Lidmaten ‘s-Gravendeel 1815-1830

Ingekomen (en enkeleuitgaande) attestaties van de Nederlands-Hervormde Gemeente van ‘s-Gravendeel.

(Archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente van ‘s-Gravendeel inv. 130)

e.l. = echtelieden

14 mei 1815 heeft kerkelijke attestatie ingeleverd van de hoge Zwaluwe – Johannes van der Mast

2 juli 1815 idem van Mijnsheerenland – Grietje van der Linden

29 juli 1815 [aangenomen als lidmaat] met attestatie van Dordrecht van 14 april 1808 – Cornelia Hendrika Akkerman

[Cornelia Hendrika Akkerman, gedoopt NG Dordrecht 27 mrt. 1785, overleden ‘s-Gravendeel 28 dec. 1830, dochter van Jan Akkerman en Adriana Rosier, trouwde Gerrit de Ruiter]

15 okt. 1815 van Dubbeldam Johan Heinrich Trompetter en Willemijntje van Reij e.l. [NG trouwboek Dubbeldam 27 okt./17 nov. 1811: Jan Hendrik Trompetter en Mijntje van Reij; NG doopboek Dubbeldam Willemijntje van Rheij, geboren 6aug. 1791, gedoopt 14 aug. 1791, dochter van Arij Jacobsz. van Reij en Adriaantje Leendertsdr. Broer]

24 dec. 1815 van Strijen – Cornelia van der Pligt

28 jan. 1816 van Dordrecht – Carolina Augusta Alsdorf, huisvrouw van N[icolaas] van der Salm

[Burgerlijke Stand Dordrecht, 16 aug. 1815 (akte 96): getrouwd Nicolaas van der Salm, 31 jaar, geboren te ‘s-Gravenhage en wonende te ‘s-Gravendeel, deurwaarder bij het Vredegerecht van het kanton Strijen met Caroline Auguste Alsdorffin, 21 jaar oud, geboren te Neuwied en wonende in Dordrecht, dochter van Jochem Jacob Alsdorff, overleden en Sibilla Francisca Höning.

SA Dordrecht, archief van de NH gemeente van Dordrecht, inv. 246: op 13 nov. 1815 attestatie gegeven aan Carolina Augusta Alsdorf, gehuwd, op de Wolwevershaven, naar ‘s-Gravendeel]

14 juli 1816 met kerkelijke attestatie van Heerjansdam alhier gekomen – Aartje de Leeuw

14 juli 1816 van Sommelsdijk – Jan van Woerkum

15 dec. 1816 van Baarle Nassau – Johannes Theodorus van Hemert en Gerharda Isakka Johanna Grol e.l.

28 dec. 1816 van Nieuw-Beijerland – Dirk Meeldijk Abrahamsz.

7 april 1817 van Strijen – Arie de Jong

27 dec. 1817 van Cillaarshoek – Teunis Wildeman en Geertruij de Best e.l.

Hier behoort nog te worden aangetekend dat in het voorjaar met consent van de kerkeraad alhier te Maasdam als lidmaat is aangenomen Sijmen Ariensz. van der Linden.

25 maart 1818 van Maasdam – Sijmen van der Linden

25 maart 1818 van Vilvoorden – Wouter Biesheuvel

17 mei 1818 van Rhoon – Jakob van de Wetering

1 juli 1818 heeft bewijs van afgelegde belijdenis en van aanneming tot lidmaat te Dubbeldam ingeleverd – Kornelis van Klanden

9 aug. 1818 van Willemstad – Cornelis Vogel

30 sept. 1818 van Leiderdorp – Jan Zwaan

30 sept. 1818 resp. van IJsselmonde envan Rotterdam – Gerrit van Leeuwen Gerritsz. en Elizabet Hakman e.l.

18 apr. 1819 van Dordrecht – Willem Sluiters

[SA Dordrecht, archief van de NH gemeente van Dordrecht, inv. 246: op8 april 1819attestatie gegeven aan Willem Sluiters, jongman, in het Weeshuis, naar ‘s-Gravendeel]

30 sept. 1819 van Meteren – Geertje de Jong

6 nov. 1819 van Heinenoord – Aartje de Leeuw

5 dec. 1819 resp. van Den Haag en Zierikzee- Willem Koenrad Jorissen en Jobine Jeanne van der Halen e.l.

25 maart 1820 van Dordrecht – Diewertje Claasse Poel

[SA Dordrecht, archief van de NH gemeente van Dordrecht, inv. 246:op 14 febr. 1820attestatie gegeven aan Diewertje Claasse Poel, gehuwd, naar ‘s-Gravendeel]

25 maart 1820 van Heinenoord – Engeltje Munt

20 juni 1820 van Willemstad – Adam van Prooijen Hendriksz.

30 juni 1820 van Gorinchem – Helena Hufkens

24 sept.1820 van Groote Lindt – Teunis van den Berg

28 sept. 1820 van Heinenoord – Annigje Verkerk

28 sept. 1820 van Dordrecht – Pieter Giltaij en Catharina Faddegon [Trouwboek Gerecht Dordrecht 16 maart 1799: Pieter Giltaij Jz. jongman wonende in de Grotekerksbuurt geassisteerd met zijn oom en voogd Hendrik Giltaij en Catharina Faddegon jonge dochter wonende in de Prinsenstraat, beiden geboren te Dordrecht geassisteerd met haar vader Pieter Faddegon, op 30 maart in Dordrecht getrouwd. Catharina Faddegon, gedoopt NG Dordrecht 22 aug. 1770, overleden Dordrecht 3 jan. 1848, dochter van Pieter Faddegon, horlogemaker en cathechiseermeester en Alida Swanenburg]

15 okt 1820 van Aalten – Antonie de Vries en Suzanna Hopman e.l. en Aagje de Vries

29 okt. 1820 van Barendrecht – Hendrik Joosten de Haan en Maggelina van Bezouwen

12 nov. 1820 van Terheijden bij Breda – Anna Schuller

15 april 1821 met bewijs dat hij op 5 april 1811 als lidmaat in Zuid-Beijerland gezegd den Hitzert is aangenomen -Bastiaan Hendrik Wanner

3 juni 1821 van Moerdijk – Jan Kooij

24 juni 1821 van Dordrecht – Leenderd Masveld

1 juli 1821 van Puttershoek – Ariaantje Weeda

22 juli 1821 van Cappel in’t graafschap Teklenburg – Johan Adolph Brun (gezegd de Bruin)

25 sept. 1821 van Almkerk en Emmikhoven – Antonie van der Waal

6 okt. 1821 van ‘s- Grevelduin Capel – Hendrik Hendriksz. van den Hoek en Anna Maria Snijders e.l.

7 febr. 1822 van Strijen – Anna Verbaas

17 maart 1822 van Heerjansdam – Pieter van Bezouwen en Adriana Schuller e.l.

[NG trouwboek Hoge en Lage Zwaluwe 9 aug./1 sept. 1782 Peeter van Bezouwen en Adriana Schuller]

7 mei 1822 van Drimmelen – Neeltje Nederveen

1 juni 1822 van Dordrecht – Johannes Fredrik Brinkman [NG doopboek Dordrecht 28 febr. 1802 Jan Frederik, zoon van Frans Willem Brinkman en Johanna Klasina Welboren.

SA Dordrecht, archief van de NH gemeente van Dordrecht, inv. 246: op 13 mei 1822 attestatie gegeven aan Johannes Fredrik Brinkman, jongman, in de Grote Spuistraat, naar ‘s-Gravendeel]

23 juni 1822 van Zierikzee (Waalse Gemeente) -Demoiselle Cornelie Marie Frederique Anne baronne de Dopff

[Burgerlijke Stand ‘s-Gravendeel (akte 5) 10 mei 1822: Willem van Kooten, geboren Dordrecht ca. 1782, zoon van Martinus van Kooten en Engeltje van Lexmond, weduwnaar van Maria Noorland, met Cornelia Maria Frederika Anna van Dopff, geboren ca. 1795, dochter van (Alexander Jeronijmus Wolrad) Hendrik baron van Dopff en van Theodora Johanna Kempe

Trouwboek Gerecht Dordrecht 10 dec. 1807 (ondertrouw): Willem van Kooten jongmangeboren teDordrecht en Maria Noorlander weduwe van Johannes Geervliet geboren onder Lekkerkerk en beiden wonende onder ‘s-Gravendeel, volgens attestatie van ondertrouw van ‘s-Gravendeel, attestatie gegeven op 26 dec. 1807]

Martinus van Kooten en Engeltje van Lexmond laten dopen (NG Dordrecht) op 20 nov. 1782 een zoon Willem.

Cornelia Maria Frederika Anna van Dopff was geboren te Zierikzee op 30 juni 1794

Dochter van Willem van Kooten en C.M.F.A. van Dopff, genaamd Theodora Alexandrina Johanna Wolradina van Kooten, geboren ‘s-Gravendeel 18 juli 1825]

7 juli 1822 van Lage Zwaluwe -Bastiaan de Korver en Johanna Nelemans e.l.

[Trouwboek schepenen Hoge en Lage Zwaluwe 14 okt./5 nov. 1802 Bastiaan Kurvers en Johanna Nelemans]

27 okt. 1822 van Dubbeldam – Adrianus Jansz. van der Linden en Neeltje Mookhoek e.l.

[Burgerlijke Stand Dubbeldam 21 okt. 1814 (akte 8): getrouwd Adrianus van der Linden, boerenzoon, 23 jaar oud, geboren te’s-Gravendeel en wonende Dubbeldam, zoon van wijlen Jan van der Linden, overleden te Dubbeldam op9 aug, 1810 en van Leijntje Molendijk met Neeltje Mookhoek, 20 jaar oud, geboren en wonende te Dubbeldam, dochter van Aart Jacobsz. Mookhoek en Geertruij Munter.]

29 dec. 1822 resp. van Mijnsheerenland en Heerjansdam- Gijsbert de Heer en zijn huisvrouw Pietertje Grootepas

1 jan. 1823 van Rotterdam – Jan Jansonen en Elizabeth Feijerabent

[Stadstrouwboek Rotterdam 7/17 dec. 1797: Jan Janson jongman van IJsland wonende te Rotterdam met Johanna Catharina Elisabeth Feijeraben jonge dochter van Wezel, wonende te Rotterdam (2e en 3e gebod geaccordeerd 17 dec., 3 gulden)]

23 febr. 1823 van Lage Zwaluwe – Kommer de Korver

13 april 1823 van Dubbeldam – Lijntje van Reij [NG doopboek Dubbeldam 12 febr. 1797: Leijntje, dochter van Arij Jacobsz. van Rheij en Adriaantje Leendertsdr. Broer.]

4 mei 1823 van Maasdam Dammis de Geus Lz. en Sophia de Pee e.l.

12 mei 1823 van Dordrecht – Johanna Aleida Magorius

[SA Dordrecht, archief van de NH gemeente van Dordrecht, inv. 246: op 14 april 1823 attestatie gegeven aan Johanna Aleida Magorius, jonge dochter, op de Varkenmarkt, naar ‘s-Gravendeel.

SA Dordrecht, Stadsarchief nr. 5, inv. 663(bevolkingsregister Dordrecht 1830): Wijk D, Voorstraat nr. 84: Stephanus Leendert Vlaanderen Oldenzeel, 31 jaar, geboren in Sprang, schoenmaker en Alida Johanna Magorius, 35 jaar, geboren in Zwolle]

10 juni 1823 van Strijen – Gerrit van Ekris

[Burgerlijke Stand ‘s-Gravendeel (akte 1) 3 febr. 1830: Gerrit van Ekris geboren Strijen 4 maart 1781, zoon van Arie van Ekris en Ariaantje Gerritsdr. de Ruiter, kleinzoon van Gerrit Hendriksz. de Ruiter en Lijsbeth Paulusdr. Geervliet, met Plenia de Ruiter, geboren 14 juni 1794, dochter van Hendrik de Ruiter en Pleuntje van Brakel]

20 juli 1823 van Lage Zwaluwe – Adriaan Kleijnen en Jakoba van Toorn e.l.

[NG trouwboek Hoge en Lage Zwaluwe 7/31 aug. 1783: Adriaan Kleijn en Jacoba Adams van Toorn]

27 juli 1823 van Numansdorp – Geertrui Dekker

24 aug. 1823 van Willemstad – Anna Biert

2 okt. 1823 van Zierikzee – Hendrik Mulckhouwer en Clara Magdalena de Jonge e.l. alsmede Dana Quirina de Jonge en ook nog van de Waalse gemeente aldaar Jean Antoine Mulckhouwer

21 dec. 1823 van Ooltgensplaat – Teuna Petronella Kuisten

21 dec. 1823 van Dubbeldam – Lijntje van der Linden

13 juni 1824 van Fijnaart -Adriana de Man

20 juni 1824 van Oud-Beijerland – Adrianus Bussaart [daarboven staat: “Brussaart”] en Hermina van Gijp e.l.

6 okt. 1824 van Strijen – Cornelia van Proijen, huisvrouw van Arie Waalboer

6 okt. 1824 van Barendrecht – Willem Vogel Janszoon

14 okt. 1824 van Hendrik-Ido-Ambacht – Johanna Maria van Olivier

20 maart 1825 van Klundert – Leendert Schalekamp jongman

27 maart 1825 van Mijnsheerenland – Pieternella Cornelisdr. Barendregt

1 mei 1825 van Oud-Beijerland – Arie de Koning Lz.

1 mei 1825 van Nijmegen – Albertus Leeman

22 mei 1825 van Wouw – Martin Calvin Luther Muhlhaus

10 sept. 1825 van Zwijndrecht – Elisabeth Euzer

2 okt. 1825 van Maassluis – Willem van Die

2 okt. 1825 van Sleeuwijk -Adriana van der Waal

2 okt. 1825 van Nieuw-Beijerland – Arie de Regt

27 okt. 1825 van ‘s-Grevelduin Capelle – Maria van der Teen

11 dec. 1825 van Den Haag – Michiel de Korver

20 dec. 1825 van Puttershoek – Johannes van Namen en zijn vrouw Maaike van Es

21 dec. 1825 van Barendrecht – Arie van Pelt

12 febr. 1826 van Heinenoord – Annigje Troost

7 mei 1826 van Sliedrecht – Leendert Smits

17 sept. 1826 van Lage Zwaluwe – Huibert van Gent

29 okt. 1826 van Rotterdam – Jakobus Haman van den Bosch

17 dec. 1826 van Schiedam – Anthonij Johan Stoop en Magdalena Catharina Penning e.l.

22 dec. 1826 van Willemstad – Adrianus Noordhoek en Adr. van Genderen

[Burgerlijke Stand Willemstad 16 okt. 1819 (akte 9): Adrianus Noordhoek geboren Nieuwerkerk ca. 1788 zoon van Arij Noordhoek en Grietje van Doorn met Aaltje [sic] van Genderen geboren Neder-Hardinxveld ca. 1788 dochter Gijsbert van Genderen en Stijntje de Rover]

21 apr. 1827 van Zwijndrecht – Naantje Huisert

9 juni 1827 van Lage Zwaluwe – Jannigje Piere weduwe van Jan Rijsbergen

16 juni 1827 van Dordrecht – Johanna Elizabeth Mulockhouder

24 juni 1827 van de Lage Zwaluwe – Jan Pieterman en Jaapje Molengraaf e.l.

[Burgerlijke Stand Hoge en Lage Zwaluwe (akte 13) 22 juli 1821: Jan Pieterman geboren Lage Zwaluwe ca. 1792 zoon van Hermen Jansz. Pieterman en Kaatje Joost Stal met Jaapje Molengraaf geboren Lage Zwaluwe ca. 1800 dochter van Jan Molengraaf en Marteintje Lucas]

20 mei [sic] 1827 van Standdaarbuiten – Cornelis Roskam

26 juli 1827 van Dubbeldam – Kommertje Smits

[Burgerlijke Stand Dubbeldam 6 juni 1822 (akte 7): getrouwd Kommer de Geus, 35 jaar, geboren te Dubbeldam, arbeider wonende te Dubbeldam, zoon van Arij de Geus, 61 jaar, vlasboer en van Leisje Groenewegen, 66 jaar, echtelieden wonende te Dubbeldam met Kommertje Smits, 27 jaar oud, geboren te ‘s-Gravendeel en wonende te Dubbeldam, dochter van Arij Smits, 60 jaar, arbeider en van Anna de Kwartel, 55 jaar, echtelieden wonende te ‘s-Gravendeel. Kommertje Smits, geboren ‘s-Gravendeel 25 mei 1795.]

16 aug. 1827 van de Ommerschans – Korstiaan van der Hof

27 sept. 1827 van Willemstad – Alida van der Vlier

10 sept. 1827 van Dordrecht – Hendrik Donker

1 nov. 1827 van ? – Fredrik Christiaan Hendrik IJserman en Geertrui Maassen e.l.

27 jan. 1828 van Heinenoord – Maria Dekker

1 febr. 1828 van Schiedam – Adrianus Boomer

25 maart 1828 van Westmaas – Cornelia Reedijk

7 juni 1828 van Sint Antoniepolder – Cornelis Soeteman en Maria Prins e.l.

2 juni 1828 van Dubbeldam – Leendert Schalekamp

3 juni 1827 [sic] van Oudshoorn – Andries van Bladel en

25 juni 1827 van Rotterdam – zijn vrouw Gijsje Blom

[Burgerlijke Stand Rotterdam 18 okt. 1826: getrouwd Andries van Bladel, geboren te Oudshoorn ca. 1798, zoon van Johannes van Bladel en Jannetje Hoogland met Gijsje Blom, geboren te Beverwijk ca. 1802, dochter van Jan Blom en Maria Kiekenkamp]

30 april 1828van Mijnsheerenland – Geertrui de Best

29 sept. 1828 Adriaantje Soeteman [niet vermeld van waar]

1 okt 1828 van Puttershoek – Cornelis van Ree en Kaatje van Manen e.l.

1 okt. 1828 van Dordrecht – Christophelina Adriana van Dijk

vertrokken:

31 okt. 1819Hendrik Lodewijksz. Bongers: naar Dordrecht

26 mei 1828Nicolaas van der Salm en Karolina Augusta Alsdorff e.l.: naar Strijen

2 sept. 1828 Adriaan Brussaart en Hermina van Geijp e.l.: naar Oud-Beijerland

(Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van ‘s-Gravendeel inv. 131:)

4 febr. 1829 van Almkerk – Joost Vissers en Geertrui Groeneveld e.l

19 maart 1829 van de Moerdijk – Neeltje de Korver

vertrokken:

25 april 1829 Dana Quirina de Jonge: naar Rotterdam

1829 [zonder dagnummer en maand]

van Klaaswaal – Pieter van der Giessen en Maaike Koomans e.l.

van Klaaswaal – Aaltje de Jong

van ‘s-Gravenhage – Jan Blok

van Dubbeldam – Adrianus Stam en Jannigje Dubbeldam e.l.

van Mijnsheerenland – Jannigje Smits

van Papendrecht – Cornelis van Klaveren

van Dordrecht – Teuntje Ada de Groot

[NG doopboek Dordrecht 23 okt 1794: Teuntje Ada, dochter van Aart de Groot en Elizabet van der Hof]

van Lekkerkerk – Gerrit Geene en Jannetje van Rijs e.l.

[Burgerlijke Stand Nieuw-Lekkerland (akte 13) 15 dec. 1827: Gerrit Geene, geboren Waspik ca. 1801, zoon van Albert Geene en Elisabeth Voorduijn, met Jannetje van Rijs, geboren Nieuw-Lekkerland 4 nov. 1807, dochter van Cornelis van Rijs en Neeltje Vos]

van Heenvliet – Jacob Lolkus

van Numansdorp – Matthea van der Weijden

1830

van Den Briel – Pieter Walbeek en Maartje Jongejan e.l.

[Burgerlijke Stand Brielle (akte 26) 7 juli 1825: Pieter van Walbeek, geboren Oudenhoorn 13 dec. 1794, zoon van Hermanus van Walbeek en Aagje Gorseman, weduwnaar van Heijltje Prigge, met Maartje Jongejan, geboren Brielle 12 aug. 1789, dochter van Arij Jongejan en Willemina van Boekhoven, gescheiden van Jean Henri Vrij (scheidingsakte Brielle 14 jan. 1817. Burgerlijke Stand Brielle (akte 16) 21 okt. 1812: Jean Henri Vrij, geboren Brielle ca. 1792, zoon van Anthonij Vrij en Neeltje Dikkoet, met Maartje Jongejan, geboren Brielle 1789, dochter van Arij Jongejan en Willemina van Boekhoven]

van Dordrecht – Jan van de Water

[NG doopboek Dordrecht 2 april 1809: Jan, zoon van Wilhelmus Laurensz. van de Water en Helena Giltaij]

van de Fijnaart – Jan Korteweg

van Vught – Jan Martinus Heijkoop en Willemina Willemse e.l. en Everdina Heijkoop

van Lage Zwaluwe – Leendert den Engelsche en Adriana van Barel e.l.

van Korendijk [Goudswaard] – Pieter Konijnendijk en Maria van Prooijen e.l.