anthonij Jansz. en Pieter Aertsz. Westerhoudt [doorgehaald], allen soldatenonder de compagnie van lt. kol. Palm, die in het jaar 1667 gediend hebben op het schip “’t Zuijerhuijs”, gevoerddoor kapitein Thomas Fabritius. Comparanten verklaren samen procuratie te verlenen aan lt. kol. Palm, hun kapitein, om namens hun compagnie van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit te Amsterdam hun marinegeld in ontvangst te nemen, “soo zij van desen jaere over gedaene dienst ter goede hebbende zijn.” Getuigen: Johan van Bladen, vaandrig in de voornoemde compagnie en Denijs Tegelberch.

Appendix C: militairen in andere Dordtse bronnen

ORA Dordrecht inv. 714, f. 276: op 21 mrt. 1582 verklaren op verzoek van Aerjaentge Geerts, vrouw van Maerte Pietersz, soldaat onder het vendel van Breda, Bruijn Geerritsz., ongeveer 38 jaar, en Dirck Jansz., ongeveer 25 jaar, inwonende poorters van Dordrecht, dat Maerte gedurende drie weken in Dordrecht ziek gelegen heeft en “noch ter tijt sijeckelijk es leggende”, zodat hij zich vooralsnog “onder zijne vendele … nijet en can begeven”.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 449, akte dd 17 mrt. 1583:op verzoekvan Marinus Cornelisz., schipper enburger van Dordrecht, verklaart Floris van Cuijl Herbertsz., ambachtsheer van Kijfhoek, ongeveer 33 jaar oud, “dat hij inden belegge vande stadt Haerlem ende oock langer tijt daer te voren es geweest vendrich vande hopman Marinus Brant ende dat ter wijlen hij vendrich es geweest de voorsz. requirant mede onder zijnen vendele gedient ende gelegen heeft als schut vande hopman gedurende den tijt van achtien maenden lanck ende dat de zelve requirant voor Haerlem van de viant worde gevangen alwaer hij ontrent een halff jaer gevangen es gebleven ende optes viants geleije heeft moeten roeijen, dat den selven requirant oock zijn schuijte ende goet dat hij bij hem hadde aldaar gelaten heeft …”

ORA Dordrecht inv. 717, f. 85v: op 2 nov. 1586 comp. in de secretarie van Dordrecht mr. Henrick Meijer de Jonge, sergeant in het vendel van graaf Philips van Hohenlohe. Hij verklaart, dat hij tot voldoening van hetgeen hij schuldig is aan Daen Rijckertsz., slotenmaker te Dordrecht, aan hem heeft overgedragen een bedrag van 12 Vlaamse ponden, die de stad Grave hem, Henrick Meijer,schuldig is.

ORA Dordrecht inv. 898 (geen folionrs.): op 24 juli 1601 verklaren Govert van Allendorp, ziekenbezoeker in het soldatenhuis te Dordrecht, 53 jaar oud en dr. Jasper van Weerdenburch, “ordinaris gegageerde medicijn” te Dordrecht, op verzoek van Elsken Geeritsdr. van Coesvelt, weduwe van Hans van Ettelbrugge, soldaat onder kapitein Luijcas, dat Hans en Elsken in Middelbug getrouwd zijn, zoals blijkt uit zekere “testimoniael brieff” dd 2 nov. 1600 endat Hans, die een week eerder in het soldatenhuis lag, omdat hem een been afgeschoten was, verklaard had, dat het zijn uiterste wil was, dat zijn vader Elsken als zijn wettige echtgenote beschouwde “ende haer doen dat hij sijnen broeder [bedoeld is: de broer van Hans] soude behooren te doen ende als een vader sijnen soone ofte dochter behoort te doen”.

23 dec. 1665: een baar bij de Roobrug voor de vrouw van Huijbert van Erff soldaat (Begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

Walraven van de Graeff, overleden ca. 1675, op 24 nov. 1671 majoor en 8 febr. 1672 luitenant kolonel van het Regiment infanteristen Van Smitsberg, trouwde Wouterina Donck, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 6 aug. 1677 (een baar voor het Bagijnhof voor de weduwe van Walraven van de Graeff, één maal luiden, ’s avonds begraven, pondgraf)

Op 19 mrt. 1662 testeren Walraven van de Graeff ritmeester in dienst van de koning van Denemarken weduwnaar van Clara de Gaije en Wouterina Donck dochter van wijlen Peter Donck majoor van de burgerij te ‘s-Hertogenbosch.(http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/testamenten/1580-1700.1.htm)

Weesboek (Weeskamer Dordrecht inv. 27, f. 90), 26 april 1678: extract uit het besloten testament [datum en naam van de notaris niet vermeld] van Wouterina Donck, weduwe van Walraven van de Graeff, gewezen luitenant kolonel van een Nederlands regiment infanterie. Zij heeft tot voogden over haar vier kinderenbenoemd haar zwager deheerHubert van de Graeff, haar neef Wessel de Ruijter en Johannes Nijs.”Naer dat het selve [testament]hier ter weescamer geëxhibeert was geopent sijnde, isdesen extracte bij mijn ondergeschrevene als secretaris met sijn principaal bevondenwel te accorderen.” Actum 26 april 1678, w.g. D. Haerlem.

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Dorothea van de Graeff, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 25 aug. 1680 (een baar op de Vogelmarkt [Groenmarkt] tegenover de heer Heuft voor Dorothea van de Graeff, dochter van de gewezen heer luitenant kolonel Walraven van de Graeff, één maal luiden, pondgraf, nr. 15 op het Hoogkoor, 43 gl.)

b.Aertie Lijsbeth van de Graeff, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 25 jan. 1681 (een baar op de Vogelmarkt [Groenmarkt] tegenover de heer Heuft voor Aertie Lijsbeth van de Graeff, dochter van de gewezen luitenant kolonel Walraven van de Graeff, “een pontgraft gesoncken op ’t Hoogh Choor in nr. 15”)

Acta NG kerkenraad Dordrecht (archief 27, inv. 9, geen folionrs.), 29 sept. 1678: Anthonij Jacobsz. Gardenier, nu soldaat te Breda, getrouwd met Margrietjen Ariens

Noten.

[1] Daniël de Hertaing heer van Marquette, kolonel van het Regiment Walen

[2]. Sir Francis Vere, geboren 1560, overleden Londen 28 aug. 1609, in aug. 1589 als sergeant-majoor bevelhebber van de Engelse hulptroepen in de Nederlanden, in 1599 benoemd tot gouverneur van Den Briel,keerde terug naar Engeland toen koning Jacobus I in 1604 vrede met Spanje sloot. (Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek,deel V (Leiden 1921), kolom 1002.)

Sir Francis Vere

[3] Jean Polyander á Kerckhove, van 1593 tot 1611 predikant van de Waalse gemeente te Dordrecht.

Jean Polyander á Kerckhove

[4] Mogelijk Daniël de Tassin de Torsay (cf. H. Ringoir, Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813 [Den Haag 1981], p. 42)

[5] Philip Claude Touroud de Saint Amant, vanaf 25 mrt. 1694 kolonel van een mariniersregiment (oorspronkelijk Regiment Charles, maar tijdens de Spaanse Successie-oorlog het Regiment Saint Amant genaamd)