Gildeboek van het Metselaars-, Leidekkers- Tegeldekkers-, Steenhouwers- en Stratenmakersgilde te Dordrecht

Gildenarchieven Dordrecht (archief 18) inv. 669.

“Namen vande meesters en gildebroeders vant Metselaers Lijdeckers Tegeldeckers Steenhouwers en Straetmakers Gilde. Begonnen met den Jare 1576 tot den Jare 1691 en soo voorts. Met moeijte bij een versamelt uit de oude documente, die nu veel vergaen en eenige verloren sijn. WR”.

mei 1576: Elant Cornelisz., van metselen

april 1577: Herman Aertse, van metselen

mei 1578: Cornelis Jansz. van Es, van metselen

aug. 1584: Jan Teunisse, van metselen

juni 1586: Ariaen Matteusz. Wens, van metselen

juni 1587: Wouter Aertsen, van metselen

aug. 1589: Jan Matteeusz. Wens, van metselen

juni 1592: Jacob Pietersz. Evewel, van metselen

aug. 1592: Willem Teunisse, van metselen

mei 1594: Jan Ariensz. Backer, van metselen

1597: Gillis Maertensz., van metselen, was vrijer

juli 1598: Cornelis Jansz. van Bergen, van metselen

aug. 1598: Ariaen Woutersz., steenhouwer

sept. 1598: Goosen Wilmsen, van metselen

mei 1599: Lambert Cornelisz., van metselen

aug. 1601: Jan Cornelisz. Stoel, van metselen

dec. 1603: Floris Geeritsz., stratenmaker, en zijn zoon Geerit Florisz.

dec. 1603: Baerthout Jansz., stratenmaker

mei 1604: Frans Lebewijnsz. [Drijfhout], steenhouwer

juni 1604: Cornelis Cornelisz. van Es, van metselen

nov. 1604: Danker Jansz., van metselen

juni 1605: Jan Cornelisz. van Es, van metselen

juni 1605: Evert Jacobsz., van metselen

juni 1606: Jan Ariensz. de Jongh, van metselen

aug. 1606: Jorden Jacobsz. [Wor], van metselen

1606 (omtrent Bamisdag) Gilliam van Norenborgh, van steenhouwen, had kinderen

okt. 1607: Hendrick Wijnantsz. de Kuijp, van metselen, had een zoon, genaamd Wijnant Hendricksz.

aug. 1608: Aert Jorisz. Hooghvorst, van metselen, had een zoon, genaamd Wouter Aertsz.

mei 1609: Teunis Jansz. van Drongelen, van metselen

juni 1611: Jan Jansz., van metselen, had een dochter, genaamd Cornelia Jansdr.

aug. 1611: Teunis Cornelisz. van Es, van metselen, had een zoon, genaamd Pieter Teunisz.

april 1613: Matteeus Jansz. Wens, van metselen

juli 1613: Abram Jansz. Wens, van metselen

april 1614: Lieven Huijmensz. Poortelmans, van metselen, had twee dochters, genaamd Pietertje en Ariaentien Lievens

april 1614: Steven Pietersz., van metselen

april 1614: Pieter Maertensz., van metselen

mei 1614: Borgh Laeurensz., van metselen

juli 1614: Crijn Geeritsz., statenmaker

juli 1614: de oude Pieter Dammen, van metselen

juni 1615: Jakis Dircksz., van metselen

juli 1615: Tonis Tonisz., van metselen

juli 1615: Claes Jansz.,van metselen

juli 1615: Claes Jansz. Verschraegen, nog ongehuwd, van metselen

april 1616: Jop Teunisse, van metselen

Pinksteren 1616: Adriaen Antonisse Krakelmans, van leidekken, had een dochter Barber Ariaens

juli 1617: Pieter Pietersz.Pop,van metselen

juli 1617: Abram Ariense, van metselen

mei 1618: Daniel Jansz. van der Beeck, van metselen, had een dochter Janneken Daniels

mei 1618: Teunis Ariensz. Verboor,van metselen

juni 1618: Pieter Dammen,van metselen, had een dochter Dinnom Pieters

24 mei 1619: Jan Pietersz., steenhouwer

24 mei 1619: Jacob Staetsen, steenhouwer

26 mei 1619: Aert Pietersz. Cools, van metselen

9 juni 1619: Clement Dirckse, van metselen, had twee kinderen, Clement Clementse en Anneke Clements

11 nov. 1619: Geerit Florisz., stratenmaker

1619: Willem Jansz. Wens, steenhouwer, nog ongehuwd

1620: Wilm Aertsen Jongbloet, van metselen, nog ongehuwd

1620: Aert Cornelisz. de Heer, van metselen, nog ongehuwd

1620: Steven Hermensz. de Kool, nog ongehuwd

juli 1620: Nijs Claesz. Dameril, steenhouwer

1620: Geerit Willemsz. Verelst, van leidekken, nog ongehuwd

1621: Geerit Willemsz. Verelst, van metselen, nog ongehuwd

1621: Frans Stevensz., van metselen, had een dochter Geertken Fransen

1621: Aert Wesselen, van metselen, had twee kinderen Lijsbet Aertsen en Jacob Aertsen

eind mei 1622: Jan Laurensz. Burgh, van metselen

1622: Maerten Willemsz., leidekker, nog ongehuwd

1623: Batenham Aertsen, stratenmaker, had drie kinderen Jan, Lijnken en Soetken Batrams

1623: Jacob Claesz. Verhoeven, van metselen, had geen kinderen

1623: Dingh van Haes, steenhouwer, nog ongehuwd

1624 (8 dagen na Pasen): Jan Crijnen de Bruijn, van metselen, had twee kinderen Cornelis en Jan Jansz.

1624 (8 dagen na Pasen): Maerten Willemsz., van metselen

1657: Joost van Meeninge, onder expresse conditie (niet tegenstaende de Ed. Heere Borgermeesters en regeerders der Stadt Dordrecht) hem hadde apostil gegeven, dat hij niet meer als met eenen knecht, en dat hij maer in den blaeuwen steen sal mogen werken