Van Eijnsbergen

I. Gabriel van Eijnsbergen, mogelijk een zoon van Pieter Hendriksz. van Hensbergen en Grietien Bartels, trouwde NG Dordrecht 28 juli 1686 Marij Lammertsdr. Labeen

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Anna Maria, 27 april 1687

b. Pieter, 31 okt. 1689

c. Abraham, gedoopt NG Leiden 6 sept. 1693

d. Magrietje, 19 aug. 1696

e. Isaac, 12 juni 1701

f. Johannes van Eijnsbergen

g. Lammert van Eijnsbergen, 30 sept. 1705, volgt II

II. Lammert van Eijnsbergen, gedoopt NG Dordrecht 30 sept. 1705, jongman van Dordrecht wonende op het Nieuwe Levendaal te Leiden (1724), lakenwerker, trouwde NG Leiden 22 juli 1724 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Johannes van Eijnsbergen wonende te Dordrecht, de bruid met Lena Biljon, haar zuster, wonende op de Geeregracht, en Lidia Biljon, haar tante, wonende in het Falide Bagijnhof)Lijdia Biljon(Bilson, Bouillion, Belijon), gedoopt NG Leiden 7 april 1695, jonge dochter van Leiden wonende in de Rijnstraat (1716),weduwe wonende op de Geeregracht in Leiden (1724), trouwde 1e Leiden 22 aug. 1716 (de bruidegom geassisteerd met Gilles Vergeijn, zijn vader, de bruidmet Marijtje Biljon, haar zuster, wonende op de Binnenvestgracht tegenover de verfmolen)Pieter Vergenst (Vergeijn), jongman van Leiden wonende op de Binnenvestgracht bij de Rijnstraat (1716), lakenwerker,2e Leiden 30 aug. 1721Jan Arnoutse, dochter van Christoffel Pietersz. Biljon en Francijntje Jacob

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jacobus van Eijnsbergen, volgt III

b. Maria, 10 jan. 1731

c. Gabriel, 2 sept. 1733

d. Anna, 19 sept. 1736

e. Lambert, 9 jan. 1739

III. Jacobus van Eijnsbergen, geboren naar schatting ca. 1730, jongman van Dordrecht wonende bij de Noordendijk (1749), uitdrager,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 10 juli 1749 (de bruidegomgeassisteerd met zijn moeder Lijdia Ballion, weduwe van Lambert van Eijnsbergen, de bruid met haar moeder Ariaantje van Eijsbergen, weduwe van Rijnier van der Beij)Dina van der Bijl (van der Beij) Dina van de Beij (van der Bijl), jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Noordendijk (1749)

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 21: op 11 april 1754 verkoopt Leendert van den Ringh, burger van Dordrecht, als man van Maria van Pelt, verkoopt voor 225 gl. aan Jacob van Eijsbergen, uitdrager en burger van Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Nicolaas Sliep en dat van Johan en Justus van den Burggraaff.

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 57: op 4 okt. 1763 verkoopt Jacob van Eijsbergen, burger van Dordrecht, voor 100 gl. aan Frederik Oudman, boekhandelaar te Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Nicolaas Slijp en dat van Johan en Justus van den Burggraaff.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht)

a. Lambertus van Eijnsbergen, 7 mei 1750, volgt IV

b. Jacobus, 13 febr. 1761

c. Leijijas, 15 dec. 1762

IV. Lambert van Eijnsbergen, gedoopt NG Dordrecht 7 mei 1750, jongman van Drodrecht wonende buiten de Spuipoort (1774), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 30 juni/17 juli 1774 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jacobus van Eijnsbergen, de bruid met haar vader Huibert de Kroes) Aagje de Kroes, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Hil (1774)

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Huibert van Eijnsbergen, 18 juli 1777, volgt V

b. Dijna, 20 juni 1779

c. Dirk, 15 febr. 1786

d. Lammert. 14 mrt. 1787

e. Lijntje, 18 mei 1788

V. Huibert van Eijnsbergen, gedoopt NG Dordrecht 18 juli 1777, stokkenmaker, overleden Dordrecht 6 febr. 1832 (Zakkendragerstraatje C:960), trouwde 1eGerecht Dordrecht 1 mei 1800 Jacoba van Dongen, begraven Dordrecht (Nieuwkerk)5 febr. 1811 (Jacoba van Dongen, de vrouw van Huijbert van Eijnsbergen, in de Vriesestraat C:1811, laat kinderen na, beste graf), 2e Kaatje Kuijzer

Kinderen (allen NG gedoopt NG Dordrecht):

a. Agatha Johanna, 27 mrt. 1801

b. Antonie van Eijnsbergen, 1 aug. 1803, volgt VIa

c. Johanna van Eijnsbergen, 27 aug. 1805, naaister, overleden Dordrecht 16 sept. 1881 (Gravenstraat B:188)

Kind (buitenechtelijk):

c-1. Hendrika Cornelia van Eijnsbergen, geboren Dordrecht 3 juni 1834, trouwde Dordrecht 11 mei 1870 Christiaan van Eijnsbergen

d. Lammert van Eijnsbergen. 17 nov. 1807, volgt VIb

e. Barendina, 4 april 1810

VIa. Antonie van Eijnsbergen, gedoopt NG Dordrecht 1 aug. 1803, stokkenmaker, trouwde Dordrecht 1 nov. 1826 Wouterina van Mechelen, dochter van Willem van Mechelen en Neeltje van Scheers

VIb. Lammert van Eijnsbergen. gedoopt NG Dordrecht 17 nov. 1807, (schuijer)blokmaker, trouwde Dordrecht 16 mrt. 1831 Johanna Jacoba Schüdi, geboren te Rotterdam, overleden op 16 juli 1848,dochter van Roedolf Schüdi, wafelbakker, en Johanna Cartijn, 2e Dordrecht 26 juni 1850 Maria Stam, 1e Dordrecht 14 juni 1843 Age Post, zeeman, overleden 2 april 1844, dochter van Huibert Stam, schuitenvoerder,en Alida Blom, slijtster te Dordrecht

Kinderen (o.a.; ex 1):

a. Christiaan van Eijnsbergen, brugwachter, trouwde Dordrecht 11 mei 1870 Hendrika Cornelia van Eijnsbergen, geboren Dordrecht 3 juni 1834 (Vriesestraat C:1654), dochter van Johanna van Eijnsbergen, naaister

b. Rudolph van Eijnsbergen, verlakker, trouwde 1e Dordrecht 17 sept. 1869 Hendrika Arbouw, dochter van Christiaan Kornelis Arbouw, scheepmaker, en Dirkje Mulder, 2e Dordrecht 18 okt. 1882 Johanna Antonetta Schudi, geboren te Grave, dochter van Johannes Schudi en Elisabetha Frederica Neuenschwander

c. Huijbert van Eijnsbergen, schuijerblokmaker, trouwde Dordrecht 3 febr. 1869 Barendina Schouten, dochter van David Schouten, timmerman, en Wilhelmina van Wingerden