Van Tol

I. Isaack Jurriaensz. van Tol, jongman korporaal in de compagnie van kolonel Palm wonende in de Kolfstraat (1674),overleden in 1717, trouwde NG Dordrecht 1/19 april 1674 Anna Creket (Crekel), jonge dochter van Westbroek wonende op de Voorstraat(1674)

Kinderen (o.a.):

a. Catharina (Caatje)van Tol, gedoopt NG Dordrecht 21 dec. 1680, jonge dochter van Dordrecht, wonende bij de Beurs (1717), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 25 april/ 9 mei 1717 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Martijntie Tomasse, weduwe van Johannes Boon en de bruid met haar vader Isack van Toll)Frans Boon, jongman van Dordrecht, wonende bij de Beurs (1717), zoon van Johannes Boon en Martijntie Tomasse

b. Johannes van Tol, gedoopt NG Dordrecht 21 jan. 1684, volgt II

c. Sara van Tol, gedoopt NG Dordrecht 25 okt. 1686, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 29 aug./12 sept. 1717 Willem Wensel

d. Margarita van Tol, gedoopt NG Dordrecht 19 jan. 1689, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Spuistraat (1717), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 30 jan. 1734 (Grietie van Tol, de vrouw van Gerrit Haster, in de Grote Spuistraat, met de gewone koetsen, laat geen kinderen na), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 12 sept. 1717 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Catharina Boers, weduwe van Jonas Haster en de bruid met haar zuster Catharina van Tol, vrouw van FransBoon en met schriftelijk consent van haar moeder Anna Cricket, weduwe van Isak vanTol)Gerrit Haster (Halster), geboren naar schatting ca. 1690,jongman van Dordrecht, wonende in de Nieuwkerkstraat (1717), zoon van Jonas Luijtersz. en Catharina Boers (Boef)

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 158: op 5 febr. 1737 verkopen Berber en Geertruij Haster, gezusters wonende te Dordrecht, als erfgenamen van Gerrit Haster, voor 795 gl. aan Jan Kerkering, viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van ds. Hubertus van der Meijden en dat van Adriaan Lemkens.

Kind:

d-1. Catharina, gedoopt NG Dordrecht 7 juli 1720, jong overleden

II. Johannes van Tol, gedoopt NG Dordrecht 21 jan. 1684, jongman van Dordrecht wonende in de Spuistraat (1705), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8/23 nov. 1705 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar tante, heeftmondeling consent van haar oom) Engeltje Makreel, jonge dochter van Brielle wonende in de Suikerstraat (1705)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Isaak, 22 april 1706

b. Adriaen, 25 aug. 1707

c. Johanna van Tol, 28 okt. 1708, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Suikerstraat (1732), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8/24 aug. 1732 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Jacomijntie van Haensbergh, weduwe van Willem Leendertsz. de Heer, de bruid met haar oom Frans Boon) Willem Willemsz. de Heer, jongman van Dordrecht, wonende in de Vriesestraat (1732)

d. Adriana, 23 mrt. 1710