Hooglander

I. Pieter Hooglander, trouwde NG Dordrecht 10 sept. 1628 Sara de Spinoij

Kind:

a. Jacob Hooglander, gedoopt NG Dordrecht okt. 1631, volgt II

II. Jacob Hooglander, gedoopt NG Dordrecht okt. 1631, trouwde 1e NG Dordrecht 2 mei 1660 Catharina Vaens, 2e NG Dordrecht Catharina Ipelaar

ONA Dordrecht inv. 277, f. 3 e.v.: op 4 jan. 1661 verklaart Adriaen de Bie, wijnkoper en burger van Dordrecht, op verzoek van kapitein Adriaen de Rave, burger van Dordrecht, dat hij op verzoek van de rekwirant in mei 1660 of daaromtrent aan mr. Jacob Hoochlander, advocaat, heeft verhuurd een huis in de Wijnstraat, staande naast brouwerij “de Swaen”, voor 200 gl. per jaar.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht)

ex 1:

a. Pieter, 1 aug. 1661

b. Agatha, 16 sept 1662

c. Pompeius Hooglander, 19 dec. 1664, wijnkoopman te Rotterdam, schepen van Schieland, begraven Rotterdam 9 okt. 1717 (Grote Kerk, hoogkoor, eigen kelder, op de Punt), trouwde NG Rotterdam 8/24 juli 1703 Anna Catharina de Ruuk (de Reuk), trouwde 1e Dirk Verburg

ONA Rotterdam inv. 1246, akte 119: op 26 mei 1705 komt koopvrouw Maria Schuermans, weduwe van Johannis Visschers, wonende te Bergen op Zoom, overeen met Pompejus Hooglander, schepen van Schieland en koopman te Rotterdam, dat haar zoon Elias Visschers voor drie jaar bij hem komt werken als knecht, om de wijnnegotie te leren.

ex 2:

d. Pieter Hooglander, 4 dec. 1669, volgt III

e. Johannes, 6 febr. 1671

f. Jacob, 19 sept. 1672

III. Pieter Hooglander, gedoopt NG Dordrecht 4 dec. 1669, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 26 mei 1697 Geertruij Gerritsdr. Steenbus, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 19 okt. 1751 (Geertruij Steenbus, weduwe van Pieter Hooglander, in de Kromme Elleboog, laat kinderen na, beste graf)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jacob, 22 juli 1697

b. Anna, 30 aug. 1698

c. Jacob, 26 juli 1700

d. Anna Hooglander, 19 juli 1702, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11 febr. 1729 Jacob van der Spoel

e. Catharijntje, 19 juli 1704

f. Jacoba, 3 mei 1706

g. Gerrit Hooglander, 7 mrt. 1709, volgt IV

h. Geertruijd, 3 dec. 1711

IV. Gerrit Hooglander, gedoopt NG Dordrecht 7 mrt. 1709, jongman van Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog (1736),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3/20 mei 1736 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Geertruij Steenbus, weduwe van Pieter Hooglander, de bruid met haar vader Adriaen van Buel) Hendrika van Buel, jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Sluispoort (1736), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 23 mei 1750 (Heijderijna van Buel, de vrouw van Gerrit Hooglander, in de Stoofstraat, laat kinderen na, beste graf)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Pieter, 11 april 1738

b. Geertruij Hooglander (Hooglant), 7 aug. 1740, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog (1761) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 15 okt./1 nov. 1761 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Pieter van Toor, de bruid met haar vader Gerrit Hooglant)Jan (Johannes) van Toor, jongman van Dordrecht wonende in de Heer Heijmansuijsstraat (1761)

c. Geerit, 22 nov. 1742

d. Adriana, 16 mei 1745

e. Adriana, 30 mei 1746

f. Catrijna Hooglander, 19 juni 1748, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 29 okt. 1772 Bastiaan van de Rest (van der Est)