Kwartierstaat Nannings

1. Hendrina Nannings, geboren Dubbeldam 2 aug. 1887, trouwde Dordrecht 6 juni 1912 Frederik Cornelis Kandel, smid

2. Teunis Nannings, geboren in de gemeente De Mijl, Krabbe en Nadort 5 april 1849, olieslager, overleden Dordrecht 9 aug, 1936, trouwde Dordrecht 16 febr. 1876 *

3. Trijntje Bozua, geboren Dordrecht 22 nov 1850

* Aantekening in de huwelijksakte: “De comparant heeft zijnen vader doen oproepen om den vierde februarij [1876] … met hem voor den kantonregter alhier te verschijnen, ten einde van zijnen vader de toestemming in zijn huwelijk te verkrijgen en is hij comparant ter bepaalder tijd en plaats verschenen, zijnde zijn vader aldaar niet veschenen”.

4. Casper Nannings, gedoopt NG Dordrecht 25 aug. 1804, molenaar, visser, trouwde Dordrecht 23 juli 1828

5. Catharina (Trijntje)de Nagtegaal

6. Willem Bozua, geboren Dordrecht 1 sept. 1825, pakhuisknecht,arbeider, overleden Dordrecht 11 juli 1900, trouwde Dordrecht 21 aug. 1850

7. Christina Reijers, geboren Dordrecht 1823 (buitenechtelijk)

8. Laurens Nannings, meerderjarige jongman geboren te Langenis in Denemarken woont aan de Kalkhaven (1800), begraven Dordrecht 13 sept. 1808, trouwde Gerecht Dordrecht 11/27 sept. 1800

9. Wijntje Scheepbouwer, gedoopt NG Dordrecht 21 dec. 1771,weduwe geboren te Dordrecht woont op de Hoogt (1800), trouwde 1e Gerecht Dordrecht 18 mrt./1 april 1797 (de bruidegom met schriftelijk consent van zijn moeder, de weduwe van Jan Palm, de bruid met schriftelijk consent van haar vader Casper Scheepbouwer) Hendrik Palm, jongman geboren te Dordrecht woont in de Grotekerksbuurt (1797)

10. Pieter de Nagtegaal, gedoopt NG Dordrecht 19 mei 1782, dagloner, sjouwer, arbeider, molenaar, overleden Dordrecht 19 okt. 1846, trouwde 2e Dordrecht 27 juli 1842 Anna van der Kaa, 3e Dordrecht 10 mei 1843 Maria den Bunnick, 1e De Mijl 4 mei 1805

11. Adriana Soeteman, geboren De Mijl, gedoopt NG Dordrecht 11 sept. 1785, overleden Dordrecht 17 april 1842

12. Pieter Bosua, geboren Dordrecht 28 mrt. 1783, jongman geboren te Dordrecht woont in de Vleeshouwersstraat (1808), slachter, vleeshouwer,overleden Dordrecht 13 mrt. 1854, trouwde Gerecht Dordrecht 18 febr./5 mrt. 1808 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Pieter Bozua, de bruid met haar vader Cornelis Spits)

13. Willemina Spits, geboren Dordrecht 23 april 1786, jonge dochter geboren te Dordrecht woont in de Raamstraat (1808), overleden Dordrecht 27 april 1855

14. Aalbert Reijers, gedoopt NG Dordrecht 5 jan. 1793, militair, overleden Dordrecht 22 nov. 1844 (Vest C:1079), trouwde Dordrecht 20 nov. 1833 (van hen zijn twee dochters geboren Louisa in 1820 en Christina in 1823)

15. Catharina van Dam, geboren Dordrecht ca. 1789 (44 jaar in 1833), fruitvrouw, overleden Dordrecht 4 okt. 1859 (Visstraat D:885, in het gasthuis)

18. Casper Scheepbouwer, geboren naar schatting ca. 1740, jongman van Dordrecht woont op de Boom (1763), blokmaker,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 27 okt./13 nov. 1763 (de bruidegom geassisteerd met zijn goede kennis Huijbert van der Mande, de bruid met haar vader Jan Lugten)

19. Johanna Lugten, jonge dochter van Dordrecht woont op de Taankade (1763)

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 166: op 22 april 1774 verkoopt Hendrik van Buul, goud- en zilversmid te Dordrecht, voor 925 gl. aan Caspar Scheepbouwer, blokmaker te Dordrecht, een huis op de afgang van de Boom, staande tussen het huis van Gerrit van Brakel en dat van de weduwe Kokelis.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 359: op 21 juli 1807 verkoopt Mattheus Westerouen van Meeteren, koopman te Dordrecht, voor 1500 gl. aan Casper Scheepbouwer, wonende te Dordrecht, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Huibert Scheepbouwer, een pakhuis in de Wijnstraat tegenover de Gravenstraat, getekend B:32, staande tussen het huis van J. Meloen en het huis, genaamd “Holland”.

20. Pieter de Nagtegael, gedoopt NG Dordrecht 30 juli 1749, overleden Dordrecht 9 jan. 1811, trouwde NG Dubbeldam 17 febr. 1771

21. Trijntje de Jong, gedoopt NG Dubbeldam 24 juli 1746, overleden Dordrecht 10 dec. 1812

22. Tomas Soeteman

23. Teuntje (Truitje) Alfenaar

24. Pierre Henry Louis Bosua, geboren Duinkerken (Fr.) 30 aug. 1747, slachter, overleden Dordrecht 12 dec. 1832,trouwde 30 sept. 1775

25. Trijntje Harmans, geboren Hendrik-Ido-Ambacht 1752, overleden Dordrecht 6 juni 1833

RA Dordrecht, registers van eigendomsovergang, inv. 7, akte 8: op 14 mei 1812 koopt Pieter Bozua, arbeider, van Jan Ponse Wz., particulier een huis in de Lange Breestraat.

26. Cornelis Spits, gedoopt NG Dordrecht 8 juni 1753, jongman geboren te Dordrecht woont in de Mariënbornstraat (1778), weduwnaar woont in Dordrecht (1780), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 7/24 mei 1778 (hebben bewijs van de binnenvader van het weeshuis, dat zij daar zijn opgevoed)Agnietje Verbeek, jonge dochter geboren te Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1778), 2e Gerecht/NG 19 aug. 1780 (ondertrouw, volgens attestatie van Dubbeldam dd 25 aug. 1780)

27. Pieternella Harmans, jonge dochter woont onder Dubbeldam (1780)

28. Johannes Reijers, gedoopt NG Dordrecht 8 juni 1755,jongman geboren te Dordrecht woont in de Kleine Spuistraat (1778), begraven Dordrecht 25 jan. 1805, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 28 mrt./14 april 1778 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Sara Wanda, weduwe van Jan Reijers, de bruid heeft geen kinderen)

29. Christina van der Matten, gedoopt NG Dordrecht 3 juli 1750, jonge dochter geboren te Dordrecht woont in de Botgensstraat (1772), weduwe van Dordrecht woont in de Kolfstraat (1778), overleden Dordrecht 10 nov. 1815, trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 7/24 mei 1772 (de bruidegom heeft schriftelijk consent van zijn voogden Andries van Wageningen en Wouter Vallemans, de bruid geassisteerd met haar moeder Aalbertina van Hartingsvelt, weduwe van Cornelis van der Matten en nu echtgenote van Willem Hoevenaar)Jan van Hartingsvelt, jongman geboren te Delft woont in Delfshaven (1772)

30. Louis van Dam, gedoopt NG Dordrecht 12 mrt. 1761, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 7 juli 1794 (Louis van Dam, op de Hil, laat kinderen na, 33 jaar oud, galziekte), trouwde naar schatting ca. 1785

31. Maria Ruimers, geboren Dordrecht ca. 1755,weduwe woont in de Raamstraat (1797), overleden Dordrecht 14 jan. 1830 (Hil D:547), trouwde 2e Gerecht Dordrecht 9/25 mrt. 1797 Louis Mistagh, geboren te “Bruggen”, weduwnaar woont in het Achterom (1797)

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 32v: op 27 april 1790 verkoopt Hendrik Versteeg, wonende te Veere, voor 300 gl. aan Louis van Dam, burger van Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Frans Ketting en dat van Hendrik Verop.

36. Jan Caspersz. Schopbouwer, jongman van Mülheijm aan de Roer woontop de Riedijk (1734), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11 juni/18 juli 1734

37. Aelbertie Abramsdr.de Clerq, weduwe van Dordrecht woontaan de Riedijk (1720, 1734), trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 15 nov./3 dec. 1720 (de bruidegom geassisteerd met Trijntie Jansse, de vrouw van Jeremias van der Hoeven, zijn schoonmoeder, de bruid met Kresia Wolfers, de weduwe van Abram de Clercq, haar moeder)Johannes Tijsz. Collen, weduwnaar van “Jouwer” in Friesland woont in het Torenstraatje (1720), trouwde 1e Johannes van den Bergh

38. Jan Lugten, jongman van Dordrecht woont bij het Groothoofd (1742), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 24 mei/10 juni 1742 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Huijbertje Venus, de weduwe van Arij Jansz. Lugten, de bruid met Geertruijd Dirksdr. van de Waardt, de vrouw van Jan van Vugt, haar tante)

39. Maijke Brand, jonge dochter van Sas van Gent woont bij de Sluispoort (1742)

40. Andries de Nagtegael, gedoopt NG Dordrecht 3 febr. 1717, jongman van Dordrecht woont in de Augustijnenkamp (1738), stadsarbeider, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 10 febr. 1767, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 29 mei/15 juni 1738 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Arij Nagtegael, de bruid met haar vader Gijsbert Beugels)

41. Aeltje Breugels (Beugels), gedoopt Dordrecht 26 april 1718, jonge dochter van Dordrecht woont in de Kolfstraat (1738), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 30 dec. 1795

48. Jacob Bernardin Bosua, [zie Bijlage] trouwde

49. Petronella Catharina van Torre, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 11 dec. 1783 (Catarina Peternella van Torne, de vrouw van Jacop Bosewa, laat kinderen na, beste graf, uit de Kleine Spuistraat)

Kinderen (o.a.):

a. Maria Bosua, geboren Duinkerken 29 juni 1739,, jonge dochter geboren te Duinkerken woont in de Raamstraat (1765), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6 juni/27 okt. 1765 (de bruid geassisteerd met haar moeder Catharina van Torre, vrouw van Jacob Bosua, “welke zedert 2 jaaren na de Oostindien was vertrokken”, bruid en bruidegom zijn over de 25 jaar oud, de bruidegom in van de NG, de bruid van de RK religie) Jurriaan Janssen, jongman geboren te Utrecht (1765)

b. Pierre Henry Louis Bosua, geboren Duinkerken (Fr.) 30 aug. 1747 (= kwartier 24)

52. Herman Spits, gedoopt Dordrecht 4 april 1712, jongman van Dordrecht woont in de Kromme Ellbeboog (1734), trouwde Gerecht/Dordrecht 28 mei/13 juni 1734 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Cornelia Hofman, weduwe van Matthijs Smits, de bruid met Geertruijt Walbeek, haar moeder, haar vader is in Oost-Indië)

53. Aletta van Sittert, gedoopt NG Dordrecht 8 aug.1712,jonge dochter van Dordrecht woont in de Kromme Elleboog (1734)

56. Johannes Reijerse (Jan Rijers), jongman van Dordrecht woont buiten de Sluispoort (1732), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 31 okt./16 nov. 1732 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Anna Vervoren, eerst weduwe van Reijer Jasperse, thans echtgenote van Nicolaes de Man, de bruid met haar moederJannetje Verbrugge, weduwe van Engel Wanda)

57. Sara Wanda, gedoopt NG Dordrecht 16 sept. 1709, jonge dochter van Dordrecht woont in de Botgensstraat (1732)

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 53v: op 18 juni 1790 verkoopt Sara Wanda, weduwe van Jan Rijers, wonende te Dordrecht, voor 500 gl. aan Aart van Dijl, timmermansknecht te Dordrecht, een huis op de Vest bij de Spuipoort, staand tussen de stal van Jan Stempels en het huis van Philippus Frits.

58, Cornelis van der Matten, jongman van Dordrecht woont op de Scheepstimmerhellingen (1743), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11 april/5 mei 1743 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Christina Spruijt, weduwe van Cornelis van der Matten, de bruid met haar vader Jan van Hartigsvelt)

59. Albertina van Hartigsvelt, geboren naar schatting ca. 1720, jonge dochter van Dordrecht woont in de Botgensstraat (1743), trouwde 2e Willem Hoevenaar

60. Willem van Dam, gedoopt NG Dordrecht 25 april 1734, jongman van Dordrecht woont buiten de Vriesepoort (1760), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8/25 mei 1760 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Maggeltje van der Lint, weduwe van Louis van Dam, de bruid met haar vader Hendrik Ghijbens)

61. Dijna Ghijbens (Gijbels),gedoopt NG Dordrecht 6 nov. 1737, jonge dochter van Dordrecht woont in de Wijngaardstraat (1760), overleden Dordrecht 10 april 1798

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 75: op 29 sept. 1774 verkoopt Bartholomeus de Glint, timmermansbaas te Dordrecht, voor 125 gl. aan Willem van Dam, wonende te Dordrecht, een huis in de Raamstraat in het Kousje [slop aan de Raamstraat], staande tussen het huis van Huibert Stuivers en de stadsgracht.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 225: op 4 sept. 1798 verkopen Jacobus Gijbels, wonende te Dordrecht, en Pieter van Dam, als executeurs-testamentairs van Dina Gijbels, weduwe van Willem van Dam, gewoond hebbende en te Dordrecht overleden op 10 april 1798, voor 420 gl. aan Obbe Nobels, wonende te Dordrecht, een huis in de Dwarsgang, getekend C:1614, staande tussen het huis van gezusters Schouten en dat van Meloen.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 225v: op 4 sept. 1798 verkopen Jacobus Gijbels, wonende te Dordrecht, en Pieter van Dam, als executeurs-testamentairs van Dina Gijbels, weduwe van Willem van Dam, gewoond hebbende en te Dordrecht overleden op 10 april 1798, voor resp. 250 en 960 gl. twee naast elkaar staande huizen in de Raamstraat, het ene getekend D:587 en staande naast het huis van Willem Norenberg, en het andere getekend D:588 en staande nasst het huis van Matthijs Driessen.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 226: op 4 sept. 1798 verkopen Jacobus Gijbels, wonende te Dordrecht, en Pieter van Dam, als executeurs-testamentairs van Dina Gijbels, weduwe van Willem van Dam, gewoond hebbende en te Dordrecht overleden op 10 april 1798, voor 505 gl. aan Cornelis Spaan, schuitenvoerder te Dordrecht, een huis in de Raamstraat, getekend D:656, staande tussen het huis van Johannes Wijbrans en dat van Isaac van Es.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 226: op 4 sept. 1798 verkopen Jacobus Gijbels, wonende te Dordrecht, en Pieter van Dam, als executeurs-testamentairs van Dina Gijbels, weduwe van Willem van Dam, gewoond hebbende en te Dordrecht overleden op 10 april 1798, aan Gerrit Bouwman, timmermansknecht te Dordrecht, voor resp. 120 en 105 gl. twee huizen in de Raamstraat in het Kousje, het eerste getekend D:600, staande tussen de stadsgracht en het huis van Huibert Stuivers, en het tweede getekend D:602, staande tussen het huis van Berghuisen en dat van Mathijs Driessen.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 226v: op 4 sept. 1798 verkopen Jacobus Gijbels, wonende te Dordrecht, en Pieter van Dam, als executeurs-testamentairs van Dina Gijbels, weduwe van Willem van Dam, gewoond hebbende en te Dordrecht overleden op 10 april 1798, voor 335 gl. aan Coenraad de Reus, timmermansknecht te Dordrecht, een huis op de Vest tegenover de asloods, staande tussen het huis van de koper en de tuin van [naam niet vermeld].

62. Johannes Ruijmers, jongman van Dordrecht woont bij de Pelserbrug (1756), trouwde Gerecht (onderscheiden gezindten) 7/31 jan. 1756 (RK Dordrecht 1 febr. 1756, de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Casparina van der Linden, weduwe van Otto Ruijmers, de bruid met haar stiefvader Jan Kluijt)

63. Catharina Ligtermoet, jonge dochter van Dordrecht woont naast de Lombardbrug (1756), weduwe van Dordrecht woont bij de Lombardbrug (1770),begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 1 dec. 1781 (Catrina Ligtemoet,de vrouw van Johannis Milot, laat kinderen na, in de Kromme Elleboog, beste graf), trouwde 2e Gerecht (onderscheiden gezindten)/RK Dordrecht 16 nov./1 dec. 1770 Joannes Michaël Milord, jongman van Breda woont in de Tolbrugstraat Waterzijde (1770)

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 117: op 15 mei 1770 verkoopt Catharina Ligtermoet, weduwe van Johannis Wilhelmus Ruijmers, wonende te Dordrecht, voor 1600 gl. aan Govert Scheij, spekslager te Dordrecht, een huis op de Voorstraat tussen de Beurs en de Vismarkt, belend aan de ene zijde door het huis van de weduwe van Johannes Cornelis Venders, thans echtgenote van Cornelis van Leeuwen, en het huis van notaris Gerardus Verveer aan de andere zijde.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 300: op 24 dec. 1771 verkopen Johannes Michaël Melort, als man van Catharina Ligtermoet, die eerder weduwe was van Johannes Ruijmers, en Catharina Ligtermoet zelf, voor 5200 gl. aan Jan Zaanen, wonende te Dordrecht, een huis op de Voorstraat aan de havenzijde, staande tussen de Lomboardbrug en het huis van Jan van Oijen.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 301v: 24 dec. 1771 verkopen Johannes Michaël Melort, als man van Catharina Ligtermoet, die eerder weduwe was van Johannes Ruijmers, en Catharina Ligtermoet zelf, voor 165 gl. aan Jan Christoffel Jonkers, wonende te Dordrecht, een loodsje, staande aan de stadsvest aan het einde van het Bagijnhof.

74. Abram de Clercq, trouwde

75. Cresia Wolferts

76. Arij Jansz. Lugten, jongman van Dordrecht woont buiten de St. Jorispoort (1710), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 9/23 mrt. 1710 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar vader)

77. Huijbertje Ariensdr. Venus, geboren naar schatting ca. 1685, jonge dochter van Dordrecht woont buiten de St. Jorispoort (1710)

104. Matthijs Hermansz. Spits, jongman van Dordrecht woont op de Hoge Nieuwstraat (1710),maselaar te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 12/26 jan. 1710 (beiden geassisteerd met hun moeder)

105. Cornelia Isaaksdr.Hofman, gedoopt NG Dordrecht 24 nov. 1692, jonge dochter van Dordrecht woont in de Stoofstraat (1710)

ORA Dordrecht inv. 1646, f. 53v: op 17 sept. 1715 verkopen Isaacq en Judick Sentier, wonende te Leiden, samen vervangende Thomas en Jannetie Centier, wonende te Leiden, en Jan Isaax, burger van Dordrecht, als man van Maaijcke Remsdijck en Jannitie Remsdijck, vervangende Hendrick Remsdijck, wonende te Rotterdam, allen erfgenamen van Frans Remsdijck, die overleden is in Dordrecht, voor 235 gl. aan Matthijs Spits, maselaar te Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan van Heemstee en dat van Lammert Vogel.

ORA Dordrecht inv. 1650, f. 47v: op29 juli 1723 verkopen Jan Hendricxsz. en Magteltie Hacken en Jan Hendricxsz. nog als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlenBeligie Hacken, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Pietertie Cornelisse, weduw van Hendrick Jansz. Hacke, voor 192 gl. aan Cornelis Hoffman, weduwe van Matthijs Spits, wonende in de Kromme Elleboog, een huis in de Twintighuizen buiten de Sluispoort, staande tussen het huis van Geertruij de Jager en dat van Willem van der Linden.

ORA Dordrecht 1753, f. 161v: op 9 sept. 1727 verkoopt Cornelia Hofman, weduwe van Matthijs Spits, burgeres van Dordrecht, voor 100 gl. aan Jan Vogels, burger van Dordrecht, een huisje in de Twintighuizen buiten de Sluispoort, staande tussen het huis van Geertruij de Jager en dat van Willem van der Linden.

ORA Dordrecht inv. 1652, f. 145: op 15 mrt. 1731 verkoopt Cornelia Horsmans, weduwe van Mattheus Spits, voor 205 gl. aan Joris Telders, mr. kleermaker en burger van Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan Heemstee en dat van Lambert Vogel.

106. Johannes van Sitters, jongman van Dordrecht woont [in de Voorstraat] omtrent de Munt (1712), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 13/27 mrt. 1712 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder en met schriftelijk consent van zijn vader, de bruid geasisteerd met Hillegond van der Linden, haar nicht, en met mondeling consent van haar moeder)

107. Geertruij Walbeeck, gedoopt NG Dordrecht 25 jan. 1686, jonge dochter van Dordrecht woont in de Kolfstraat (1712)

112. Reijer Jasperse, had vermoedelijk een buitenechtelijke relatie met

113. Anna (Jannigie) Aertsdr. Vervooren, jonge dochter van Sliedrecht wonende in de Hofstraat (1713), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/21 mei 1713 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar broer Cornelis Aertsz. Vervooren) Nicolaas de Man, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1713)

114. Engel Jansz.Wanda, weduwnaarwoont in Gouda (Klooster) (1695), begraven Dordrecht 8 febr. 1727, trouwde 1e Griet Jansz. Borelij, 2e NG Gouda 11 dec/26 dec. 1695

115. Jannigje Jansdr. Verbrugge (van der Brugge), woont in Gouda (Verlorenkost) (1695), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 5 dec. 1747 (Jannige Verbruge, weduwe van Engel Wanda, in de Botgensstraat in het huis van Dirck Olivier, laat kinderen na, beste graf)

116. Cornelis van der Matten, jongman van Dordrecht woont ald. (1711), trouwde Gerecht/NG Dordrecht17 mei 1711 (ondertrouw, volgens attestatie van Westmaas, getrouwd NG Westmaas 7 juni 1711)

117. Christina Spruijt, gedoopt NG Westmaas 4 juni 1691 (getuige: Jannigje van der Schaer), jonge dochter van Westmaas woont ald. (1711)

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 133v: op 13 jan. 1722 verkoopt Jannetta Willemsdr. Rosier, weduwe van Hendrik Thomasse, burgeres van Dordrecht, voor 140 gl. aan Cornelis van der Matten, burger van Dordrecht, een huisje in de Dolhuisstraat, staande tussen het huis van Adriaan Herbert en de grutterij van Adriaan de Raat.

118. Johannes van Hartigsvelt (Jan van Hardinxvelt), geboren naar schatting ca. 1698,jongman van Dordrecht woont in deStoofstraat (1716),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 13/29 dec. 1716 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Marijke Leenders, weduwe van Izak van Hardinxvelt, de bruid met haar moeder Maria Bastiaense, weduwe van Arij van Bueren)

119. Pietertie van Bueren, gedoopt NG Dordrecht 23 mei 1695, jonge dochter van Dordrecht, woont inde Kromme Elleboog (1716)

120. Louis van Dam, gedoopt NG Dordrecht 17 aug. 1704, jongman van Dordrecht woont buiten de Vriesepoort (1725), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 1/28 jan. 1725 (de bruidegom geassisteerd met zijn neef en voogd Adriaen van Moekerken, de bruid met Janneken Paets, weduwe van Jan Dirksz. van de Lindt, haar moeder)

121. Maggeltje van der Lint, jonge dochter van Dordrecht woont buiten de St. Jorispoort (1725)

ORA Dordrecht inv. 1754, f. 279v: op 12 dec. 1741 verkopen Louis van Dam en zijn vrouw Machteltje van de Lint, wonende te Dordrecht, voor 650 gl. aan Damas Cambij, garenbleker en burger van Dordrecht, een huis en schuur buiten de Vriesepoort aan de Zandweg op stadsgrond, staande tussen het huis van Hendrik Scholtingh en het huis, genaamd “Ierland”, ofwel de ingang tussen twee tuinen.

122. Hendrik Ghijbens (Gijbels), gedoopt NG Dordrecht 29 juli 1703,jongman van Dordrecht woont bij de Vriesepoort (1727) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 31 okt./30 nov.1727 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jacobus Gijbels, de bruid met haar vader Dirk Plaisier)

123. Lijsbeth Plaisier, gedoopt NG 20 mrt. 1699, jonge dochter van Dordrecht woont in de Riedijkstraat (1727)

124. Otto Ruijmers, jongman van Rees (1726), spekslager te Dordrecht, trouwde Gerecht (onderscheiden gezindten) 11/27 april 1726 (de bruidegom geassisteerd met zijn oom Frans Pitten, de bruid met haar moeder Margrita Pitten, echtgenote van Adriaan van Hall, eerder gehuwd geweest met Casper van der Linden)

125. Casperina van der Linden, jonge dochter van Dordrecht (1726)

ORA Dordrecht inv. 1660, f. 126: op 5 april 1753 verkoopt Otto Ruijmers, spekslager en burger van Dordrecht, als enige overgebleven executeur-testamentair en voogd over de minderjarige erfgenamen van zijn aangetrouwde oom Frans Pitten, voor 128 gl. aan Aart van der Snik, maselaar en burger van Dordrecht, drie woninkjes in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan den Borger en dat van Leendert de Visser.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 140v: op 21 febr. 1762 verkopen de erfgenamen van Casparina van der Linden, t.w. Jan Ruijmers, Casparus Ruijmers, Ludovicus Lutz, als man Hermina Ruijmers, alsmede Pieter Schat en Jan Sweerhoff, als voogden over de minderjarige erfgenamen van Casparina van der Linden, samen voor elf twaalfde parten, en Jan van der Star en Arnoldus Kolster, als curators van de goederen van Stephan van Hall, die voor het resterende één twaalfde part erfgenaam was van Casparina van der Linden, voor 292 gl. aan Geertruij Wissing, wonende te Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Cornelis Weijmans en dat van Jan Rotman.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 156, akte dd 5 april 1762 bij de boedelscheiding van Casparina van der Linden, weduwe van Otto Ruijmers, is aan Casparus Ruijmers, spekslager en burger van Dordrecht, aanbedeeld een huis in de Voorstraat bij de Pelserbrug aan de landzijde, staande tussen het huis van Jan George Wittig en dat van Elias Maurits, om een bedrag van 1499 gl. 11 st. 8 pen., waarin hem wegens zijn erfportie in genoemde nalatenschap was “compaterende” een somma van 720 gl. 7 st. 10 pen.

126. Nicolaes (Claes) Ligtermoet, gedoopt RK Amsterdam 27 jan. 1703,van Amsterdam woont in de Kerkstraat (1729),trouwde Amsterdam/Gerecht (onderscheiden gezindten) Dordrecht 30 dec. 1729/5 jan. 1730 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Harmanus Ligtermoet, de bruid met haar moeder Helena Spits)

127. Maria Schrijvers, geboren naar schatting ca. 1705van Dordrecht woont op de Weesperstraat in Amsterdam (1729),weduwe woont in de Grote Spuistraat (1742), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 28 juni 1762 (Maria Schrijvers, de vrouw van Johannes Kluijte, aan de Lombardbrug, laat kinderen na, met de gewone koetsen), trouwde Gerecht (onderscheiden gezindten) 9/24 mrt. 1742 Jan Kluijte, jongman van Veert bij Gelder woont bij de Mariënbornstraat (1742)

154. Ariaen Jansz. Venus, jongman van ‘s-Gravenmoer woont ald. (1680), schipper, trouwde NG Dordrecht 5 mei 1680 (ondertrouw, proclamatie te ‘s-Gravenmoer)

155. Maria Lavreijsdr.Omes, geboren naar schatting ca. 1655, jonge dochter van Dongen woont aan de Boom (1680), weduwe van Dongen (1698), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 10 april 1725 (Mariken Ooms, weduwe van Tielman Lugten, in het Kromhout, laat kinderen na,trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 26 jan./9 febr. 1698 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan Luchten, de bruid met Jannichie Luchten, haar goede kennis) Thieleman Luchten, jongman van Dordrecht woont buiten de St. Jorispoort (1698)

ORA Dordrecht inv. 1753, f. 107v: op 31 mei 1725 verkopen Michiel Luchten en Arij Lugten, knecht op de Dordtse marktschuit, als executeurs-testamentair en voogden over de minderjarige kinderen van Tieleman Lugten en Maria Oems, voor 640 gl. aan Johannes van Hulst appeltonder een lakenraam, bestaande uit een huis, tuin en verder “getimmerte”, staande en gelegen tussen de St.Jorispoort en Vriesepoort in het Kromhout, vanouds genaamd “de Botersloot”, belend door het lakenraam van Hooijman aan de ene zijde en dat van Dirck Vrolijk aan de andere.

210. Isaack Jansz. Hofmans (Hosmans), jongman van Dordrecht woont in de Vriesestraat (1675), weduwnaar van Dordrecht woont in de Stoofstraat (1682), arbeider, kraankind, trouwde 1e NG Dordrecht 19/2 juni 1675 Josijntje Jans, jonge dochter van Dordrecht woont in de Vriesestraat (1675), 2e NG Dordrecht 26 april/10 mei 1682

211. Anna Jansdr. van Biestraten, gedoopt NG Dordrecht 10 juli 1656, jonge dochter van Dordrecht woont in de Stoofstraat (1682)

214. Pieter Pietersz.Walbeeck, geboren naar schatting ca. 1640,weduwnaar van Dordrecht woont in de Stoofstraat (1684), zeeman, trouwde NG Dordrecht 2/23 juli 1684

215. Pieternel Elias, gedoopt NG Dordrecht 17 april 1654, jonge dochter van Dordrecht woont in de Kromme Elleboog (1684)

234. Cornelis Spruijt, jongman van Strijen (1685), trouwde NG Westmaas/Dordrecht 3 mrt. 1685

235. Christina van der Schaer, jonge dochter van Dordrecht (1685)

236. Isaak Jansz. Hartogveld (Hardinxvelt), weduwnaar van Dordrecht woont in de Suikerstraat (1698),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 24 aug./8 sept. 1698 (de bruid geassisteerd met haar tante Beatricx Jans)

237. Marijke Leenders, jonge dochter woont op ‘s-Gravendeel (1698)

238. Arij Cornelisz. van Bueren, jongman van Dordrecht (1694), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 mei/6 juni 1694 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met Jannechje Willlemsdr. Schilleba, de vrouw van Pieter Willemsz. Hoogendijck)

239. Maria Bastiaense van de Griendt, jonge dochter van Asperen (1694)

240. Pieter Hendriksz. van (den) Dam, geboren naar schatting ca. 1660, jongman van Dordrecht woont buiten de Spuipoort (1687), sledenaar, trouwde NG Dordrecht/De Lindt6/20 april 1687

241. Lijsbeth Louisdr. van der Loo, gedoopt NG Dordrecht 12 okt. 1661,jonge dochter van Dordrecht woont buiten de Sluispoort (1687)

ONA Dordrecht inv. 190, f. 411: op 3 mei 1686 verklaart Pieter Hendricxsz. van Dam, korenmolenaar en burger van Dordrecht, ontvangen te hebben van zijn broer Arijen Hendricxsz.van Dam, een somma van 200 gl. in mindering van een schepenenschuldbrief van 1700 gl., die de kinderen en erfgenamen van Anneken Arijensdr. Waterwijck, weduwe van Hendrik Jansz. Dam, zijn, comparants, moeder, sprekende hebben op de helft van een kornemolen, genaamd “de Koe”, staande buiten de Spuipoort, die door zijn broer aangenomen en gekocht is, “ende dat op reeckeninge van’t gene hem comparant voor zijn huwelijcx goet ende voorn. moeder zaliger erfennisse inden schultbrieff is compaterende”.

244. Jacobus Gijbels, geboren naar schatting ca. 1670, jongman van Dordrecht woont in de Kromme Elleboog (1690), droogscheerder, trouwde NG Dordrecht 1/22 okt. 1690

245. Dina van der Mandel(en), gedoopt NG Dordrecht 21 april 1670, jonge dochter van Dordrecht woont in het Tolbrugstraatje (1690)

246. Dirck Ariensz. Plaisier, jongman van Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1698), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 29 juni/27 juli 1698 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Jan Ariensz. Plaisier, de bruid met haar moeder Aeltje Sijbers)

247. Neeltie Sijbers (Oerlemans), gedoopt NG Dordrecht 5 sept. 1674, jonge dochter van Dordrecht woont omtrent de Riedijk (1698)

250. Casper van der Linden, jongman uit het Sticht van Munster (1698),trouwde Gerecht (onderscheiden gezindten) 2/19 jan. 1698 (de bruidegom geassisteerd met zijn goede kennis Gerrit Leverman, de bruid met haar moeder Maria Vogels, getrouwd in de Oud-Kath. kerk in de Voorstraat op 19 jan. 1698)

251. Margrita Pitten (Terputten), jonge dochter van Dordrecht (1698),trouwde 2e Oud-Kath. Dordrecht (Voorstraat) 29 sept. 1709 Adrianus van Hal en Margariet Putten [sic] (getuigen: Maria Vogels, Judith Coeberge)

ONA Dordrecht inv. 953, akte 27 (de testateur staat niet in de 200e penning): op 21 sept. 1726 testeert voor notaris P. van Well Frans Pitten, meerderjarig jongman, mr. schrijnwerker te Dordrecht, ziekelijk zijnde. Hij legateert aan zijn halfzuster Helena Vogels, vrouw van Jan Voorwijk, een bedrag van 3 gl. 3 st. zonder meer, aan zijn nicht Casperijntje van der Linden, vrouw van Otto Ruijmers, “voor een pilgift”, een somma van 100 gl., aan zijn nicht Anna Dore, vrouw van Marinus Koevoets, zijn eiken kast en een somma van 25 gl., aan zijn neef Hermanus van der Linden zijn beste laken rok, camisool en broek, aan zijn neef Mattijs Dore al zijn verdere na te laten wollen kleren en een somma van 100 gl., eveneens “tot een pilgift”, en aan zijn zuster Margarita Pitten, vrouw van Adriaen van Hal, voor de ene helft, en aan zijn zuster Maria Elisabet Pitte, voor de andere helft, al zijn linnen kleren. Hij vermaakt aan zijn beide zusters, hun leven lang gedurende, ieder voor de helft, het vruchtgebruik van al zijn overige na te laten goederen, na aftrek van de lasten. In de eigendom van die goederen benoemt hij tot zijn erfgenamen de gezamenlijke kinderen of wettige nakomelingen van zijn zuster Margarita Pitten, voor de ene helft, en die van zijn zuster Maria Elisabet Pitten, voor de andere helft, “met expresse wille en begeerte nogtans dat de kinderen van sijne suster Margarita Pitten, noijt, over ’t gene sij uijt kragte [van dit testament] … sullen comen te erven ten behoeve van haren vader Adriaan van Hal en sullen vermogen te disponeren”. Tot executeurs-testamentair en voogden over zijn minderjarige erfgenamen stelt hij aan zijn drie “behout neven”, Hermanus Pippinghuijsen, Otto Ruijmers en Evert Pappelmans. Akte door testateur ondertekend.

ONA Dordrecht inv. 952, akte 49, voogdijstelling dd 19 april 1727: Adriaen van Hal en Margarita Pitten, echtelieden, benoemen tot voogd over hun minderjarige erfgenamen de langstlevende van hen beiden, en na diens overlijden hun neef Hermanus Pippinghuijsen, mr. smid te Dordrecht, tot adminstrerend voogd en de heer Johannes Pereboom, pastoor te Dordrecht, tot toeziend voogd.

ONA Dordrecht inv. 908, akte 9: op 5 mrt. 1739 verklaart Margarita Pitten, weduwe van Adriaan van Hal, haar neef Hermanus Pippinghuijsen te ontslaan van de voogdij over haar minderjarige erfgenamen. In zijn plaats benoemt zij tot voogden haar schoonzoons Otto Ruijmers en Hendrik Schouten.

252. Harmanus Lichtermoet, geboren ca. 1670, van Waarendorp woont op de Grimmenisse Sluis (1694), kleermaker,trouwde Amsterdam 2 april 1694 (ondertrouw, de ouders van de bruidegom zijn overleden, hij wordt geassisteerd door zijn broer Pieter Lichtermoet, de bruid geassisteerd met haar vaderClaas Kloot)

253. Catharina Kloots, geboren ca. 1671, van Amsterdam woont in de Nieuwe Spiegelstraat (1694)

De Grimmenisse Sluis in Amsterdam

254. Ferdinandus Schrijver, trouwde

255. Helena Spits, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 2 sept. 1741 (Helena Spits, weduwe van Ferdinandus Schrijver, in de Spuistraat, laat kinderen na, met de gewone koetsen).

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 151: op 17 jan. 1737 Hendrik van der Meij, makelaar te Rotterdam, als procuratie hebbende van zijn vader Herbert van der Meij, predikant te Capelle a/d IJssel, als man van Sara Kilmans, enige dochter en erfgename ab intestato van Hendrik Kilmans, verkoopt voor 300 gl. aan Helena Spits, weduwe van Ferdinandus Schrijver, wonende te Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Gerrit Harster en dat van Gerrit Kuijpers.

302. (mogelijk:) Maerten Pitten, trouwde

303. Maria Pitten, weduwe geboortig van Weert in het Overkwartier van Gelre (1677), trouwde 1e Gerecht (onderscheiden gezindten, Kath.) 28 dec. 1677/16 jan. 1678(de bruidegom geassisteerd met Andries Cools, mr. leertouwer en burger van Dordrecht, de bruid met Catharina Vroonhoff, haar goede bekende) Lambert Vogels, geboortig van Stockum in het Land van Luik (1677), leertouwer

422. Jan (Joannes)Adriaensz. van Biestraten, weduwnaar van Dordrecht woont in Breda (1653), bakker, trouwde NG Dordrecht 21 dec. 1653(ondertrouw, proclamatie in Breda)

423. Ariaentje Jansdr. Stam, jonge dochter van Leerdam (1638), weduwe van Dordrecht woont in het Steegoversloot (1653), trouwde 1e NG Dordrecht 1 aug. 1638 (ondertrouw)Rochus van Beaumont, jongman van Dordrecht (1638)

428. Pieter Pietersz.Walbeeck, weduwnaar van Willemstad woont in het Molenstraatje bij de Vuilpoort (1627), overleden ca. 1665 aan de pest,trouwde NG Dordrecht 11/25 april 1627

429. Catelijn Haluck (Hallingh) Adriaensdr., van Dordrecht woont tegenover brouwerij “de Bell” (1627), overleden ca. 1665 aan de pest

Kinderen:

a. Heijltje Pietersdr. Walbeeck, gedoopt NG Dordrecht juli 1639

b. Pieter Pietersz. Walbeek, geboren naar schatting ca. 1640

ORA Dordrecht inv. 1621, f. 4v: op 31 jan. 1665 verkopen Johannes Hellu en Pieter Muijs, notarissen te Dordrecht, als gemachtigd door het Gerecht van Dordrecht tot het verkopen van het huis, dat is nagelaten door Pieter Walbeeck, voor 465 gl. aan Pieter Thielen, molenaar in brouwerij “de Ruijt”, een huis achter het Blindeliedengasthuis, staande tussen het huis van Abraham van Loo en dat van Lijntje Brants.

ONA Dordrecht inv. 192, f. 273: op 29 nov. 1691verklaren Jacobmijntgen Cornelisdr., weduwe van Levinus de Moor, 74 jaar oud, Maeijken Jans, weduwe van Jan Claesz. zakkendrager, 62 jaar oud, en Soetgen van den Heuvel, weduwe van Cornelis Corstiaensz. van Willegen, 56 jaar oud, op verzoek van Pieternel Elias, de vrouw van Pieter Pietersz. Walbeeck, die tegenwoordig op zee is, dat zij goed gekend hebben Geertruijt Pietersdr. Walbeeck, de halfzuster van Pieternels man, die ongeveer 23 jaar tevoren naar Rotterdam is vertrokken en dat enige maanden geleden is overleden. Zij verklaren voorts, dat zij eveneens goed gekend hebben wijlen Pieter Pietersz. Walbeeck en Catharijntgen Hallingh, de vader en stiefmoeder van Geertruijt Pietersdr. Walbeeck, en Heijltgen Pietersdr. Walbeeck, de halfzuster van Geertruijt en zuster van de man van Pieternel Elias, dat Pieter Pietersz. Walbeeck en Cathelijntgen Hallingh beiden meer dan 25 jaar geleden zij overleden aan de pest, dat Heijltgen Pietersdr. Walbeeck ongehuwd en zonder kinderen na te laten is overleden en dat, aangeziener verdergeen verwanten zijn van Geertruijt Pietersdr. Walbeeck,de man van Pieternel Eliashaar enige erfgenaam is.

430. Elias Abrahamsz., soldaat onder de gouverneur van Geertruidenberg (1639), trouwde NG Dordrecht 6 mrt. 1639 (ondertrouw, per schrijven van Geertruidenberg)

431. Geertruijt Jans, jonge dochter van Dordrecht woont ald. (1639)

470. Frans Jansz. van der Schaer, gedoopt NG Dordrecht febr. 1640, jongman van Dordrecht woont op de Riedijk (1663), marktschipper van Dordrecht op Amsterdam, trouwde NG Dordrecht/De Lindt6/27 mei 1663

471. Maeijcke Jacobsdr. Mes, gedoopt NG Dordrecht okt. 1641, jonge dochter van Dordrecht woont op de Riedijk (1663)

ONA Dordrecht inv. 236, f. 311: op 23 sept. 1675 verlenen Frans van der Schaer, marktschipper van Dordrecht op Amsterdam, als man van Maricken Jacobsdr. Mes, en Johannes Coster, mr. kleermaker, als man van Cornelia Jacobsdr. Mes, beiden burgers van Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende Stijntjen Mes, hun schoonzuster, wonende te Amsterdam, zusters “van heelen en halven bedde” en erfgenamen van wijlen Jacob Mes, procuratie aan Arijen Leendertsz. van der Boon, wagenmaker wonende te Delft, om te vorderen van de bewindhebbers van de VOC (kamer Delft), de gage, die Jacob Mes in dienst van de Compagnie verdiend heeft. Salomon Lodewijcxsz., burger van Dordrecht, stelt zich borg voor voornoemde constituanten

ONA Dordrecht inv. 307, f. 193: op 3 okt. 1676 verlenen Maeijken Jacobsdr. Mes, de vrouw van Frans van der Schaer, schipper en burger van Dordrecht, Johannes Coster, als man van Cornelia Mes, en Christijna Mes, ongehuwde persoon, samen mede-erfgenamen van Jan Rochusse, die in Dordrecht is overleden, procuratie aan Pieter de Coster, burger van Dordrecht, om te vorderen van Sebastiaen van der Leeuw, burger van Dordrecht, rekening van het beheer dat hij als executeur-testamentair heeft gehad over de nalatenschap van Jan Rochusse.

480. Hendrick Jansz. (van) Dam, trouwde

481. Anneken Arijensdr. Waterwijck

482. Louis Andriesz. van der Loo, gedoopt NG Dordrecht jan. 1631, jongman van Dordrecht woont buiten de Vriesepoort (1654), molenaar, trouwde NG Dordrecht 4/18 jan. 1654

483. Geertruijt Jansdr. (van Hooren), weduwe van Dordrecht woont buiten de Vriesepoort (1654), trouwde 1e Sijmen Teunisz. van der Sloot,molenaar

ONA Dordrecht inv. 182, f. 67: op 23 april 1668 verleent Louijs van Loo, molenaar te Dordrecht, als man van Geertruijt Jansdr. van Hooren, die eerder gehuwd was met Sijmon Teunisz. van der Sloot, procuratie aan Bastiaen Bruijstingh, wonende te Vianen, om te compareren voor schepenen van Dordrecht, en daar over te dragen aan Gijsbert Aelbertsz. van Hooren de helft van een standaardwindkorenmolen, genaamd “de Hoochmoet” met het nieuwe huis aan de westzijde, dat is gebouwd door Jacob Lievensz. metselaar, staande buiten de Vriesepoort op stadsgrond, met de helft van paard, wagen, stenen, zeilen, billen en verdere gereedschappen, die bij de molen behoren, door de comparant verkocht aan Anneken Gijsberts, de moeder van Gijsbert Aelbertsz. van Hooren voor 2200 gl.

488. Hendrijck Giebels, jongman van Diest in Brabant woont op de Elfhuizen (1667), lakenwerker, trouwde NG Dordrecht 13/27 nov. 1667

489. Neeske Kremers (Kramers), jonge dochter van Geleen bij Maastricht woont in de Vriesestraat (1667)

490. Jacobus Jacobsz. van der Mandelen,geboren naar schatting ca. 1645,jongman woont in de Heer Heymansuysstraat (1665), huistimmerman, trouwde NG Dordrecht/De Lindt 4/28 okt. 1667

491. Janneken van Tol, jonge dochter van ‘s-Gravenhage woont in de Wijngaardstraat (1665)

ORA Dordrecht inv. 1622, f. 50: op 18 juli 1668 verkoopt Adriaen Braets, boekhouder van de diaconie te Dordrecht, voor 555 gl. aan Jacobus van der Mandelen, burger van Dordrecht, een huis in de Doelstraat, staande tussen het huis van Jan Gras en dat van Israël Couvijn.

ORA Dordrecht inv. 1748, f. 7: op 20 mei 1673 verkoopt Pieter Pietersz. Geeringh, oudschoenmaker en burger van Dordrecht, voor 70 gl. aan Jacobus van der Mandelen, timmerman en burger van Dordrecht, “de beterschap van seker erve groot vijftich voeten voor desen geweest sijnde een gedeelte vande raempt toebehoorende Bartholomeus van Bracht, soodanich als t selve met een heijninge vande voorsz. raempte gescheijden ende gesepareert is met het Thuijn huijske ende verderen toebehooren daer op staende gelegen buijten de St. Jorispoort int eerste paetje aende rechterhant”, liggende tussen de tuin van Nicolaes Maes schilder en het lakenraam van voornoemde Van Bracht.

ORA Dordrecht inv. 1624, f. 130: op 6 nov. 1674 verkoopt “Thobias vander Beeck, Schoolmeester Borger deser Stede als last en(de) procuratie hebbende van Jan Hermans Vrijmoet, ende Maria van Manen Echteluijden, welcke Maria van Manen te vooren wed.e ende geinstitueerde Erffgenaem was van Jacob Jans Timmermans Staele Cnoopmaker, Bleijckende bij deselve procuratie gepasseert voor den Notaris Hugo van Dijck en(de) sekere getuijgen alhier ter Stede residerende in date den xvi Julij 1674 ons Schepenen verthoont”, voor 450 gl. aan Jacobus van der Mandelen, timmerman en burger van Dordrecht, een huis in de Mariënbornstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van kapitein Adriaen van Beaumont en dat van Wouter Barents.

ORA Dordrecht inv. 1624, f. 14v: op 29 april 1677 verkoopt notaris Arent van Neten, als gemachtigde van het Gerecht van Dordrecht, voor 620 gl. aan Jacobus van der Mandelen, knaap in de Munt van Holland, een huis in de Doelstraat tegenover de Weeshuisstraat, welk huis laatst eigendom is geweest van wijlen Daniël Abrahamz. Verhoop, staande tussen het huis van Paulus Emondt viskoper en dat van Steven Jansz. Modder.

ORA Dordrecht inv. 1626, f. 120v: op 10 dec. 1678 verkoopt Jacobus van der Mandelen, burger van Dordrecht, voor 525 gl. aan Pieter Pietersz. Geeringh, oudschoenmaker en burger van Dordrecht, een huis in de Doelstraat, staande tussen het huis van de weduwe van Cornelis Vogel en dat van Israël Couvijn schilder.

ORA Dordrecht inv. 1748, f. 59v: op 24 dec. 1678 verkoopt Jacobus van der Mandelen, burger van Dordrecht, voor 220 gl. aan Cornelis van Wessem, burger van Dordrecht, “de Beterschap van seker Erve, ofte Thuinken groot vijftigh voeten, voor desen geweest sijnde een gedeelte vande Raempte toebehoorende de weduwe van Bartholomeus van Bracht, soodanigh als ’t selve met een heijninge vande voors. raempte gescheijde en(de) gesepareert is met het Thuijnhuijsken, en verdre toebehoorten daer op staende, gelegen buijten de Jorispoorte int eerste paetje aende rechterhant”, liggende tussen de tuin van Nicolaes Maes schilder en de gang van het lakenraam van de weduwe van Van Bracht.

ORA Dordrecht inv. 1748, f. 63: op 25 febr. 1679 verkoopt Eva van Thol, dochter en erfgename van Maeten van Thol, wonende te Dordrecht, voor 220 gl. aan Jacobus van der Mandelen “Eenen Thuijn en Beterschap vant Erve met het Steene huijsken daar beneffens staende waer van de gront de Stadt Dordrecht competeert, gelegen buijten de Jorispoort, aende Straetwech, tegen over de Laningh van de heer Hallincg”, liggende tussen de tuin van Dirck Sam en die van Hans Smits.

ORA Dordrecht inv. 1749, f. 13v: op 3 juli 1687 verkoopt Janneken van Tol, weduwe van Jacobus van der Mandelen, voor 150 gl. aan Jan Willemsz. Pattelton “de melioratie ofte beterschap van erve ende Thuijn met de plantasie daer op ende inne staende ende gelege op deser Stede gront buijte de Jorispoorte aende Straetwegh tegenover de pat vand’heer Hallincq”, liggende tussen de tuin van Dirck Sam en die van Hans Smits.

494. Sijbert Jansz. Oerlemans, jongman van Sprang woontbij het Groothoofd (1671), schippersgast, trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 1/22 nov. 1671

495. Aeltje Teunis, jonge dochter van Capelle woont bij het Groothoofd (1671)

858. Adriaen Hallinck, weduwnaar van Dordrecht (1589), trouwde NG Dordrecht 1/15 okt. 1589

859. Heijlken Egbart Claesdr, van Dordrecht (1589).

940. Jan Jansz., van Aken woont op het Nieuwkerkhof (1629), varend gezel, trouwde NG Dordrecht 9/23 dec. 1629

941. Maijken Claes Tijsdr., van Aken woont op de Riedijk (1629)

942. Jacob Mes, gedoopt NG Dordrecht nov. 1615, jongman van Dordrecht woont in de [Oude]Houttuin (1636), weduwnaar van Dordrecht woont in de Visstraat (1647),schilder, overleden ca. 1651,trouwde NG Dordrecht 2e NG Dordrecht/Oudelandsambacht 23 juni/7 juli 1647Belija Ariens, jonge dochter van Dordrecht woont in de Steenstraat (1647),weduwe van Dordrecht woont in de Visstraat (1652), trouwde 2e NG Dordrecht/De Lindt 27 okt./9 nov. 1652 Jacob Matthijsz., jongman van Dordrecht woont in de Vriesestraat (1652).Jacob Mes trouwde 1e NG Dordrecht 3 aug. 1636 (ondertrouw)

943. Stijntgen Abrahamsdr., geboren naar schatting ca. 1615, jonge dochter van Rotterdam woont op de Riedijk (1636), overleden in 1647

– 31 jan. 1631: Jacob Mes als jong gezel opgenomen in het St. Lucasgilde, zal zijn eed doen, zodra hij daartoe “bequaem” is. (dbnl [internet])

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht)

Ex1:

a. Hillegont, aug. 1639

b. Maeijken Jacobsdr. Mes, okt. 1641 (= kwartier 471)

c. Cornelia, 7 dec. 1646

Ex 2:

d. Kristina (Stijntgen) Jacobsdr. Mes, 13 jan. 1649

e. Jacob Jacobsz. Mes, 5 febr. 1650

ONA Dordrecht inv. 230, f. 533: op 17 nov. 1668 testeert Jacob Jacobsz. Mes, ongehuwd, burger van Dordrecht. Hij benoemt tot erfgenaam zijn volle zuster Stijntgen Jacobsdr. Mes voor de ene helft en Maeijken en Cornelia Jacobsdr. Mes, zijn halfzusters voor de andere helft.

964. Andries Adriaensz. van der Loo, trouwde in of vóór 1621

965. Susanna Segers

980. Jacob Lievensz. van der Mandelen, gedoopt NG Dordrecht juni 1618, jongman van Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1643), metselaar,trouwde NG Dordrecht 2/16 aug. 1643

981. Trijntje Pieters, jonge dochter van Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1643)

1884. Jacob Mes, van “Zittert” woont op de Riedijk in “de Witte Roose” (1615), ladenmaker, trouwde NG Dordrecht 15 febr. 1615 (de bruidegom heeft toestemming van zijn moeder)

1885. Neelken Jan Ivendr., van Dordrecht woont in “de Vogelsanger” bij Jan Woutersz. bakker (1615)

1886. Abraham Aertsz., weduwnaar van Antwerpen woont op de Riedijk in “de Wollesack” (1610), weduwnaar van Antwerpen woont aan de Riedijk (1638), zwaardveger, overleden tussen 14 april 1658 en 12 sept. 1658, trouwde1e NN, 3e NG Dordrecht 28 nov./14 dec. 1638Janneken Rochusdr. Vermeulen (van der Meulen), weduwe van Dordrecht woont op de Lindegracht (1638), trouwde 1e Nicolaes Snijder. Abraham Aertsz. trouwde2e NG Dordrecht 5/19 dec. 1610

1887. Hilleken Teunis Jochemsdr., van Groningen woont op de Riedijk in “de Vier Heemskinderen” (1610)

ONA Dordrecht inv.13. f. 59: op 19 mei 1621 verklaren Adriaen Thijsz. Calff, oud ca. 35 jaar, en Barthout Pietersz. Sterck, ongeveer 36 jaar oud, beiden schippers en burgers van Dordrecht, op verzoek van Marinus Augustijnsz., burger van Dordrecht, dat zij in het begin van september 1620 aanwezig zijn geweest in “de Luijpaert” op de Riedijk, waar de rekwirant toen voor 1600 gl. aan Abraham Aertsz., zwaardveger en burger van Dordrecht, heeft verkocht een huis op de Riedijk, genaamd “de Twee Duijfkens”.

ORA Dordrecht inv. 765 (oud), f. 7v: op 16 febr. 1624 verkoopt Hermen Jaspersz. Kels aan Abraham Aertsz., zwaardveger en burger van Dordrecht, een huis op de Riedijk, genaamd “den Gloijenden Oven”, staande tussen het huis van de weduwe van Barend Jansz. en dat van Marinus Augustijnsz.

ONA Dordrecht inv. 226, f. 11v: op 14 april 1658 testeren Abraham Aertsz. zwaardveger, ziek in bed liggende, en zijn vrouw Janneken Rochusdr., burgers van Dordrecht. Zij herroepen eerdere testamenten, die zij hebben gepasseerd op 14 april 1649 en 23 juni 1651, en bevestigen hun huwelijkse voorwaarden, voor zover die niet strijdig zijn met het hierna volgende. Hij legateert aan zijn vrouw het vruchtgebruik van een vierde part in alle winsten, die zij staande het huwelijk hebben verkregen, met uitzondering van de goederen, die zij tijdens hun huwelijk geërfd hebben. De eigendom van die goederen zal toekomen aan zijn zoon Teunis Abrahamsz. en zijn dochter Anneken Abrahamsdr., samen voor twee derde parten en het resterende derde part zal toekomen aan de kinderen van zijn overleden dochter Stijntgen Abrahamsdr., bij haar verwekt door wijlen Jacob Mes, welke kinderen thans in het weeshuis onderhouden worden, genaamd Maijken en Cornelia Jacobs, op voorwaarde, dat zij van die goederen het vruchtgebruik zullen hebben en dat de eigendom ervan zal toekomen aan hun wettige nakomelingen. De testatrice legateert aan haar man het vruchtgebruik van de helft van de winsten, die zij tijdens hun huwelijk gewonnen hebben, en de eigendom van al haar verdere na te laten goederen aan haar zusters Marigje, Celigje en Cleijsje Rochusdr., alsmede Annigje Rochusdr., echtgenote van Lambert Verhouve, elk voor een vierde part. Zij benoemen tot voogden de langstlevende van hen beiden en hun neef resp. aangetrouwde neef Jan Jansz. den Harder.

ONA Dordrecht inv. 226, f. 51: op 12 sept. 1658 verklaren Teunis Abrahamsz. zwaarveger en Clement Wolffertsz. busmaker, als man van Anneken Abrahamsdr., samen mede-erfgenamen van Abraham Aertsz. zwaardveger, resp, hun vader en schoonvader, dat bij de scheiding van diens goederen aan hen o.a. is aanbedeeld een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Jan van Dijck en dat van Arien Maertensz. Zij verklaren voorts, dat zij, [doorgehaald: met toestemming van Jannigje Rochusdr., als voogdes over de kinderen van Stijntken Abrahamsdr.], het voornoemde huis in gemeenschappelijk bezit houden.

ONA Dordrecht inv. 235, f . 80: op 26 mrt. 1674 testeert Jannichjen Rochusdr. Vermeulen, laatst weduwe van Abraham Aertsz. zwaardveger, burgeres van Dordrecht, gezond van lichaam, “doch niet wel ter gangh”. Zij herroept eerdere testamenten, die zij heeft gemaakt op 14 april 1658 en 6 febr. 1668. Zij legateert aan de huisarmen van de NG diaconie te Dordrecht een bedrag van 50 gl. Aan Maeijcken Jacobsdr. Mes, de vrouw van Frans Jansz. van der Schaer, die een kindskind is van haar voornoemde man, legateert zij een bedrag van 300 gl., alsmede al haar juwelen, goud, zilverwerk, huisraad, meubelen, inboedel en kleren van wol en linnen, op voorwaarde, dat de drie dochtertjes van Maeijcken Mes of de langstlevende van hen daarvan zullen krijgen testatrices onderriem, sleutelriem en twee kettingen. Zij legateert aan Jannichje Fransdr. van der Schaer, dochtertje van Frans van der Schaer en Maeijcken Mes, die naar haar is vernoemd en haar petekind is, en bij vooroverlijden aan Stijntjen en Marijcken Fransdr. van der Schaer een somma van 200 gl., uit te keren bij het bereiken van hun mondigheid of bij het aangaan van hun huwelijk. Zij legateert aan Cornelia Jacobsdr. Mes, mede een kindskind van haar voornoemde man, een somma van 200 gl. Tot erfgenamen van al haar overige goederenbenoemt zij de kinderen van haar nicht Adriana Vertogen, de vrouw van Johannes van Wijngaerden, een dochter van de zoon van haar zuster, of bij het ontbreken van die kinderen de kinderen en nakomelingen van wijlen Claes Claesz. Back en Cleijsken Jaspersdr., dochter van Jannichje Claesdr. Back.

1960. Lieven Huijbrechtsz., van Brielle woont in de Heer Heymanssuysstraat tegenover de Vrankenstraat(1611), metselaar, overleden naar schatting ca. 1635,trouwde NG Dordrecht 15 mei/19 juni 1611

1961. Pieterke Jacob Pietersdr., van Dordrecht woont in het “selvige huis” (1611), weduwe van Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1636), trouwde 2e NG Dordrecht 8 juni/6 juli 1636 Arien Corstiaensz., weduwnaar van Geertruidenberg woont aan de Riedijk (1636), schippersgast

3922. (mogelijk:) Jacop Pietersz., trouwde

3923. Heijlken Jansdr.

Bijlage.

De voorouders van Pierre Henry Louis Bosua

I Jacques Beaugeois.Notitie bij Jacques: Bron: H.Bosua (Oud-Beijerland)
Beroep: Serrurier (slotenmaker)
Jacques begon een relatie met Marie Francoise Rambure.

Kinderen van Jacques en Marie Francoise:

1 Jacques Francois Beaugeois, geboren in 1706 in Hesdin (FR). Jacques Francois is overleden op 04-07-1711 in Hesdin (FR), 5 jaar oud.
2 Jacques Joseph Beaugeois, geboren op 20-06-1709 in Hesdin (FR). Jacques Joseph is overleden.
3 Pierre Beaugeois, geboren op 19-09-1710 in Hesdin (FR). Pierre is overleden op 07-07-1711 in Hesdin (FR), 9 maanden oud.
4 Jacques Bernardin Beaugeois, geboren op 20-05-1712 in Hesdin (FR) Volgt II.
5 Marie Barbe Beaugeois, geboren op 20-05-1712 in Hesdin (FR). Marie Barbe is overleden op 08-03-1713 in Hesdin (FR), 9 maanden oud.
6 Marie Barbe Louise Jeanne Beaugeois, geboren op 07-06-1716 in Hesdin (FR). Marie Barbe Louise Jeanne is overleden op 28-02-1717 in Hesdin (FR), 8 maanden oud.


II Jacques Bernardin Beaugeois is geboren op 20-05-1712 in Hesdin (FR), zoon van Jacques Beaugeois en Marie Francoise Rambure. Jacques Bernardin is overleden op 17-08-1783 in Batavia, 71 jaar oud.
Notitie bij Jacques Bernardin:
Was opvarende van het Schip “’t Huys ten Donck”, varend voor de Kamervan Rotterdam, jaar 1763, opvarende nr. 276: Jacobus BernardinusBOURGOIS, van Duinkerken (ter vergelijking: ook opvarende nr. 275:Jacobus Franciscus Gupijn, was van Duinkerken). De spelling van zijnnaam is soms BOUGOIS.

Per maandbrief keert hij van zijn gage een vast bedrag uit (“3/m) aan zijn vrouw Catarijna Petronella van TORRE. Dit bedrag wordt jaarlijks(nov, dec) aan haar uitbetaald op de rede (van Rotterdam) tot aan haaroverlijden; zij tekende steeds met een kruisje.

Zij blijkt (kort) voor januari 1784 te zijn overleden; dit wordt perschip “de Vrijheid” naar India bericht.
Jacobus Bernadinus BOU(R)GOIS voer heen en weer tussen Batavia, Makassaren Negapatam (in Zuid-India, niet ver van het voormalig Ceylon), en kwamvermoedelijk in die tijd niet in Nederland.
Op 17 augustus 1783 blijkt hij te zijn overleden. Zijn nalatenschapwordt (met aftrek van reeds betaalde begrafenisonkosten voor de vrouw)uitbetaald aan de dochter Maria Josepha BEUGEOIJ, namens de gezamenlijkekinderen.

Opmerkingen bij de aantekeningen uit de scheepsmonsterrol:
De bedragen zijn in guldens-stuivers-plakken (“xx.xx.xx”) of in ponden(¹).
Het narekenen van de optellingen wordt bemoeilijkt door omrekeningenenz. Niet alle afkortingen zijn duidelijk, mogelijk ook onjuistovergenomen.
ultÀ = ultimo = laatste / DÀ = dÀ=dito.

SCHEEPSMONSTERROLLEN in het Rijksarchief te Den Haag, nr. 140
(Inventaris nr. 83: lijst 1633-1699)

140:
Schip “’t Huys ten Donck”, Voijagie No 2. Jaar 1763
varend voor de kamer van Rotterdam

opvarende 276: Jacob Bernardinus BOUGOIS, van Dujnkerke

nr. 276 linker bladzijde:
Jacobus Bernardinus BOURGOIS van Duijnkerken 3/m jaarlijks vermaakt aanzijn vrouw C.P. van Torre

1763 1C Juni a D.’E Comp over 2/m q ag op hand 18
schuld aan Jan Jans 14,0
1 pc kist a:10
M6 Linne Packken 1 Pak 1:18
Hembden 1 P.ees 1:a
Schoenen 1 Paar 1:1a

117:16:-
1767 20 Nov. P. Tranp. bw f 374—-69.-.-
1768 12 Dec P. DÀ ” 404 9.3.-

78.3.-
1765 27 Nov betd aan de vrouw op de maandb(rief) op reete 20.16.-
het merk van X K: Pieternelle van Torren

1766 1 Dec bet. aan de vrouw op de maandb. 33. 4.-
1767 8 Dec (Catarijna Petronella van Torre 27. -.-
1768 22 Nov ” 27. -.-
1769 13 Dec ” 27. -.-
1770 18 Dec ” 27. -.-
1771 19 Nov ” 36. -.-
1772 10 Nov ” op Reete 21. -.-
1773 14 Dec ” op reet v.2 jaer 41.18.-
1774 21 Dec ” op reete van 3 jr 36. -.-

f 296.18.-
1776 2 Jan. betd aan de vrouw op de maandb.v. 1775 36. -.-
1777 19 Nov bet. ” op reete 10.13.-

1784 16 Jan: bet. aan deze action: op (Transp) 771.17.-
¹ 176 No 222 Jacobus Kogel 150.-
1784 6 April op Maria Jesepha BEUGEOIJ bet. aan de maandb. tot
slot van 3 jaren als procuratie hebbend van de gesamentlijke 115
¹ 176 kinderen van bovenstaande, voor begraefenis onkosten als :7
No241 anderen aan de overleden moeder gedaan, geliass. als in
magine benevens de maandbriev
458.18.
dat is het merk X van Maria Josepha Bougois

Beroep: Zeesoldaat VOC
Jacques Bernardin trouwde, 25 jaar oud, op 03-10-1737 in Duinkerken (FR) [bron: Archief Ville de Dunkerque] met Catharine Petronille van Torre(n), 29 jaar oud. Catharine Petronille is geboren op 01-06-1708 in Duinkerken (FR). Catharine Petronille is overleden op 11-12-1783 in Dordrecht (ZH), 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharine Petronille: vermoedelijk begraven in de Nieuwe Kerk te Dordrecht
Notitie bij Catharine Petronille: woonde in Dordrecht in de Raamstraat (vanaf 1770). Bij haar overlijdenin 1783 woonde zij in de Kleine Spuistraat te Dordrecht.