Makkelie

Stamreeks Makkelie

I. Michiel Macalje Willemsz., jongman van Vianen, twijnder (1631), trouwdeNG Dordrecht 16 mrt./1 april 1631Barbara Goossens Ariaensdr., jonge dochter van Dordrecht wonende bij Mijnsheerenherberg [in de Voorstraat] (1631)

II. Eduwaert Michielsz. Maklij, gedoopt NG Dordrecht febr. 1636 trouwde NG Dordrecht/Sliedrecht 19 aug./2 sept. 1657 Hillichien (Heijltge) Lambertsdr. van de Clooster

III. Lambert Eduwaertsz. Makkali, gedoopt NG Dordrecht 18 mei 1661, jongman van Dordrecht wonende in de Riedijkstraat knoopmaker (1683) trouwde NG Dordrecht 27juni/18juli 1683 Leonora van Setten, geboren ca. 1660, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Hermesstraat (1683), dochter van Coenraet Joppen van Setten en Dijngetien (Dina) Abrahamsdr. van Wijngaerden

IV. Coen(raad) Lammertsz. Mackali, geboren ca. 1685, jongman van Dordrecht wonende in de Heer Heymansuysstraat (1706), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 18 april 1706 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met de weduwe van Nicolaas Bel, haar goede kennis; in de marge van deze trouwinschrijving staat: “dese persoonen moeten heden 18e april haer 1.2.&3e geboden hebben, door ordre van de heer Burgermeester”) Willemijna (bij sommige dopen: Jacomijntje) Jacobs, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Heer Heymansuysstraat (1706)

V. Coenraad Makkalij, gedoopt NG Dordrecht 26 nov. 1706, jongman van Dordrecht wonende aan de Noordendijk (1732), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14/30 mrt. 1732 (de bruidegom met mondeling consent van zijn vader Koenraet Makkallij, de bruid geassisteerd met Aletta van Oort, weduwe van Jan Jansz. Verbleek, haar moeder) Jannetje Verbleek, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1732)

VI. Koen(raad) Macalie, gedoopt NG Dordrecht 23 febr. 1742, jongman van Dordrecht wonende op de Noordendijk (1764), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11/28 okt. 1764 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, Coenraad Macalie en de bruid met haar vader Johannes Vliegendhart) Neeltje Vliegendhart, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Sandwegh (1764)

VII. Coenraad Makkelie, gedoopt NG Dordrecht 4 april 1769, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Wijngaardstraat (1793), arbeider, opperman, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 25 juli/11 aug. 1793 (de bruidegom geassisteerd met zijn oom Jacob Vliegenthart, de bruid met haar broer Gijsbert Rietveld) Ariaantje Rietveld, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Gevolde Gracht (1793)

VIII. Neeltje Makkelie, gedoopt NG Dordrecht 14 juni 1796, overleden Dordrecht 2 dec. 1861 (in D:885 = Gasthuis aan de Visstraat, 65 jaar oud, zonder beroep, ongehuwd), leefde ca. 1850 in concubinaat samen met Arie Engels, geboren Dordrecht 1793 (1796 ?), arbeider, zoon van Barend Engels en Maarigje Baarte

Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (deel 8, blad 567): C:430 (Rondom de Nieuwkerk):

1. Arie Engels, geboren Dordrecht 1793, NH, arbeider, ongehuwd

2. Neeltje Makkelie, geboren Dordrecht 1796, NH, zonder beroep, ongehuwd

3. Barend Engels Makkelie, geboren Dordrecht 8 febr. 1832 (BS Dordrecht: geboren in Schotsentuin C:276 op 8 febr. 1832 Barend, zoon van Neeltje Makkelie, 30 jaar, zonder beroep, wonende alhier)

4. Maria Engels Makkelie, geboren Dordrecht 11 nov.1836 (BS Dordrecht: Arie Engels, 42 jaar, arbeider, geeft aan de geboorte van Maria, dochter van Neeltje Makkelie, 41 jaar oud, zonder beroep, in de Wijngaardstraat nr. C:467, “erkennende vader van het voorschreven kind te zijn”)

IX. Barend Makkelie, geboren Dordrecht 8 febr. 1832, opperman (1857), trouwde Dordrecht 22 juli 1857 Susanna Soet

(NB: deze huwelijksakte vermeld over Neeltje Makkelie: moeder van de bruidegom, 55 jaar oud, zonder beroep wonende te Dordrecht)