Muts

I. Abraham Willemsz. (Muts), jonggezel van Dordrecht (1621), drapenier wonende in de Vriesestraat naast de “Jacobsladder” (1621), trouwde NG Dordrecht 3/19 okt. 1621met Stijntgen Hendrick Claesdr., vermoedelijk gedoopt NG Dordrecht juli 1599 alsdochter van Hendric Claesz. en NN, jongedochter van Dordrechtwonende in de Vriesestraat bij de Kruittoren (1621).

ONA Dordrecht inv. 70, f. 64 e.v.: verklaring dd 2 sept. 1627 door Abraham Willemsz. Muts e.a., burgers van Dordrecht en “buren” van de Gasthuisbuurt, op verzoek van Pouwels Geeritsz. drapenier.

Kinderen (allen NG gedoopt Dordrecht):

1. Willem, juli 1622

2. Claes, sept. 1623, volgt IIa

3. Willem, febr. 1625, volgt IIb

4. Lijsbeth, dec. 1627

5. Lijntgen, mrt. 1629

6. Marijken, jan. 1633

7. Hendrick, aug. 1634

8. Trijntien, apr. 1638

9. Hendrick, juli 1640

IIa.Claes Abrahamsz. Muts, gedoopt NG Dordrecht sept. 1623, jongman van Dordrecht (1646), lakenwerker wonende in de Nieuwkerkstraat (1646), trouwde NG Dordrecht 16 sept. 1646 (ondertrouw) met Maijke Abrahams [jongedochter] van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat (1646)

IIb. Willem Abrahamsz. Muts, gedoopt NG Dordrecht febr. 1625, jongman van Dordrecht (1650), lakenwerker wonende in de Nieuwkerkstraat (1650), trouwde NG Dordrecht 10/24 juli 1650 Aeltge Abrahams jongedochter van Dordrecht wonende in de Wijngaardstraat (1650)

Kinderen (allen NG gedoopt Dordrecht):

1. Elisabet, 14 juni 1651

2. Abraham, 10 apr. 1654, kuiper (vermeld in 1680: cf. ONA Dordrecht inv. 241, f. 194)

3. Willem, 4 aug. 1656, volgt III

4. Claes, 25 mrt. 1658

5. Gerrit, 25 apr. 1660, kuiper te Dordrecht (vermeld in 1680:cf. ONA Dordrecht inv. 241, f. 194)

III. Willem Willemsz. Muts, gedoopt NG Dordrecht 4 aug. 1656, jongman van Dordrecht wonende op de Rietdijk (1681), schippersgast (1681)kaaiwerker (1687), overleden tussen 1692 en 1708, trouwde 1e NG Dordrecht 5/20 jan 1681 Ida Jacobs, jongedochter van Dordrecht wonende op de Rietdijk, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 2 jan. 1687 (de vrouw van Willem Muts, kaaiwerker op de Rietdijkse Vest), trouwde 2e NG Dordrecht 16 mrt./21 apr. 1687 Jannichjen (Janneken) Ariens, weduwe van Mels Aertsz. Keijser (beiden van Dordrecht en wonende bij de Rietdijk), zij trouwde 3e Dordrecht (Gerecht) 4/19 nov. 1708 Jan Jansz. Koolhaes (beiden van Dordrecht en wonende bij het Nieuwkerkhof).

Jannichje Ariens was op 4 dec. 1707 getuige bij de ondertrouw van haar stiefdochter Aeltje Willemsdr. Muts (zie onder IV)

Kinderen ex 1:

1. Martijntje, gedoopt NG Dordrecht 28 jan. 1684

2. Aeltje, gedoopt NG Dordrecht 8 dec. 1685, volgt IV

Kinderen ex 2:

1. Maddeleentje, gedoopt NG Dordrecht 26 nov. 1687

2. Willemtje, gedoopt NG Dordrecht 26 aug. 1693

IV. Aeltje Willemsdr. Muts, gedoopt NG Dordrecht 8 dec. 1685, jongedochter wonende omtrent het Nieuwkerkhof (1707), weduwe wonende in de Vriesestraat (1722), overleden tussen 1747 en 1751, trouwde 1e Dordrecht (Gerecht) 4/18 dec. 1707 Jan van Driel, jongman van “Deijl omtrent Kuijlenburgh” wonende in de Steenstraat, (geassisteerd met Lijsbet Aelberts, zijn goede kennis), trouwde 2e Dordrecht 3 nov. 1722 (Gerecht/NG) Melis Fransz. Verhagen jongman van Dordrecht wonende bij de Rietdijk (metmondeling consent van zijn vader Frans Verhagen, de bruid werd geassisteerd door Mariavan Someren, huisvrouw van Tomas Heij, haar goede bekende), trouwde 2e Haarlem 22 aug. 1751 Heiltje Verbeek, van Dordrecht, weduwe Theunis Kleisoski, van Lisse.

Uit een buitenechtelijke relatie met eenonbekende man (die misschien Bartel Kulders heette)had zij een onecht kind:

1. Baartje Kulder(s) alias Baartje Bartels, gedoopt NG Dordrecht 6 mrt. 1715 (“spuria” = buitenechtelijk), trouwde Haarlem 11 jan. 1739 met Christiaen Schraders, gedoopt NG Haarlem 22 aug. 1717, zoon van Juriaen Schrade(rs), schoenmaker en Elisabeth Ramsbach (Rembag) (Kronieken 1995, p. 93 en 97)

Kinderen (allen NG gedooptte Haarlem):

a. Jurriaen, 6 sept. 1739 (getuigen: Melis Verhagen, Aaltje Muts; naam van de moeder: Baartje Kumbus)

b. Alida Schraders, 1 dec. 1741 (getuigen: Pieter Kley, Aaltje Muts), overleden Haarlem 16 april 1829, trouwde Haarlem 9 mei 1762 Hermanus Hessels (Kronieken 1995, p. 90)

c. Johannes, 16/19 apr. 1744 (getuigen: Jan Jansz., Hilletje Jans; naam van de moeder: Baartje Bartels)

d.. Melis, 19 nov. 1747 (getuigen: Melis Verhagen en Aaltje Muts)

e. Willem, 14/15 nov. 1750 (getuigen: Melis Verhagen, Johanna Krissoski)

f. Anna, 5 mrt. 1752 (getuigen: Anna Beukers, Melis Verhage)

g. Teunis, 6 jan. 1756 (getuigen: Jan Jans, Hilletje Jans; naam van de moeder: Baertje Kuylers)

NB: De gegevens uit Haarlem werden mij verstrekt door drs. J.H. van Eis te Breezand. In Dordrecht leefde omstreeks 1700 weliswaar een familie Kulder(s), maar een Bartel Kulders heb ik niet kunnen vinden.