Van der Star

Hondschoote

I. Bartholomeus Bartholemeesz. (Bartelsz.) (van der Staer), jongman van Honschoten in Vlaanderen[thans Hondschoote in Noord-Frankrijk], schipper wonende op de Kleine Vismarkt (1657), trouwde NG Dordrecht 21 okt./6 nov. 1657 Jannette Hermans, jonge dochter van Dordrecht, wonende op de Boom (1657)

Kinderen:

a. Bartholomeus van der Star, gedoopt NG Dordrecht 5 juli 1658, volgt IIa

b. Catharina (Trijntje) van der Star, gedoopt NG Dordrecht 18 dec. 1661, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Kannekopersbuurt (1686)trouwde NG Dordrecht 19 mei/3 juni 1686 Christiaen Michielsz. van Aensorg(en), jongman van Dordrecht, wonende in de Kannekopersbuurt (1686)

c. Hermen van der Star, gedoopt NG Dordrecht 26 mrt. 1667, volgt IIb

IIa. Bartholomeus (Bartel) van der Star, gedoopt NG Dordrecht 26 mrt. 1667, jongman van Dordrecht, schipper wonende in de Kannekopersbuurt (1682)trouwde NG Dordrecht 15 mrt./7 april 1682 Elsje Kuijter(s), jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Kannekopersbuurt (1682)

ORA Dordrecht inv. 797, f. 8: op 22 febr. 1691 verkopen Arent Kuijter en Bartholomeus van der Star, als echtgenoot van Elsje Kuijter, beiden burgers van Dordrecht, kinderen en erfgenamen van Jacob Jansz. Kuijter, voor 350 gl. aan Matthijs van Wangh, meester kleermaker en burger van Dordrecht, een huis op de Riedijk, staande voor bij het Hoefijzerpoortje tussen het huis van Thomas Hendriksz. Wittingh en dat van Herman Coomans.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Jacobus, 15 mrt. 1682

b. Bartel (Bartholomeus) van der Star, 8 mrt. 1686, volgt IIIa

c. Anna, 9 febr. 1688

d. Jannetta, 20 jan. 1700

e. Maijken, 23 juli 1703

IIb. Hermen van der Star, gedoopt NG Dordrecht 26 mrt. 1667, jongman van Dordrecht, schipper wonende in de Kannekopersbuurt (1689), trouwde NG Dordrecht 16/31 okt. 1689 Pieternella Sneeuw, jonge dochter van Dordrecht, wonende bij het Groothoofd (1689)

Kinderen:

a. Bartholomeus van der Star, gedoopt NG Dordrecht 11 jan. 1696, volgt IIIb

IIIa. Bartolomeus (Bartel) van der Star, gedoopt NG Dordrecht 8 mrt. 1686, jongman van Dordrecht wonende op de Boom (1710), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14/28 sept. 1710 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met Sijmon Jansz. Schouten, haar oom en voogd) Beligie (Belia) Schouten, gedoopt NG Dordrecht 8 aug. 1688,jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Vriesestraat (1710), dochter van Cornelis Jansz.Schout(en) en Geertruij Hermensdr. van Dorsser

Weeskamer Dordrecht inv. 32, f. 234: op 15 mrt. 1723 extract ingeschreven van het testament van Bartholomeus van der Star Bartholomeusz. de Jonge schipper en zijn vrouw Belia Schouten, gepasseerd op 27 sept. 1711 voor notaris Cornelis van Aensurgh te Dordrecht. Zij hebben de langstlevende van hen beiden tot voogd benoemd.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Geertruij, 18 okt. 1711

b. Cornelis, 7 mrt. 1717

c. Bartholomeus, 6 mrt. 1718

d. Elsje, 2 april 1719

e. Belija, 23 febr. 1723

IIIb.Bartholomeus van der Star, gedoopt NG Dordrecht 11 jan. 1696,jongman van Dordrecht, wonende bij de Nieuwkerkstraat (1720), notaris te Dordrecht, begraven Dordrecht (Augustijnenkerk) 31 aug. 1762 (Bartholomeus van der Star, bij de Kerksteiger, laat kinderen na), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/21 april 1720 (de bruidegom met schriftelijkconsent van zijn ouders Herman van der Star en Pieternella Sneeuw, de bruid met schriftelijk consent van haar vader Johan van Thiel) Adriana van Thiel, jonge dochter van Dordrecht, wonende bij de Nieuwkerkstraat (1720), begraven Dordrecht (Augustijnenkerk) 30 mrt. 1768 (Aderjaana van Thiel, weduwe van notaris Bartholomeus van der Star, op de Voorstraat bij de Nieuwbrug, laat kinderen na, met drie koetsen extra, geen boete)

– 26 sept. 1715: Bartholomeus van der Star “geadmitteerd” als notaris te Dordrecht (RA Dordrecht, Inventaris van de notariële archieven van Dordrecht)

– 17 juni 1720: testament van Bartholomeus van der Star, notaris te Dordrecht, en zijn vrouw Adriana van Thiel. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenamen. Als voogden stellen zij aan de langstlevende van hen beiden en zijn vader Herman van der Star. (ONA Dordrecht inv. 883, akte 27)

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Hermanus, 26 febr. 1721

b. Helena, 13 okt. 1722

c. Jan van der Star, 15 okt. 1727, volgt IV

d. Pieternella, 8 april 1729

e. Bartholomeus, 2 april 1730

f. Adriana, 29 juni 1731

g. Bartholomina, 14 aug. 1736

IV. Jan van der Star, gedoopt NG Dordrecht 15 okt. 1727, jongman van Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwbrug (1757), weduwnaar geboren te Dordrecht en wonende in het Steegoversloot (1765), notaris te Dordrecht, trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 24 juli/8 aug. 1756 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, notaris Bartholomeus van der Star, de bruid met haar vader, notaris Pieter van Well) Catharina van Well, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Voorstraat achter het Stadhuis (1756), 2e Gerecht/NG Dordrecht 14 juni/1 juli 1765 (de bruidegom heeft bewijs gedaan aan zijn zoon Pieter van der Star, volgens akte gepasseerd op 10 mei 1763 voor notaris G. Verveer, de bruid geassisteerd met haar broer mr. Roeland Izaak Faassen Nolthenius, getrouwd te Dordrecht op 1 juli 1765door ds. J. Panneboeter, predikant te Streefkerk) Izabella Wilhelmina Faassen, jonge dochter geboren te Rosendael, wonende in het Steegoversloot te Dordrecht (1765)