De voorouders van Haesje Cleyburg

Rembrandt van Rijn, Portret van Haesje Cleyburg (1634)

I. Doen Beijensz. de Jonge, stichter van de Grote Memorielanden te Poortugaal (Zuid-Holland), overleden in of vóór 1515, trouwde Haeske NN

II. Lijsbeth Doenen, trouwde Simon Cornelisz.

III. Haasje Simonsdr., trouwde Aert van Riele

IV. Catharina Aartsdr. van Riele, trouwde Jacob Cornelisz. Cleijburg

V. Haasje Cleijburg, geboren Brielle ca. 1583, trouwde Rotterdam 18 dec. 1612 Dirk Jansz. Pesser, overleden Rotterdam 1 sept. 1651, brouwer in de “Swarte Leeuw” aan de Blaak zuidzijde te Rotterdam

Dirk Pesser (door Rembrandt van Rijn)

Kinderen:

a. Maria Pesser

b. Jacob Dirksz. Pesser, geboren Rotterdam 1617, begraven Rotterdam (Grote Kerk) 31 mei 1648

Bron: De parenteel van Doen Beijensz. (1989, en aanvullingen 2001)