Van Oostzanen

I. Pieter Gerbrandsz. van Oostzaan, mogelijk gedoopt Oostzaan 26 okt. 1642, als zoon van Garbrant Janssen en Mari Pieters, houtzaagmolenaar aan de Noordendijk te Dordrecht, begravenDordrecht 7 dec. 1685, trouwde 1e naar schatting ca. 1663 Appolonia Abrahamsdr., overleden ca. 1668, 2e NG Dordrecht/Papendrecht 22 juli/5 aug. 1668 Lucretia Pieters, geboren naar schatting ca. 1645

– 2 mrt. 1684: Pieter Gerrebrants, geboren te “Oostzane in Holland”, getrouwd met een burgersdochter, wordt burger van Dordrecht. Hij betaalt 5 ponden. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1975, f. 23v)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

a. Abraham, geboren naar schatting ca. 1663, volgt IIa.

b. Jacobus, 29 sept. 1665, volgt IIb

c. Isaac, 13 jan. 1667

Ex 2:

a. Pieter, 1 mei 1669

b. Aegje, 23 jan. 1671, jong overleden

c. Dirck, 20 april 1672

d. Aegje, 25 sept. 1676

e. Maria, 5 sept. 1678

f. Gerbrandt, 17 juni 1680

g. Johannes, 11 juli 1682

h. Wilhelm, 5 april 1684

i. Pieter, 8 juli 1686

IIa. Abraham Pietersz. van Osaen, geboren naar schatting ca. 1663, houtzaagmolenaar aan de Noordendijk te Dordrecht, trouwde NG Dordrecht 7/23 mei 1684 Ariaantje Daniëlsdr. de Meij, gedoopt NG Dordrecht 5 nov. 1663, dochter van Daniël Maertensz. de Meij en Janneke Claes

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Plonia van Osaenen, 2 dec. 1685, trouwde Joost Boot

b. Pieternel van Osaenen, 20 juli 1687, begraven Dordrecht 4 jan. 1745, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 13/27 dec. 1716 Joost Brandt

c. Jannichie, 3 okt. 1689, jong overleden

d. Jannichie, 26 aug. 1691

e. Pieter, 26 sept. 1694, volgt IIIa

f. Daniël, 18 nov. 1696

e. Adriaen, 4 april 1700

f. Isaac, 1 dec. 1702

IIb. Jacobus (Cobus) Pietersz. van Oossanen, gedoopt NG Dordrecht 29 sept. 1665, jongman van Dordrecht wonende op de Noordendijk (1689), trouwde NG Dordrecht 3/16 april 1689 Annechie Daniëlsdr. de Meij, gedoopt NG Dordrecht 28 mrt. 1667 (“Jenneke”), jonge dochter van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1689), dochter van Daniël Maertensz. de Meij en Jannichie Claes

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Pieter, 16 mei 1689, volgt IIIb

b. Daniël, 19 aug. 1691

c. Appolonia, 5 aug. 1693

d. Daniël, 15 april 1697

e. Jannigje, 20 juli 1698

IIIa. Pieter van Oossanen, gedoopt NG Dordrecht 26 sept. 1694, jongman van Dordrecht wonende op de Noordendijk (1717), weduwnaar van Dordrecht wonende bij de Noordendijk (1725),trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 16/30 mei 1717 (de bruidegom geassisteerd met zijn moederAriaentje de Meij en met schriftelijk consent van zijn vader Abraham Pietersz. van Ossaen, de bruid geassisteerd met haar zuster Maeijcke van Westenrijck, de vrouw van Pieter van Erve)Betje van Westenrijck, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Munt (1717), trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 19 jan./6 febr. 1725 (de bruid geasisteerd met Judick van Thielen, weduwe van Leendertvan Strijen, haar zuster) Caetje van Thielen (Catharina Tiele), jonge dochter van Dordrecht wonende in de Augustijnenkamp

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

a. Abraham, 21 febr. 1718

Ex 2:

b. Grietje, 23 nov. 1725

c. Pieter, 21 juli 1728

IIIb. Pieter Jacobusz. van Oostzanen, gedoopt NG Dordrecht 16 mei 1689, jongman van Dordrecht wonende te Zwijndrecht (1711), weduwnaar geboren van Dordrecht wonende in Zwijndrecht (1713), weduwnaar van Dordrecht wonende op de Lindegracht (1721), houtkoper te Dordrecht (vermeld 1754), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 19 juli/2 aug. 1711 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met schriftelijk consent van haar voogd) Elisabeth Pelckmans, jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Vriesepoort (1711), 2e Gerecht/NG Dordrecht 10/24 dec. 1713 (de bruidegom geassisteerd met zijn tante Ariaentie de Meij, de bruid met haar vader, attestatie te vertonen) Willemijntie de Jager, jonge dochter geboren en wonendete Dordrecht (1713), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 20 dec. 1718 (Wilmijna de Jager, vrouw van Pieter van Oossaan, op de Noordendijk),3e Gerecht/NG Dordrecht 10/25 mei 1721 (de bruid geassisteerd met Jordaen de Haen, haar vader) Margrita de Haen, jonge dochter van Dordrecht wonende bij het Groothoofd (1721)

– 5 febr. 1754: testament van Pieter van Oossanen houtkoper en Margareta de Haen, echtelieden wonende even buiten Dordrecht. Erfgenamen zijntestateurs twee voorkinderen, Jacobus en Helena van Oossanen en het nagelaten kind van Johanna van Oossanen, dochter van de testateur en de testatrice, bij haar verwekt door Jacobus van der Vijle. Voogden: Jacobus van Oossanen, testateurs zoon en Jan van der Linden Willemsz., zijn neef. (ONA Dordrecht inv. 981, akte 20)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

ex 1:

a. Jacobus van Oossanen, 9 sept. 1714

b. Lena (Helena) van Oossanen , 14 mei 1716

c. Pieter, 15 april 1718

ex 2:

a. Johanna van Oossanen, 8 okt. 1726, trouwde Jacobus van der Vijle

b. Jordaen, 18 juli 1731