Kwartierstaat Kruiselberg

1. Hilligje Kruijselbergen, gedoopt NG Dordrecht 1 juni 1766, jonge dochter geboren te Dordrecht woont in de Wijngaardstraat (1790), trouwde 1790 Pieter Candel jongman geboren te Dordrecht woont in de Mariënbornstraat (1790)

2. Gerrit Kruijselenberg, gedoopt NG Dordrecht 21 sept. 1742,jongman van Dordrecht woont in de Kolfstraat (1765),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 18 april/5 mei 1765 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Gerrit Kruiselenberg, de bruid met haar oom Johannis Toussel)
3. Pieternelletje Neijsman (Nijsmans), jonge dochter van Dordrecht woont in de Dwarsgang (1765)
4. Gerrit Kruijsselbergh, jongman van Dordrecht woont in de Vriesestraat (1741), trouwde Gerecht/NG Dordrecht20 juli/5 aug.1741 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Aalbert Kruijsselbergh, de bruid met haar moeder Stijntje Schel)
5. Hilligje Gregoor, jonge dochter van Dordrecht woont voor het Bagijnhof (1741)
ORA Dordrecht inv. 1666, f. 27v: op 11 april 1769 verkoopt Johannes Kolster, huistimmermansbaas te Dordrecht, als procuratie hebbende van Hilletje Gregoor, weduwe van Gerrit Kruijseselberge, voor 370 gl. aan Pieter Cats, schildersbaas te Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Johannes Crollius en dat van Cornelis van der Burgh.
6. NNNijsmans
8. Albert Kruiselberg, jongman van Dordrecht woont omtrent de Lombardbrug (1711), trouwde 15 febr. 1711
9. Judith Ariensdr., jonge dochter van Dordrecht woont op de Riedijk (1711)
10. Gerrit Jansz.Gregoor, gedoopt NG Dordrecht 20 okt. 1683, trouwde ca. 1710
11. Stijntje Aernoutsdr. Schel, gedoopt NG Dordrecht 15 april 1686
12. Cornelis Jansz.Nijsmans (Eijsmans), gedoopt NG Dordrecht 6 mei 1671, jongman van Dordrecht (1693), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 20 dec. 1693/4 jan. 1694 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar nicht Wilmpje Huijbers)
13. Annigje Pieters, jonge dochter van Dordrecht (1693)
Kinderen:
a. Jannetje Nijsmans, gedoopt NG Dordrecht 5 juni 1694, jonge dochter van Dordrecht woont in de Stoofstraat (1719), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 nov./3 dec. 1719 (de bruid geassisteerd met Lijsbet Maurits, de vrouw van Aelbert Clock, haar goede kennis, en met mondeling connsent van Cornelis Nijsmans, haar vader) Johannes Toessel, jongman van Dordrecht woont in de Augustijnenkamp (1719)
b. Catrijna Nijsmans, gedoopt NG Dordrecht 2 april 1698
c.NN Nijsmans = kwartier 6
d. Johannes, gedoopt NG Dordrecht 11 juli 1700
16. Gerrit Cruijselberg, jongman van Dordrecht woont in de Raamstraat (1674), kuiper,trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 18 febr./4 mrt.1674
17. Trijntje Michiels, jonge dochter van Dordrecht woont op de Hil [Bethlehemplein] (1674)
18. Arij Pieterse
19. Anna Pieters
20. Johannes Gerritsz. Gregoor, jongman van Dordrecht woont in de Tolbrugstraat Landzijde (1678), trouwde NG Dordrecht 16/31 okt. 1678
21. Willemijntje Jans, jonge dochter van Dordrecht woont in het Steegoversloot (1678)
22. Aernout (Arnoldus)Albertsz. Schel, gedoopt NG Dordrecht 17 dec. 1661,jongman van Dordrecht woont in de Augustijnenkamp (1684),maselaar [zakkendrager], trouwde NG Dordrecht 9 april 1684
23. Hilligje Pieters, jonge dochter van Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1684)
ORA Dordrecht inv. 1640, f. 91v: op 1 april 1704 verkoopt Lammert Jansz., burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Melchior Stoomfs, wonende in Willemstad, als behuwd vader en voogdvan de minderjarige kinderen van zijn overleden vrouw Maaijken Mora, volgens testament gepasseerd voor notaris J. van Hartel te Willemstad op 30 april 1698, voor 190 gl. aan Arnoldus Schel, maselaar en burger van Dordrecht, een huisje in de Vrankenstraat, staande tussen het huis van Jan de Stoelemat en dat van Engelje Klaas.
24. Jan Jansz. Nijsman,gedoopt NG Dordrecht april 1621, jongman van Dordrechtwoont in de Vriesestraat (1642),weduwnaar van Dordrecht woont in de Vriesestraat (1654),weduwnaar van Dordrecht woont in de Vriesestraat (1666), korenmeter, trouwde 1e NG Dordrecht 7/21 sept. 1642 Pieternelleken van Wijngaarden, jonge dochter van Dordrecht woont op de hoek van de Lombardbrug (1642), 2e NG Dordrecht 2/18 aug. 1654 Grietje Cornelisdr. van Kerckesant, weduwe van Dordrecht woont in het Steegoversloot (1654), trouwde 1e Arnoult Laurentsz. kleermaker,3eNG Dordrecht 9/23 mei 1666
25. Janneke Cornelis, weduwe van Dordrecht woont in de Nieuwstraat (1666), trouwde 1e Guliam Willemsen metselaar
44. Aelbert Jansz. Schel, jongman van Dordrecht woont in de Augustijnenkamp (1656), (wet-)steenhouwer,trouwde NG Dordrecht 29 okt. 1656 (ondertrouw)
45. Susanneken Aerts, gedoopt NG Dordrecht 1 dec. 1630,jonge dochter van Dordrecht woont in het Steegoversloot (1656)
ONA Dordrecht inv. 178, f. 137: op 1 aug. 1657 testeren Aelbrecht Jansz. wetsteenhouwer en zijn vrouw Susanneken Aertsdr., burgers van Dordrecht. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam en voogd over hun minderjarige erfgenamen. De langstlevende zal gehouden zijn hun kinderen bij het bereiken van de mondigheid of bij hun huwelijk een bedrag van 6 gl. uit te keren.
ONA Dordrecht inv. 303, f. 151: op 21 nov. 1672 verkoopt Aert [sic] Jansz. Schel, wetsteenhouwer en burger van Dordrecht, voor 640 gl. aan Christijna Aertsdr. Pel, bejaarde ongehuwde persoon, een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van Hendrick Vrijmoet en ’s herengracht. Deverkoper verklaart aan zijn vrouw Susanna Aerts machtiging verleend te hebben tot het doen van de overdracht.
ORA Dordrecht inv. 1640, f. 91: op 13 mrt. 1704 verkopen Bartel Jacobsz. van der Mandelen, voor de helft erfgenaam van zijn vrouw Stijntie Schouten, Leendert Schel, en Maarten van Bronswijk, als man van Jacomijntie Schel, tevens vervangende Arnoldus Schel, Hendrick de Ruijter, Pieternella Schel, Daniël Lucas, als man van Sara Schel, en Martinus van Dorsten, als man van Jannitie Schel, allen mede-erfgenamen van Stijntie Schouten, voor 300 gl. aan Matthijs du Hen, timmerman en burger van Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Cornelis van den Mandelen en dat van Jan Diere.
46. Pieter Michielsz.,gedoopt NG Dordrecht 1 dec. 1638, jongman van Dordrecht woont in de Kolfstraat (1659), twijnder,zakkendrager, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 2 aug. 1685 (een baar voor Pieter Magielsen, zakkendrager, in de Stoofstraat), trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 19 Jan./2 febr.1659
47. Gijsbertje (Geesken) Jans, jonge dochter van Orsoij woont in de Kolfstraat (1659), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 5 juni 1687 (een baar voor de vrouw van Pieter Machielse zakkendrager in de Kolfstraat bij de brug)
48. Jan Jansz. (Nijsman), trouwde in of vóór 1621
49. Grietje Joosten, weduwe uit het Sticht van Munster woont in de Vriesestraat (1646), trouwde 2e NG Dordrecht 11/27 nov. 1646 Leendert Janssen, weduwnaar woont in de Kolfstraat (1646), bakker
90. Aerdt Cornelis, weduwnaar van Dordrecht woont in de Raamstraat naast de Blauwe Hand [hofje in de Raamstraat] (1622), arbeider op de straat, trouwde NG Dordrecht 10/24 april 1622
91. Pieterken CornelisPietersdr., van Dordrecht woont in de Thomasstraat [Ruitenstraat] achter [brouwerij] “de Ruijt” bij haar moeder Mariken Diricx (1622)
Kinderen:
a. Stijntgen Aertsdr. Pel alias Schouten, gedoopt NG Dordrecht 1625, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Augutijnenkamp (1673), trouwde NG Dordrecht/De Lindt25 juni/9 juli 1673 Bartel Jacobsz. (van der Mandelen), weduwnaar van Dordrecht wonende bij de Beurs [Scheffersplein] (1673)
b. Susanna Aertsdr., gedoopt NG Dordrecht 1 dec. 1630 (= kwartier 45)
92. Michiel Michielsen, van Antwerpen woont voor het Bagijnhof (1615), sledenaar,trouwde NG Dordrecht/De Lindt 10 mei/10 juli 1615
92. Adriaenken Pieter Henriksdr., van Dordrecht woont buiten de Spuipoort in “Jerusalem” (1615)
182. Cornelis Pietersz., trouwde
183. Mariken Diricx