Trouwboek Oud-Katholieke Kerk Dordrecht (Voorstraat)

Tussen haakjes de namen van de getuigen.

Tussen rechte haken aanvullende gegevens uit andere bronnen.

— betekent dat op die plaats geen naam is ingevuld.

R(dus) D(nus) = reverendus dominus

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 30 jan. 1715: Pieter Tibos pastoor woonde naast “het Kruijs”, met 3 koetsen extra.

20 mei 1673

Jan Jansz. Kemp en Grietie Lambertz (Tijsie Groenendael, Petronella Dichters)

7 juli 1673

Hermen Henricxze en Lijsbeth Jasper (Jan Hermenze, Trijntie –)

26 okt. 1673

Jacobus de Rue en Maria van Eindthooven (Helena Sarens, Regina– [Pieters?])

20 nov. 1673

Henrick Bomgaerts en Catharina Coenen (Jacobus de Rue, Cornelia Gestel)

21 mrt. 1674

Pieter Gerritz en Agnes Tijsse (Joannes Battes, Margriet Steevins)

29 juni 1674

Leonart Fontein en Marie Otte (Abraham van der Lisse, Cornelia Gestel)

24 okt. 1674

Pieter Simonze en Marie de Bruijn (Simon –, Petronella Dichters)

1 juni 1675

Nicolaes Bosse en Apolonnia Pelgrum (Cornelia Gestel, Regina Pieters)

4 juni 1675

— en — (Gerrit van der Plas, Maria Dichters)

19 jan. 1678

Lambert Vogels en Maria Pitten (Johanna de Fonck, Catharina van der Plas)

5 juni 1678

Jacobus Breugels en Gertruijd Willemsdr. Geldolf (Josina van Bergen, Jan Constant)

6 aug. 1678

Teunis Fritz en Maria Laurens van der Linden (Pietronella Westenappel, Regina Pieters)

sept. 1678 [dagnummer niet vermeld]

Andries Martin en Catharina Jans

1678 [dagnummer en maand niet vermeld]

Lambert Waersmans en Anna Constant (Lambert Constant, Catharina Waersmans)

13 dec. 1678

Reijnier van Niekerken en Johanna Constant (Lambert Constant, Susanna –)

1679 [dagnummer en maand niet vermeld]

Johannes Diest en Catharina van den Vroedenhoff

15 okt. 1679

Gerrit Vinck en Margareta Stevens (Steven Henricx, Jannigie Floris)

25 nov. 1679

Jan Segertz en Adriantie Willems (Jan Willemz, Annigie Segertz)

16 dec. 1679

Jacobus Janz en Maria Waersmans (Focke Ockersz. Couwaeter, Catharina Waersmans)

21 febr. 1680

Dirck van Beaumont en Berbera van Berkeroij (Catharina van Berkenroij, Cornelia van Gestel)

3 mrt. 1680

Focke Ockersz. Couwaeter en Maria Daguisé (Cornelis Ockersz. Couwaeter, Maria Daguisé)

[ONA Dordrecht inv. 188, f. 45 e.v.: huwelijkse voorwaarden dd 24 febr. 1680 tussen Focke Ockersz. Couwater, viskoper en burger van Dordrecht, en Marija Daguise, jonge dochter, geassisteerd met haar moeder Marija Laurent, weduwe van Charles Daguise]

1 april 1680

Jacobus Holesteijn en Annigie Claes (Margareta van Gestel en Cornelia van Gestel)

15 febr. 1681

Cornelis Pieterz en Magdalena Gillis (Anna van der Putten, Cornelia van Gestel)

4 mei 1681

Joannes Saijer en Cornelia van der Lisse (Bastiaen van der Lisse, Cornelia van Bergen)

1683 [dagnummer en maand niet vermeld]

Jacobus Blom en Anna van Luijtenborg (Henrick van Luijtenborg en Steintie Henricx)

27 dec. 1683

Henrick — en Berber Geurte (Dirck Saeren, Maria Kaspars)

23 april 1684

Jan Michielz en Ermke Biemelmans (Pieter Herm[ens]z van Riepelmont, Heiltie Biemelmans)

23 april 1684

Pieter Hermentz van Riepelmondt en Heiltie Biemelmans (Jan Michielz, Ermpke Biemelmans)

23 juli 1684

Jan Bossij en Maria Clement (Gertruijd Clement)

14 okt. 1685

Henrick Koebergen en Petronella Sajers (Maria Petens, Maria Sajers)

28 okt. 1685

Nicolaus Middelaer en Mettie Mols (Jan Middelaers, Cornelia van Gestel)

14 jan. 1686

Paulus Herris en Anna Constant (Jan Constant, Lambert Constant)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 27 dec. 1685: Pauwels Herris jongman geboren te Kinneren aan de Moezel en Anna Constant jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jan Constant haar vader, getrouwd op 17 jan. 1686]

[11 april] 1686

Jan van Rijn en Maria Bonte (Margriet Henrixz van Teijkeborg, Jan Ponte)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 11 april 1686: Jan Cornelisz. van Rhijn jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Cornelis van Rhijn en Mariken Bonte jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader Jan Jansz. Bonte, getrouwd op 28 april 1686]

5 mei 1686

Jan Middelaer en Anna Pieters (Nicolaus Middelaer, Mettie Mols)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 16 april 1686: Jan Middelaer jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met Nicolaes Middelaer zijn broer en Anneken Asmans jonge dochter geboren te “Romunt” geassisteerd met Metje Mols haar goede bekende, getrouwd 5 mei 1686]

12 mei 1686

Gerardus — en Henrickie van Cleef (Johanna Bloemert, Cornelia van Gestel)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 25 april 1686: Geerit Maurus jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met Stijntje Gijsberts weduwe van Maurits Damen zijn moeder en Hendrickje Gerrits jonge dochter van Kleef geassisteerd met Jan Rutten haar goede bekende, getrouwd op 5 mei 1686]

11 juni 1686

Jan Moers en Annigie Goverts (Lenert de la Fontijne, Marie Otten)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 7 mei 1686: Jan Moors jongman geboren te Maaseik geassisteerd met Leendert Fontaijn zijn neef en Anna Gosen jonge dochter geboren te Griet in het Land van Kleef geassisteerd met Maria Otten haar goede bekende, getrouwd op 2 juni 1686]

11 juni 1686

Johan van Diest en Maria van der Kennip (Aleijdis van Putten, Antonie Verhelt)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 12 juni 1686: Johannes van Diest weduwnaar van Catharina Vroonhoff geassisteerd met Anthonij Verhelt zijn goede bekende en Maria van der Kennip jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met Dingena van der Kennip haar zuster, getrouwd op 30 juni 1686]

29 dec. 1688

Cornelis Brouwer en Angelina Halfvat (Catharina van Berkeroij, Dirk Beaumont)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 1 dec. 1688: Cornelis Brouwers weduwnaar van Dordrecht en Engelina Halffvat jonge dochter geboren te Gastel, getrouwd op 26 dec. 1688]

20 aug. 1689

Jan Schelstraeten en Pieternel Pijnaert (Lijsbeth Schelstraeten, Jacomijn Schelstraeten)

29 dec. 1689

Joost Joosten en Marie Corneliz (Cornelia van Gestel, Catharina Waersman)

29 jan. 1690

Henrick Coenen en Maria Pronen (Stoffel Kemp, Lenert –)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 12 jan. 1690: Henderick Coenen jongman geassisteerd met Cristoffel Cemp en Maria Prone jonge dochter geassisteerd met haar schoonzuster, getrouwd op 29 jan. 1690]

febr. 1690 [dagnummer niet vermeld]

Willem Pothoven en Geertje Jans (Focken Ockersz. Couwater, Catharina –)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 19 jan. 1690: Willem Pothoven jongman van Brug in het Bergsland geassisteerd met Adriaen van der Steen en Geertruij Jansdr. Trompert van Puttershoek geassisteerd met Marijcke Kouwater, getrouwd op 4 febr. 1690]

11 mrt. 1690

Petrus Jacobus van Heijdenrijk en Maria Johanna van den Steen (Johan van den Steen, Loys van der Putten)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 6 febr. 1690: mr. Petrus Jacqus van Heijdenrijck weduwnaar advocaat voor de Hoge Raad van Mechelen en schepen aldaar en Maria Johanna van der Steen weduwe, getrouwd op 4 mrt. 1690]

11 mrt. 1690

— Ermpie Biepelmans [Biemelmans]

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 17 febr. 1690: Nicolaes Jacques jongman van Dordrecht en Ermken Pieters weduwe van Maastricht, getrouwd op 5 mrt. 1690]

8 april 1690

Herman Boeberg en Ida Gerits

25 april 1690

Laurens Beukers en Helena Hetels (Adriaen Hechters,Maria Beijs)

9 juli 1690

Ignatius Mare en Anna Lijsbeth Tuckome (Cornelia de Jong,Catharina Waersmans)

19 aug. 1690

Henrik Kromhout en Maria Barbara Constant (Jan Constant, Paulus Herris)

9 sept. 1690

Frans Laurenz van Maestricht en Ida van Wissen (Anna Maria van Bergen, Cornelia van Gestel)

20 [oktober] 1690

Bastiaen Fibres en Clementia Pieters (Margriet Fibres, Marie Fibres)

27 nov. 1690

Pieter Gerbo en Maria Betens (Johan Gerbo, Petronella Sajers)

27 jan. 1691

Adriaen van Dongen en Margriet Geldolph (Staes Swaen, Cornelia van Gestel)

20 febr. 1691

Cornelis Claesz en Marie Francois Buijs (Joseph Gosij, Catharina Waersman)

22 april 1691

Jan van der Made en Maria Homburg (Hermannus Homburg, Bastiaentie [Spierinx])

13 mei 1691

Wijnant Bruijns en Margareta Robben (Aert Bruijns, Wilmpie Sweren)

13 mei 1691

Frans Janz van Leuwen en Maria Tammerien (Steven Wolfers, Anneke –)

13 mei 1691

Nicolaes Promen en Maria van den Born (Henrik –, Maria van den Born)

20 mei 1691

Wilhem Henrixz van Luijtenborg en Catharina van Lier (Henrick van Luijtenborg, Pieternella van Lier)

20 mei 1691

Jan Slotemaker en Lena Geurte (Paulus van der Linde, Neesje –)

27 mei 1691

Henrick — en Margriet — (Maria van Rijn, Maria Hechters)

27 okt. 1691

Johan Baptist van der Kreek en Margareta Oem (de heer Van de Kreek, Cornelia Indervelde weduwe Oem)

6 nov. 1691

Rikaert Ooms en Aeltie Tijssen (Cornelia van Gestel, Catharina Waersmans)

10 febr. 1692

Govert Melot en Barbara Cools (Andries Cools, Lijsbeth Putten)

[10]febr. 1692

Henrick Otte en Anna Cruijce (Cornelia van Gestel, Berber [Crijns])

26 april 1692

Henrick Coemans en Sibilla Schuijtjens (Bert –, Jacomina –)

27 april 1692

Pieter Constant en Annigje Pieters (Maria van der Lisse, Cornelia de Jong)

4 mei 1692

Andries Bomgaert en Maria Haefackers (Mechtelt Haefackers, Gerrit Colcon)

6 mei 1692

Jan Tans en Catharina van der Boren (Catharina van Tol, Catharina Waersmans)

24 aug. 1692

Peter Kemp en Aeltie Jans (Cornelia van Berge, Gerrit Colcon)

7 sept. 1692

Peter Eijkens en Jenneke Tijssen van Leent (Catharina Waersman, Catharina van Tol)

27 sept. 1692

Paulus Laurentz en Catlijn Maes (Pieter Slange, Live [Hoeven])

27 sept. 1692

Willem Jans en Metje Jans (Judith Constant, Maria Constant)

25 okt. 1692

Coenraet Goenné [Gonne] en Anna van Bree (Lambert van Bree, Dirk Goene)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 18 sept. 1692: Coenraet Gonne jongman van Dordrecht en Anna van Bree jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Anna Pasgiers vrouw van Lambert van Bree, getrouwd op 26 okt. 1692]

11 nov. 1692

Joost Dirxz en Maria Corstiaenz (Anna Constant, Sibil –)

11 nov. 1692

Pieter Henrix en Anna Henrix (Maria Vogels, Catrina Waersmans)

8 okt. 1692 [sic]

Willem Cristen en Neeltie Pieterz van Heusden (Cristijn –, Cornelia de Jong)

8 okt. 1692 [sic]

Jacob Sanders en Maria van Galen (Jan [van der] Plas, Grietje [Lambertz])

1 febr. 1693

Jacob de Roy en Judith Boekhoven (Marie Fibres, Catharina Waersmans)

3 mei 1693

Jacob van Balen en Maria Rijers (Jacob de Roy, Jenneke –)

18 mei 1693

Simon Remy en Aeltie de Many (Hans Willen, Mettje –)

8 juni 1693

Johannes Lenerts en Lijsbeth Pieters (Lenert — [Leendert Leendertsz.], Marie Pieron)

15 aug. 1693

Jan Baptista Coulmans en Christina Burggraef (Maria Vogel, Maria van der Lisse)

15 okt. 1693

Henry Klerk en Gertrudis Claes (Jacob Jacobz, Lijsbeth Claes)

26 jan. 1694

Maerte Janz van Wena en Grietje Leenders (Catharina Waersmans, Catharina van Tol)

30 jan. 1695

Pieter Dirven en Joanna Constant (Joannes Constant, Anna Constant)

[ORA Dordrecht inv. 799, f. 65v: op 2 aug. 1695 verkopen Pieter Derven, mr. landssmid, en zijn vrouw, Jenneke Constant, eerder weduwe van Reijnier van Nieuwerkerck, voor 1400 gl. aan Leendert Baesjouw mr. bakker en Dirck van Beuamont, beiden burgers van Dordrecht, een huis aan de Riedijk, staande tussen het huis van Henderick Weling en dat van de weduwe van Van Dorre.]

30 jan. 1695

Geerit Doore en Aeltje van Lier (Mathijs Doore, Willem van Luitenborgh)

11 april 1695

Joannes van Bergen en Maria van Tol (Rombout van Hees, Catharina van Tol)

7 juni 1695

Frans Pesson en Joanna Kampan (Gerardus Notelaers, Jenneke Segers)

11 juni 1695

Dirk Corsten en Jenneke Huiberts (Joannes Meijs, Jan Fransen)

30 okt. 1695

Adriaen van Donge en Elisabeth Stoffels (Anna Marie van Bergen, Maria Vogels)

11 nov. 1695

Willem Goethem en Catrien Servaes (Anna Marie van Bergen, Jenneke Segers)

17 nov. 1695

Henrik Cortman en Catarina Jans (Anna Marie van Bergen, Marie de Leur)

17 nov. 1695

Wouter Constant en Maria de Leur (Anna Marie van Bergen, Maria de Leur)

17 dec. 1695

Johan Oem en Maria van den Steen (Johan van den Steen, Barber Oem)

[ORA Dordrecht inv. 1639, f. 162 e.v.: op 16 dec. 1702 verkoopt mr. Johan Hoijnck, advocaat voor het Hof van Holland, als gemachtigde van Barbara Maria Oem, wonende te Gent, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J.B. de Dobbele te Gent op 5 dec. 1702, voor 3000 gl. aan Maria van den Steen, weduwe van Johan Oem van Mousienbroeck, voor haarzelf en als voogdes van haar minderjarige kinderen, verwekt door Johan Oem, een huis, dat vanouds is genaamd “Jeruzalem”, en aan haar, verkoopster, is aangekomen bij overlijden van haar ouders, staande op de Varkenmarkt en uitkomende op de Nieuwe Haven, aan de ene zijde belend door het huis van Govert de With en aan de andere door het huis van Geurt Servaase.]

[3 juni] 1696

Cornelis Bastiaense en Magdalena Hermens (Anna Marie van Berge, Jenneke Segers)

22 april 1696

Augustinus Ciermans en Jenneke [Sanders] van Wel (Sander van Wel, Jacob de Roy)

26 april 1696

Claes le Cocq en Kaetje Hurstius (Anna Marie van Bergen, Jenneke Segers)

25 juli 1696

Henrik Louwen en Anna Lambrechts (Anna Marie van Berge, Henrik van Luitenborg)

20 aug. 1696

Joannes Bodel en Adriana Sibs (Pieter Sibs, Digna Muishont)

4 nov. 1696

Steve Teunisse en Eva Jans (Sander van Wel, Jenneke Zegers)

4 nov. 1696

Bartholomeus Plas en Teuntje Claesse (Anna Marie van Bergen, Jenneke Segers)

9 dec. 1696

Cornelis Kuilaers en Barber Heuse (Anna Maria van Bergen, Jenneke Segers)

23 dec. 1696

Willem van Est en Gertruid Mols (Wernard Groothoff, Jenneke Segers)

12 april 1697

Casper van Bemmel en Maria Hechters (Henrik van Bemmel, Cornelis Hechters)

3 aug. 1697

Gerrit Levermans en Helena Vogels (Anne Maria van Bergen, Jenneke Segers)

1 sept. 1697

Michiel van Bree en Ida Stevens (Anna Marie van Bergen, Jenneke Segers)

11 sept. 1697

Gillis Outlant en Joanna Maria van Pieterson (Paulus Herris, Anna Constant)

14 nov. 1697

Antonie Aertz en Maria Janz (Anna Marie van Bergen, Helena van der Licht)

19 jan. 1698

Casper van der Linde en Margariet Putten (Jennege Segers, Helena van der Licht)

2 aug. 1698

Francis van der Beek en Aeltje Maertens (Wernard Groothoff, Petronel Boogat [sic])

9 aug. 1698

Pieter van Aussem en Agatha van Eijck (Cornelia Hechters, Jenneke Segers)

20 sept. 1698

Henrik Kormans en Antonet Geldenake (Jenneke Segers, Marie Fibres)

5 okt. 1698

Jacob Boone en Marie Franse (Jenneke Segers, Marie Fibres)

27 dec. 1698

Adriaen van Hal en Sybilla Flos (Cornelia Hechters, Jenneke Segers)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 11 dec. 1698: Adriaan van Halm smidsknecht jongman van Dordrecht en Belia Vlos jonge dochter van Dordrecht, getr. 27 dec. 1698]

20 april 1699

Marinis van der Lisse en Marie Kools (Sebastiaen van der Lisse, Angela van der Lisse)

9 mei 1699

David Groothoff en Lijsbeth Boom (Eijke Willems, Jenneke Segers)

16 mei 1699

Jan Tentenie en Catharien Jacobs (Adriaen Tempelaer, Jenneke Jacobs)

16 mei 1699

Adriaen Tempelaer en Jenneke Jacobs (Jan Tentenie, Catharien Jacobs)

18 okt. 1699

Joannes IJsemans en Elizabeth Brouwers (Cornelia Hechters, Jenneke Segers)

6 febr. 1700

Cornelis van Dongen en Marie le Boom (Jenneke Segers, Wijntje Heermans)

12 april 1700

Henrik Veltman en Catharien Kools (Sebastiaen van der Lisse, Marinus van der Lisse)

9 mei 1700

Bastiaen Clerckx en Catharien Jans (Cornelia Hechters, Jenneke Segers)

16 mei 1700

Sijme van Hoof en Marie van Heumen (Cornelia Hechters, Jenneke Segers)

7 nov. 1700

Andries Cools en Christien Korvers (Marinus van der Lisse, Cornelia Hechters)

4 juni 1701

Antonie van Doore en Marie Putten (Cornelia Hechters, Jenneke Segers)

29 april 1702

Cornelis van Ackeren en Lijsbeth van Meeuwe (Adriaen van der Licht, Helena van der Licht)

4 mei 1702

Willem Geurts en Margariet Watele (Yda Watele, Cornelia Hechters)

4 mei 1702

Steven van Eijck en Christina Tenot (Yda Watele, Cornelia Hechters)

1 juni 1702

Jan Joseph de Bebronne en Cornelia van Bergen (Cornelia Krijne, Jacomijn van Bergen)

[ORA Dordrecht inv. 1640, f. 118v e.v.: op 24 juli 1704 verkopen Johan Balen, als man van Dingena Schepens, voor zichzelf en als voogd van de minderjarige kinderen van Samuel Schepens, Warnard Roos, als man van Margrita van Duijnen, en Johan van Heck, als man van Cornelia van Duijnen, beiden dochters van kapitein Gerard van Duijnen, resp. kind en kindskinderen en erfgenamen van Johannes Schepens, voor 3000 gl. aan Johan Joseph de Bebronne, koopman te Dordrecht,een huis op de hoek van de Visstraat, staande tussen de Visstraat en het huis van notaris Cornelis van Aensurg. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 1000 gl.]

[6 jan.] 1703

Jacob le Cocq en Helena van Hoeken (Jenneke Segers, Wijntje Heermans)

20 mrt. 1703

Jan Janse en Anna Ariens (Cornelia Hechters, Reijntje van der Sande)

20 mrt. 1703

Jan van der Heiden en Catarina Essers (Cornelia Hechters, Helena van der Licht)

22 april 1703

Jan van Hal en Mechtild Cloed (Hubert Borret, Petrus Borret)

20 okt. 1703

Leendert Brouwer en Aeltje Martens (Cornelia Hechters, Catharina Coenraets)

13 nov. 1703

Jan Leauneu [de Loone] en Marie Swerin [Severijn] (Jenneke Segers, Wijntje Heermans)

18 jan. 1704

Henrik Boers en Lijsbeth Swere (Cornelia Hechters)

25 mei 1704

Pieter Reijmakers en Aeltje Aerts (Johanna Maria de Jong, Rijntje van der Sande)

23 nov. 1704

Jan Jooste en Anna Houtkam (Maria Vogel, Henrik Houtkam)

28 dec. 1704

Jacob Leiten en Catharien Sijmens (Marie Vogels, Gertruid Reijns)

24 mei 1705

Jan van Lier en Anne Wagemakers (Lijsbeth van Hees, Maria Vogels)

11 juni 1705

Cornelis van Mier en Maria Reijers (Marie Vogels, Wijntje Heermans)

26 juli 1705

Barent Brouwers en Anneke Herrion (Willem Herrion, Gijsbertje Claessen)

17 okt. 1705

Coenraed Chone en Antonet Geldenake (Marie Vogels, Wijntje Heermans)

3 nov. 1705

Jan Janse en Anneke Janse (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

9 nov. 1705

Christianus van Lom en Cunera Bloemerts (Joanna Bloemerts, Jacomijn van Bergen)

27 nov. 1705

Petrus Kerkhove en Sybilla Borghgraeff (Christina Borghgraeff, Wijntje Heermans)

19 dec.1705

Godefridus van Roijakker en Anneke van Beverwijk (Jenne Marie de Jongh, Maria Vogels)

27 aug. 1706

Caspar van Bemmele en Catharina Maria van der Putten (Antonius van der Putten, Dimphna Maria van Slingelant)

5 nov. 1706

Bastiaen Clerckx en Catharien Eulong [Ulong] (Arnoldus Slichtermans, Wijntje Heermans)

9 jan. 1707

Pieter Rhijnen [Rens] en Sijchje Reijmakers (Anneke Rhijnen, Gertruid Rhijnen)

13 mei 1707

Frans Clement en Anna de Roij (Jenne Marie de Jongh, Maria Vogels)

14 mei 1707

Willem Verscheure en Catharien Hoebe (Jenne Marie de Jongh, Maria Vogels)

5 juni 1707

Jan Gijsberts en Dilleaen Leenderts (Arnoldus Slichtermans, Maria Vogels)

12 juni 1707

Jan van der Heiden en Machiltje Huiberts (Martijntje –, Wijntje Heermans)

9 nov. 1707

Daniëls Daniëls en Maria Houtmans (Jenne Marie de Jongh, Helena van der Licht)

29 sept. 1709

Adrianus van Hal en Margariet Putten (Maria Vogels, Judith Coeberge)

[ONA Dordrecht inv. 953, akte 27 (de testateur staat niet in de 200e penning): op 21 sept. 1726 testeert voor notaris P. van Well Frans Pitten, meerderjarig jongman, mr. schrijnwerker te Dordrecht, ziekelijk zijnde. Hij legateert aan zijn halfzuster Helena Vogels, vrouw van Jan Voorwijk, een bedrag van 3 gl. 3 st. zonder meer, aan zijn nicht Casperijntje van der Linden, vrouw van Otto Ruijmers, “voor een pilgift”, een somma van 100 gl., aan zijn nicht Anna Dore, vrouw van Marinus Koevoets, zijn eiken kast en een somma van 25 gl., aan zijn neef Hermanus van der Linden zijn beste laken rok, camisool en broek, aan zijn neef Mattijs Dore al zijn verdere na te laten wollen kleren en een somma van 100 gl., eveneens “tot een pilgift”, en aan zijn zuster Margarita Pitten, vrouw van Adriaen van Hal, voor de ene helft, en aan zijn zuster Maria Elisabet Pitte, voor de andere helft, al zijn linnen kleren. Hij vermaakt aan zijn beide zusters, hun leven lang gedurende, ieder voor de helft, het vruchtgebruik van al zijn overige na te laten goederen, na aftrek van de lasten. In de eigendom van die goederen benoemt hij tot zijn erfgenamen de gezamenlijke kinderen of wettige nakomelingen van zijn zuster Margarita Pitten, voor de ene helft, en die van zijn zuster Maria Elisabet Pitten, voor de andere helft, “met expresse wille en begeerte nogtans dat de kinderen van sijne suster Margarita Pitten, noijt, over ’t gene sij uijt kragte [van dit testament] … sullen comen te erven ten behoeve van haren vader Adriaan van Hal en sullen vermogen te disponeren”. Tot executeurs-testamentair en voogden over zijn minderjarige erfgenamen stelt hij aan zijn drie “behout neven”, Hermanus Pippinghuijsen, Otto Ruijmers en Evert Pappelmans. Akte door testateur ondertekend.

ONA Dordrecht inv. 952, akte 49, voogdijstelling dd 19 april 1727: Adriaen van Hal en Margarita Pitten, echtelieden, benoemen tot voogd over hun minderjarige erfgenamen de langstlevende van hen beiden, en na diens overlijden hun neef Hermanus Pippinghuijsen, mr. smid te Dordrecht, tot adminstrerend voogd en de heer Johannes Pereboom, pastoor te Dordrecht, tot toeziend voogd.

ONA Dordrecht inv. 908, akte 9: op 5 mrt. 1739 verklaart Margarita Pitten, weduwe van Adriaan van Hal, haar neef Hermanus Pippinghuijsen te ontslaan van de voogdij over haar minderjarige erfgenamen. In zijn plaats benoemt zij tot voogden haar schoonzoons Otto Ruijmers en Hendrik Schouten.]

11 okt. 1709 Steve Kortenbosch en Barber Vingeron [Vingerhoet] (Marie Vogels, Wijntje Heermans)

1 nov. 1709

Henrik Wibbert en Maria Nelisse (Maria Vogel, Wijntje Heermans)

21 dec. 1709

Willem van Vucht en Maria van Gemert (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

1 mrt. 1710

Henricus de Sayve en Sophia Koene (Joseph de Blockhoven, Sophia van Beaumont)

5 mei 1710

Henrick van Wel en Judith Koeberge (Caspar Koeberge, Jacomijntje Koeberge)

16 mei 1710

Jan Janknecht en Machiltje Franse (Jenneke Cornelisse, Wijntje Heermans)

17 aug. 1710

Wouter Koppe en Jannichje Presselaer (Pieter Koppe, Pieter van der Linde)

31 aug.1710

Willem Brants en Maria Nomen (Gertruid Rhijnen, Cornelis Nomen)

5 okt. 1710

Arnoldus Smits en Petronel van Swol (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

6 dec. 1710

Laurents Valkenborgh en Lijsbeth van der Beek (Jan Nagels, Maeijke van der Beek)

22 jan. 1711

Benjamin Masshof en Jannichje van der Kaa (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

30 jan.1711

Pieter Hoenaert [Hoonaert] en Adriana Houtkam[p] (Henrik Houtkam, Wijntje Heermans)

12 april 1711

Pieter Koffers en Joanna Koeberge (Willem Koffers, Mechelien Koeberge)

19 april 1711

Geerit Dirckx en Emmetje Cornelis (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

10 mei 1711

Petrus Vermeule en Petronella Hendrickx (Geerit Valx, Maria Vogels)

17 mei 1711

Joannes Noelaet en Geertruijdt van Kempen (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

19 juli 1711

Lambertus van de Nieuwkerk en Antonia van Lier (Jan Aertse, Laurents Frissert)

10 okt. 1711

Christianus Steijvers en Margarita Smits (Maria Vogels, Johanna Maria de Jongh)

31 jan. 1712

Jan Dirckx Ambrosius en Jenneke Jacobs Vertrek (Marie Vogels, Wijntje Heermans)

28 jan. 1713

Joannes Doore en Aeltje Raijmakers (Marietje Vogels, Wijntje Heermans)

24 juni 1713

David Groothoff en Geertruid Coene (Marietje Vogels, Wijntje Heermans)

12 nov. 1713

Joannes Kriekesteen en Catharina van Gilst (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

13 okt. 1714

Hubertus van Gastel en Johanna Brons (Marie Vogels, Wijntje Heermans)

24 febr. 1715

Hendrik Hils en Lijsbet Noij (Maria Vogels, Wijntje Heermans)

2 juni 1715

Joost van Heeckele en Cornelia Nooms (Joanna Maria de Jongh, Margarita Tijnckhof)

20 juli 1715

Willem van Duppe en Agnes Haenraets (Christina Pruijm, Joanna Maria de Jongh)

29 juli 1715

Hermanus van der Stuck [van Steg] en Maria [Bastiaansdr.] Smits (Maria Vogels, Margarita Tijnckhof)

2 nov. 1715

Jan Fredericks en Grietije Meijsen (Joanna Maria de Jongh, Margareta Tijnckhof)

23 nov. 1715

Huijbert van Erck en Johanna Hompes (Joanna Maria de Jongh, Margareta Tijnckhof)

23 april 1718

Jacobus van der Leeuw en Jacomina Koebergen (getuigen: de moeders van beiden)

30 april 1718

Willem Hendrickse en Maria Jacobs (Stijntje Valcks, Christina Tinckhof)

22 mei 1718

Fijt Francken en Geertruij van Eijsden (Christina Tinckhof, Maria Vogels)

25 sept. 1718

Ariaen Jacobs en Josijntije Goortsomers (Gerret Valcks, Maria Vogels)

9 okt. 1718

Barent Hendricksz. Wigman [Weegman] en Helena Romans [Rooijmans] (Maria Vogels, Christina Tinckhof)

6 mei 1719

Willem van der Linden en Dirckije Stiphout (Christina Tinckhof, Antonia van Luijtenburgh)

16 febr. 1720

Pieter Bottelier en Ida de Haen [van Haan] (Christina Tinckhof, Antonia van Luijtenburgh) – post distributionem oleorum sacrorum

3 aug. 1720

Jan Kemp en Christina Tinckhof (Caetije Brouwers, Antonia Luijtenburgh)

17 nov. 1720

Rudolphus van Rijn en Dorothea Hechters (Nicolaus Hechters, Maria van den Dungen)

27 april 1721

Jan de Vooght en Joanna Sluijter (Maria Vogels, Anna Tinckhof)

5 sept. 1721

Leendert Strijcker en Maria van der Beek (Maria Vogels, Christina Tinckhof)

23 nov. 1721

Pieter Bruijn en Margareta Muijs (Maria Vogels, Christina Tinckhof)

14 juni 1722

Jan Servaesz. Pellemans uit Surendonk en Jenneke Teunis Ive uit Budel (Christina Tinckhof, Anna Tinckhof)

25 okt. 1722

Gerardus Gerdingh en Geertruij Lammers (Hendrick Hilst, Christina Tinckhof)

13 dec. 1723

Jacobus Halfwassenaer doctor in de beide rechten en Rufina Joanna de Yongh (Laurentius de Jongh, doctor in de medicijnen, vader van de bruid, en Adam Halfwassenaer, vader van de bruidegom)

17 april 1724

Andreas Welinck en Catharina van Aussem (Maria Vogels, Christina Tinckhof)

9 sept. 1724

Petrus Loomans en Yosina Wijckers (Joanna Maria de Jongh, Christina Tinckhof)

15 april 1725

Adrianus Eijsbergen en Gertrudis van Hooft (Maria Vogels, Christina Tinckhof)

21 april 1725

Timotheus Tinkhof en Cornelia Schroef (Christina Tinckhof, Jannetije Krachtingh)

12 mei 1725

Wijnandt Buijs en Anna Vredenburgh (Joanna Maria de Jongh, Christina Tinkhof)

15 juni 1725

Willem Louis en Catharina Cortman (Joanna Maria de Jongh, Christina Tinkhof)

24 nov. 1725

Willem Vredenburgh en Grietije van Rijn (Joanna Maria de Jongh, Christina Tinkhof)

2 mrt. 1726

Everardus Pappelman en Maria Doorn (Christina Tinkhof, Joanna Krachtingh)

31 aug. 1726

Marinus Coevoets en Anna Doorn (Christina Tinckhof, Dirckije van Gilse)

8 nov. 1726

Christianus Stiphout en Yoanna Clement (Christina Tinckhof, Cornelia Tinckhof)

6 juli 1727

Hendrick Hilst en Heijltije Smits (Jan van den Oever, Maria Vogels)

11 april 1728

Joannen Hijnen en Aletta van der Made (Hermanus van der Made, Frans Rens)

30 mei 1728

Willem Pasman en Christina Tinkhof (Anna Tinkhof, Cornelia Tinkhof)

18 febr. 1729

Jacobus Tenterin en Elisabet van der Lisse (Engeltije van der Lisse, Maria van der Lisse)

22 jan. 1730

Paulus Velsen en Joanna van Hooft (Maria Vogels, Geertruij Rens)

14 mei 1730

Hermanus van der Made en Catharina Hijnen (Hendrick Coeijmans, Frans van der Lis)

15 juli 1730

Arnoldus de Bondt en Helena van der Steck (Joanna Maria de Jongh, Gijsbertije Hartman)

18 sept. 1730

Jan Serats en Catharina Lammers (Maria Vogels, Gijsbertije Hartman)

4 nov. 1730

Jan Tilekindt en Lijsbeth van Linter (Joanna Maria de Jongh, Gijsbertije Hartman)

11 nov. 1730

Pieter van der Linde en Adriana Smits (Maria Vogels, Gijsbertije Hartman)

26 nov. 1730

Hendrik Mouwens en Engeltije de Heer (Maria Vogels, Anna de Jongh)

21 jan. 1731

Nicolaus Gortmans en Helena Raetmans (Joanna Maria de Jongh, Gijsbertije Hartman)

6 mei 1731

Nicolaus van den Boogaert en Margareta Raetmans (Geertruij Rens, Joanna Maria de Jongh)

30 sept. 1731

Theodorus Bresier en Margareta Pluijm (Maria Vogels, Gisberta Hartman)

27 april 1732

Jan Bogaerts en Maria van Loon (Barber Bogaerts, Cornelia Tijnkhof)

30 okt. 1733

Hendrick Verburgh en Joanna Tollenaer (Lijsbet [sic], moeder van de bruid, Joanna Tollenaer, zuster van de bruid)

14 nov. 1733

Willem Pasman en Barbara Sibragondi (Maria Vogels, Maria van der Lisse)

6 jan.1734

Dirck Crab en Barbara Rijnaers (Joanna Maria de Jongh, Gijsbertije Hartman)

22 aug. 1734

Casper Coebeeck en Aeltije van Hooft (Joanna Maria de Jongh, Maria Vogels)

17 april 1735

Jan Eijserman en Joanna Cromhout (Joanna Maria de Jongh, Gijsbertije Hartman)

15 juli 1736

Damas Muijte en Maria Daniëls (Gijsbertije Hartman, Geertruij Clement)

19 okt. 1736

Joannes Petrus de Wit en Gertrudis van der Lisse (Jannetie Heckhuijsen, Anna Maria van der Haege)

10 mei 1738

Willem Prone en Joanna Cromhout (R.D. Lod. van Zeller, Joanna Maria de Jongh)

29 jan.1741

Coenraedt Bleijs en Megtildis Knoonen (Per Illustr. Dom. Ant. Cinck canonicus graduat. Eccl. S. Lamb. Leodiensis [Luik], Jacobus van Reijendam, quos conjunxi ego Lud. van Zeller vile pastor)

8 mrt. 1741

Jacobus van Reijendam en Elisabeth IJager (Rdi. Dni. Ludovicus van Zeller [et] Antonius Cincq)

4 nov. 1742

Reijnier Tijron en Cornelia van Oosten (Rdus. Dnus. L. van Zeller, Gerardus van Lier)

21 juli 1743

Adrianus Vermeij en Christina van Buel (Rdus. Dnus. L. van Zeller, Gerardus van Lier)

3 mei 1744

Jan van Gemert en Anna Maria Crans (Rdus. Dnus. Van Zeller, Joanna Maria de Yongh)

14 nov. 1744

Jan van Oosten en Cornelia Schep (R. Dnus. Van Zeller, Agnes Ridderbeeck)

8 mei 1745

Joannes Couwater en Margareta Jahé (R. Dnus. Ludovicus van Zeller, Joanna Maria de Jongh)

26 juni 1745

Pieter van der Plas en Adriana de Groot weduwe van Hendrik de Wilde (RD Lud. van Zeller, Joanna Maria de Yongh)

15 jan.1746

Henrick Amarant en Henrica van Lintere (RD Lud. van Zeller, Joanna Maria de Yongh)

1 mei 1746

Leonardus Tijron en Agatha van Aussem (RD Lud. van Zeller, Joanna van Lier)

4 juni 1746

Huijbert van Gilst en Geertruij Ambrosius (RD Lud. van Zeller, Agnes van Ridderbeeck)

18 juni 1746

Hermanus Hijsen en Maria Brussuurs (RD Lud. van Zeller, Agnes van Ridderbeeck)

[Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) Dordrecht 2 juni 1746: Hermanus Heijssen weduwnaar van Rotterdam wonende in de Vriesestraat te Dordrecht en Maria Brussuurs jonge dochter van Dordrecht wonende in de Sarisgang geassisteerd met vader Dirk Brussuurs, getr. 18 juni 1746]

19 juli 1746

Willem van Brenen en Joanna van Lier (Gerret van Brene, Laurens van Alen)

13 mei 1747

Jillis Serri en Anne Yahe (RD Ludovicus van Zeller, Agnes Ridderbeeck)

23 mei 1748

Johannes de Jong en Maria van der Ka (RAD Pastor Joannes Pruijm, Geertruij Rens)

13 juni 1748

Barend Brummers en Lucia Wissing (Johanna van den Boom, Geertruij de Jong)

10 mei 1749

Hendrick Remack en Catharina Wissinck (RD Lodewijk van Zeller, Agnes Ridderbeeck)

1 mei 1751

Pieter Bottelier en Engeltje de Heer (Thomas Paasse, Geertruij Clement)

22 mei 1751

Thomas Paasse en Elisabet Couwater (RD Wouterus van Nieuwenhuijse, Geertruij Clement)

15 april 1752

Sijmon van IJsberge en Joanna de Wolf (Geertruij van Eijsden, Maria van Hooft)

18 nov. 1752

Antoni van Hoorn en Cornelia van Aussem (RD W. van Nieuwenhuijse, Pieter van Lier)

25 nov. 1752

Pieter van Lier en Lijsbeth van Aussum (Geertruij Clement, Pieternel van Aussum)

6 mei 1753

Hendrick van Gemert en Maria van IJsbergen (Geertruij Clement, Maria van der Lisse)

19 aug. 1753

Wijnand Louis en Joanna van IJsbergen (moeder Geertruij van Hooft, tante Maria van Hooft)

12 jan. 1754

Anthoni Pappelmans en Pieternel van Aussum (Anthoni van Hoorn, Neeltije van Aussum)

11 mei 1754

Willem Buijs en Geertruij Welinks (Geertruij Clement, Adriana Brouwer)

23 jan. 1763

Hendrick van Buul en Maria van der Lisse (Frans van der Lisse, Kornelis Kriekesteen)

23 okt. 1763

Philippus van Es en Maria van Lier (Petrus van Es, Laurens van Alen)

15 mei 1764

Joannes Tans en Anna Maria de Bont (Willem Tans, Arnoldus de Bont)

10 nov. 1765

Laurentius van der Kaa en IJda de Bont (Arnoldus de Bont, Joannes van der Kaa)

28 jan.1769

Hendricus Stronkmans [Strunemans] en Catharina Pappelmans (Petronella van Gilst, Agatha van Aussum)

12 mei 1771

Wilhelmus Exters en Maria Coebeek (Casparus Coebeek, IJda Exters)

12 mei 1771

Cimon Coebeek en Johanna Stapels (Alegunda van Hoofd, Elizabeth Coebeek)

16 mei 1778

Andreas Buis en Maria Gosens (Johannes Gosens, Geertruda Welingh)

20 nov. 1779

Nicolaus van Gemert en Catharina Brummers (Maria van Eijsbergen, Maria van Gemert)

22 sept. 1781

Adrianus Coebeek en Johanna Gosens (Johannes Gosens, Elizabeth Coebeek)

24 nov. 1781

Adrianus Cooijmans en Gertruida van Horen (Sophia Corver, Cornelia van Hoorn)

19 jan. 1782

Daniël Muijters en Elisabeth Coebeek (Maria Muijters)

28 mei 1782

Gualtherus Tiron en Bernardina Exters [Esters] (Cornelia van Oosten, Cornelia van Oussem)

17 mei 1783

Franciscus Bossij en Maria Kervel (Johannes Buis, Andreas Buis)

14 juni 1783

Joannes van der Ven en Joanna Verwij (Hester van der Ven, Maria van Gemert)

1799

Joannes Gudden en Henderina Goosens

8 juli 1805

Hendricus Schoentjes en Anna Kervel (Johannes Gosens, Franciscus Bossij)

29 juni 1806

Joannes Buijs en Hester Koenen (Maria Copper, Anna en Barbara de Hennes)