Giltaij

I. Cornelis Giltaij, weduwnaar van Luik (1701), begraven Dordrecht 5 okt. 1720, trouwde 1e ca. 1689 Helena Verborch, begraven Dordrecht 22 mei 1701, dochter van Hendrik Verbruggen en Neeltje Commers, 2e Dordrecht 6/21 nov. 1701 Eva Catharijn Delbaal, geboren te Elbervelt (1701), begraven Dordrecht 20 mei 1718

Kind:

a. Jan Giltaij, volgt II

II. Jan Giltaij, gedoopt Hillegersberg 3 dec. 1690, jongman van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1720), weduwnaar van “Tenbergh” wonende op de Varkenmarkt (1728), mr. smid, begraven Dordrecht 17 april 1754, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 25 okt./10 nov. 1720 (de bruid geassisteerd met haar goede kennis Maaijken Giltaij, de vrouw van Arij Vermeer) Dingena de Bergh, jonge dochter van Dussen wonende op de Wolwevershaven (1720), overleden Dordrecht mrt. 1726, trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 10/28 mrt. 1728 ( de bruid geassisteerd met haar vader Gerrit van Trigt) Catharina van Trigt jonge dochter van Dordrecht wonende bij het stadhuis (1728)

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 215v: op 22 sept. 1740 verkoopt Frans Dirksz. Putter, burger van Dordrecht, mr. smid en burger van Dordrecht, voor 400 gl. aan Jan Giltaij, mr. smid en burger van Dordrecht, een huis in de Tolbrugstraat aan de waterzijde, staande tussen het huis van de verkoper en dat van Anthonie den Broeder. De koper is schuldig aan de verkoper een bedrag van 400 gl.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

Ex 1 (van Jan Giltaij en Dingena de Bergh):

a. Helena, 25 nov. 1721

b. Pieter Giltaij, 7 mrt. 1723, jongman van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1755), weduwnaar van Hendrijna van Trigt, wonende op de Varkenmarkt (1775), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 20 nov. 1800 (Pieter Giltaij, in de Prinsenstraat, laat kinderen na uit beide huwelijken, met de lijkkoets, verzwakking), trouwde 1e Gerecht/ NG Dordrecht 9/26 jan. 1755 (de bruid geassisteerd met haar vader Gerrit van Trigt) Hendrijna van Tright, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1755), 2e Gerecht/NG Dordrecht 10/25 juni 1775 de bruidegom heeft bewijs aan zijn zoon gedaan, de bruid met consent van haar moeder Barbara de Bes, weduwe van Erik de Gelder, heeft akte van indemniteit bezorgd) Pietertje de Gelder, jonge dochter geboren te Giessendam (1775), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 17 dec. 1785 (Pietertie den Gelder, vrouw van Pieter Giltaij, op de Varkenmarkt, laat kinderen na, met één lijkkoets)

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 135: op 13 april 1775 verkoopt Pieter Giltaij, burger van Dordrecht, voor 100 gl. aan Gerrit van Stockum en Willem Vervel, burgers van Dordrecht, een stal in Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van Hendrik de Vink en het pakhuis van Adriaen du Bois.

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 144v: op 18 mei 1775 verkopen Pieter Giltaij en Mels van der Schep, wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Cornelis van Streefkerk, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 2270 gl. aan Pieter Giltaij een huis op de Varkenmarkt, uitkomende op de Knolhaven, staande tussen het huis van Gerrit Giltaij en dat van Adriaan de Bont.

Kinderen (ex 1):

b-1. Jan Giltaij Pietersz., geboren naar schatting ca. 1755, jongman van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1781), trouwde Gerecht/NG 19 mei/3 juni 1781 (de geboden gaan in de Waalse kerk, de bruidegom geassisteerd met zijn vader Pieter Giltaij, de bruid geassisteerd met haar vader Johannes van Akeren) Elisabeth van Akeren, jonge dochter van Dordrecht (1781)

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 226v: op 31 juli 1781 verkopen Jan Giltaij Pietersz., als man van Elisabeth van Akeren, Francois en Pieter Hakker en Johannes van Akeren, als voogden van de minderjarige kinderen van Cornelia Hakker, de vrouw van Johannis van Akeren, allen wonende te Dordrecht, voor 406 gl. aan Jan van Gendt, burger van Dordrecht, een huis in de Wijngaardstraat, staande tussen Arnoldus Tijssen en dat van Willem Lieberg.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 17: op 24 nov. 1795 verkoopt Adriaan Burgemeester, burger wonende te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende Hendrik Kleijn, die in het testament van Hendrik Smits, gepasseerd voor notaris J. van der Star op 7 jan. 1791, tot executeur van diens boedel is benoemd, voor 700 gl. aan Jan Giltaj Pietersz. de beterschap van een huis met een tuintje erachter even buiten de Vriesepoort, staande tussen het huis van Arij Rijken en dat van Koogies.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 35v: op 13 sept. 1796 verkoopt Johannis Evers, wonende op het Blekersdijkje even buiten Dordrecht, voor 500 gl. aan Jan Giltaij Pzn de beterschap van het achterste deel van een huis op het Blekersdijkje buiten de Vriesepoort, staande tussen het huis van Claas van Pelt en dat van Maria de Kok.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 36: op 13 sept. 1796 verkoopt Arij Rijken, wonende even buiten Dordrecht, voor 400 gl. aan Jan Giltaij Pzn de beterschap van een huis op de Tweede Singel tussen de Vriesepoortsweg en het Blekersdijkje even buiten Dordrecht, staande tussen Pieter van Dam en het huis van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 71: op 3 mei 1798 verkoopt Maria Vogelesang, weduwe van Dirk de Kok, wonende op de Blekersdijk buiten de Vriesepoort, voor 400 gl. aan Jan Giltaij Pzn., wonende te Dordrecht, de beterschap van een huis op de Blekersdijk buiten de Vriesepoort, staande tussen het huis van Jan Evers en dat van Martinus Moll.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 89v: op 30 april 1799 Pieter Koogjes, wonende even buiten Dordrecht, verkoopt voor 350 gl. aan Jan Giltaij Pietersz., wonende te Dordrecht, een huis op de Tweede Singel buiten de Vriesepoort, staande tussen het huis van de koper en de “gemene sloot”.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 96v: op 11 juli 1799 verkoopt Pieter van Dam, wonende even buiten Dordrecht, voor 650 gl. aan Jan Giltaij Pietersz., wonende te Dordrecht, de beterschap van een huis op de Tweede Singel even buiten Dordrecht, staande tussen de koepel van de koper en diens erf.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 345: op 3 dec. 1799 verkoopt Huiberdina Koek, weduwe van Frans Troulja, wonende te Dordrecht, voor 1310 gl. aan Obbe Obbes Faasen en Jan Giltaij, beiden burgers van Dordrecht, een huis, pakhuis en groot open erf, “geapproprieerd” tot een looijerij, in de Raamstraat, getekend D:611, staande tussen het huis van Gillis Schotel en dat van Hendrik van Dam.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 259v: op 13 mei 1806 verkopen Gerardus Telders, notaris te Dordrecht, en Pieter Papillon, gezworen klerk te secretarie te Dordrecht, als curators in de “gecedeerden” boedel van Jan Giltaij Pzn., wonende te Dordrecht, voor 3625 gl. aan Cornelis Spruijt van Trigt, wonende te Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt aan de havenzijde tussen de Pelserbrug en Pottenmarkt bij de Grote Kerk, getekend A:85, staande tussen het huis van A. en J. van Strij en dat van Teunis Colijn, alsmede voor 300 gl. aan Gevers en Co. een pakhuis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van de weduwe Sels en dat van de kopers.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

b-1-1. Hendrina Cornelia, 24 aug. 1782

b-1-2. Cornelia Jacoba, 1 okt. 1783

b-1-3. Hendrina Jacoba, 12 mrt. 1785

b-1-4. Johannes Pieter, 9 aug. 1788

b-1-5. Johannes Pieter, 9 juni 1790

b-1-6. Hendrina Jacoba Giltaij, 6 nov. 1791, ongehuwd, overleden Dordrecht 26 mrt. 1870 (Heer Heijmansuijsstraat C:597)

Kind (natuurlijke zoon):

b-1-6-1. Jan Cornelisz. Giltaij, geboren Dordrecht, kleermaker ongehuwd, overleden Dordrecht 3 april 1839 (Torenstraat C: 378)

b-1-7. Pieternella Elisabeth, 29 jan. 1795

b-1-8. Cornelis Hendrik Giltaij, 2 juli 1798, overleden aan boord van het schip “de Hoop” op 6 jan. 1818

b-1-9. Gerrit Jan, 1 okt. 1800

Kinderen (ex 2):

b-2. Dingeman Giltaij, gedoopt NG Dordrecht 10 juni 1775, jongman van Dordrecht wonende aan de Vuilpoort (1797), chirurgijn, heel- en vroedmeester te Sliedrecht, overleden Sliedrecht 21 dec. 1843, trouwde Gerecht Dordrecht 14/23 okt. 1797 (de bruidegom met schriftelijk consent van zijn vader Pieter Giltaij, de bruid met schriftelijk consent van haar moeder Maria Nederlof, weduwe van Hermanus van der Kaa) Ida van der Kaa, jonge dochter van Dordrecht wonende aan de Hoogt (1797)

Dingeman Giltaij (bron: Portretten familie Giltaij (planet.nl))

b-2-1. Pieter Giltaij, geboren Sliedrecht ca. 1797, smid, trouwde Sliedrecht 27 juli 1826 Marigje Visser, geboren Sliedrecht ca. 1801, dochter van Pieter Korszn. Visser, schipper, en Marigje Kalis, trouwde 1e Adriaan Visser

b-2-2. Jan Giltaij, geboren te Sliedrecht ca. 1811, heel- en vroedmeester, trouwde Sliedrecht 10 jan. 1839 Lena Schram, geboren Sliedrecht ca. 1818, dochter van Wouter Schram, aannemer, en Pietertje Krouwel

b-2-3. Kornelis Engelbertus Giltaij, geboren Sliedrecht ca. 1812, laatst gewoond hebbende te Sliedrecht, heel- en vroedmeester te Dubbeldam, overleden Dubbeldam 19 dec. 1885 (in huis B:47), trouwde Zwijndrecht 8 dec. 1837 Pietertje ’t Hooft, geboren Dubbeldam ca. 1816, dochter van Hendrik ’t Hooft en Luiksje Molendijk

c. Cornelis Giltaij, 26 jan. 1725, volgt III

Ex 2 (van Jan Giltaij en Catharina van Trigt):

d. Maria, 1 jan. 1729

e. Neeltje Giltaij, 14 mrt. 1730, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1765), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 13/28 april 1765 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jacobus Drukker, de bruid heeft schriftelijk van haar moeder Catharina van Trigt, weduwe van Jan Giltaij) Frederik Drukker, jongman van Dordrecht wonende op de Noordendijk (1765)

ORA Dordrecht inv. 1759, f. 200: op 25 april 1793 verkoopt Hermanus van Eijsbergen, timmerman wonende even buiten Dordrecht, voor 400 gl. aan Neeltje Giltaij, weduwe van Frederik Drukker, wonende even buiten Dordrecht, de beterschap van een huis en stal in de achter Bakstraat even buiten de Sluispoort, staande naast het huis van Arij van den Berg.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 76v: op 5 juli 1798 verkopen Pieter Giltaij, Gerrit Giltaij, Hendrik Giltaij en Hendrik Giltaij Cornelisz., als executeurs-testamentair van Neeltje Giltaij, weduwe van Fredrik Drukker, allen wonende Dordrecht, voor 5610 gl. aan Matthijs Kemp de beterschap van een huis, koetshuis en stal, staande even buiten de Sluispoort, getekend EN:472, staande tussen het Geldeloze Pad en het huis van Hendrik Ooms, alsmede de beterschap van een huis of stal in de Achter Bakstraat even buiten de Sluispoort, getekend EN:581, staande tussen het huis van Aart van den Bergh en dat van Pieter Brule.

f. Jan Giltaij, gedoopt NG Dordrecht 1 dec. 1732, jongman van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1768), weduwnaar van Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Nieuwbug (1779), smidsbaas, trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 6/21 aug. 1768 (de bruidegom met schriftelijk consent van zijn moeder Catharina van Trigt, weduwe van Jan Giltaij, de bruid met schriftelijk consent van haar moeder Anna Regters, weduwe van Jan Verboor) Barendina Verboor, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Lindengracht (1768), 2e Gerecht/NG 6/21 nov. 1779 (de bruidegom heeft bewijs aan zijn kinderen gedaan, de bruid met schriftelijk bewijs van haar vader) Elisabeth Brinkman, jonge dochter geboren te Mülheim aan de Roer woont in de Voorstraat bij de Mariënbornstraat (1779)

ORA Dordrecht inv. 1665, f. 151: op 29 mrt. 1768 verkopen Johan Baalen, makelaar, en Engel Mulder, binnenvader van het Arme-Weeshuis te Dordrecht, als executeurs van het testament van Elisabeth Vonk, die in Dordrecht is overleden, voor 1510 gl. aan Jan Giltaij, smidsbaas te Dordrecht, een huis, bestaande uit twee aparte woningen, staande in de Wijnstraat bij de SChrijversstraat tussen de Kraan en het huis van Johannes van der Wulp. De koper is schuldig aan Aalbert Nieuwenhuijsen een bedrag van 800 gl.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 174: op 3 juni 1788 verkoopt Elisabeth Brinkman, weduwe van Jan Giltaij, wonende te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Anthonij Vervel, mr. timmerman te Dordrecht, een huis op de Voorstraat tegenover de Nieuwbrug, staande tussen het Zakkendragersstraatje en het huis van Gerrit van Kamen.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

Ex 1:

f-1. Jan, 11 nov. 1769

f-2. Barent, 8 dec. 1770

f-3. Anna, 20 mei 1774

Ex 2:

f-4. Catharina, 22 sept. 1780

f-5. Johanna Maria, 19 mrt. 1780

g. Hendrik, 16 sept. 1739

h. Gerrit Giltay, geboren naar schatting ca. 1740, jongman van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1770), mr. smid, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 20 okt./4 nov. 1770 Geertruij Elisabeth Ossenbunsch (Ossenbuhns), jonge dochter geboren te Rijnberk wonende op de Wolwevershaven (1770)

ORA Dordrecht 1664, f. 108v: op 8 mei 1764 verkoopt Jan Giltaij, burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn moeder Catherijna van Tright, weduwe van Jan Giltaij, mr. smid en burger van Dordrecht, voor 300 gl. aan zijn broer Gerard Giltaij, mr. smid en burger van Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, strekkende tot achter op de Knolhaven en staande tussen het huis van N. Ponse en het erf van Herman van Streeffkerk.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 64: op 24 juli 1804 verkoopt Hendrik Giltaij Cornelisz., wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Geertruij Elisabeth Ossenbunsch, weduwe van Gerrit Giltaij, wonende te Dordrecht , voor 1530 gl. aan Adriana van Alphen en Lena Brouwer, beiden wonende te Dordrecht, een huis in de Vriesestraat, getekend D: 1067, staande tussen het huis van Joost Bonte en dat van Willem Schippers, aan Hendrik Walger, smidsknecht te Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt bij de Lakenhal, getekend A:357, staande tussen het huis van Barend Plukhooij en dat van de weduwe Kuijl, en voor 400 gl. aan Frans Ketting, metselaarsbaas wonende in Dordrecht, een pakhuis met een woning daarboven in de Tolbrugstraat aan de Waterzijde, getekend A:316, staande tussen het huis van de weduwe van Dirk Bens en dat van de weduwe Dussen.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 138:op 30 april 1805 verkoopt Hendrik Giltaij Cornelisz., wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Geertruijt Elisabeth Ossenbunsch, weduwe van Gerrit Giltaij, wonende te Dordrecht, voor 3200 gl. aan Hendrik Wijnhoven, smidsbaas wonende te Dordrecht, een huis “geapproprieert” tot een hoef- en ijzersmederij, staande op de Varkenmarkt, uitkomende op de Knolhaven, en getekend A:400, staande tussen het huis van Jan Ponsen en dat van Hendrik van Helmont. ]

i. Antonie, 12 april 1741

j. Antonie, 29 juni 1743

III. Cornelis Giltaij, gedoopt NG Dordrecht 27 jan. 1725, jongman van Dordrecht (1749), mr. goud- en zilversmid, overleden Dordrecht 30 sept. 1783, trouwde Gerecht/Dordrecht 1/16 mrt. 1749 (de bruidegom met consent van zijn vader Jan Giltaij, gevraagd door de kamerbewaarder, de bruid geassisteerd met haar voogd Jan Pluijm) Adriana Voorstappen (Verstappen), geboren Dordrecht 7 mrt. 1730, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1749), overleden Dordrecht 17 febr. 1765, dochter van Hendrik Voorstappen en Catharina Muts

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 107: op 1 mei 1749 verkoopt Matthijs Lemkens, broodbakker en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Adriana Collaert, weduwe van Adriaan Lemkens, wonende te Dordrecht, voor 1275 gl. aan Cornelis Giltaaij, mr. goudsmid te Dordrecht, een huis op de Voorstraat aan de havenzijde schuin tegenover de Kolfstraat, staande tussen het huis van majoor Ewout Bosveld en dat van Jan Pluijm.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 176v: op 29 mrt. 1781 verkoopt Jacobus Heude, stadschirurgijn te Dordrecht, voor 1300 gl. aan Cornelis Giltaij, zilversmid te Dordrecht, een huis op de Voorstraat tussen de Beurs en de Wijnbrug aan de havenzijde, staande tussen het huis van Steven de Bruijn en dat van de erfgenamen Verhoeven.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Dingena, 14 jan. 1750

b. Hendrik Giltay, 2 april 1751, volgt IVa

c. Dingena, 19 nov. 1752

d. Jan en Catharina, 10 april 1754

e. Jan Giltaij, 16 juli 1755, volgt IVb

f. Catrina, 20 mei 1757

g. Dingena, 20 april 1759

h. Adriana, 18 juli 1761

IVa. Hendrik Giltay Cornelisz., gedoopt NG Dordrecht 2 april 1751, goudsmid, weduwnaar wonende te Dordrecht (1795),overleden Dordrecht 3 juli 1817 (Wijnstraat C:3), trouwde 1e Dordrecht 6 nov. 1785 Hester Vervel, gedoopt Dordrecht 10 nov. 1754 overleden Dordrecht 24 jan. 1791, dochter van Pieter Vervel en Anna Bonket, 2e Gerecht Dordrecht 20 aug. 1795 (attestatie van Geertruidenberg dd 25 aug. 1795) Adriana van Sull, geboren en wonende te Geertruidenberg (1795), weduwe, overleden Dordrecht 20 aug. 1833, dochter van Roelof van Sull en Adriana Spuibroek, trouwde 1e Marijnus Cop

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 142v: op 10 juni 1801 verkoopt Hendrik Giltaij, wonende te Dordrecht, voor 1600 gl. aan Hendrik van Dijl een huis in de Voorstraat bij de Pelserbrug, getekend D:67, staande tussen het huis van Jan Lugten en dat van Adriana Koebeek.

Kinderen:

a. Cornelis Giltaij, geboren Dordrecht 29 juli 1787, goud en zilver kashouder, overleden Dordrecht 29 juni 1868 (Voorstraat C:30), trouwde Dordrecht 20 okt. 1813 Elisabeth van Strij, geboren Dordrecht 11 juli 1792, overleden Dordrecht 27 april 1855, dochter van Jacobus van Strij en Magdalena Cornelia van Rijndorp

Kinderen:

a-1. Hendrik Giltaij, geboren te Bleskensgraaf, ca. 1815, wonende te Dordrecht (1840), particulier (1840). goudsmid (1880), overleden Dordrecht 20 dec. 1880 (Lindengracht C:1037), trouwde 14 febr. 1840 Johanna Helena Moll, geboren ca. 1817, wonende te Dordrecht (1840), dochter van Jan Willem Moll, koopman, en Johanna van der Koog

Kind:

a-1-1. Johanna Giltaij, overleden Dordrecht 20 jan. 1920, trouwde Franciscus Hendrikus Eijdman

a-2. Johannes Hendrikus Giltaij, geboren te Dordrecht ca. 1824, ongehuwd, apotheker, overleden Dordrecht 27 nov. 1884 (Voorstraat 177)

a-3. Anna Cornelia Giltaij, geboren Dordrecht 1 mrt. 1826, overleden Dordrecht 9 mei 1887, trouwde Dordrecht 6 mei 1846 Gerardus Huibert Veth, geboren Dordrecht 29 sept. 1817, groothandelaar in ijzerwaren, wethouder van Dordrecht, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, overleden Hilversum 14 nov. 1907

Portret van Anna Cornelia Giltaij, door Jan Veth

V.L.n.r. Gerrardus Huibert Veth, Daniël Giltaij Veth en Cornelis Giltaij Veth

Kind:

a-3-1. Cornelis Giltaij Veth, geboren Dordrecht 14 mei 1861, advocaat en procureur, overleden Amsterdam 19 dec. 1942, naamstoevoeging bij K.B. van 21 april 1897 (heeft nakomelingen)

b. Pieter Antonij Giltaij, geboren ca. 1791, predikant te Wijngaarden, overleden te Drimmelen, trouwde Dordrecht 1 mei 1816 Anna Cornelia de Koningh, geboren Dordrecht, dochter van Jan de Koningh en Sophia Noteman

Kinderen:

b-1. Hendrik Jan Giltaij, geboren te Bleskensgraaf ca. 1817, apotheker wonende te Dordrecht (1843), voormalig apotheker, overleden Dordrecht 24 okt. 1904 (Voorstraat 244), trouwde Dordrecht 3 mei 1843 Catharina van Brakel, geboren te Dordrecht ca. 1823, wonende ald. (1843), dochter Gerrit van Brakel, koopman, en Catharina Magdalena Moll

b-2. Jan Hendrik Giltaij, geboren te Wijngaarden ca. 1819, winkelier wonende te Dordrecht (1858), overleden Dordrecht 9 okt. 1858 (Voorstraat C: 525), trouwde Jacoba Frederica van Asperen

IVb. Jan Giltaij, gedoopt NG Dordrecht 16 juli 1755, trouwde Gerecht Dordrecht 7 sept. 1781 Maria Snelleman

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Cornelis, 14 dec. 1782

b. Cornelis, 10 juni 1785

c. Adrianus, 6 jan. 1788

d. Karel Johannes, 30 juni 1790

e. Dirk Marinus, 3 juli 1792