Damme

I. Johannes Georgus Damme, geboren naar schatting ca. 1790, overleden Vlissingen 20 mrt. 1824 (BS Dordrecht, huwelijksakte van zijn zoon George Nicolaas Damme dd 25 mei 1842) trouwde vóór 6 sept. 1816 Johanna Elizabeth Smit, geboren te Vlissingen ca. 1789, winkelierster te Dordrecht (1842), overleden Dordrecht 10 jan. 1861 in een huis aan de Augustijnenkamp (C:1130, 72 jaar oud, naam van haar ouders aan aangevers onbekend).

Uit dit huwelijk:

II. George Nicolaas Damme, geboren Vlissingen 6 sept. 1816, scheepmaker. scheepstimmerman te Dordrecht, overleden ald. 20 febr. 1891 (Augustijnenkamp 29), trouwde 1e Dordrecht 25 mei 1842 Jansje Kuijpers, geboren Rotterdam ca. 1818, naaister, overleden Dordrecht 24 aug. 1854, dochter van Dirk Kuijpers en Adriana Brouwer. (Damme en Kuijpers erkennen bij hun huwelijk een dochter, genaamd Johanna Elisabeth: zie BS Dordrecht, geboorteregister 6 april 1842), 2e Dordrecht 12 nov. 1856 Anna van der Rest, geboren Dordrecht ca. 1820, weduwe van Hendrik Johannes van der Koogh, dochter van Ferdinand van der Rest en Lijntje Sterkman. (Anna van der Rest vertrekt op 31 juli naar Gorinchem [BR Dordrecht 1890-1917])

Uit het tweede huwelijk;

III. Bastiaan Damme, geboren Dordrecht 9 april 1862 (in het huis Augustijnenkamp C:1154), stoker (1883), machinist wonende in de Augustijnenkamp nr. 29, later Groenendijk 66(BR Dordrecht 1890-1917), overleden ald. 10 juli 1937, trouwde Dordrecht 17 okt. 1883 Johanna Verhage, geboren Dordrechtca. 1860, dienstbode (1883), dochter van Hendrik Verhage en Suzanna Dorothea de Vries.

Uit dit huwelijk:

IV. George Nicolaas Damme, geboren Dordrecht 15 sept. 1899