Van Dongen

I. Denijs Adriaensz. van Dongen, geboren te Geertruidenberg naar schatting ca. 1605, jongman geboren en wonende te Geertruidenberg, (1630) schipper, trouwde NG Geertruidenberg 19 dec./12 jan. 1631 Adriaentje Jochemsdr. Sessings, jonge dochter geboren en wonende te Geertruidenberg (1630)

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Jochem Denijsz. van Dongen, geboren te Geertruidenbergnaar schatting ca. 1630

– 3 febr. 1660: Jochem Denisz. van Dongen, jongman van Geertruidenberg, ontvangen als burger van Dordrecht, mits betalende 10 ponden van 40 groten het pond. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1974, f. 19)

b. Adriaen Denisz. van Dongen, volgt II

II. Adriaen Denisz. van Dongen, geboren te Geertruidenberg naar schatting ca. 1635, jongman van Geertruidenberg wonende aan de Riedijk te Dordrecht (1658), schippersgast (1658, 1659), schipper wonende aan de Riedijk te Dordrecht (1676), trouwde 1e NG Dordrecht/Papendrecht 13 okt./3 nov. 1658 Maeijcke Pietersdr. Danser, jonge dochter van Dordrecht wonende aan de Riedijk(1658),2e NG Dordrecht 12 april/3 mei 1676 Lijsbeth Raads, weduwe van Pieter Willemsz. van de Graeff, wonende op de Boom (1676)

– 12 febr. 1659: Adriaen Denisz. van Dongen, schippersgast geboren te Geertruidenberg en te Dordrecht getrouwd met een dochter van Pieter Aertsz. [Danser], burger van Dordrecht, ontvangen als inheems poorter van Dordrecht, mits betalende 4 ponden tot 40 groten het pond. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1974, f. 4v)

– 2 okt. 1679: (boedelpapieren van de weeskinderen van Adriaen Denijsz. van Dongen). Inventaris gemaakt door Dirck van Haerlem, als daartoe aangewezen door de Weesmeesters van Dordrecht, ten behoeve van de drie weeskinderen van wijlen Adriaen Denisz. van Dongen, door hem verwekt bij Maijken Pietersdr. [Danser], zijn eerste vrouw, m.n. Denis, Pieter en Adriana Adriaens van Dongen. De inventarisatie is gedaanop aangeven van zijn weduwe Elisabeth Raets, als moeder en voogdes van haar drie kinderen, bij haar verwekt door haar eerste man Pieter Willemsz. van de Graeff, geassisteerd met haar broer mr. Hermanus Raets en Arent van Neten, notaris te Dordrecht, in presentie van Janneken Lucas, grootmoeder van de drie kinderen van Pieter Willemsz. van de Graeff, die haar zoon was.

De boedel omvat (o.a.):

1. een kromstevenschuit, door de overledene zelf gevoerd, tegenwoordig liggende binnen de haven aan het Groothoofd te Dordrecht, waard zijnde 600 gl.

2. inboedel: 4 bedden, beddengoed, kleding en meubelen

3. 4 schilderijen “van weijnich importantie” en 6 kleine schilderijen “van geen ofte weijnigh valeur”

4. een snaphaan en een degen

Voor de overledene zijn betaald:

1. voor het afleggen 7-3-0

2. aan de bidders 7-17-0

3. aan de dekenen van het Schippersgilde 12-12-0

4. aan rouwmantels 1-16-0

5. aan Johannes van Milt voor een doodkist en 3 stokken 14-9-0

6. aan dokter Becius 9-12-0

(Weeskamer Dordrecht inv. 468)

Kinderen (allen ex 1 en NG gedoopt te Dordrecht):

a. Dionijs, 23 dec. 1658

b. Aert, 9 mei 1660

c. Denijs, volgt IIIa

d. Pieter, volgt IIIb

e. Ariaentge Ariensdr. van Dongen, 6 juni 1668, jonge dochter wonende in het Riedijkstraatje (1691), trouwde NG Dordrecht 4/19 nov. 1691 Jacob Lambertsz., jongman wonende op de Riedijk (1691)

f. Cornelis, 1 febr. 1672

IIIa. Denijs Ariensz. van Dongen, gedoopt NG Dordrecht 21 mrt. 1663, schipper, trouwde NG Dordrecht 19 nov. 1684 Rena Gerritsdr. (de Vries), dochter van Gerrit Gerbrantsz. de Vries (alias Van Houten) en Maeijken Isaecx, overleden Dordrecht 26 jan. 1717

– 1685: Denijs Arijensz., wonende in de Riedijkstraat, betaalt 8 stuivers lantaarngeld. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3984, f. 62v)

– 13 jan. 1693: Denijs Ariensz., schipper te Dordrecht, is schuldig aan Jan Jansz. Braemsloot, gewezen deken van het Klein-Schippersgilde van Dordrecht, een bedrag van 700 gl. Compareerde mede Maeijken Isaacx, weduwe van Gerrit de Vries, in zijn leven schipper te Dordrecht, die verklaarde zich borg te stellen voor haar schoonzoon. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 554)

– 26 jan. 1717: boedelscheiding van wijlen Rena Gerritsz., weduwe van Denijs Ariensz. van Dongen. Hun kinderen zijn Arij, Gerrit en Maijke Denijsz. van Dongen. De twee laatstgenoemden worden vertegenwoordigd door hun voogden Pieter van Dongen en Adriaan Papegaij. Het huis in de Riedijkstraat gaat naar Gerrit, het huis in de Torenstraat naar Arij. Tot de boedel behoren ook de opbrengst van de verkoop van een huis aan de Nieuwendijk [Bleijenhoek]. Rena is overleden op 26 jan. 1717. Haar zuster is Willempje Gerritsdr., weduwe van Maarten Maartensz. Aan de boedel komt nog toe een bedrag van 850 gl. ten laste van Arij Denisz. van Dongen en zijn vrouw Margrita van der Matte. (ONA Dordrecht inv. 882, akte 16)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Arij, volgt IVa.

b. Geerit, 14 mrt. 1689

c. Isack, 22 juni 1691

d. Geerit (Gerrit) van Dongen, 31 okt. 1692, trouwde Gerecht Dordrecht 25 april 1721 Adriana Konings

– 19 dec. 1733: in het Weeshuis van Dordrecht opgenomen de kinderen van Gerrit van Dongen en Adriana Konings, genaamd Rena en Arij. (Archief Weeshuis Dordrecht, inv. 367, f. 158)

e. Denijs van Dongen, 14 febr. 1693, trouwde Gerecht Dordrecht 2 aug. 1720 Pieternella Handtrecker

f. Maijcke van Dongen, 16 april 1697, jonge dcohter van Dordrecht wonende bij de Nieuwkerk (1720), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6/24 nov. 1720 (de bruidegom geassisteerd met zijn oom Jan van Someren, de bruid met Sara van Volkum, vrouw van Pieter van Dongen, haar aangetrouwde tante) Leendert Hart, jongman van Dordrecht wonende in de Riedijkstraat (1720)

IIIb. Pieter Ariensz. van Dongen, gedoopt NG Dordrecht 25 mrt. 1665, jongman van Dordrecht wonende op de Riedijk (1685), schipper(sgast), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 4 febr. 1735 (Pieter van Dongen, naast het Riedijkstraatje voor de Nieuwkerk, laat kinderen na, in het”gemeene graff”),trouwde NG Dordrecht 7/28 okt. 1685 Sara Abrahamsdr. (van Volkom), jonge dochter van Dordrecht wonende op het Nieuwkerkhof (1685), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 9 dec. 1746 (Zara van Vollekom, weduwe van Pieter van Dongen, aan het kerkhof bij het Riedijstraatje, laat kinderen na, in het “gemeen graft”)

– 11 mei 1697: Pieter van Lier verkoopt aan Pieter van Dongen, schipper te Dordrecht, een huis op het Nieuwkerkhof, staande tussen de huizen van Hendrick Back en verkoper, voor een bedrag van 325 gl, waarvan 300 gl. te voldoen met een schuldbrief. In margine: op 11 nov. 1724 compareert Sara van Volkom, vrouw van Pieter van Dongen en toont de originele brief, waarbij blijkt, dat de schuld volledig is voldaan. Derhalve geroyeerd op genoemde datum. (ORA Dordrecht, inv. 800, f. 43)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maijken, 29 juli 1686, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 15 aug. 1686 (het kind van Pieter Arijensz. van Dongen schippersgastaan het Nieuwkerkhof)

b. Maijckje, 24 febr. 1688

c. Arien, volgt IVb

d. Abram, 16 sept. 1693, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 19 nov. 1695 (het kind van Pieter Arijsz. van Donge “sandthalder” aan het Nieuwkerkhof)

e. Abraham en Maijcke, 7 aug. 1696, Abraham begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 20 sept. 1696 (het kind van Pieter Arijsz. van Donge aan het Nieuwkerkhof)

f. Abraham, 22 jan. 1698

g. Abram, 6 mrt. 1699

h. Denijs, 8 nov. 1700

IVa. Arij Denijsz. van Dongen, gedoopt NG Dordrecht 22 febr. 1686, jongman van Dordrecht wonende aan de Riedijk (1709), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 26 mei 1709 (ondertrouw) Grietje van der Matten, jonge dochter wonende bij de Vuilpoort (1709), dochter van Pieter van der Matten en Margrita van de Laer

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a.Margarita (Grietje) van Dongen, 2 dec. 1711, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Schrijversstraat (1730), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 17 nov./7 dec. 1730 (de bruid geassisteerd met Grietje van der Matten, haar moeder en met mondeling consent van Arij van Dongen, haar vader) Johan Laurentius Munnik, jongman van Werningshuijsen in Saksen-Gotha (1730)

b. Denijs van Dongen, 22 jan. 1714, jongman van Dordrecht wonende bij de Schrijversstraat (1746), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 2/19 juni 1746 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Margarita van der Matten, vrouw van Arij van Dongen en met consent van zijn vader, gevraagd door de kamerbewaarder) Jenneke van Rijswijk, jonge dochter van Wijk in het Land van Heusden (1746)

c. Pieter, 13 dec. 1715

d. Rena, 19 okt. 1717

e. Willem, 9 juni 1720

f. Pieter, 13 sept. 1722

g. Neeltie, 5 jan. 1725

h. Neeltje, 24 sept. 1727

i. Maeijke, 14 okt. 1730

j. Gerrit, 13 febr. 1732

IVb. Arie(n) van Dongen, gedoopt NG Dordrecht 25 okt. 1689, jongman van Dordrecht, woont op het Nieuwkerkhof (1713), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 21 mei/4 juni 1713 (beiden geassisteerd met hun vader) Neeltie Timmers, gedoopt NG Dordrecht 2 jan. 1688,jonge dochter van Dordrecht, woontop de Riedijk (1713), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 26 april 1745 (Neeltje Timmers, vrouw van Ari van Dongen in het Riedijkstraatje, laat kinderen na, ’t gemeen graft), dochter van Cornelis Anthonisz. Timmers en Anneken (Anna) Mathijsdr. van Wang (van Wan)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Pieter, 7 mrt. 1714, jong overleden

b. Anna van Dongen, 1 sept. 1715, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Riedijkstraat (1740), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 mei/juni 1740 (de bruid geassisteerd met haar moeder Neeltie Timmers en bij mondeling consent van haar vader Arij van Dongen) Jacob Kroes, jongman van Dordrecht (1740)

– 29 mei 1736: verklaring op verzoek van Arij van Dongen door Trijntje Roos, Sijbert Plaijsier en Aegje Foppe Burger, vrouw van Herbert Jacobsz. van de Heuvel, wonende te Dordrecht. De attestanten verklaren, dat zij op zondag 20 mei 1736 hebben gezien en gehoord, dat een zekere Govert van Rooij Anna van Dongen, de dochter van de rekwirant, heeft uitgescholden en bedreigd, dat hij haar “bij ’t hoofd heeft gevat en tegens een houte heijning heeft gestooten en geslagen, sulkx dat de selve ijsselijk schreeuwde en kermde, dat sij [eerstgenoemde] attestante daerop toeschietende deselve met behulp van eene Sara van Volkom, weduwe van Pieter van Dongen met veel moeijte heeft ontset” en dat zij Govert van Rooij daarna naar diens huis is gevolgd en hem daar heeft gevraagd “wat jongetje, hoe kon je soo boos wesen”, waarop hij heeft gezegd “ik zal die donder, al was ’t over seven jaar, een snee door haar bakkus geven”. (ONA Dordrecht inv. 811, f. 126 e.v.)

c. Sara van Dongen, 30 sept. 1717, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Riedijkstraat (1737), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 mei/9 juni 1737 (de bruid met mondeling consent van haar vader)Hendrik Bel, jongman van Dordrecht (1737)

d. Maijke, 11 febr. 1720, vermoedelijk begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 4 mei 1720 (een kind van Arij van Dongen in de Riedijkstraat)

e. Knelia, 1 april 1721, vermoedelijk jong overleden

f. Pieter van Dongen, 28 jan. 1725, volgt V.

g. Neeltje, 2 mrt. 1728, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 13 mei 1728 (het kind van Arij van Dongen in het Riedijkstraatje, beide ouders leven)

h. Neeltie, 30 okt. 1729

i. Cornelia, 15 aug. 1731

V. Pieter van Dongen, gedoopt NG Dordrecht 28 jan. 1725, jongman van Dordrecht wonende in de Riedijkstraat (1746), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14 april/1 mei 1746 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Arij van Dongen, de bruid heeft schriftelijk consent van haar moeder Geertruij Visser, weduwe van Hendrik Keldermans)Hendrikske Keldermans, gedoopt NG Gorinchem 30 jan. 1715 (getuige: Cornelia van Vogelswerf), , jonge dochter van Gorinchem wonende bij het stadhuis van Dordrecht (1746), dochter van Hendrik Keldermans en Geertruij Visser (alias van Vogelswerf)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. en b. Arij en Hendrik van Dongen, 10 febr. 1747 (Hendrik van Dongen volgt VI)

c. Pieter van Dongen, 22 jan. 1749, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 22 okt. 1811 (62 jaar oud)

d. Catharina van Dongen, 10 sept. 1751, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1771), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 16 april/3 mei 1772 (de geboden gaan te Dubbeldam, de bruidegom geassisteerd met zijn vader Johannes Vernes, de bruid met haar vader Pieter van Dongen) Leendert Vernes, gedoopt NG Dordrecht 14 april 1747, jongman geboren en wonende te Dubbeldam (1771), zoon van Johannes Vernes en Neeltje van der Straten

VI. Hendrik van Dongen, gedoopt NG Dordrecht 10 febr. 1747, jongman geboren te Dordrecht wonende in het Tolbrugstraatje Landzijde (1771), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 18 april/5 mei 1771 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Pieter van Dongen, de bruid met haar oom Cornelis van de Merwe) Maijke Geervliet, jonge dochter geboren “op de grond van De Mijl”, wonende in de Voorstraat achter het stadhuis van Dordrecht(1771)