Van den Honaert

Zie M. Balen, Beschryvinge van Dordrecht (Dordrecht 1677), p. 1273 e.v.

I. Thomas van Wesel gezegd van den Honert Rochusz., trouwde Ida de Jonge

II. Rochus van den Honert Thomasz., geboren in 1572,trouwde Margaretha Hallincg gezegd Pauli

III. mr. Johan van den Honaert Rochusz., geboren naar schatting ca. 1615, jongman van Dordrecht wonende in Den Haag (1640), advocaat voor het Hof van Holland, overleden 14 april 1667, trouwde 4/20 nov.1640 (proclamatie te ‘s-Gravenhage)Cornelia Hallincq Hermansdr., gedoopt NG Dordrecht mrt. 1615, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Grote Kerk (1640)

9 mei 1648: Arnoult van Ravesteijn, kleermaker en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van dijkgraaf Johan Sijmonsz. Indervelde, verkoopt aan mr. Johan van de Honaert, schepen in wette van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Johan Schut en dat van Hendrick Jansz. Vrijmoet. (ORA Dordrecht inv. 1612, f. 85)

9 mei 1648: Anthonij Viveen, Johan de Meijer en Johan Michielsz. Deijlman, als procuratie van Adriana Cornelisdr., weduwe van Hendrick Jansz. Vrijmoet, verkoopt aan Johan van de Honaert, schepen in wette van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van de koper en dat van Dirck Jansz. de Both. (ORA Dordrecht inv. 1612, f. 85 e.v.)

IV. mr. Herman van den Honert, geboren Dordrecht 2 aug. 1645, gedoopt NG Dordrecht 9 aug. 1645,doctor juris (Leiden 29 juni 1666), verscheidene malen burgemeester van Dordrecht tussen 1702 en 1727, overleden Dordrecht 6 aug. 1730, begraven ald. 11 aug. 1730,trouwde 30 juli 1675 Anna de Witt, geboren ‘s-Gravenhage 27 dec. 1655, overleden 26 nov. 1725, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 1 dec. 1725 (Anna de Witt, vrouw van burgemeester mr. Herman van den Honert, 10 koetsen extra, wapenbord voorgedragen, 5 sleepmantels),dochter van Johan de Witt, raadpensionaris van Holland, en Wendela Bicker (NNBW [internet])

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 138 e.v.: op 15 mei 1698 verkoopt Francois Auxbrebis, koopman wonende te Amsterdam, als man van Elisabeth Pompe van Slingeland Michielsdr. en mede-erfgenaam van Elisabeth de Lange, weduwe van Michiel Pompe van Slingeland, lid van de Oudraad van Dordrecht, en nog als procuratie hebbende van zijn vrouw, voor 8500 gl. aan mr. Herman van den Honert, lid van de Oudraad van Dordrecht, een groot “aensienlijck” huis in het Steegoversloot, staande tegenover de St. Jorisdoelen tussen het huis van Jacobus Beij en dat van Pieter Willemsz. van Venloo.

ORA Dordrecht inv. 1641, f. 134: op9 sept. 1706 verkoopt Mattheus Sonnemans, muntmeester van de Munt, voor 650 gl. aan mr. Herman van den Honert, regerende burgemeester van Dordrecht, waardijn van de Munt endijkgraaf van de Alblasserwaard, drie huisjes, “geappropieert” tot een stal. staande op de hoek van de Zakkendragersstraat in de Doelstraat.

ORA Dordrecht inv. 1642, f. 33: op 26 mei 1707 verkopen mr. Herman van den Honert, presiderende burgemeester van Dordrecht, en Simon Muijs van Holij, lid van de Oudraad te Dordrecht, als voogden over de kinderen van wijlen mr. Johan de Witt, heer van Hekendorp, secretaris te Dordrecht, voor 7500 gl. aan Jacob Keur, koopman te Dordrecht, een huis in de Kannenkopersbuurt aan de landzijde, uitkomende met een vrije uitgang onder het pakhuis van Franchois de Coert, brouwer te Dordrecht, staande naast het huis van Elisabeth Taarlingh, eerder weduwe van kapitein Wierick Boeff en thans echtgenote van de heer Van Botland.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 19v: op 22 april 1727 verkoopt Pieter van Venrooij, burger van Dordrecht, voor 510 gl. aan mr. Herman van den Honert, oud-burgemeester van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van de koper en dat van Jacob Telders.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Cornelia Wendelina, 2 jan 1686

b. Johan, 24 febr. 1687

c. Anna, 19 dec. 1687

d. Agnita Jacoba, 26 dec. 1691

e. Rochus, 18 april 1695

f. Catharina Wilhelmina van den Honert, 10 mrt. 1698, jonge dochter van Dordrecht (1718), trouwde Gerecht/NG 11/28 sept. 1718 (de bruidegom geassisteerd met Johan van Berckel, raad en vroedschap van Rotterdam, zijn voogd, en Johan de Witt, heer van Hekendorp, Snellerwaard, Zuid- en Noord-Lindschoten, ontvanger van de grafelijkheidstol van Geervliet, zijn broer, en de bruid met haar vader Herman van den Honert, burgemeester van Dordrecht, dijkgraaf van de Alblasserwaard, curator van de Leidse Universiteit, waardijn van de Munt van Holand, en Martinus Donius van Eversdijk, commies van de “generaliteijts financie”, haar behuwd broer) Cornelis de Witt, geboren Dordrecht 14 mei 1696,jongman van Dordrecht (1718), overleden Dordrecht 12 okt. 1769, zoon van Johan de Witt en Wilhelmina de Witt

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht)

f-1. Johan de Witt, 7 dec. 1720, jongman van Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug (1742), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 16 april 1742 (ondertrouw, volgens attestatie van Leiden dd 3 mrt. 1742) Abigael Constantia Roos, jonge dochter van Amsterdam wonende te Leiden (1742)

Kind:

f-1-1. Cornelis de Wit, vrijheer van Jaarsveld, geboren Dordrecht 20 aug. 1743, wonende in de Wijnstraat bij de Schrijversstraat(1784), veertigraad van Dordrecht, overleden Dordrecht 2 juni 1813, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 12 mrt. 1784 (ondertrouw, aan huis, getrouwd Jaarsveld 4 april 1784) Emmerentia van Renten, weduwe geboren te Leiden, wonende in het Steegoversloot (1784)

RA Dordrecht, archief 34, inv. 3, f. 14, 18 juli 1813:overdracht van een huis in het Steegoversloot door Cornelis de Wit van Jaarsveld [sic] aan Arnoldus de Groot