Trouwboek Gerecht Dordrecht 1691- 1750 (selectie)

Laatst bijgewerkt op 10 april 2022

Afkortingen:

bvd: beiden van Dordrecht

gm: geassisteerd met

getr: getrouwd

jd: jonge dochter

jm: jongman

OG: trouwboek van het Gerecht Dordrecht onderscheiden gezindten

wed: weduwnaar/weduwe

won: wonende

4 mrt. 1691

Abram van der Schulp knoopmaker jm en Cornelia Huijberts Cluijt jd bvd won in de Kromme Elleboog

23 dec. 1691

Heijman van Oudtheusden jm van Dordrecht en Aletta de Bruijn jd van Gorinchem volgens attestatie van ondertrouw te Gorinchem

14 dec. 1692

Leendert Hartvelt [Hardingsvelt] jm won in de Mariënbornstraat gm Arent van Houvorst en Anna van Couwenhoven wed van Schalck Pop gm haar zuster won in de Breestraat bvd

4 jan. 1693

Balthasar van Montenij jm van Rotterdam won te Hellevoetsluis en Maria van Horsse jd van Tiel won te Dordrecht. volgens attestatie van ondertrouw te Helevoetsluis, getr 21 jan. 1693

Leendert Jacobs van Streij jm matroos gm zijn moeder Judick Hendricxe Tijltjens jd bvd gm haar moeder, getr 19 jan. 1693

Martinus Cloens jm koopman te Dordrecht gm Govert Cloens zijn broer en Johanna Cloens jd bvd gm Pieter Cloens uit de Achten van Dordrecht haar vader, getr te Dubbeldam 28 jan. 1693

David Lambertsz. van Hassel jm varend gezel gm zijn zuster en Geertruij Isacx du Bois jd won in de Augustijnenkamp bvd gm haar moeder , deze personen moeten hun 2e en 3e gebod hebben op last op de burgemeester op 18 jan. 1693, getr 21 jan. 1693

Hendrick Jacobs jm van Weessip gm zijn moeder en Teuntje Wouters Vernete jd van Gorcum gm Piternel Willems vrouw van Dirck Jans Stoel beiden won in de Heer Heymansuysstraat, pro deo, getr 26 jan. 1693

Cornelis Grintsven jm van ‘s-Hertogenbosch en Lijntje Jacobs van Erve jd van Dordrecht won buiten de Sluispoort gm haar broer

Dirck Kievit jm schipper van Moordrecht gm Abraham de Valee en Adriana Cools jd van Dordrecht won op de Nieuwe Haven gm haar moeder, getr 16 febr. 1693

18 jan. 1693

Jurrien Dooris van Emmerick jm van Emmerick gm Pieter Andriesz. en Geertruij Gerrits van Someren jd van Dordrecht gm haar moeder beiden won bij de Nieuwkerk, getr 1 febr. 1693

Cornelis Jansz Vogelaer jm van Zwijndrecht gm Jan Jansz. en Marijcke Lijdius jd van Dordrecht won buiten de Sluispoort gm HillegonPaulusse, getr 2 febr. 1693

Jan Ariensz. jm won aan het Nieuwkerkhof gm Jan Ariensz. zijn broer en Dingena Ariens Plaisier jd won in de Heer Heymansuystraat gm haar moeder bvd, getr 2 febr. 1693

Jan Abrahamsz. van Schevelingen wed van Dordrecht won in de Kolfstraat en Sijchje Pieters Tuckerswed van Gerrit Michiels van den Hoeck won in de Vriesestraat

Gerrit van Limburgh jm gm zijn vader en Aeltje Pieters van de Graeff jd gm haar moeder bvd en won in de Mariënbornstraat, getr 2 febr. 1693

Servaes Derneden jm won aan de Nieuwkerk gm Frederick Derneden zijn broer en Teuntje Jordaens Voorstap jd gm haar zuster won in de Mariënbornstraat bvd, getr 1 febr. 1693

25 jan. 1693

Jan Pleunen jm won aan de Grote Kerk gm Jordaen Damesz. zijn oom en voogd en Anna Monsieur jd bvd won in de Oude Breestraat gm Marijcke Monsieur haar zuster, getr 9 febr. 1693

Johannes Gijsbertsz. Balfoort jm van Dordrecht won in de Wijngaardstraat gm Willem Samuelsz. Dijcksloot zijn oom van moederszijde en Cornelia Hendricxe Bordis jd van Steenbergen won in de Mariënbornstraat gm haar moeder, getr 16 febr. 1693

Abraham van Oldenseel jm gm Andries Mannee en Cornelia Rensen jd gm haar moeder bvd en won bij de Munt, getr 9 febr. 1693

1 febr. 1693

Pieter Pietersz. jm won op de Hoge Nieuwstraat gm Hendrick Jansz. van der Steen en Annichje Jans van der Steen jd won bij de Riedijk bvd gm haar moeder, 16 febr. 1693

Cornelis Hopman jm van Lexmond gm Hendrick van Houwelingen en Pieternella van der Pijl jd van Dordrecht gm haar moeder beiden won in de Oude Breestraat, getr 18 febr. 1693

Jacob Willemsz. Boot jm varend gezel geboortig te Diepe gm Jannichje Jacobs Maas vrouw van Andries Hendricxe Kalker won te Rotterdam en Berbera Cornelis van den Burgh jd van Dordrecht gm haar moeder won in de Wijngaardstraat, getr 15 febr. 1693

Rutjer Sam wed van Dordrecht won bij het Groothoofd en Maria Jacobs de Leur jd van Zwijndrecht gm Piternella de Blonck wed van Anthonije de Lier won bij de Riedijk, getr 16 febr. 1693

Willem van der Veldel jm gm zijn vader en Anna Boon jd gm haar moeder bvd, getr 18 febr. 1693

Dirck Cornelisz. Meuledijck jm van Dubbeldam en Jannechje Cornelis wed van Andries Fransz., van Sliedrecht, volgens attestatie van ondertrouw van Dubbeldam

8 febr. 1693

Hermen Carels Neemsdael jm van Antwerpen varend gezel gm Hendrick Jansz. Groenevelt en Martijntje Maertense van der Velden jd van Dordrecht gm Willemtje Barents wed van Dirck Jansz. Ladder haar tante beiden won in de Mariënbornstraat, getr 23 mrt. 1693

Johannes van IJsbergen jm gm zijn broer won in de Dwarsgang en Sara Boon wed van Andries Briel gm haar moeder won in de Tolbrugstraat bvd, getr 23 febr. 1693

Jacob Moreauwed van Dordrecht gm zijn vader won in de Nieuwstraat en Geertruij Cornelis de Hoogh wed van Joost Aelberts gm Aeltje Servaes vrouw van Gerrit Fredericxe geboren te Nijmegen won in de Tolbrugstraat, getr 23 febr. 1693

Dirck Jacobs van Rees jm van Hendrik-Ido-Ambacht gm zijn vader en Neeltje Pieters Luijters jd van Dordrecht gm haar vader won buiten de Vriesepoort, getr 25 febr. 1693

Pieter Vermolen jm gm zijn vader won in de Vriesestraat en Lijsbeth Karsendijck jd gm Jannichje Krijsmans wed van Pieter Schuijten won buiten de Vriesepoort bvd

Pieter Rademakers jm van Colijnsplaat gm Sijmon van Wel en Fransijna van Leestens jd van Ophemert gm haar moeder

Floris Dircksz. Versloot jm van Hardinxveld en Marijke Gerrits Binck jd van Raamsdonk, volgens attestatie van ondertrouw te Hardinxveld

15 febr. 1693

Dirck Woutersz. de Haen jmvarend gezel gm Philips Pietersz. van der Wiggelen zijn oom en Amarentia Smits jd gm haar moeder bvd en won in de Mariënbornstraat, getr. 21 mrt. 1695 [sic]

Aernout Hendricxse Noom wed van Dordrecht gm zijn broer en Eva de Gelder jd van ‘s-Hertogenbosch gm Magdaleentje Verstegen vrouw van Samuel de Meij beiden won in de Heer Heymansuysstraat, getr 1 mrt. 1693

Daniël Jansz. Backer jm van Sliedrecht gm zijn vader Heijltje Maertens van Beeck jd van Gorcum gm Catie Machiels vrouw van Jan van der Schaer beiden won op de Kleine Vismarkt, getr 9 mrt. 1693

Joseas Houterkens wed van Gouda en Jacomijntje Rijckers jd van Dordrecht gm haar vader, getr 4 mrt. 1693

Jan Rombouts jm van Sprang gm zijn zuster de vrouw van Jan van Druijnen en Cornelia van Druijnen jd van Dordrecht gm haar vader beiden won omtrent de Vuilpoort, getr 1 mrt. 1693

Gijsbert Robberts van der Stecq jm gm zijn broer en Heijltje Verscheur jd gm Jennicke Teunisz bvd, getr 2 mrt. 1693

Cornelis Jans van Leeuwen jm schipper geboortig van Leiden gm Johannes Gijsbertsz Vreijer en Catarijna Sebis wed van Guert van Hees gm Ariaente Brants vrouw van Pieter van Huijssen

Johannes Eldermans jm van Dordrecht en Anthonette van Esse wed van Antwerpen volgens attestatie van ondertrouw te Zierikzee (deze personen moeten heden hun tweede en derde gebod hebben per order van de burgemeester, Dordrecht 22 febr. 1693)

22 febr. 1693

Sander Troijen wed van Dordrecht en Pieternella van der Lip jd van Dordrecht volgens attestatie van ondertrouw te Numansdorp, getr 9 mrt. 1693

Cornelis Cornelisz Snoek jm van Dordrecht en Emmetje Veldhuijzen jd van Rotterdam volgens attestatie van ondertrouw te Rotterdam

Willem Willemsz Berck maselaar wed van Dordrecht en Jannecke Hecken wed van Jan Looffvinck wed van Dordrecht, getr. 9 mrt. 1693

Jan Gommersz. van Druenen jm van Gorcum gm Joris Willemsz. van der Klip zijn zwager en Aeltje Rijeniers jd van Dordrecht gm Maria Gijsberts wed van Gerrit Jeremiasz. haar tante beiden won in de Heer Heymansuysstraat, getr. 2 mrt. 1693 (in margine: deze personen moeten heden hun tweede en derde gebod hebben per order van de burgemeester, Dordrecht 1 mrt. 1693)

Sijmon van Driel jm gm zijn vader en Elisabeth de Bont jd gm haar moeder bvd, getr. 8 mrt. 1693

Petrus Tame wed geboortig van Geertruidenberg won in ‘s-Gravenhage en Elisabeth van der Meulen wed van Paulus de Bruijn won alhier, getr. 17 mrt. 1693

Arent van Dijck jm won in de Botgensstraat gm zijn vader en Marijcke van der Linden jd won buiten de Sint Jorispoort gm Aeltje Ariens van Dijck vrouw van Aelbert Muijsers haar grootmoeder bvd, getr. 15 mrt. 1693

8 mrt. 1693

Sijbert van Bavel jm gm zijn broer enElisabeth Stichelman jd gm haarzuster bvd

Lambert van Consten jm gm Hendrick de Vos zijn stiefvader won in de Vriesestraat en Jennicke van der Knijff jd gm haar moeder won bij de Wijnbrug bvd, getr. 23 mrt. 1693

Crijn van Holten jm van Cessen in het Land van der Marck gm Jan Cornelisz. Goutsbergen won in de Breestraat en Jannechjen Teunis van Heuckelum wed van Hendrick Jansz. Cool geboortig in de Klundert won in de Kleine Spuistraat, getr. 23 mrt. 1693

Maerten Ariens van der Heijden jm gm zijn vader won in de Stoofstraat en Pietertje Jans van Orten wed van Thomas Carelsz. Meerback gm haar moeder won in de Kolfstraat, getr. 23 mrt. 1693

15 mrt. 1693

Hendrick Dane jm van Den Briel gm zijn vader en Jannechje Buijs jd van Dordrecht gm haar moeder beiden won in de Mariënbornstraat, getr. 14 april 1693

Hermanus van Batenburgh jm van Batenburgh gm zijn zuster en Catarijntje van Hooghstraten jd van Dordrecht gm haar moeder won in de Nieuwe Breestraat, getr. 29 mrt. 1693

22 mrt. 1693

Lambert Teunisse Knoop jm gm zijn zuster als last hebbende van haar vader won in de Torenstraat en Catarijna Jans van Bergen jd gm haar moeder won aan de Riedijk bvd, getr. 19 april 1693

29 mrt. 1693

Johannes Donck jm van Bergen op Zoom gm zijn moeder en Anna Kalff jd. van ‘s-Hertogenbosch won in de Voorstraat gm Cristijna van der Heijden vrouw van Joris van de Graeff haar tante

Abel de Vries wed landmeter won bij de Grote Kerk en Cornelia Stabrock wed van Matthijs Paijen won op de Lindengracht bvd, getr. 15 april 1693

Cornelis Abrahamsz. Francken jm gm Gerrit van Groenenbergh en Marija Jacobs Willem jd gm Aeltje Jochums de Wit wed van Jan Lucasz bvd en won in de Mariënbornstraat, getr. 13 apri 1693

Glaudi Jansz van Es jm won in de Vriesestraat gm zijn vader en Jannechje Ariens van der Muelen jd won in de Dwarsgang gm haar moeder bvd, getr. 13 april 1693

Jacob Jansz Verblieck jm won in de Weeshuisstraat gm Gijsbert de Jongh en Annechje Barents van Noort jd won in de Vriesestraat gm haar moeder bvd, getr. 19 april 1693

Adriaen Reijn jm gm zijn moeder en Geertruij Peijs jd gmhaar vader bvd won in de Raamstraat, getr. 13 april 1693

Antonij van Herentals jm gm zijn broer en Lijsbeth van Wessem jd gm haar zuster bvd en won in de Stoofstraat, getr. 13 april 1693

Jacobus van Wesel jm koopman van Dordrecht gm Petrus van Son notaris en procureur te Dordrecht zijn zwager en Sara Wijnhuijsen wed van ds. Goosuinus Houtman predikant te Korendijk gm de vrouw van ds. Johannes Cantius predikant te Dordrecht

Jacobus de Fleron jm schoolmeester en voorzanger te Ooltgensplaat gm zijnvader en Marija van de Hoovorst jd gm de vrouw van Adriaen van Bueren haar tante bvd

5 april 1693

Willem van Heesel jm won in ‘s-Gravenhage gm zijn vader en Piternella Bosman jd gm de vrouw van Albert Maten bvd

Johannes Caeuw wed van Middelburg gm Engelbert Nullick en Magrietie Jans Cal jd van Caam gm Berber Jans Smits vrouw van Teunis Lughte beiden won bij de Riedijk, getr. 26 april 1693

Cornelis Huijbertsz. van den Bos wed schipper gm Cornelis Noom zijn neef en Annicke Ariens van Breda jd gm haar moeder bvd, getr. 20 april 1693

Jacobus Vos jm van Dordrecht gm zijn broer en Maijke Maertens Breur jd van Ter Veer gm haar moeder, getr. 19 april 1693

Melsert Walraven jm gm Hermanus Crijn van de Rijs zijn oom en Treijntje Bol jd gm haar zuster bvd, getr. 19 april 1693

Gerrit van Noorwegen jm van Genemuiden gm Dionisius de Graeff en Teuntje de Heijlige jd van Dordrecht gm haar moeder, getr. 26 april 1693

Mr. Pieter van Brandewijck van Bloklandt heer Pieterszoon jm gm mr. Willem Brandewijck vrijheer van Blocklandt oud-burgemeester van Dordrecht en dijkgraaf van de Alblasserwaard zijn oom en Geertruij Francken heer Gerrardsdochter jd gm Adriana van der Hulck wed van Gerrard Francken in zijn leven oud-burgemeester van Dordrecht haar moeder bvd en wonende aldaar, getr. Overschie 19 april 1693

12 april 1693

Frans Sneeuw jm van Dordrecht gm Thomas Oolri en Adriana Clauw jd van Rotterdam gm Lijsbeth Sneeuw vrouw van Wouter Corthals

Johannes Stams jm van Roermond gm Jan van Meverden en Willemijntje Bouwmans jd van Giesen gm Annechje van Swaamme, getr. 3 mei 1693

Jeronimus Jacob van Thulden jm schout te Raamsdonk en Berbera van Til jd gm haar vader

Pieter Abberdaaen jm van Sprang gm Pieter van Amsteijn en Maria van der Linden jd van Dordrecht gm haar moeder

Jan Isacxe Fimmans jm van Dordrecht gm zijn vader en Lammertje Cornelis van der Wiel jd van Dordrecht gm Caatje Damis vrouw van David Bouwduwinsz. beiden won in de Mariënbornstraat, getr. … [sic] mei 1693

Charle Larde wed van Chaunij in Picardië en Wouterina van Tekelenburg jd van Hulst gm de wed van Pieter Schuijten, getr. 3 mei 1693

Cornelis Vermeer jm gm zijn vader en Maijcke Wijcke jd gm haar moeder bvd won in de Heer Heymansuysstraat, getr. 26 april 1693

Jan Matthijsz. wed van Dordrecht wonende in de Kolfstraat en Magriet Robberts wed van Philip Janvier won op de Hil, getr. 26 april 1693

Jan Cornelisz. beenhakker wed en Lijsbeth Lutlinghuijsen jd van Bergsland, volgens attestatie van ondertrouw te Alblasserdam

19 april 1693

Johannes van Loon wed en Maijcken van Bavel jd gm Elisabeth Stickelmans vrouw van Cijbert van Bavel haar zuster bvd

Glaudi de Boers jm gm zijn moeder en Anna van Tricht jd gm haar moeder bvd

Nicolaes Halleman jm van Dordrecht won in het Steegoversloot gm zijn vader en Anna Geertruij Bruijckers jd van Düsseldorf won bij de Pelserbrug gm IJsabella Halleman

Johannes Putseijs wed van Enguien en Annegien Teunis wed van Reijnier van Campen geboortig van Dordrecht, getr. 4 mei 1693

Johannes van der Linden jm won in de Oude Breestraat gm Pieter van der Linden zijn broer en Maijke Ros jd won op de Varkenmarkt gm haar moeder bvd, getr. 3 mei 1693

Cornelis van Persijn jm gm Jan Lammersz. Persijn zijn grootvader en Ammerentia Lamburgh jd gm Ariaente van der Elst vrouw van Jan Arnoutsz. haar tante bvd

Jan Frederickxe Verkruijs wed van Leiden won op de Riedijk gm Josua Farret en Susanna Jans de Root wed van Isack Francken won bij het Bagijnhof, getr. 3 mei 1693

Pieter Maronier wed geboren te Gorinchem en Aechje Andries de Vries jd van Amsterdam beiden won in de Wijngaardstraat, getr. … [sic] mei 1693

Hendrick Willems van Heemsteege jm van Dordrecht won te Delfshaven gm zijn moeder en Ariaente Jans van Baal jd van Oosterhout gm Gerrit van Rincx haar oom, getr. 8 mei 1693

Matthijs Berghen wed van ‘s-Gravendeel won in de Kolfstraat gm Johannes van Aerdenbrock en Anna van de Merwe jd van Dordrecht won bij de Nieuwbrug gm Wijntje de Veer vrouw van voornoemde Johannes van Aerdenbrock, getr. 3 mei 1693

Teunis Hermensz. Dorser jm schiptimmerman gm zijn vader en Maria Sneeuw jd gm haar zuster bvd, getr. … [sic] mei 1693

Jan van Casteel jm gm de vrouw van Johannes Vogel en Willemijntje van der Hoff jd gm haar broer bvd

Hendrick Huskens jm van Dordrecht won in de Kolfstraat gm Cornelis Paats en Annicke Jans Hoecker jd van Coij gm Geertruij Verloop vrouw van Aelbert Oostermans, getr 3 mei 1693

26 april 1693

Pieter Cornelisz. van Strien jm schiptimmerman van Zevenbergen gm Jacobus van der Heijden en Maria Matthijs Moij jd van IJsselmonde gm haarvader, getr 17 mei 1693

Jan Jansz. van Westerwijck jm van Dordrecht gm zijn vader en Maria Vissers jd van Alblasserdam gm Berbera du Pré vrouw van Jan Cannebeeck, getr 12 mei 1693

Hendrick Coijmans jm gm Jacob Pasman en Helena Cleijn jd gm de vrouw van de stadhouder [substituut-schout] Adriaen Cleijn bvd

Jan Willemsz. Kop jm gm zijn vader en Amerentia Jans Lootom jd gm haar moeder bvd en won in de Vriesestraat, getr 10 mei 1693

Hendrick Stevensz. jm gm Jacob Teunisz. zijn zwager en Lijsbeth Adriaens Spat jd gm haar moeder bvd en won buiten de Vriesepoort, getr 12 mei 1693

Abraham Leenmans jm gm zijn vader en Jacomijntje Willems de Ruijter jd gm haar moeder bvd en won in de Raamstraat, getr 10 mei 1693

Matthijs du Hen jm van Strijen won in de Vriesestraat gm Jan van Herentals en Crijnitie Hendricx van Herentals jd van Dordrecht won in de Stoofstraat gm haar moeder, getr 10 mei 1693

Willem van Terneij Corstiaensz. jm van Dordrecht gm zijn vader en Anna Catarijna van der Werff jd van ‘s-Gravenhage gm haar moeder, getr 12 mei 1693

Berent Jansz. Debbingh jm van Arnhem gm Frans Vermeere en Jennicke Lodewijckse jd van Dordrecht gm haar moeder beiden won in de Augustijnenkamp, getr 10 mei 1693

Cornelis Willemsz. van Daalen jm gm Jan Jansz. Vrolick en Maddeleentje Jans Vrolick jd gm haar zuster bvd, getr 12 mei 1693

Gerrit Goosens jm van Griet won in de Schuitenmakersstraat gm Johannes Maas zijn zwager en Sara Muesel jd van Dordrecht won in de Hoge Nieuwstraat gm haar moeder, getr 12 mei 1693

Jan Heijmans jm bidder gm zijn broer en Berbera Bres jd gm Catarina Mackaleij vrouw van Matthijs Bosschieter haar tante bvd, getr 10 mei 1693

Jan Hendrickxsz. van Drunen jm van Almkerk en Treijntje Lucas Kleefman jd van Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Almkerk

3 mei 1693

Michiel Cramer jm gm Andries Kint en Maria van Herff wed van Francois Heijblom bvd, getr te Dubbeldam 17 mei 1693

Johannes van der Clooster jm van Dordrecht gm zijn vader en Lijsbeth van Sittert jd van Vianen gm Cornelia van den Bergh vrouw van Johannes van As beiden won in de Mariënbornstraat, getr 17 mei 1693

Johannes van Doren jm van ‘s-Hertogenbosch gm zijn moeder en Catarina Meesters jd van Dordrecht gm haar vader beiden won op de Lindengracht

Arijen Braam jm schiptimmerman gm zijn moeder won buiten de Sluispoort en Magrietje Barents Bisbinck jd gm haar moeder won in de Torenstraat bvd, getr 24 mei 1693

Abraham Stevens jm van Dordrecht gm zijn broer won aan de Vest en Teuntje Pieters jd van Papendrecht gm Willempje Helmans de Koningh haar tante won op de Riedijk, getr 17 mei 1693

Bastiaen Soethout jm van Sprang gm Jacob van Gelder won bij de Nieuwkerkstraat en Neeltje Frans van Nol jd van Dordrecht gm haar moeder won in de Wijngaardstraat, getr 17 mei 1693

10 mei 1693

Isack Verhoeven jm van Dordrecht gm Hendrick van Aensorgen zijn oom en Maijcke Dons jd van Gouda gm haar moeder, “Ter Heijden getrout” 15 mei 1693

Dirck Pietersz. Rijsoort jm van Klaaswaal won onder Dubbeldam en Lena Willems Timmerman jd uit Groote Lindt, volgens attestatie van ondertrouw in Groote Lindt

17 mei 1693

Jacob van der Sluijs jm van Aardenburg won te Rotterdam gm zijn broer en Hester van Beaumont jd van de Polder van Namen gm Beatricx Crom wed van Willem Nachtegael, getr. op Zwijndrecht 4 juni 1693

Cornelis Dircksz. Verwaij wed won te Leerbroek in het Land van Arkel en Neeltje Krijnen Vernoij won te Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Leerbroek

Gerrit Verhoff jm won te Gorinchem en Pieternelle van Lieni jd won te Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Gorinchem

Jan Cornelisz. Hulstman jm won bij de Nieuwkerk gm zijn moeder en Magrietje Antonis Gandel jd won in de Riedijkstraat gm haar moeder bvd, getr 8 juni 1693

Hermen Brants jm van Hetterop varend gezel gm Joost Ariensz. Brotterop en Eva Ros jd van Dordrecht gm Geertruij Jans wed van Dirck Hendricksz. schiptimmerman beiden won aan de Riedijk, getr 1 juni 1693

Antonij Cuijper jm van Dordrecht gm zijn vader en Catarijna Klijkluijt jd van Rotterdam gm haar moeder

Cornelis van de Grient jm gm zijn moeder en Odia Ariens Maurits jd gm haar vader bvd en won in de Augustijnenkamp, getr 1 juni 1693

24 mei 1693

Abraham Jorisz. Cijpert wed en Soetje Wouters wed van Pieter Govertsz. van der Haever bvd en won in de Botgensstraat

Johannes van Selderen jm en Hillegond Spille jd beiden van Gouda, volgens attestatie van ondertrouw te Gouda

Johan van Diggelen jm van Bommel gm zijn moeder en Fransina Zent wed van Johannes Halleman gm Pieter Halleman beiden won op de Riedijk, getr 16 juni 1693

Johannes Crillaerts jm van Dordrecht gm zijn vader en Johanna Hagens jd van Oudenbosch gm Catarijntje Hagens vrouw van Franscois Rens haar tante beiden won buiten de Vuilpoort, getr 8 juni 1693

31 mei 1693

Hendrick Cornelisz. de Haen jm van Oudewater en Grietje Jans wed van Arije Cornelisz. van IJselendoorn won bij de Nieuwbrug

Gerrit Pietersz. wed van Kessel en Catarijn Hendricks van der Putten jd van Gulick beiden wonende buiten de Spuipoort, pro Deo

Frans Fransz. van Eijck jm gm zijn vader won in de Nieuwstraat en IJda Jans Paff jd gm Grietje Stevens vrouw van Hendrick van Santen haar tante won in de Kromme Elleboog bvd, getr 21 juni 1693

Laurens Paradijs jm gm zijn vader en Adriana de Jager jd gm haar moeder bvd, getr 14 juni 1693

Philip Joseps jm van Amsterdam gm Hendrick Hendricxse en Maria la Fontain jd van Fretteus won aan de Walevest gm Johaan van Sterrenburgh vrouw van Daniël van Kerckhoven, getr 14 juni 1693

7 juni 1693

Jan Jansz. Lares jm van Dordrecht varend gezel en Jannetje Lowijs Coopman jd van Rotterdam gm Marijcke de Koningh vrouw van Joseph Gossi won op de Riedijk, getr 7 juni 1693

Bastiaen Hendricksz. Brant geboortig van Dordrecht en Annegje Andries Heer geboortig van Puttershoek, volgens attestatie van ondertrouw te Puttershoek, pro Deo

Arie van Hooghstraaten jm gm zijn moeder en Magdaleena van Loon jd gm zijn broer bvd, getr 21 juni 1693

14 juni 1693

Simon Laurensz. Oldenburgh jm van Bergen in Noorwegen gm zijn broer en Anna Machiels Vleijs jd van Wasbeeck gm haar zuster, getr te Dubbeldam op 28 juni 1693

Jan Tomasz. Goedbloet jm gm zijn moeder won buiten de Vriesepoort en Anneghje Frans van Nol jd gm haar moeder won in de Wijngaardstraat, getr 5 juli 1693

21 juni 1693

Johan Immendurp jm van Bommel gm zijn broer en Dijna Erckelens jd van Dordrecht gm haar moeder

Adriaen Jordaens jm gm zijn vader en Marijcke van der Schaar jd gm haar zuster bvd, getr 7 juli 1693

Hendrik Ramaker jm van Steenbergen gm Dirck Verelst en Philippina Holdt jd van Rotterdam gm haar moeder, getr 5 juli 1693

5 juli 1693

Jean Neaulme wed van Sedan won in ‘s-Gravenhage en Anna Margrita Babault jd van Chatillon sur Loin won te Dordrecht gm haar zuster

Pieter Kempenaer jm van Urmond en Neeltje Ariens van der Wiel wed van Leendert Heijmans beiden won op de Varkenmarkt, getr 19 juli 1693

Nicolaes de Meuse jm van Flemal gm Jan Hendricxsz. van der Gom maselaar en Lijsbet Leenders jd van Reeckum gm Maria Tiele vrouw van Isack Mol

Jan Gillisz. Holman wed en Teuntje Matthijs jd van Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Strijen

Jan Dircxsz. Blom wed van Lijsbeth Goverts won op Zwijndrecht en Maaijken Pieters Vrel jd van Dordrecht, volgens attestattie van ondertrouw te Dordrecht

HuijghFransz. van Gent jm van Dordrecht en Neeltje Cornelis den Ouden jd van beiden won op Hoge Zwaluwe, volgens attestatie van ondertrouw te Hoge Zwaluwe

12 juli 1693

Hendrick van Keppel jm van Leiden gm Willem de Wit schepen in wette te Dordrecht en Elisabeth Maas jd van Dordrecht gm haar vader en moeder

Dirck Nuij wed van Breda gm Joris Pietersz. Robijn enGrietje Leenderts Robijn jd van Dordrecht gm haar moeder beiden won in de Kromme Elleboog, getr 26 juli 1693

Jelis Crijnen Mostert jm gm zijn moeder won buiten de St. Jorispoort en Maijcke Stevens Verpoorten jd gm haar moeder won op de Hil [Bethlehemplein] bvd, getr 26 juli 1693

Arie Jacobsz jm schiptimmerman gm zijn moeder en Annichje Jans Schoute wed van Jan Claesz. van Riet bvd en won buiten de Spuipoort, getr 26 juli 1693

Egbert Pietersz. van Enst jm gm Johannes Greevenbroeck en Elisabeth Cornelis Bacx jd gm haar moeder bvd

Johannes Campman jm twijnder gm zijn vader en Jennicke Veelaert jd gm Magdaleena van Dongen vrouw van Govert van der Kuijff bvd, getr 26 juli 1693

Hendrick Rijsbergen jm van Dordrecht en Maritje Westerhoven jd van Delft won te Rotterdam, volgens attestatie van ondertrouw te Rotterdam

Johannes van Druijnen wed gm Cornelis van Breeda en Neeltje Perriens jd gm Anna Perriens haar zuster bvd, getr 26 juli 1693

19 juli 1693

Pleun Jaspersz. Visser jm van Papendrecht won aldaar gm Willem Damisz. Voorstadt en Susanna Konings jd van Dordrecht won op de Elfhuizen gm haar moeder, getr 7 aug. 1693

Gerrit van Swolinge jm gm zijn moeder won in de Botgensstraat en Geertruij Jacobs Schuttel jd gm haar moeder won in de Raamstraat bvd, getr 2 aug. 1693

26 juli 1693

Samuel Pistorius jm van de Made gm zijn broer en Heelena Hulshoudt jd van Dordrecht gm haar zuster

Johannes Verhulst jm van Gorinchem en Marietje Ingenool jd van Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Gorinchem

Philip Beijs wed van Dordrechten Ariaente Leenders Langeracq wed van Pieter Verruijt

Jacobus du Hen wed won te Amsterdam en Dingena van de Moer jd van de Klundert won alhier, getr 19 aug. 1693

Thomaz Zeemans jm van Breda gm Jacobus Zeemans zijn broer en Adriana Becius jd van Dordrecht gm haar moeder

2 aug. 1693

Johannes Schoen jm gm Gijsbert Schoen zijn broer en Cornelia Pluijm jd gm Maijcke Pluijm vrouw van Jordaen Damasz. Verstappen haar tante bvd, getr 16 aug. 1693

Jan Ceulmans wed van ‘s-Gravenmoer en Chrisstijna Burggraeff jd van Linnigh gm haar zuster Sibille Burggraeff beiden won alhier

Jan Pietersz. van der Sluijs wed won op ‘s-Gravendeel en Catharina Koenraets van Recklinghausen jd won op de steenplaats, volgens attestatie van ondertrouw te ‘s-Gravendeel

Theunis Jansz. Kannegieter jm gm zijn vader en Maijcke Leenders Spoel jd gm Lijsbeth Jans Bildewoud wed van Lambert Barensz. Spoel haar tante bvd en won in de Vrankenstraat, getr 31 aug. 1693

Cornelis Jacobsz. van den Reijn jm gm Cornelis Vroelick zijn zwager en Marij Cornelis van der Meijde jd gm haar zuster bvd, getr 23 aug. 1693

Samuel de Kuijper wed en Bastiaentje de Groene jd bvd

Adriaen de Wacker jm kuiper gm zijn moeder en Paschijna Luchte jd gm haar vader bvd

Adriaen Roels jm van Terneuzen gm Adrianus Complet koopman te Dordrecht en Maria van Schaack jd van Dordrecht gm haar moeder

16 aug. 1693

Johannes de Bruijn jm gm zijn vader pondgaarder en Anna Gront jd gm haar vader bvd, getr 1 sept. 1693

Cornelis van Maerseveen jm van Dordrecht gm zijn vader en Elisabeth de Backer jd van Gorcum gm haar zuster beiden won in de Oude Breestraat, getr op Puttershoek 30 aug. 1693

Jan Jansz. Kluij jm varend gezel gm Tobias Rosier zijn behuwd oom en Dirckje Ariens Dammerveijl jd gm haar moeder won voor het Bagijnhof bvd, getr 31 aug. 1693

Hermen Bons jm schiptimmerman en Maijcke van Doren jd bvd en won buiten de Sluispoort

Jan Laros jm van ‘s-Gravenhage gm Dirck van Lier en Neeltje Jans van Doren wed van Aernout van Gavre beiden won te Rotterdam

Johannes Kint jm huistimmerman gm zijn vader en Piternel van Eersel jd gm Aeltje Gijsberts wed van Jan Damasz. Klaptas bvd, getr 30 aug. 1693

Teunis Jansz. Smit wed en Anna de Wit wed van Jan IJsacxsz. Flonck

30 aug. 1693

Reijnier Raes jm gm mr. Hermanus Raes zijn oom en Lijsbeth Waelpot jd gm haar moeder bvd, getr op Dubbeldam 13 sept. 1693

Jan Pietersz. Kop jm huistimmerman gm zijn vader en Cornelia van Koeverden jd gm haar moeder bvd, getr 13 sept. 1693

Willem van Schaeck jm pondgaarder gm Adriaen Roels zijn zwager en Johanna Holaert jd gm Elisabeth Goeijaerts wed van Antonij Buijs in zijn leven lid van de Raad van Veertigen te Dordrecht

6 sept. 1693

Gosuinus Erckelens jm koopman te Dordrecht gm Maria van Bracht wed van Gerrit van Eijsden zijn moeder en Ida Hacke jd gm haar vader bvd

Jan Matthijsz. Bosman jm van Amsterdam gm zijn moeder en Willemijna Raats jd van Dordrecht gm haar moeder, getr 22 sept. 1693

Jan van der Meijden wed gm Pieter van Sluijs zijn zwager en Neeltje Dirricx wed van Jacob Jacobsz. Tijman gm Maria Jans wed van Jan van IJperen bvd, getr 21 sept. 1693

Hellegart Boti gm zijn vader won in de Mariënbornstraat en Piternella van der Valk jd gm haar moeder won in de Vrankenstraat bvd, getr 20 sept. 1693

Antonij Vos wed schipper en Maria van Welsenis wed van Hendrick Roelandtsz. bvd, getr 22 sept. 1693

Antonij Cats jm gm Johannes van der Milt en Aeltje Jans jd gm haar moeder bvd, getr 21 sept. 1693

13 sept. 1693

Jan de Haen gm zijn moeder en Anna van Asperen jd gm Teuntje Cornelis Vries wed van Arie Dircx haar tante bvd, getr 28 sept. 1693

Ruth Jans Muelevelt jm huistimmerman gm Jan Jansz. Timmer zijn zwager en Sandrijna van Castel jd gm haar moeder bvd, getr 28 sept. 1693

Egbert Jansz. de Vrede wed van Almelo kleermaker en Marijcke Maertens wed van Jan Jansz., van Breda

Johannes Grevenbroeck jm van Schiedam gm Jacobus van der Hoeven en Marijcke Verhoeven jd van Dordrecht gm haar moeder, getr 27 sept. 1693

20 sept. 1693

Jacob de Val wed en Clara de Bondt jd gm haar zuster bvd, getr 5 okt. 1693

Johannes Fredericxsz. IJsers jm van Geertruidenberg gm zijn vader won in de Mariënbornstraat en Leenna Barents van Oort jd van Dordrechtgm haar moeder won in de Vriesestraat, getr 5 okt. 1693

Servaes Jansz. Duurwal van Essen varend gezel gm Jacobus Servaesz. zijn oom en Elisabeth Gerrits Overheij jd gm Aeltje Servaes bvd, getr 5 okt. 1693

Cornelis van der Sluijs jm van Aardenburg won alhier en Adriana Texelius jd van Rotterdam, volgens attestatie van ondertrouw van Rotterdam

27 sept. 1693

Simon van der Hegge jm gm Gelijn Kloot zijn voogd en Martha van Nieuwestijn jd gm haar moeder bvd

Johannes Heesbeen jm van ‘s-Hertogenbosch gm zijn vader en Adriana Cramers jd van Dordrecht gm Willemijntje van Ren haar tante beiden won buiten de Sluispoort. getr 13 okt. 1693

Franscois van Hooghstraeten jm gm zijn vader en Anna Moria jd gm Geertruij Swildius wed van Hendrick de Ruijter haar tante bvd, getr 11 okt. 1693

4 okt. 1693

Mattheus Schuijnderman jm van Amsterdam gm kapitein Dirck van der Wal en Catarijna van Sleij jd van Dordrecht gm haar moeder, getr 29 okt. 1693

Matthijs Pauwelsz. de Son jm van Antwerpen gm Jacob Jansz. Rutgaers won bij de Vuilpoort en Catarijna Jans jd van Rotterdam gm Grietje Franse vrouw van Jan Jurrien wonende in de Augustijnenkamp

Leendert Jansz. de Doodt jm van Gorcum gm Lijsbet Jans vrouw van Jan Rutte zijn nicht en Lijsbeth Willems wed van Hendrick Olde gm haar zuster, getr 29 okt. 1693

Hendrick de Wacker jm van Dordrecht en Geertruijda Temminck jd van Amsterdam, volgens attestatie van ondertrouw van Amsterdam

11 okt. 1693

Jan Willemsz. van der Sluijs jm gm Frans Jacobsz. Swangh zijn zwager en Johanna Hendricx Bueckers jd gm haar moeder bvd

Leendert Aelbertsz. Schelt jm gm zijn moeder en Marijcken Willems Rijckers jd gm Arien Willemsz. Rijckers haar broer bvd en won in de Augustijnenkamp

Maerten Abrahamsz. van den Brande wed won in de Stoofstraat en Maijcke Frans van den Dis jd won in de Vriesestraat bvd

Cornelis Arensz. wed van Sliedrecht en Anneken Huijberden wed van Piter Crijnen, van Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Sliedrecht

Willem Kitzen jm van Bommel en Cornelia Visschers jd van Dubbeldam, volgens attestatie van ondertrouw te Dubbeldam

Cornelis Stevensz. van der Koij jm van Dubbeldam en Maria de Row wed van Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw te Dubbeldam

Hendrick Hendricksz. van Tricht jm van Dordrecht en Cornelia Dircxs Boogert jd van Hendrik-Ido-Ambacht, volgens attestatie van ondertrouw te Zwijndrecht

18 okt. 1693

Gillis Herwijer jm van Piershil gm Johannes Snel zijn broer predikant te Piershil en Claesijna Scheij jd van Dordrecht gm haar moeder

Antonij Stoeck jm van Dordrecht gm Catharijna Stoeck weduwe van Johannes Verscheeren zijn tante en Magrietje Poortemans jd van Duisborgh gm Jacob Francken, getr 9 nov. 1693

Pieter de Jaeger wed blokmaker van Dordrecht gm Jacob van de Moer zijn “neeff germain” en Maria Leenders Noordegraeff jd van Lexmond gm Judick Jans vrouw van Melis Cornelisz. van Bleskensgraeff haar tante, getr 9 nov. 1693

Johannes Singels jm van Duijsborgh gm Piter Willemsz. Fili en Catarijna Mollier jd van Dordrechtgm haar moeder, getr 1 nov. 1693

Cleijs Cornelisz. Vogel jm van Papendrecht gm zijn vader en Magrietje Willems van Haansbergen jd van Dordrecht gm haar moeder, getr 8 nov. 1693

25 okt. 1693

Teunis Willemsz. Kop jm metselaar gm zijn vader en Kornelia Huijberts Koopmans jd gm haar zuster bvd, getr 15 nov. 1693

Frans Jacobsz. van Hooghstraeten jm gm Gerrit van Hoogstraeten zijn broer en Jannichje Treckdam jd gm haar moeder bvd, getr 9 nov. 1693

Jan Caspersz. van den Rijn jm varend gezel gm Piter de Ruijter en Jacomijn Cornelis van Sel wed van Corvin van Bla bvd, getr 16 nov. 1693

Jacob Jansz. van Elsenhoudt jm van Dordrecht gm Pieter Maronier en Marij Huijbers de Vos jd van Wasbeeck gm Lijsbeth Ariens vrouw van Jan van de Graeff

Johannes de Monte jm gm zijn moeder en Brechje Claes Meijboom jd gm haar zuster bvd, getr 8 nov. 1693

Matthijs Cornelisz. van den Berg jm en Cornelia van Aaken jd gm haar ouders bvd, getr 8 nov. 1693

Jacobus Esselbrugh jm gm zijn vader en Cornelia van der Mast jd gm haar zuster bvd, getr 16 nov. 1693

Marcelis Bax jm van Dordrecht en Aletta van der Werff jd van Rotterdam, volgens attestatie van onderrouw te Rotterdam

Johann Armiger jm van Dordrecht en Hasia van Akeren wed van Adam Schott won te ‘s-Gravendeel, volgens attestatie van ‘s-Gravendeel, de geboden zijn mede gegaan in de Engelse kerk [NB: dit huwelijk komt niet voor in het trouwboek van de Engelse kerk te Dordrecht: cf. Ons Voorgeslacht no. 427 (mei 1992), p. 257.]

1 nov. 1693

Joost Franse wed won in de Wijngaardstraat en Neeltie Crene wed van Willem Ariensz gm Macheltie Mattheus bvd, getr. 16 nov. 1693

Isaack de Valée weden Magtelt de Wacker wed van Claes Gout bvd

Anthonij Jansz wed van IJsselstein gm Joris Jansz zijn zwager en Lijsbeth Albers jd van Dordrecht gm Anna Tijsens haar tante, getr 16 nov. 1693

22 nov. 1693

Rosier de Anvers jm gm zijn vader en Anna van Couwenhoven wed van Leendert Hardingsvelt gm haar zuster bvd

[Begraafboek Nieuwkerk 12 sept. 1726: Anna Couwenhoven weduwe van Rosier de Anvers, zonder kinderen gestorven, op de Voorstraat tegenover de Botgensstraat]

20 dec. 1693

Jan Bouvij jm gm zijn vader [sic] Piet van Huijs en Maria Lievens van Assenee jd gm haar moeder Aeltje Lievens bvd, getr. 4 jan. 1694

7 febr. 1694

Cornelis Jansen Bercken wed op Puttershoek en Maria Roeloffs van Rhijnderen jd geboren te Arnhem en won te Dordrecht, bij attestatie van Puttershoek

14 febr. 1694

Matthijs Hacke de jonge jm gm zijn vader Matthijs Hacke en Jacoba Catharina Feij jd gm Agatha van Hoogeveen haar moeder bvd, getr Slooterdijk 2 mrt 1694

Johannes Phlippe wed maselaar te Dordrecht en Annetie Leenderts wed van Marcelis Pieterse

Gerrit Jansen van Westervoort jm gmFrans Gerritse van Westervoort zijn oom en Anna de Vries jd gm Annetie van der Linden haar moeder bvd, getr in de Augustijnenkerk 1 mrt. 1694

Jan Fransen van der Mijde jm gm Hendrick Jansen van Noorthuijsen en Griettie Hansen jd gm Ariaentie Stevens Vertoon haar tante bvd, getr in de Augustijnenkerk 1 mrt. 1694

Wouter Ariense van der Wiel jm gm Ruth Heckuijsen van Papendrecht en Pietertie Gijse Bontekraeij jd gm Jannetie Gijse Bontekraeij haar zuster van Ablassserdam, getr in de Augustijnenkerk 1 mrt. 1694

21 febr. 1694

Cornelis Jansen Joncks jm gm Anthonij Jansen Marloo zijn neef en Angenietie Jurgen Blij jd gm Sijchie Jans Coninck haar moeder bvd, getr 5 mrt. 1694

Jacob de Milee jm van Saerdam gm Reijnier Lambers zijn kennis en Jannichie Coenen van Wijngaerden jd gm Hillichje Hertogs haar buurvrouw van Dordrecht, getr. 5 mrt. 1694

Aert van Esch wed en Lijsbeth Meijboom jd gm Brechje Meijboom haar zuster bvd, getr 8 mrt. 1694

Jan Mentap wed te Willemstad en Elisabeth Willems de Engel jd van Dordrecht, bij attestatie van Willemstad

Hendrick Melse van Dort wed en Cornelia Abrahams jd gm Folckje Abrahams haar zuster bvd

Jan Jansen jm van Maegdenborch gm Joost Gosse zijn hospes en Reijntien Martens jd van Utrecht gm Marij de Coninck haar goede bekende, getr 8 mrt. 1694

Noach van den Tomé jm van Valenquijn gm Mattheus de Haen zijn bekende en Maeijke Jans jd van Dordrecht gm Jannichje Hendricx haar moeder, getr 5 mrt. 1694

28 febr. 1694

Godefridus van der Kesel medicinae doctor jm van Dordrecht gm Dionisius van der Kesel zijn vader en Adriana Moll jd geboren te Batavia in Oost-Indïe gm Sara Heussen haar moeder

7 mrt. 1694

Dirck Pietersz Verruijt jm gm Otto Dirrixe Verruijt zijn oom en voogd won op de steenplaats en Huibertje Wouters jd gm haar moeder won bij de Kleine Spuistraat bvd, getr 21 mrt. 1694

Gerrit van Caen jm van Nijmegen won aan de Riedijk gm Hermen Brouwer en Fijghje Bommelaer jd van Haarlem won in de Houttuin gm Marijcke Bommelaer haar tante, getr 21 mrt. 1694

Johannes van Wathem jm van Geertruidenberg won op de Riedijk gm Jan van Lijen en Angenees van de Weij jd van Driel won bij de Nieuwbrug gm Dorete Kingh vrouw van Johannes Meijs, getr 21 mrt. 1694

Jacobus Hermens van der Tack jm en Maijke Pieters de Vos jd gm haar moeder bvd en won aan de Vuilpoort

14 mrt. 1694

Jan le Bleu jm won te Amsterdam en Walburga Brinckmans jd won te Dordrecht volgens attestatie van ondertrouw van Amsterdam, getr 11 april 1694

21 mrt. 1694

Arien Jacobse jm gm Cornelis Jansse zijn buurmanen Claesje Gijsbertse jd gm Caetie Jans haar zuster bvd, getr 29 mrt. 1694

Marcelis Fransse Horbagh jm wagenmaker gm zijn moeder en Jannechje Dircx jd gm haar moeder won buiten de Sluispoort, getr. 5 april 1694

Michiel le Herij wed van Bergen Henegouwen en Jannetje Jans wed van Peere la Ros beiden won in het Pompstraatje, getr 5 april 1694

Cornelis van Castel jm van ’s Gravenhage gm Willem van Bergen en Cornelia van Eck wed van Dirck Lesier, getr 11 april 1694

Pieter Pauwelz Blonck weden Ariaentie Jans laatst wed van Willem Hendricxe Brughman bvd en won in de Torenstraat

28 mrt. 1694

Wouter Corneliz. van Gilst jm schippersgast gm Jan Ariensz. IJsbergen en Cornelia Janz. Luchte jd gm haar zuster bvd en wonende aan de Noordendijk, getr 21 april 1694

Andries Ariens van Doore jm scheepstimmerman gm Arie Andriesz. van Doren zijn vader en Elisabeth Corneliz. Bras jd gm haar moeder, getr 11 april 1694

4 april 1694

Huijgh Antonisz. Rabbaus jm matroos en Fransijntje Sanders Delli wed van Cornelis Jansz. Barendrecht, getr 5 april 1694

11 april 1694

Lodewijcus Nijsten jm Maasschipper gm Johannes van Ouwelingen en Anna de Hoogh jd gm haar moeder bvd, getr 30 april 1694

Claes Isacxe van der Wal jm varend gezel gm zijn moeder en Daetje IJllis van der Laers jd gm Anna Hartmans vrouw van Dirck Pieters bvd, getr 25 april 1694

Hendrick Wouters van Emmerick jm van ter Gouda gm zijn vader en Teuntje Hinse jd van Dordrecht gm haar moeder won buiten de Sint Jorispoort, getr 9 mei 1694

Dirck Leenders de Vlagh jm schiptimmerman gm Cornelis Jacobs van Erve zijn zwager en Grietje Corneliz. van Dongen jd gm haar moeder bvd en won buiten de Sluispoort, getr 9 mei 1694

Abraham de Rat jm gm Sebastiaan van der Hoop en Jannette Vermander jd gm haar moeder bvd, getr 3 mei 1694 in Dubbeldam

Simon de Lengh jm van Dordrecht gm Jan Willems Mackais en Geertruij Meijers jd van Wassenburg gm Maghel Jacobs vrouw van Willem Jans Taard, getr 9 mei in Groote Lindt

Wouter Craij jm metselaar gm zijn moeder en Catje Smits wed van Jan Pieters de Geer gm haar moeder bvd en won in de Vriesestraat, getr 2 mei 1694

Jan van Heemert jm metselaar gm zijn vader en Madeleena Gerrits van Verhoijesteijn jd gm haar zuster, getr 3 mei 1694

Jacobus Poortemans jm van Dordrecht metselaar gm zijn vader en Geertruij Nagenius jd van Gorcum gm haar zuster , getr 2 mei 1694

Arent den Broeder jm gm zijn broer en Anna Valckenaar jd gm Helena Spijckers vrouw van Hendrick de Jager haar nicht bvd

Teunis Pietersz. Pelt jm van Molenaarsgraaf g.m. Arie van der Spaa en Maijcke Gerrits Borrelwater jd van Dordrecht gm Willemijn Jans wed van Huijbert Corstiaens haar tante, getr 3 mei 1694, trouwbrief gegeven 16 april 1717

Jan Joosten van Geelleblick korenmeter jm gm Joost Jurriaens van Geelleblick zijn vader en Jacomijntje van den Sleutel jd gm Catarijna Ariens vrouw van Arie Leenderts bvd, getr 3 mei 1694

Johannes Groenewegen jm van de Klundert gm Jan Willemsz. Overassel zijn neef en Angenietje van Rating jd gm Elsie Cooremans vrouw van Abraham van Ratingh haar moeder van Dordrecht, getr 2 mei 1694

Barent Voscamp jm van Harderwijk gm Joost Schep molenaar en Berbera Schep jd van Gorcum gm Fijghje van Campen vrouw van Jacob Dirricxe haar nicht, getr 9 mei 1694

Reijenier van Oosten wed en Ariaentie Jacobs wed van Jan Jansz. Mourick bvd, getr 20 mei 1694

Jacob Hermens Baggerman jm van Werkendam gm zijn vader en Beelia Cruijs jd van Dordrecht gm haar moeder, getr 5 mei 1694

Martijnis van Hoesem jm van Rotterdam gm Jacob Vissers en Hillegont van Dalen jd van Delft gm haar zuster, getr 2 mei 1694

Jacob de Jongh jm notaris te Dordrecht geboortig van Den Briel gm Adriaen Hagoort procureur te Dordrecht en Cornelia Toutlemonde jd van Dordrecht gm Catarijna Kels vrouw van Pieter Toutlemonde, getr 5 mei 1694

Pieter Veellaert wed gm Johannes Cambron zijn zwager en Marijcke van Gent jd gm Lijsbeth van Gent haar zuster bvd en won buiten de Vriesepoort, getr 2 mei 1694

mr. Willem Stoop jm hoofdofficier te Dordrecht gm mr. Dirck Hubert Stoop uit de Oudraad en ontvanger van de gemenelandsmiddelen van Dordrecht zijn broer en Abraham Stoop secretaris ten beleide en uit de Oudraad van Dordrecht en jonkvrouw Alida Pompe van Meerdervoort gm haar zuster Adriana Pompe van Meerdervoortwed van mr. Jacob Stoop in zijn leven lid van de Oudraad en ontvanger van de gemenelandsmiddelen van Dordrecht enJacob Pompe van Meerdervoort heer van de Oostendam en Hendrik Ido en Schildmanskinderenambacht etc., Nicolaes van der Dussen heer van Zouteveen etc. en mr. Herman van de Honaert uit de Oudraad van Dordrecht etc., resp. haar broer, behuwd oom en neef en voogden , bvd, getr 2 mei 1694 in Hendrik-Ido-Ambacht

25 april 1694

Aernout van Leeuwen jm van Nijmegen gm Lieven van Barnevelt en Margarita van Barnevelt wed van Pieter de Wacker gm Hendrick van Barnevelt raad en vroedschap van Gorinchem haar broer geboren te Gorinchem

Paulus Jacobs Olivier jm gm zijn vader won in de Raamstraat en Lijsbeth Claes Dobbelaer jd gm haar moeder won op de Hil bvd, getr 16 mei 1694

Pieter Jans van Vleijmen jm molenaar gm zijn vader en Bastiaentie Pieters Olivier wed van Aelbert Valckenborgh gm Heijltje Paulus wed Sijas van Stanckdonck haar tante beiden won buiten de Spuipoort

Frans Willems van Westenrijck wed gm zijn broer won buiten de Spuipoort en Josijntje de Ringh jd gm haar broers vrouw Cicilia Willems de Ringh won bij het Sluisje bvd

25 juli 1694 Ferdinandus Moeijers wed van Middelburg gm Leendert Pietersz. won in de Kromme Elleboog en Annichje Govers jd van Dordrecht gm Grietje van Helmont “desselfs mans nicht” won achter de Nieuwkerk, getr 8 aug. 1694

[Annichje Govers mogelijk gedoopt NG Dordrecht 6 juli 1670 (Anneke) als dochter van Govert Thomasz. en Claerken Pieters

8 aug. 1694

Lambert Willemsz. de Jong jm gm zijn vader Willem de Jong en Marija van Santen jd gm haar moeder Lijsbeth Samuels Macka bvd, getr. 22 aug. 1694

10 juli 1695

Frans Francen van Aps jm won aan de Nieuwkerk gm zijn moederMaeijcke Mouthaen wed van Frans van Aps en Rensburg Dircx [van den Bergh] jd won bij de St. Jorispoort gm haar zuster Arjaentie Dircxbvd, getr. 24 juli 1695

31 juli 1695

Aert van Groenwegen [van Groenewegen] jm gm Servaes Aernoutsz. van Groenwegen zijn vader en Cornelia Bouman jd bvd won aan de Riedijk gm Lijntie Bouman haar moeder, getr. 28 aug. 1696

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 2 juni 1696: Cornelia Boumans vrouw van Arij van Groeneweege op de Nieuwendijk [Bleijenhoek]

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 7 mrt. 1697: het kind van Aerdt Sarefaesse van Groneweege op de Bleijenhoek

ONA Dordrecht inv. 828, akte 37: verklaring dd 27 mei 1716 door Aert van Groenewegen en Willem van der Linde, gezworen zoutmeters te Dordrecht.]

9 okt. 1695

Leendert Maertensz. Schouman jm won omtrent de Riedijk gm Arij Leendertsz. Schouman zijn oom en Cornelia de Vos jd won omtrent de Nieuwkerkstraat bvd gm Ida van son haar zuster, getr. 23 okt. 1695

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maarten Schouman, 22 april 1696, schipper

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 23 e.v.: op 12 mei 1744 verkopen Maarten Schouman, schipper en burger van Dordrecht, als executeur-testamentair van Aart de Vos, schipper en burger van Dordrecht, en Aart Schouman, kunstschilder wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn broer Cornelis Schouman, wonende te Middelburg, mede executeur-testamentair van Aart de Vos, volgens procuratie gepasseerd voor notaris H. Brouwer te Middelburg op 9 april 1744, voor 690 gl. aan Cornelis Swartouw, mr. huistimmerman, een huis in de Nieuwstraat tegenover de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van Adriaan de Pré en dat van Cornelia de Laat, alsmede voor 565 gl. aan Gerardus van Lier, koopman in garens te Dordrecht, een huis op de Taankade omtrent de Boomstraat, staande tussen het huis van Maarten Schouman en dat van Jacobus Rens.

b. Cornelis Schouman, 11 okt. 1697

c. Leendert Schouman, 30 jan. 1707

d. Aart Schouman, 7 mrt. 1710, kunstschilder

Aert Schouman, zelfportret]

5 febr. 1696

Carel van der Eijck wed won in de Moordhoek en Anna Sneeuw jd won in de Houttuin bvd gm haar zuster Lijsbeth Sneeuw vrouw van Wouter Corthals, getr. 19 febr. 1696

11 mrt. 1696

Martijnus van der Pijpen jm koopman won omtrent de Catrijnepoort gm Hendrick van der Pijpen zijn broer en Maria Mels jd won omtrent het stadhuis gm haar broer Melchior Mels bvd, getr. 26 mrt. 1696

[Maria Mels, geboren naar schatting ca. 1670, dochter van Adriaen Mels brouwer en Helena Jansdr. Deijlman]

3 febr. 1697

Theunis Gerritsz. van Elten jm varend gezel won in de Raamstraat gm zijn vader Gerrit van Elten en Anna Catharina Claesdr. Raeff jd won in de Pelserstraat bvd, getr. 17 febr. 1697

[ONA Dordrecht inv. 641, akte 19, f. 41 e.v.: op 20 febr. 1702 comp. voor notaris S. de Moraaz Teunis Gerritsz. van Elte korenmeter, die verklaarde schuldig te zijn aan Abraham Stevensz. mazelaar een bedrag van 150 gl. Borg: Margrita Ramack, weduwe van Jacob Renson. Comp. mede Gerrit van Elte, vader van Teunis van Elte, in dienst zijnde of werkende voor voornoemde juffr. Renson “int wolspinnen”, die verklaart, dat hij toestaat “tot haer securiteijt”, dat van zijn arbeidsloon één gl. per week zal worden ingehouden, todat de schuld volledig is voldaan, “t’meer in consideratie de gem. juffrouw de beleeftheijt heeft gehad van voor sijn soon sig te constitueren als borge en principale schuldenaaresse.” Zoon en vader tekenen met een kruisje.]

28 april 1697

Hendrick Ariensz. van der Wulp jm van ‘s-Gravendeel gm zijn moeder en Berber Barents Stuart jd van Delft gm haar vader

8 sept. 1697

Andries Sijmonsz. van Westenrijck jm won buiten de Spuipoort gm zijn vader en Cornelia van Duijnen jd. won aan de Grote Vismarkt gm Dingena Baalen haar tante bvd, met consent van har ouders, getr. 22 sept. 1697

29 sept. 1697

Thomas Jansz. Culder [Kulder] jm won op de Hil gm zijn vader en Josijntie Anthonis [Tomasse] jd mede won op de Hil gm haar moeder bvd, getr 13 okt. 1697

29 juni 1698

Johannes van Haerlem jm gm Marija van Beverwijck weduwe van Blazius van Haerlem zijn moeder en Helena Heijblom jd bvd en won bij de Nieuwbrug gm Mighiel Cramer haar stiefvader, getr. 14 juli 1698

19 okt. 1698

Cornelis van Maerseveen wed won in de Oude Breestraat gm zijn vader en Margrietie Bartels de Ridder jd won buiten de Vuilpoort bvd gm Pieternella Bartels de Ridder haar zuster, getr. 3 nov. 1698

7 dec. 1698

Isaac Jansz. wed gm Jan Matthijssen zijn vader en Margrietie [Gerritsdr.] Cleijn jd bvd en won op de Hil gm Catharijna Hooglant haar goede kennis, getr. 29 dec. 1698

7 dec. 1698

Arent Jansz. van der Kaa jm won buiten de Jorispoort gm Catrijntie Claes zijn moeder en Jacomijntie van Groenewegen jd won op de Riedijk gm Macheltie Pieters haar moeder bvd, getr 21 dec. 1698

19 april 1699

Jan Jansz. Verbleeck jm gm Jan Hendricksz. Kop zijn neef en Aletta Barents [van Oort] jd bvd en won in de Vriesestraat gm haar moeder Bastiaentie Leenderts [de Boos], getr. 3 mei 1699

[ONA Dordrecht inv. 713, akte 158 dd 7 sept. 1708: mutueel testament van Jan Jansz. Verbleeck varend gezel en Aletta Barendsdr. van Noord, echtelieden wonende te Dordrecht. Hij zet een kruisje, zij tekent met haar naam.

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht, 14 sept. 1708: Jan Jansz. Verbleeck in de Vriesestraat

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht, 23 juli 1709: het kind [Bastiana] van Jan Jansz. Verbleeck in de Vriesestraat tegenover de gewezen rosmolen]

21 febr. 1700

Anthonij Schot wed van Dordrecht en Lijntje Pieters jd van Zevenbergen gm Sara Vermeulen vrouw van Cornelis Calckerie haar aangetrouwde zuster, getr. 8 mrt. 1700

Marelis Bacx jm van Dordrecht en Johanna Hendricx jd van ‘s-Gravendeel, volgens attestatie van ondertrouw aldaar

4 april 1700

Abraham van Wesop jm van Breda en Margriet Jansen van Valckenburch jd, volgens attestatie van ondertrouw van Breda

11 april 1700

Matthijs Huijmensz. Berck wed van Sliedrecht en Margrieta Weslingen wed van Nicolaes Visser van Dordrecht wonende bij de Boom, getrouwd op 17 april 1700

11 april 1700

Jacobus van der Spoor jm van Steenbergen gm. Mighiel van der Spoor zijn neef en bij schrift. consent van zijn vader en Janette van Tricht jd van Dordrecht gm Jael Hovius haar tante en bij schrift. consent van haar moeder, getr. 2 mei 1700

18 april 1700

Jacobus Middelton jm van Bergen op Zoom won aldaar bij schrift. consent van zijn moeder en Jacomijna van Oort jd van Dordrecht gm haar moeder, getr. 4 mei 1700

25 april 1700

Jan Scheffer wed van Venlo en Fransijntje Jans wed van Hendrick Raets, van Den Bosch gm Anna Stevenz haar buurvrouw, getr. 10 mei 1700

Bastiaen van Heijsde jm van ‘s-Gravendeel gm Willem Eeuwits zijn neef en Anna Jacobs wed van Cornelis Pietersm getr. 10 mei 1700

16 mei 1700

Dirck van Driel jm gm zijn broer Willem van Driel en Willemijntje van der Wolt jd won in de Doelstraat gm Hillegont van Seventer haar goede kennis, bvd, getr. 30 mei 1700

[ONA Dordrecht inv. 885, f. 23, 15 febr. 1723: voorwaarden, waarop Jacob Quinting, als enige geïnstitueerde erfgenaam van wijlen Willemijntje van der Wolt, weduwe van Dirk van Driel, door notaris J. Beudt laat veilen een huis in de Doelstraat, staande omtrent het Steegoversloot, tussen het huis van Goverd Nieraardt en dat van Geertruijd Peijl. Op 17 febr. 1723 gekocht door Abigaal Maronier, weduwe van Ernst van de Graaff, voor 360 gl. ]

6 juni 1700

Peter van Wageninge, uit het Land van Altena en Anna Marta van de Bergh gm Geertruijd van de Bergh, van Dordrecht, getr. 21 juni 1700

4 juli 1700

Hendrick Pietersz. Heck jm van Willemstad en Dorothe Smits jd van Schoonhoven won in de Klundert volgens attestatie van ondertrouw van Willemstad

25 juli 1700

Aert Jansz. Verhoeve jm uit de Langstraat en Janneke Jans Wassenburg gm Lijsbeth Servaes, getr. 8 aug. 1700

1 aug. 1700

Pieter Mees jm geboortig in Brabant gm Cornelis Jansz. Rot zijn goede kennis en Catarina Coenraets jd van Arnhem gm haar moeder, getr. 23 aug. 1700

15 aug. 1700

Jan van Diepenbrugge jm won in de Vriesestraat gm Johannes van Diepenbrugge zijn vader en Maeijcken Bonten jd won op de Hil bvd gm Neeltje Bonten haar moeder, getr 29 aug. 1700

29 aug. 1700

Melchior Mels jm van Dordrecht en Anna Catharijna Keller jd van Praetz in het Land van Kleef beiden won bij de Pelserbrug [Praest, deel van Emmerik]

[Dit echtpaar is getrouwd in de Lutherse kerk te Dordrecht op 12 sept. 1700: Melchior Mels jm van Dordrecht en Anna Catharina Keller jd van Praast uijt het Kleefsland

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 4 sept. 1702: het kind van Melchior Mels brouwer in de Son.]

19 sept. 1700

Johannes Sixtij jm van Rotterdam won in de Nieuwstraat gm Sixtij Petri zijn vader en Margrita Quintin [Quinting] jd van Dordrecht won bij de Augustijnenkerk [Voorstraat] gm Anna Quintin [Anna Valentijn] haar moeder, akte te vertonen, getr. 4 okt. 1700

21 nov. 1700

Jan Heijblom jm van Breda en Catharina van der Heijden jd van Middelburg, volgens attestatie van ondertrouw van daar

21 nov. 1700

Arij Gijsbertse jm won in Klundert gm Jan van der Linden zijn goede kennis en Heijltjen Ariensdr. Smits jd van Dordrecht gm Angenietie van der Plas de vrouw van haar broer, getr. 20 dec. 1700

19 dec. 1700

Gerrit Jansz. de Bondt wed won in de Sarisgang gm Jan Barnevelt zijn zwager en Jannighie Wijckmans jd won op het Bagijnhof bvd g, Tanneken Hecke haar goede kennis, getr 3 jan. 1701

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 26 aug. 1704: Jannigje Wijckmans vrouw van Geerit Bont in de Steenstraat]

9 jan. 1701

Pieter Sips jm van Breda gm Johannes Jacobse zijn zwager en Janneken van Kleeff jd van Leerdam gm Grietje van Tricht haar zuster, getr. 31 jan. 1701

23 jan. 1701

Evert Sijmonsz. Beversluijs jm van Geertruidenberg gm Willem Donck zijn neef en Stijntje Jacobs Heij jd van Dordrecht gm Marij Willems Donck haar moeder en bij consent van haar vader, getr. 13 febr. 1701

27 febr. 1701

Arij Stoops wed van Breda en Johanna van Ris jd van Dordrecht gm Martijntje van der Meulen haar nicht, getr. 13 mrt. 1701

3 april 1701

Cornelis de Witt jm van Geertruidenberg gm Aartus Verhaage zijn oom en voogd en Catharina van Bergen jd van Dordrecht gm Josijna Moets wed van Johannes van Bergen haar moeder, getr. 17 april 1701

17 april 1701

Cristiaan van Pelt jm van Rosendaal bij schrift. consent door attestatie van zijn voogden en Maeijcken van Broekhuijsen jd van Dordrecht gm Annighie Jacobs haar moeder, getr. 1 mei 1701

24 april 1701

Johannes de Gester jm van Sprang gm zijn vader en Jannighie van den Benden jd van Dordrecht gm haar moeder, getr. 8 mei 1701

24 april 1701

Gabriel de Marchevalier de Bellevue jm van Sonsjaerck in Frankrijk en Johanna Maten jd van Bergen op Zoom won aldaar

1 mei 1701

Thomas van der Wens jm van Sprang gm Cornelis Oerlemans en Metje Henckels jd van Solingen gm Annetje van der Meij, getr. 15 mei 1701

15 mei 1701

Joris Jochemsz. Brievingh jm en Hendrickje Floris Sebus jd, beiden van Werkendam, volgens attestatie van ondertrouw van daar

22 mei 1701

Alewijn van den Berge jm geboortig tot Rotterdam won alhier en Petronellaa van Pelt jd geboortig tot Willemstad won aldaar volgens attestatie van ondertrouw van daar

31 juli1701

Jacob van Gemert jm van Woudrichem gm Simon Germain zijn goede kennis en Geertruij Vervoort jd van Zwolle gm Huibertje van Erp haar goede kennis, getr. 16 aug. 1701 (in margine: attestatie te vertonen)

7 aug. 1701

Dirck Eupen jm van Polm in het Land van Gulik en Maria van der Wens jd van Sprang gm Marijcke Jans vrouw van Aertout Stevensz. Verpoorten haar goede kennis, getr. 21 aug. 1701

28 aug. 1701

Jan van Heck jm gm zijn moeder en Cornelia van Duijnenwed van Andries van Westenrijck gm haar vader bvd en won in de Vriesestraat, getr. 12 sept. 1701

[ONA Dordrecht inv. 601, akte 3, f. 5 e.v., dd 16 jan. 1707: testament van Jan van Heck mr. tingieter en zijn vrouw Cornelia van Duijnen, eerder weduwe van Andries van Westenrijck. Testament op de langstlevende. Testateuren zijn niet genegen iets aan de Armen te legateren. Door beiden ondertekend.

Begraafboek Augustijnenkerk Dordrecht 12 nov. 1723: Jan Pietersz. van Heck in de Kolfstraat

Begraafboek Augustijnenkerk Dordrecht 12 juni 1737: Cornelia van Duijnen wed van Jan van Heck in de Kolfstraat, laat kind na, met één koets boven het getal.

4 sept. 1701

Pieter de Wijs jm van Heusden gm Govert de Wijs zijn broer en bij consent van zijn vader en Jannighie Kool jd van Dordrecht gm Hendrickje Laurense haar moeder, getr. 18 sept. 1701

11 sept. 1701

Jan Pieterse Kalkeree jm van Zevenbergen gm Cornelis Kalkeree zijn broer en Quirijntje Cornelis jd van Puttershoek gm Berber van Rijsoort haar goede kennis, getr. 25 sept. 1701

2 okt. 1701

Cornelis van den Broeck wed van den Doel en Jannighie Jeroen jd van Bergen op Zoom gm Aeghien Ariens haar goede kennis, getr. 16 okt. 1701

9 okt. 1701

Arij Jansz jm van Raamsdonk gm Paulus Gerritsz zijn goede kennis en Maeijcken Gerrits jd van Dordrecht gm Hendrickie Jans haar goede kennis. getr. 24 okt. 1701

23 okt. 1701

Mighiel Paasche wed van Zwaluwe en Helena van Rene jd van Sommersdijck gm Lijsbeth van Loendersloot haar nicht, getr. 6 nov. 1701

23 okt. 1701

Francois Vos wed van Heusden en Lessia van Runsbergh jd van Runsbergen in het Land van Kleef, gm Hilligien Hendricx haar goede kennis, getr. 8 nov. 1701 (in margine: attestatie te vertonen)

30 okt. 1701

Jan Santdorp jm van Heusden en Engeltie Abrams van der Beeck jd van Dordrecht gm Marijcken Abrams van der Beeck haar zuster en bij consent van haar moeder, getr. 14 nov. 1701

20 nov. 1701

Johannis van den Kieboom jm bij consent van zijn vader en Seija Adams jd van Drummelen, getr. 5 dec. 1701

18 dec. 1701

Johan van Roije jm van Heusden en Elisabeth van Houwelinge jd van Dordrecht, getr. 2 jan. 1702

Bartholomeus van der Meule jm van Den Bosch en Anna van Hantsdorp jd uit Lantskroon boven Keulen, getr. 2 jan. 1702

Rogus [Rochus] Rolandus [Roelandus] jm van Dordrecht won bij het Stadhuis “gepresent. bij … van Wesel [sic] desselfs moeder” en Cornelia Stratenus jd van Dordrecht gm haar moeder won voor het Bagijnhof, getr. op 4 jan. 1702

[Rochus, zoon van ds. Jacobus Rolandus en Everdina van Wesel, gedoopt NG Dordrecht 5 dec. 1678

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 18 juni 1742: Cornelia Stratenus, weduwe van Rochus Rolandus, tegenover de Vleeshouwersstraat, laat één kind na, twee koetsen extra]

1 jan. 1702

Gijsbert van Berge jm van Gorinchem gm Segert van Berge zijn vader en Anna Cristijn van de Lichtenburgh wed van Crisitaan Meerback, van Breda, 15 jan. 1702 getr.

5 mrt. 1702

Boudewijn Maerchal jm van Dordrecht gm Johannes Marchael zijn vader Cornelia Hagens jd van Oudenbosch gm Johanna Hagens haar zuster, getr. 19 mrt. 1702

26 mrt. 1702

Cornelis Blommers jm van Zevenbergen gm Arij Gerritse zijn goede kennis en Maria van der Wiel jd van Dordrecht gm Jenneken Jans haar tante en bij consent van haar vader, getr. 9 april 1702

9 april 1702

Robbertus Buijs jm van Breda gm Andries Buijs zijn broer en bij consent van zijn moeder en Catharina Abberdaen jd van de Langstraat gm Marij Abberdaen haar tante, getr. 23 april 1702

16 april 1702

Cors Jacobsz. Homcop jm van Haastrecht en Seijghie Cuijnders Croon jd van Werkendam, getr. 30 april 1702

30 april 1702

Pieter Warnier jm van Bergen op Zoom gm Jacob Meesters zijn goede kennis en bij consent van zijn moeder en Catharina de Ridder jd van Dordrecht gm Aeltje de Ridder haar nicht en bij consent van haar oom en voogd, getr. 14 mei 1702

21 mei 1702

Thomas Matthijsen jm gm Elsien Jans zijn moeder en met consent van zijn vader en Grietie van Beeckhuijsen jd gm Jannetie Jans haar moeder en met consent van haar vader, bvd en won in de Raamstraat, getr. 5 juni 1702

28 mei 1702

Godart Derick van Meeuwen baron van Keverbergh jm en Emmerentia Droste wed. van Meeuwen, volgens attestatie van ondertrouw te Wijk

11 juni 1702

Willem van der Teen jm van Geertruidenberg gm Robbert Willemse zijn goede kennis en Dingena van Slingerlandt jd van Dordrecht gm Machiltie Schoen haar tante, getr. 26 juni 1702

Johannis Pieterse gesepareerde man van Margriet Lookmans, van Willemstad en daar won en Neeltie Hanegraeff jf van Herwaerde gm Marijcke Roodervelt haar goede kennis, getr. 26 juni 1702 (in margine: attestatie te vertonen)

25 juni 1702

Adriaan van Opstal jm van Tilburg en Martijntie van Noorthorm jd van Tiel gm Marijke van Noorthorm haar moeder, getr. 10 juli 1702

9 juli 1702

de heer Johannes Meerman wed, geboren en won te Breda en Margrieta van der Linden jd van Dordrecht gm Catharina van der Linden haar zuster, getr. 25 juli 1702 (in margine: attestatie te vertonen)

16 juli 1702

Johannes van Rijndorp jm van Keulen gm Johannes de Molijn zijn goede kennis en Lijsbeth Janse jd van Willemstad gm Ida Vos vrouw van Johannes de Molijn haar goede kennis en bij schrift. consent van haar moeder, getr. 30 juli 1702

15 okt. 1702

Pieter de Wijs wed van Heusden gm Govert de Wijs zijn broer en Anna de Groot jd van Bommel gm Anna de Bont vrouw van Dirck van der Merck haar goede kennis, getr. 30 okt. 1702

22 okt. 1702

Jan Hermansz. Geluck, wed van Zittert en Geertruij Claesse van der Krogh jd van Dordrecht gm Catarijna van Rees haar zuster, getr. 6 nov. 1702

29 okt. 1702

Gijsbert Paaschen jm van Zwaluwe gm Michiel Paasche zijn broer en Ariaentie Wijcken jd van Dordrecht gm Cleijsie Wessels haar tante, getr. 3 nov. 1702

24 dec. 1702

Jan Schot jm won bij de Mariënbornstraat gm Matthijs Schot zijn broer en Pieternella Cornelis [Blijenburg] jd won in de Kolfstraat bvd gm Ida Jans haar moeder, getr. 8 jan. 1703

4 febr. 1703

Thomas Camphuijs jm van Groeningen tegenwoordig won in het fort St. Anna en Maria Betinck jd van Rozendaal onlangs gewoond hebbende te Rotterdam gm Cornelis Deumen haar broer en voogd, getr. 21 febr. 1703

Lieve van Esch wed van Breda en Lena Vierlings wed van Theunis van Hemert, van Dordrecht, getr. 18 febr. 1703

11 febr. 1703

Adriaan Mels jm won bij het Stadhuis gm Martijnis van der Pijpen zijn zwager en Maria de Saar jd won op de Hoge Nieuwstraat bvd gm Matthijs de Saar haar broer alsmede Geurt Servaesse haar neef en voogd, getr. 25 febr. 1703

[Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 11 juli 1710: Maria Dusaar vrouw van Adriaen Mels brouwer in den Ancker, een koets boven het getal.]

9 mrt. 1703

Hendrick Penninck wed van Gorinchem en Anna Marija Baije jd van Breda gm Jenneken Looff haar nicht, getr. 26 mrt. 1703

18 mrt. 1703

Hubert Louijsse Landau wed van Dordrecht en Marijcke Pieters de Haes jd van Duuren gm Maddeleena van Eck haar goede kennis

1 april 1703

Mattheus Goedenhoeck jm van Breda gm Johannes van Hoven zijn voogd en Hendrica Waelpot jd van Dordrecht gm haar moeder en bij consent van haar vader, getr. 15 april 1703

8 april 1703

Jan van Oudheusden jm van Dordrecht won omtrent de Munt [in de Voorstraat] gm zijn broer Heijmen van Oudheusden en Catie Buijs jd van Dordrecht

15 april 1703

Jacobus Verhoeven wed van Rotterdam en Rebecca Jonasdr. van Toon jd van Dordrecht beiden won in de Kolfstraat gm Aeltie de Bruijn haar goede kennis, getr 29 april 1703

19 april 1703 (OG, Kath.)

Hendrik Aartsz. Vinmans jm van Boxel in de Meierij van Den Bosch gm zijn goede bekende Adriaan Fijnenbuijk en Maria Boers jd van Elsoo, getr. op 6 mei 1703

22 april 1703

Hendrik Vreugde jm van Nassouwerschans [schans in Staats-Vlaanderen bij Retranchement] en Maria Pieters jd van Bergen op Zoom, volgens attestatie van ondertrouw van Middelburg

Cornelis Servaesse wed van Dordrechten Ariaentie Cornelis Swart jd van ‘s-Gravenmoer gm haar moeder, getr. 6 mei 1703

29 april 1703

Pieter Paaschen jm van Zwaluwe gm Mighiel Paasche zijn broer en Elisabeth Merckens jd van Amsterdam gm Grietie Willems haar nicht, getr. 16 mei 1703

13 mei 1703

Hendrick Verweij wed van Dordrecht en Catharijna van der Wout wed van Johannes van Rijsse geboortig van ‘s-Hertogenbosch en onlangs gewoond hebbende te Oirschot, getr. 5 nov. 1703

7 okt. 1703

Roelant van Looij jm van Oosterhout bij mond. consent van zijn moeder en Joosie Jans jd van Tiel gm de vrouw van Jacob van den Branden haar goede kennis, getr. 25 okt. 1703

7 okt. 1703

Jan Teunisz. van Hemert wed van Dordrecht en Geertruij Clis jd van Sprang gm Maurijna Jullepee haar goede kennis, getr. 21 okt. 1703

21 okt. 1703

Jacobus van Santen jm van Breda gm zijn moeder en Cornelia Hendriksdr. Cool jd van Dordrecht gm haar moeder, getr. 4 nov. 1703

Aelbert de Jongh jm van Dordrecht won in de Vleeshouwersstraat gm zijn vader en Aeltie Horst jd van Dincxlaecken won in de Houttuin gm haar zuster Angenietie Horst, getr. 5 nov. 1703

28 okt. 1703

Willem Turck jm van ‘s-Hertogenbosch gm Gijsbert van Dickele zijn goede kennis en Pieterenella van der Houtingh wed van Arij Sandersz. van der Boeff, van Dordrecht, getr. 5 nov. 1703

Theunis Hoevenaar jm van Klundert en daar won bij consent van zijn ouders en Seijtie Cornelisdr. Romeijn jd van Dordrecht gm haar ouders, getr. 18 nov. 1703 (in margine: attestatie tevertonen)

23 dec. 1703

Melgior Stomp wed van Willemstad won aldaar en Elisabeth Reijnders jd van Nijmegen gm Hendrickje de Wint haar nicht, getr. 11 febr. 1704

4 jan. 1704 (OG, Kath.)

Hendrick Boers jm van Elsloo heeft consent van zijn vader gm zijn zuster Maria Boers vrouw van Hendrick Venmans en Lijsbeth Sweere jd van Dordrecht gm Lourens Sweere haar vader, getr. op 20 jan. 1704

7 okt. 1704

Isaac Reijnout jm geboortig uit Normandië in Frankrijk won bij de Nieuwkerkstraat en Marija [Jorisdr.] van Elsloo jd van Dordrecht won buiten de Jorispoort gm haar moeder

21 okt. 1704 (OG, Kath.)

Hendrick Heijnen jm van Zevenaar gm Marinus van der Lis zijn goede bekende en Johanna van Santen jd van Dordrecht gm haar grootmoeder Cornelia van Bergen vrouw van Bastiaan van der Lis, getr. op 16 nov. 1704

23 nov. 1704

Christoffel Sijmonsz. Gardiljeene [Stoffel Gardenier] jm won voor het Bagijnhof gm zijn moeder en met consent van zijn vader en Emmighie Volgraaff jd won in de Kromme Elleboog bvd gm haar moeder, getr. 8 dec. 1704

22 jan. 1705 (OG, ondertrouw,Kath.)

Lourens Hekelaar jm van Breda en Maria de Leur wed van Wouter Constant

17 jan. 1706

Willem Pietersz. Roobol jm won bij de Visbrug met mondeling consent van zijn vader en Geertruij Verhoeven jd won op de Nieuwbrug bvd gm haar moeder, getr. 2 febr. 1706

21 mrt. 1706

Frans Thomasz. van Helmont jm van Dordrecht won in het Wilgenbos gm zijn vader [Thomas Fransz. van Helmont] en Catie Hendriksdr. Rosecrans jd van Dordrecht won omtrent de Mariënbornstraat gm haar vader, getr. 4 april 1706

8 juli 1706 (OG, Kath.)

Gerrit Tenking jm van Amsterdam gm Albertus Kuijkhoven zijn goede bekende en Cornelia van de Werke wed van Jan van Hoorn, getr. op 25 juli 1706

26 dec. 1706

Lammert Willemse jm won in de Torenstraat gm zijn vader en Pietertie Fredricx jd won in de Vrankenstraat gm haar vader, getr. 9 jan. 1707

10 april 1707

Aelbert van Sevenom jm en Margrieta van Heck jd won in de Visstraat bvd gm de vrouw van Bartholomeus van Heck haar stiefmoeder en met mondeling consent van haar vader, getr. 25 april 1707

9 sept. 1707 (OG, Kath.)

Lammert Ramon jm van Luik gm zijn broer Hubert Ramon en Catie de Losie wed van Willem Offers van Dordrecht gm Jenneke de Logie haar nicht, getr. op 24 sept. 1707

25 dec. 1707

Jacobus de Regt jm en Teuntie van Tiel wed van Frans Boon gm de vrouw van haar broer Jan Engelen van Tielbvd, getr. 16 jan. 1708

15 april 1708

Gerrit Mol jm won in de Schuitenmakersstraat gm zijn vader [Silvester Mol] en Maeijcken van de Klundert jd won omtrent de Grote Kerk bvd gm haar vader, getr. 29 april 1708

15 juli 1708

Hendrik Kuijper jm gm zijn vader en Susanneke Jans jd bvd won buiten de Spuipoort gm haar moeder, getr. 29 juli 1708

22 juli 1708

Pieter van Dongen jm gm Claes van Dongen zijn vader en Aeltie van der Kip jd bvd en won op de Riedijk gm Pietertie Jans vrouw van Pieter Joosten van der Kip haar moeder en met mondeling consent van haar vader, getr. 19 aug. 1708

19 aug. 1708

Jan van Keule jm van Dordrecht won scheep gm zijn broer en Emerentia van de Water jd van Tiel nu won in de Wijngaardstraat gm haar vader, op 9 sept. getr. te Dordrecht

6 okt. 1709

Pieter Bonte wed van Dordrecht won buiten de Sluispoort met Geertruij Pieters jd van Deventer wonende omtrent de Nieuwbrug gm haar goede kennis Geertruij van Helmont, getr. 1 nov. 1709, trouwbrief gegeven op 29 aug. 1721

13 okt. 1709

Hendrik de Kievit jm van Dordrecht won in de Gravenstraat gm zijn moeder en Selia Stempels jd van Duisburg won voor het Bagijnhof gm Anna Renbergh haar goede bekende en met schriftelijk consent van haar … [sic], getr. 25 nov. 1709

15 dec. 1709

Isaac Quinting jm won bij de Augustijnenkerk [Voorstraat] bij mondeling consent van zijn ouders en Margarieta van Eijsde jd won op het Maartensgat bvd, getr. 12 jan. 1710

9 febr. 1710

Jan Willemsz. van der Wiel wed won in de Stoofstraat en Aletta Barentsdr. van Oort [van Noordt] wed van Jan Jansz. Verbleeck won in de Vriesestraat bvd, getr. 24 febr. 1710

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 19 nov. 1754: Aletta van Noort weduwe van Yan van der Wiel, op de Vest bij de Toorn, laat kinderen na, gemeen graft]

3 aug 1710

Geurt Schulder jm van Keulen won scheep bij schrift. consent van zijn ouders en Beatrix Ophal jd van Batenburgh won omtrent de Roobrug bij schrift. consent van haar ouders, getr. 17 aug. 1710

8 mrt. 1711

Frans Dermoeij jm van Dordrecht won in het Weeshuisstraatje gm zijn moeder en Dijna Naijen jd geboren van “Ael” [= Andel]

10 mei 1711

Cornelis Maertensz. Danser jm van Dordrecht won op de Riedijk gm zijn moeder en Aeltje Jansdr. Hoeckwater jd van Lexmond won omtrent de Visbrug gm Neeltie Hendricxdr. Hoeckwater haar nicht, getr. 24 mei 1711

25 juni 1711 (OG, Kath.)

Johannes Kouwater jm van Dordrecht gm zijn moeder Maria Dagwiesee wed van Fokke Kouwater en Maria van Hulst jd van Gorinchem, getr. 11 juli 1711

19 juli 1711

Pieter van Ossanen jm won op Zwijndrecht gm zijn vader en Elisabeth Pelckmans jd won buiten de Vriesepoort bvd, met schriftelijk consent van haar voogd, attestatie te vertonen, getr. 2 aug. 1711

10 april 1712

Anthonij van der Schulp jm won aan de Vriesepoort gm zijn vader en Lezija [Sija] Rosier jd won in de Nieuwstraat bvd gm Neesie Dircxdr. van Oosterhout haar goede bekende, getr. 24 april 1712

12 juni 1712

Jan Mol jm won in de Schuitenmakersstraat gm zijn vader [Silvester Mol] en Linckie van Nieustadt [Lijntje Nieuwstadt] jd bvd, getr. 26 juni 1712

13 nov. 1712

Dirck Hendricksz. de Kroegh jm en Catrijna Mol jd won in de Schuitenmakersstraat gm haar moeder [Beatris Bakkus, vrouw van Silvester Mol] bvd, getr. 27 nov. 1712

20 jan. 1713

Cornelis van Eijnde jm geb en won te Dordrecht en Aeltie Cornelisdr. de Bond jd geb en won kerkelijk onder Zwijndrecht volgens attestatie van ondertrouw van daar

[NG trouwboek Zwijndrecht 20 jan. 1713: Cornelis van Eijnde jm geb en won te Dordrecht en Aaltje Cornelisdr. de Bond jd geb en won op Zwijndrecht, getr. 12 febr. 1713

NG doopboek Zwijndrecht: 8 dec. 1714: Johannes zoon van Cornelis van Eijnde en Aaltje Cornelisdr. de Bond, get.; Cornelis de Bond, Lijsbet de Bond, Geertruij van Eijnde, NB: dit kind is om burger te sijn van Dordrecht te Dort gedoopt dog hebben DD Boschart en Dooreslaar het briefje terug gesonden ende naam op haar boek geweijgert aan te tekenen. NG doopboek Dordrecht 8 dec. 1714: Johannes, zoon van Cornelis van Eijnde en Aaltje Cornelis de Bond, NB: deze woonen op Swijndregt.

NG doopboek Zwijndrecht 15 aug. 1716: Anna, dochter van idem (get.: Cornelis de Bond, Lijsbet den Uijl). Anna van Eijnden trouwde vóór 6 mei 1741 Machiel Pennings.]

10 dec. 1713

Pieter van Oossanen wed geboortig van Dordrecht won op Zwijndrecht gm Ariaentie de Meij zijn tante en Willemijntie de Jager jd geboren en won te Dordrecht gm haar vader, attestatie te vertonen, getr. 24 dec. 1713

Jan Thijsz. van Sittert jm won in de Augustijnenkamp gm zijn vader en Maeijcke Bonte wed van Jan van Diepenbrugge won in de Sarisgang bvd gm haar moeder, getr 24 dec. 1713

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 31 juli 1731: Maijke Bonte, de vrouw van Jan van Sitter in de Vriesestraat, laat geen kinderen na, in het gemeen begraven]

24 dec. 1713

Mattheus de Haan jm won in de Steenstraat gm Iva Tielties wed van Cornelis van Hamelendonck zijn tante en met schriftelijk consent van zijn moeder en Maria van Aartrijck jonge dochter won in de Stoofstraat bvd gm haar vader, getr. 7 jan. 1714

[Mattheus, zoon van Bartholomeus de Haen en Susanna Barents, gedoopt NG Dordrecht 13 april 1689]

29 april 1714

Jan de Haan jm won bij het Groothoofd gm zijn vader en Margrieta van der Burgh jd won bij de Beurs gm haar vaderbvd, getr. 13 mei 1714

26 okt. 1714

Jacob Pietersz. Brandt jm van Tondere in Holstein won in het Wilgenbosch en Maeijke van der Hoep wed vanLammert Willemse, van Dordrecht won in het Wilgenbosch, getr. 11 nov. 1714

5 mei 1715

Geerit Bonten jm van Dordrecht won in Strijen gm Jan [Thijsz.] van Sittert zijn zwager en met schriftelijk consent van Neeltie Bonten zijn moeder en Annetie Jansdr. Visser jd van Papendrecht won in de Visstraat gm Pieter Cornelisz. de Jagerhaar stiefvader en met schriftelijk consent van Sijgje Jans Visser haar moeder, getr 19 mei 1715

8 mrt. 1716

Arij van der Schulp jm van Dordrecht won in de Dwarsgang gm Abraham van der Schulp zijn vader en Neeltie de Gilde jd van Sliedrecht won in de Nieuwstraat gm Grietje Cornelis vrouw van Cornelis Sneeuw haar goede bekende, getr. 22 mrt. 1716

29 mrt. 1716

Finsent [Vincent] Thierens jm van ‘s-Gravendeel gm Ariaen Thierens zijn vader en Geertruij de Haen jd van Dordrecht gm Geertruij van Aerdenbroek vrouw van Jordaen de Haen haar aangetrouwde tante, getr. 12 april 1716

19 juli 1716

Jan Sijmensz. Schouten jm van Dordrecht won buiten de Sluispoort gm zijn vader Sijmen [Jansz.] Schouten en Pieternella Jansdr. [Cales] jd van Dordrecht won buiten de Sluispoort gm haar vader Jan Jacobsz., getr aug. 1716

21 febr. 1717

Johan Huijmans jm van Dordrecht won in de Raamstraat gm Jacob Huijmans zijn vader en Jenneken van Elten jd van Dordrecht won in de Raamstraat gm Judik Abrahams haar moeder en bij schriftelijk consent van haar vader Geerit van Elten, getr. 7 mrt. 1717

4 april 1717

Johannes van der Kaa jm van Dordrecht won op de Varkenmarkt gm Geertruijdt Toelen weduwe van Jan Cornelisz. van der Ka zijn moeder en Maria van Swol jd van Dordrecht won in de Sarisgang gm Caetje Jans wed van Huijbert van Swol haar moeder, getr 18 april 1717

[Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 17 dec. 1725: Marija van Swol vrouw van Jan van der Kaa in de Kolfstraat, 4 kinderen.

Archief Weeshuis Dordrecht [archief 18] inv. 367, f. 145, 4 okt. 1732: zijn gepresenteerd twee kinderen, genaamd Geertruij gedoopt 16 juli 1717 en Catreijna gedoopt 3 febr. 1719, van wie de vader was Jan van der Kaa en de moeder Mareijke van Swol. Geertruij is gezonden naar het H. Geesthuis van de Grote Kerk, omdat zij over de 14 jaar oud was, en Catreijna is door de Heren Vaders aangenomen. De vader, onlangs overleden, is kuiper geweest in de brouwerij van het Anker en gildebroeder in het Tappersgilde]

16 mei 1717

Pieter van Ossaen jm van Dordrecht won op de Noordendijk gm Ariaentie de Meij zijn moeder en bij schriftelijk consent van Abraham Pietersz. van Ossaen zijn vader en Betje van Westenrijck jd van Dordrecht won bij de Munt [Voorstraat]gm Maeijke van Westenrijck vrouw van Pieter van Erve haar zuster, getr. 30 mei 1717

4 juli 1717

Willem Roobol wed van Dordrecht won buiten de Vriesepoort en Aeltie Camerman jd van Veen won buiten de Vriesepoort gm Geertruij Arijense vrouw van Cornelis van Boxtel haar moeder, de geboden gaan te Dubbeldam, getr. op 18 juli 1717 door ds. Houthoff

[Ariken, dochter van Arien Arijensz. Camerman en Geertien Antonisse (sic), gedoopt NG Veen 6 mei 1689 (vriendelijke mededeling van de heer K.P. Schaddelee)]

5 juni 1718

Pieter de Haen jm van Dordrecht won in de Wijnstraat gm Geertruijt van Aerdenbroek zijn moeder en metmondeling consent van zijn vader Jordaen de Haen en Johanna Mol jd van Dordrecht won bijde Houttuinen gm Beatrix Bax [Bakkus] haar moeder en met mondeling consent van Vester Mol haar vader, getr. 19 juni 1718

20 nov. 1718

Nazareth Kullabi jm van Persien won in de Torenstraat en Hendrikje Bogaert jd won in de Torenstraat gm Lijsbeth van der Wiel wed van Barent Boogaert haar moeder, getr. 6 dec. 1718

6 aug. 1719

Cornelis Sprangers jm van Cappel en Dirkje de Visser jd van Dordrecht won op het Slikveld gm haar vader Jan de Visser, getr. 27 aug. 1719

5 nov. 1719

Govert van Slingelandt jm geboren in ‘s-Gravenhage gm Simon van Slingelandt secretaris van de Raad van State zijn vader en Ernestina Geertruida de Bevere jd geboren te Dordrecht vrouwe van de Lindt gm Ernest de Bevere heer van West-IJsselmonde, oud-burgemeester van Dordrecht, haar vader, getr. 20 nov. 1719, in margine:de geboden gaan te Den Haag

[Ernestina Geertruijda, dochter van Ernest de Beveren en Geertruijd Beljaerts, gedoopt NG Dordrecht 5 april 1697]

5 nov. 1719

Willem Kulder weduwnaar van Dordrecht wonende in de Visstraat en Sijgje [Dirksdr.] den Nieuwenboer weduwe van Willem Pluijm van Dordrecht won in de Augustijnenkamp, getr 19 nov. 1719

10 dec. 1719

Frans Boon jm van Dordrecht won buiten de Vriesepoort gm Teuntje Engelen vrouw van Jacobus de Recht zijn moeder en Geertruij van Heusden jd van Dordrecht won in de Tolbrugstraat gm Cornelia Starrenberg wed van Leendert van Heusden haar moeder, getr. 24 dec. 1719

[Francois, zoon van Francois Boon en Teuntje Engelen van Tiel, gedoopt NG Dordrecht 10 aug. 1692]

27 sept. 1720

Johannes Toors wed van Dordrecht won in de Tolbrugstraat en Maria Jansse wed. van Steven Disjon, van Amsterdam, won bij de Riedijk, getr. 13 okt. 1720

7 nov. 1720

Ds. Willem Velsen jm predikant te Voorschoten gm Gijsbertus Velsen zijn broer en met schrift. consent van Maria de Winter wed van Johannes Velsen zijn moeder en Maria Bon jd van Dordrecht won op de Nieuwe Haven gm Adolph van der Linden haar stiefvader en Margareta van Slingelandt haar moeder, de geboden haan te Voorschoten, getr. 24 nov. 1720

10 mei 1721

Pieter van Oossaen wed van Dordrecht won op de Lindengracht en Margrita de Haen jd van Dordrecht won bij het Groothoofd gm Jordaen de Haen haar vader, getr. 25 mei 1721

17 mei 1721

Frans de Pré jm van Dordrecht [zoon van Frans de Pré en Ariaentie Wouters] en Anna Maria Mol jd van Dordrecht won in de Schuitenmakersstraat gm Beatrix Bakkus haar moeder en met mondeling consent van Vester Mol haar vader, getr. 1 juni 1721

7 nov. 1721

Jan Smits jm geboren en won te ‘s-Hertogenbosch g.m. Grietje Smits vrouw van Arnold Smits zijn moeder en Lijsbet van Beek jd van Dordrecht won in het Torenstraatje gm Marijke Jansse vrouw van Johannes Toors haar tante en bij mond. consent van haar moeder Annetie Sonneschijn wed van Cornelis van Beek, geboden gaan te Den Bosch, getr. 30 nov. 1721

20 febr. 1722

Cornelis van Eijnden wed van Dordrecht won in de Visstraat en Marijke Pijl wed van Cornelis de Ruijter, van Hardinxveld, won bij de Riedijk, 8 mrt. 1722 getr. door ds. Vrolikhert

[Gaarder Dordrecht 14 nov. 1742: Cornelis van den Enden, impost 3 gl.

ONA Dordrecht inv. 771, akte 22, f. 77 e.v.: (testateuren niet boven de 4000 gl. gegoed): op 6 mei 1741 testeren Cornelis van Eijnden, bevorens wed. van Aeltje de Bonten Maaijke Pijl, bevorens wed. van Cornelis den Ruijter, echtelieden won. te Dordrecht. Hij benoemt tot erfgenamen van zijn na te laten goederen, zijnde de helft van de gemene boedel, zijn voordochter Anna van Eijnden, vrouw van Machiel Pennings, zijn drie kinderen uit het tweede huwelijk en zijn tweede vrouw, ieder in een gelijke portie.]

13 mrt. 1722

Jan (Jansz.) Montfoort wed [van Wijntje Jans] van Schiedam won op de Hoge Nieuwstraat te Dordrechten Caetje van Velthuijsen jd van Schiedam won op de Hoge Nieuwstraat gm haar zuster Maeijke van Velthuijsen, getr. 5 april 1722

Jan Jansz. Montfoort, geboren naar schattingca. 1685 te Schiedam, zoon van Jan Jansz. Montfoort, kuiper te Schiedam en Neeltje Jansdr. de Gilde, trouwde naar schatting ca. 1710 Wijntje Jans

ONA Dordrecht inv. 914, akte 3: op 11 febr. 1726 testeren voor notaris P. Dögen Jan Montfoort en zijn vrouw Kaatje van Velthuijsen. Hij benoemt tot erfgenamen zijn kinderen en tot voogden zijn zwagers Pieter Schouten en Jan Pekstok, wonende te Schiedam. Zij benoemt haar man tot erfgenaam en legateert aan haar zuster al haar kleren, een zilveren beugeltas, een “testament” en een psalmboek met zilverbeslag en twee boeken, geschreven door ds. Brakel, predikant te Rotterdam. Hij tekent met zijn naam, zij zet een kruisje.

Overlijden van Jan Montfoort aangegevenbij de gaarder te Dordrecht op 3 mei 1734 (pro deo, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 4 mei 1734 (Jan Monvoort op de Hoge Nieuwstraat, laat kinderen na, “in het gemeen”)

Weeskamer Dordrecht inv. 34, f. 183: op 17 mei 1734 extract van bovengenoemd testametnt ingeschreven in het weesboek, met de aantekening “een kind int armhuijs, memorie”.

Kinderen van Jan Montfoort en Wijntje Jans:

a.Ariaantje, gedoopt NG Schiedam 25 mei 1710

b. Jan Montfoort, geboren Schiedam ca. 1710

c. Maerten Montfoort, geboren Schiedam ca. 1710, jongman van Schiedam wonende in de Kolfstraatte Dordrecht (1732),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 20 juni/6 juli 1732 (de bruidegom met mondeling consent van zijn vader Jan Montfoort, de bruid geassisteerd met haar vader Arnoldus van der Plank) Cornelia van der Plank, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1732)

d. Neeltie Montfoort, geboren Schiedam ca. 1710, van Schiedam wonende bij het Stadhuis van Dordrecht(1738), trouwde 1e Egbertus Engelbert, 2e Gerecht/NG Dordrecht 6/23 nov. 1738(de bruid geassisteerd met haar stiefmoeder Kaetje van Velthuijsen, weduwe van Jan Montfoort) Hendrik Barthol, jongman van Mülheim aan de Roer (1738)

e. Arien, gedoopt NG Dordrecht 15 april 1712

f. Jacobus Montfoort, gedoopt NG Dordrecht, 31 aug. 1714, jongman van Dordrecht wonende op de Hoge Nieuwstraat (1738), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 19 april 1784 (Jacobus Montfoort, in de Houttuinen, laat kinderen na) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8/25 mei 1738 (de bruidegom volgens schriftelijk consent van zijn voogden Jan Pekstok en Pieter Schouten, de bruid geassisteerd met haar zuster Agnieta Schouten)Dorothea (Theodora) Schouten, jonge dochter van Emmerik wonende op de Hoge Nieuwstraat (1738), overlijden aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 17 febr. 1789 (pro deo), begraven ald. (Grote Kerk) 18 febr. 1789 (Theodora Schouten, weduwe van Jacobus Montfoort (laat kinderen na, met de “ordinaire” koetsen, in de Houttuinen)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

f-1. Wijntje Montfoort, 1 febr. 1739, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Houttuinen (1765) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11/28 april 1765 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Stephanusvan Oosterwijk, de bruid met haar vader Jacobus Montfoort)Mels van Oosterwijk, jongman geboren te Gorinchem wonende in de Grotekerksbuurt te Dordrecht (1765)

ONA Dordrecht inv. 1362, akte 66: op18 dec. 1800comp. voor notarisChristiaan Voet Catharina en Maria Verhoeven, beiden meerderjarig en ongehuwd, wonende op de Heer Arend Maartenshof te Dordrecht. Zij legateren aan Wijntje Montfoort, weduwe van Meus [sic] van Oosterwijk, wonende te Dordrecht, een bedrag van 25 gl. contant, te voldoen binnen drie maanden na het overlijden van de langstlevende van beide testatrices, alsmede al hetgeen van hun roerende goederen, welke het hun na te noemen erfgenamen gelieven zal aan Wijntje Montfoort te geven. Erfgenamen: hun nicht Cornelia Schoenmakers, echtgenote van Johannes Koekelis, hun neef Simon Schoenmakers, hun neef Pieter Schoenmakers, hun neef Johannis Schoenmakers en hun nicht Teuna Schoenmakers, weduwe van Adriaan Thierens.

BS Dordrecht overlijdensakte dd 24 sept. 1816: Wijnandia Monfoort [sic], weduwe van Mels van Oosterwijk, 75 jaar, dochter van Jacobus Monfoort en Dorothea Schouten, overleden op 21 sept. 1816 in huis D:525 en 490 op de Elfhuizen.

f-2. Christina,8 mrt. 1741

f-3. Johanna, 18 aug. 1743

f-4. Gerrit, 15 jan. 1746

f-5. Jacoba, 11 okt. 1748

f-6. Jacoba, 18 mrt. 1753

f-7. Elisabeth, 7 nov. 1756

g. Elisabeth, gedoopt NG Dordrecht 14 aug. 1716

h. Ariaentie, gedoopt NG Dordrecht 11 juni 1718

i. Boudewijn, gedoopt NG Dordrecht 17 juni 1720]

24 april 1722

Arnoldus van den Burgh jm van Dordrecht won bij het Nieuwpoortje gm Pieter van den Burgh zijn vader en Johanna van der Linden jd van Dordrecht won in de Vriesestraat gm Johannes van der Linden haar vader, getr. 10 mei 1722

4 juni 1722 (OG, ondertrouw,RK)

Egidius Koebergen jm van de Graaf en Johanna van den Oever jd van Dordrecht gm haar vader Johannes van den Oever

19 juni 1722 (OG, RK)

Andries Stevens jm van Brustraat in het Land van Gulik gm Hendrik van Hilst en Marijke van Poppel jd van Buul in de Meierij van Den Bosch gm Lijsbeth Klok, getr. op 4 juli 1722

1 okt. 1722 (OG, RK)

Lambert Meelen jm van Genk in het Land van Luik gm Susanna Hannix zijn vrundinne en Elisabeth Hendrix Luijcas jd van Buel gm haar broer Corstiaan Hendrix Luijkas, getr. op 20 okt. 1722

16 okt. 1722

Damas Broers jm van Dordrecht won op de haven [sic] gm Steven Steen zijn oom en Jannetje van Hemert jd van Dordrecht won in de Kolfstraat gm Anna van Hemert vrouw van Hermen Schoesters haar tante, getr 1 nov. 1722

29 okt. 1722 (OG, RK)

Hendrick Hanssen jm van Wesel en Johanna Looije jd van Rees gm Barent Joediets haar goede bekende, getr. op 20 nov. 1722

6 nov. 1722

Anthonij Termeijn wed van Utrecht won buiten de Sluispoort en Maeijke van der Hoep wed van Lambert Willemse, van Dordrecht won buiten de Sluispoort, getr. 24 nov. 1722

22 jan. 1723 (OG, ondertrouw, RK)

Jan Koenen jm van Oosterhout won te Dordrecht gm Ariaantje Verhoep zijn nicht en Ida Elias wed van Jan van Eijsden van Dordrecht

4 febr. 1723 (de geboden gaan in de Klundert)

Dingeman Ouboter jm van Oude Tonge won Moerdijk gm zijn broer Cornelis Ouboter en Heijltie Groenewegen jd van Dordrecht won bij het Steegoversloot gm Jacobus van der Elst haar neef en voogd, getr. op 28 febr. 1723

12 febr. 1723

Hermanus Boet jm van Dordrecht won in de Kolfstraat gm Herman Boet zijn vader en Josina van der Planck jd van Dordrecht won in de Kolfstraat gm Arnoldus van der Planck haar vader, getr. 28 febr. 1723

15 april 1723 (OG, RK)

Jacobus Sebragondi jm van Dinslaken gm Pieter de Jager en Maria Hacker jd van Asperen gm Maria van Mechelen, getr. op 21 mei 1723

22 juli 1723 (OG, RK)

Hendrik Jansz. de Jong jm van Buelen in de Meierij van Den Bosch gm Susanna Herks en Pieternella Willem Hompes jd van Beulen in de Meierij van Den Bosch gm haar broer Johannes Hompes, getr. op 7 aug. 1723

8 okt. 1723

Aelbert Lafoor weduwnaar van Dordrecht wonende in de Stoofstraat en Christina Terwen jonge dochter van Rotterdam wonende over de Roobrug, getr. 24 okt. 1723

14 okt. 1723 (OG, RK)

Anthoni Ovenbeecq jm van Dorsten boven Wesel in het Munsterland gm zijn nicht Hadewie Ovenbeecq en Maria Haas jd van Hoven boven Keulen in Gulikkerland gm Hendrick Hillergers won Dordrecht, getr. op 30 okt. 1723

22 okt. 1723 (OG, RK)

Jacobus Brouwers wed van Raamsdonk gm zijn moeder Annigie Jansz won op Dubbeldam en Dirckie Aalderts jd van Drimel bij Tiel gm Lijsbeth van Cappel vrouw van Jan de Winter, getr. op 14 nov. 1723

4 nov. 1723 (OG, RK)

Dirk Emmer [Kemers] jm van Haddert in de Palts gm Willem Bons zijn halfbroer en Lijsbeth van Leeuwen jd van Dordrecht gm haar stiefvader Barent Judicks, getr. op 20 nov. 1723

4 nov. 1723 (OG, ondertrouw,RK)

Jan Wouter Evertsz wed van Teteringen onder Breda en Catarina van Gilst wed van Jan Kriekesteen van Dordrecht

19 febr. 1724

Adolph de Voogt jm van ‘s-Gravendeel won bij de Nieuwbrug gm Adolph van der Linden zijn oom en voogd en Jacoba Mol jd van Dordrecht won bij de Botgensstraat gm Abraham Mol haar vader, getr. 5 mrt. 1724

13 okt. 1724

Arij Danser wed van Dordrecht in het Riedijkstraatje gm Jacomijntie Danser zijn zuster en Sijtie van Ravesteijn jd van Dordrecht won in de Mariënbornstraat gm Caetje van Ravesteijn vrouw van Abraham Verné haar zuster, getr 29 okt. 1724

[Arien, zoon van Aert Pietersz. Danser en Neeltje Ariens, gedoopt NG Dordrecht 9 juni 1684 en Jacomijntje, dochter van idem gedoopt NG Dordrecht 24 juli 1678.]

24 nov. 1724

Hendrik Kuijper wed van Dordrecht won buiten de Spuipoort en Elizabeth van Dalen jd van Dordrecht won buiten de Spuipoort gm haar vader Cornelis van Dalen, getr. 10 dec. 1724

19 jan. 1725

Pieter van Ossaen wed van Dordrecht won bij de Noordendijk en Caetje van Thielen [Catharina Tiele] jd van Dordrecht won in de Augustijnenkamp gm Judick van Thielen wed van Leendert van Strijen haar zuster, getr. 6 febr. 1725

16 aug. 1725 (OG)

Jan Fontijn jm van Meerhout “int Spaans [sic] Nederland” gm Jan Swarts zijn neef en Willemina Antonisse Teeuwens jd van Budel gm Susanna Hendricx Hompes haar goede vriendin, getr. 1 sept. 1725

28 sept. 1725 (OG)

Jan van de Water wed en IJda van Flemmix jd van Budel gm Joosien Hendricx haar goede vriendin, getr. 13 okt. 1725

11 okt. 1725 (OG)

Embrecht Vermeer jm van Oosterhout gm Abraham Bosgasius en volgens schriftelijk consent van zijn vader Philips Vermeer en Anna van Hoven jd van Dordrecht gm haar vader Barent van Hoven, getr. 27 okt. 1725

25 okt. 1725 (OG)

Gerrit Bommius jm van Gelder en Christina Valle jd van Stralen, getr. 10 nov. 1725

24 jan. 1726 (OG)

Gideon de Bont jm van Dordrecht gm zijn moeder Maria de Vouw wed van Adriaan d[e] Bond en Elisabeth Levermans jd van Dordrecht gm haar moeder Lena Vogels, getr. 9 febr. 1726

14 febr. 1726 (OG)

Evert Pappelman jm van Casterop volgens schriftelijk consent van zijn vader en Maria Doorn jd van Dordrecht gm haar moeder Maria Pitte, getr. 2 mrt. 1726

14 febr. 1726 (OG)

Hermanus Pippinghuijsen jm van Boer en Geertruij Doorn jd van Dordrecht gm haar moeder Maria Pitte, getr. 2 mrt. 1726

11 april 1726 (OG)

Otto Ruijmers jm van Rees gm zijn oom Frans Pitten en Casperina van der Linden jd van Dordrecht gm haar moeder Margrita Pitten vrouw van Adriaan van Hal en eerder getrouwd met Casper van de Linden, getr. 27 april 1726

24 mei 1726

Anthonij [Thomas] Kulders [Kulder] jm van Dordrecht wonende op de Hil gm Josijntie Tomasse wed van Anthonij Kulders zijn moeder en Kaetje Donk jd van Dordrecht won bij de Riedijk gm Kaetje Karelsdr. Dierentijdt wed van Willem Donk haar moeder, getr 9 juni 1726

16 okt. 1727 (OG)

Otto Hendrik Schroder [Schreuder] jm van Kiel in het Holsteinse won te Dordrecht hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Metta Catarina Osburg wed van Hendrik Fredrik Schroder en Maria Mannai wed van Philip de Haan won buiten de Sluispoort, getr. 1 nov. 1727

[Getrouwd in de Rooms-Katholieke kerk op 2 nov.1727. Hij was Luthers, zij Rooms-Katholiek: zie Ons Voorgeslacht dec. 1993, p. 502.]

13 febr. 1728

Jan Monfoort jm van Dordrecht won op de Hoge Nieuwstraat gm Jan Monfoort zijn vader en Johanna van Eijsden jd van Dordrecht won op de Wolwevershaven gm Pieter Jansz. van Eijsden haar vader, getr. 29 febr. 1728

12 juni 1728

Stephanus Brans jm van Dordrecht en Abigael Mol jd van Dordrecht won in de Schuitenmakersstraat gm Vester Mol haar vader, getr. 27 juni 1728

15 okt. 1728

Willem Kuijlder jm van Dordrecht won in de Visstraat gm Willem Kuijlder [Kulder] zijn vader en Neeltie den Nieuwenboer jd van Dordrecht won in de Nieuwstraat gm Marijtie Rosendael vrouw van Jacob den Nieuwenboer haar moeder, getr 7 nov. 1728

23 april 1729

Adriaen ’t Hooft Hendriksz. jm van Dordrecht won bij het Steegoversloot en Maria Catrina Latour jd van Dordrecht won bij het Steegoversloot gm Hendrik Latour haar vader, de geboden haar te Rotterdam

29 juli 1729

Teunis Crisofskij jm van Dordrecht en Heijltie Verbleeck jd van Dordrecht won in de Vriesestraat gm Aletta van Oort wed van Jan Jansz. Verbleeck haar moeder, getr. 14 aug. 1729

8 okt. 1729

Johan Fredrik Bough jm van Nassau Siegen won bij de Wijnbrug en Catharina van Bavel jd van Dordrecht won in het Steegoversloot gm haar moeder Hendrika van der Heijden wed van Cornelis van Bavel, getr. 2 nov. 1729

21 okt. 1729

Blasius van Haerlem jm van Dordrecht won in de Augustijnenkamp gm Helena Heijblom wed van Johannes van Haerlem zijn moeder en Maeijke van Thiel jd van Veen won in de Nieuwstraat gm Antonia van Oorthuijs vrouw van Antonij van Galen haar nicht, getr. 6 nov. 1729

22 okt. 1729

Wilhem de Groot jm van Gorcum won bij de Beurs [Voorstraat bij het Scheffersplein] gm Jenneke Verschuijl wed van Jan Smits zijn grootmoeder en voogdes bij uitlandigheid van zijn vader Wouter de Groot en Metje Quinting jd van Dordrecht won bij de Beurs gm Johanna Margarita Dermoeij haar moeder, getr. 6 nov. 1729

4 nov. 1729

Jan Salomons [van Soesem] wed van Leiden won op de Walevest en Kaetje de Tomber jd van Leiden won op de Hoge Nieuwstraat gm Ida Duks [Dirks] wed van Barent de Tomber haar moeder, op 20 nov. 1729 getr.

14 april 1730

mr. Johan Gevaerts jm schepen en lid van de Oudraad te Dordrecht gm zijn broer mr. Paulus Gevaerts lid van de Oudraad en secretaris van de burgemeesters van Dordrecht en Cornelia van der Waeijen jd van Dordrecht gm haar ouders Jacob van der Waeijen gedeputeerde ter vergadering van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en Herbertina de Witt, 30 april 1730 attestatie gegeven om elders te trouwen

[Uit dit huwelijk:

Ocker Gevaerts, gedoopt NG Dordrecht 28 febr. 1731, burgemeester van Brielle, begraven Dordrecht 7 febr. 1799 (Okker Gevaerts Johanzoon, 68 jaar, oud-burgemeester van Brielle, ongehuwd, met gewone koetsen, ’s morgens om 10 uur bijgezet, stil begraven), begraven in de Grote Kerk van Dordrecht]

De zerk van Ocker Gevaerts Johansz. in de Grote Kerk van Dordrecht.

14 april 1731

Jan de Visser jm van Dordrecht won bij de Vuilpoort gm Jan de Visser zijn vader en Helena van Helmondt jd van Dordrecht won op de Elfhuizen gm Jan van Helmondt haar vader, getr. 29 april 1731

14 mrt. 1732

Koenraet Makkalij jm van Dordrecht en Jannetje Verbleek jd. van Dordrecht won in de Vriesestraat gm Aletta [Barentsdr.] van Oort [van Noort]wed van Jan Jansz. Verbleek haar moeder, getr. 30 mrt. 1732

15 mrt. 1732

Johan Fredrik Bough wed en Anna Elisabeth van Andel jd van Woudrichem volgens attestatie van ondertrouw van Woudrichem dd 16 aug. 1732, getr. 31 aug. 1732

[Begraafboek Augustijnenkerk Dordrecht 10 mrt. 1756: de stadhouder Johan Frederick Bough in het Steegoversloot, laat een dochter na.

Idem 3 april 1769: Anna Elisabeth van Andel wed van Johan Fredrik Boegh, laat kinderen na.]

20 juni 1732

Maerten Montfoort jm van Schiedam won in de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht bij mondeling consent van zijn vader Jan Montfoort en Cornelia van der Plank jd van Dordrecht won in de Kolfstraat gm Arnoldus van der Plank haar vader, getr. 6 juli 1732

13 sept. 1733: Jan Davitsz. Torssé jm van Dordrecht won in de Mariënbornstraat gm zijn moeder Maeijke Evenwel eerst weduwe van Davit Torssé nu echtgenote van Abraham van der Steen en Janneke Rissaert wed van Jan Satis van Dordrecht won buiten de Vriesepoort, getr 4 okt. 1733

7 nov. 1733

Dirk van Andel jm van Woudrichem won bij de Wijnbrug met schrift. consent van zijn vader Willem van Andel en Jenneke van Gemert jd van Dordrecht won bij het Groothoofd gm Johannes van Gemert haar vader

[Dirk van Andel begr. Augustijnenkerk Dordrecht 30 dec. 1752 (op de Voorstraat bij de Wijnbrug, laat kinderen na, met twee koetsen boven het getal)]

23 april 1734

Hermanus Schulders jm van Dordrecht won in de Gravenstraat gm Beatrix Ophal wed van Geurt Schulders zijn moeder en Geertruijt van Westervoort jd van Dordrecht won in de Kolfstraat, getr. 9 mei 1734

[ONA Dordrecht inv. 929, akte 47, f. 191 e.v., 29 april 1748: testament van Beatrix Ophal, weduwe van Geurt Schulder. Zij benoemt tot erfgenamen haar drie dochters Anna Berbera Schulder, Beatrix Schulder, vrouw van Hendrick Kluijt en Berbera Schulder.]

8 nov. 1735

Gerrit van Hoogstraeten jm van Dordrecht won bij de Vriesepoort en Cornelia Roos jd van Dordrecht won bij de Nieuwbrug gm Jenneke van Nas weduwe van Warnard Roos haar moeder, getr 27 nov. 1735

22 dec. 1735

Bartholomeus Fransz. van Geluk jm van Dordrecht won bij het Nieuwkerkhof gm Catharina van Haalen wed van Frans van Geluk zijn moeder en Johanna de Heer jd van Dordrecht won in de Vriesestraat gm Aletta Barentsdr. van Oort [van Noort] weduwe van Jan van der Wiel haar moeder, getr. 8 jan. 1736

[Anna (Johanna) de Heer, gedoopt NG Dordrecht 11 april 1714, buitenechtelijke dochter van Floris Pietersz. de Heer en Aletta Baretsdr. van Noord, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 11 mrt. 1741 (Johanna de Heer, vrouw van Bart van Geluk, in de Kolfstraat, laat kinderen na, gemeen graft)]

1 mrt. 1736 (OG, RK)

Rutgerus Sebragondi jm van Dinslaken won in de Kerkstraat en Grietje van Eijsde jd van Dordrecht won op de Riedijk gm Catarijna van Sundere wed van Wouter Bos haar goede bekende, getr. op 17 mrt. 1736

29 mrt. 1736 (OG, RK):

Jan Matthe jm won op Puttershoek gm Jan Matthe de Oude zijn vader en Agnita Borrebagh jd van Dordrecht won in Mijnsherenherberg [in de Voorstraat], heeft schriftelijk consent van haar vader, gm Neeltje van Es haar goede kennis, getrouwd op 14 sept. 1736. In margine: op 7 april 1736compareert Jan Borrebagh in de secretarie van Dordrecht, en verklaart dat hij toestemt in het huwelijk van zijn dochter.

26 april 1736

Jan de Visser jm van de Mijl won buiten de Sluispoort gm Beatrix Tijssen wed Reijnier de Visser zijn moeder en Grietje Dingemans jd van Tiel won op de Groenmarkt gm Francijna van Vijer wed van Jacob de Goede haar goede kennis, getr 13 mei 1736

1 sept. 1736

Hendrik Kuijpers wed van Dordrecht won bij het Bagijnhof en Cornelia van Nispen jd van Dordrecht won bij het Bagijnhof gm haar moeder Cornelia van Velp wed van Cornelis van Nispen, getr. 16 sept. 1736

[ORA Dordrecht inv. 1651, f. 43 e.v.: op 10 juli 1727 verkoopt Johanna van Hemert, bejaarde dochter en burgeres van Dordrecht, voor 130 gl. aan Hendrik Cuijpers, mr. huistimmerman en burger van Dordrecht, een huis voor in de Raamstraat, staande tussen de brug en het huis van Lijsbeth Verheul, alsmede een partij van zes naast elkaar staande huisjes voor aan de Raamstraat, staande tussen de gracht en een ander huis van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 104 e.v.: op 3 juli 1736 verkoopt Hester Cuijpers, jonge dochter wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Sara van de Graaff, wonende te Dordrecht, voor 170 gl. aan Hendrik Cuijpers, mr. huistimmerman te Dordrecht, een huisje achter het Bagijnhof, staande tussen het huis van de weduwe van Arij van der Saan en dat van Willem de Jongh.]

17 okt. 1737

James John Melvill jm van Tiel in garnizoen te Bergen op Zoom gm zijn moeder Helena Roijer weduwe van John Melvill en zijn oom mr. Pieter Schaep en Maria Velsenaer jd van Hendrik-Ido-Ambacht won in het Steegoversloot gm Gerrardus Philippus Pus haar behuwd broeder, de geboden gaan in Tiel en Bergen op Zoom, getrouwd in Dordrecht op 5 nov. 1737

8 mei 1738

Jacobus Montfoort jm van Dordrecht won op de Hoge Nieuwstraat volgens schriftelijk consent van zijn voogden Jan Pekstok en Pieter Schouten en Dorothea [Theodora] Schouten jd van Emmerik won op de Hoge Nieuwstraat gm Agnieta Schouten haar zuster, getr. 25 mei 1738

6 nov. 1738

Hendrik Barthol jm van Mulheim aan de Roer en Neeltie Montfoort wed van Egbertus Engelbert van Schiedam won bij het Stadhuis van Dordrecht gm Kaetje van Velthuijsen wed van Jan Montfoort haar stiefmoeder, getr. 23 nov. 1738

11 april 1739

Jan Bollant jm van Hannover won in de Grotekerksbuurt gm Davidt Horstman zijn goede kennis en Lijntie de Visser jd van Dordrecht won in de Suikerstraat gm Jan de Visser haar broer en bij mondeling consent van Jan de Visser haar vader, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. 26 april 1739

19 mei 1740

Willem van der Schulp jm van Dordrecht won in de Kolfstraat gm Anthonie van der Schulp zijn vader en Maeijke Sterk jd van Dordrecht won bij het Bagijnhof gm IJda Barto vrouw van Abraham Hamelenbergh haar goede kennis, getr. 5 juni 1740

9 juni 1740

Martijnis van der Schulp jm van Dordrecht won in de Kromme Elleboog gm Arij van der Schulp zijn vader en Ida Schot jd van Dordrecht won in het Zakkendragersstraatje gm Pieternella Blijvenbergh haar moeder en bij mondeling consent van Jan Schot haar vader, getr. 26 juni 1740

4 mei 1741

Bartholomeus van Geluk wed en Pieternella Steenbeek jd bvd won in de Kolfstraat gm haar stiefvader Jan Rensom, getr. 21 mei 1741

4 nov. 1741

Hendrik Kluijt jm van Sluis in Vlaanderen won in Zwijndrecht en Beatrix Schulders jd van Dordrecht won op de Groenmarkt gm haar moeder Beatrix Ophall wed van Geurt Schulders, getr. 19 nov. 1741

7 juni 1742

Martijnis de Lengh jm van Tiel en Anna van Dongen jd van Dordrecht beiden won op de Riedijk gm haar moeder Aaltje van der Kip wed van Pieter van Dongen, getr. 24 juni 1742

20 febr. 1744

Abraham Witlogstuijn jm van Bleiswijk en Bastiaantje van der Wiel jd van Dordrecht beiden won in de Vriesestraat gm haar moeder Aletta van Noordt [van Oort] wed van Jan van der Wiel, getr. 8 mrt. 1744

12 mrt. 1744

Pieter van Gelsdorp jm van Dordrecht won op de Groenmarkt gm zijn vader Bartholomeus van Gelsdorp en Lucia Catharina van van Nievelt jd van Dordrecht won bij de Wijnbrug gm haar moeder Aletta Paradijs wed van Albertus van Nievelt, getr. 29 mrt. 1744

2 april 1744 (onderscheiden gezindten; getr. RK Dordrecht 18 april 1744)

Hendrik Sourtilt jm van Munsterland won Groenmarkt gm Hendrik Schouten zijn goede bekende en Agnieta Bomius jd van Gelder won in de Raamstraat gm Lambert Bomius haar broer, getr. 18 april 1744

9 april1744 (onderscheiden gezindten, getr. RK Dordrecht 2 mei 1744)

Matthijs Moll jm won onder Wieldrecht geboren te Breda gm Jan Huijbregs zijn neef en Johanna Janse jd van Appeltern in Gelderland won bij de Vismarkt gm haar nicht Dirkje Peperkamp vrouw van Rijnier Panis, getr. 2 mei 1744 (in margine: de geboden gaan ‘s-Gravendeel [Wieldrecht behoorde kerkelijk tot ‘s-Gravendeel])

16 april 1744

Anthonij van Dijk jm van Cappel in de Langstraat met schriftelijk consent van zijn moeder Neeske van Baartwijck wed van Leendert van Dijk en Geertruij Roobol jd van Dordrecht beiden won op het Slikveld, 3 mei 1744 getr. door ds. Sandifort

[Anthonie, zoon van Leendert van Dijk en Neeske Antonisdr. van Baartwijk, gedoopt NG Capelle (N-B) 11 april 1723]

31 dec. 1744

Jan de Vos jm geboren en won te Nieuwerkerk a/d IJssel gm zijn vader Adriaan de Vos en Alida de Heer jd van Dordrecht won in de Vriesestraat gm haar moeder Aletta van Oort [van Noort] laatst wed van Jan van der Wiel, de geboden gaan te Nieuwerkerk a/d IJssel, getr. 24 jan. 1745

[Aaltje [Alida] de Heer, gedoopt NG Dordrecht 27 mrt. 1720, buitenechtelijke dochter van Floris Pietersz. de Heer en Aletta Barentsdr. van Noort, overlijden aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 6 jan. 1800 (pro deo), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 7 jan. 1800 (Aaltje de Heer, 82 jaar, borstkwaal, weduwe van Jan de Vos, in de Mariënbornstraat, laat kinderen na, met de gewone koetsen, beste graft]

13 okt. 1746 (OG)

I. Pieter Schellenbach jm van Koblenz won op de Gevolde Gracht gm zijn neef Anthonij Saal en Marija Arends jd van Kleef won bij Mijnsherenherberg gm Caatje de Jong vrouw van Arij van Gellik haar goede bekende, zal consent van de ouders bezorgen, getrouwd op 29 okt. 1746

Zoon:

a. Johannes Schellenbach (Schillebag), gedoopt Dordrecht, volgt II

II. Johannes Schellenbach (Schillebag), gedoopt Dordrecht, jongman vanDordrecht wonende op de Walevest (1781),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 mei/3 juni 1781 (de bruidegom heeft bewijs van de binnenvader, dat hij in het Armenhuis is opgevoed, de bruid geassisteerd met haar vader Joris van der Dak) Maria van der Dak, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Grote Spuistraat (1781)

Zoon:

a. Willem Schellenbach, gedoopt Dordrecht, volgt III

III. Willem Schellenbach, gedoopt Dordrecht, jongman van Dordrecht wonende in de Boomstraat (1810), muziekonderwijzer (1835), overleden Dordrecht 6 okt. 1857 (Bagijnhof D:844), trouwde Gerecht Dordrecht 9/25 aug. 1810 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Maria van der Dak, weduwe van JohannesSchellebach, de bruid met haar ouders Frans Lambinon en Adriana van der Lede)Jannetje Lambinon, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Kalkhaven (1810)

Zoon:

a. Francois Schellenbach, geboren Dordrecht 1811, volgt IV

IV. Francois Schellenbach, geboren Dordrecht 13 jan. 1813 (niet 1811!),schilder, oprichter van het schildersbedrijf Schellenbach (AD Drechtsteden 6 mrt. 2019), overleden Dordrecht 15 nov. 1864 (Riedijk C:315),trouwde Dordrecht 11 nov. 1835 Johanna Jacoba Lijdekkers, naaister (1835), dochter van Cornelis Lijdekkers, militair, en Cornelia Engeringh

Francois Schellenbach

Zoon:

a. Francois Schellenbach, geboren Dordrecht, volgt V

V. Francois Schellenbach, geboren Dordrecht, schilder, trouwde Dordrecht 19 mei 1869 Cornelia Boet, geboren Dordrecht, dochter van Arnoldus Gerardus Boet, kastelein, en Maaijke de Ruijter,

Hij was een groot bewonderaar van Ary Scheffer, noemde de sleepboot voor zijn zoon “Ary Scheffer” en liet aan de gevel van zijn huis aan de Sint-Jorisweg (nr. 15)kopjes aanbrengen, die de schilder voorstellen. (AD Drechtsteden 6 mrt. 2019)

Foto: A.B. den Haan]

31 dec. 1750

Dirk Verkerk jm van Tiel en Anna Berbera Schulders jd van Dordrecht won bij de Beurs gm haar behuwd zuster Geertruij van Westervoort wed van Herman Schulders, getr. 17 jan. 1750