Van der Vorm

I. (mogelijk:) Hendrik Barentsz., jongman van Dordrecht wonende aan het Nieuwkerkhof (1661), weduwnaar van Dordrecht wonende op de Riedijk (1667), trouwde 1e NG Dordrecht/ ‘s-Gravendeel 4/18 sept. 1661 Annichien Hermansdr. van der Mandelen, geboren naar schatting ca. 1640, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Riedijkstraat (1661), dochter van Hermen Joosten van der Mandel en Sijtgen Cornelisdr. Brandt, 2e NG Dordrecht 9 jan. 1667 Lucretia Aertsdr. (van) Steenbergen, weduwe van Dordrecht wonende aan het Groothoofd (1667), trouwde 1e Gerrit Cornelisz. schippersgast

ORA Dordrecht inv. 1619, f. 131v: op 22 sept. 1662 verkopen Hendrick Barendsz., burger van Dordrecht, als man van Anneken Hermansdr., dochter van wijlen Sijtgen Cornelisdr., en Thomas Geeritsz. Berchloon, voor zichzelf en tevens vervangende Cornelis Cornelisz. Brandt, wonende te Bleskensgraaf, samen voogden over de minderjarige weeskinderen van Sijtgen Cornelisdr., laatst weduwe van Jan Gerritsz. van der Camp, aan Claes Henriksz. Hechters, brandewijnbrander en burger van Dordrecht een huis op de Vest omtrent de Kleine Sluispoort, staande tussen het huis van Hendrik de huistimmerman en de sluis. De koper is schuldig aan voornoemde voogden een somma van 600 gl.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

a. Barent Hendriksz. van der Vorm, 2 juli 1662, volgt II

b. Aart, 18 nov. 1667

c. Steven, 29 mei 1669

d. NN, 9 sept. 1672

e. Neeltje, 29 jan. 1677

f. Annichje, 9 jan. 1679

g. Elias, 28 dec. 1682

II. Barent Hendriksz. van der Vorm, gedoopt NG Dordrecht 2 juli 1662, jongman van Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1692), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 18 okt. 1719 (Barent van der Vorm, in de Mariënbornstraat bij de brug),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11 mei/26 juni 1692 Lijsbeth van Wessem (van Vessem), jonge dochter van Dordrecht wonende voor het Bagijnhof (1692), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 26 sept. 1722 (Lijsbet van Vessem, weduwe van Barent van der Vorm, in de Mariënbornstraat tegenover de Vrankenstraat)

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Janken, 27 febr. 1693

b. Adriana van der Vorm, 16 april 1694, ongehuwd, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 15 febr. 1777 (Adriana van der Vorm, ongehuwd, in de Mariënbornstraat, “beste graft”)

c. Anna van der Vorm, 6 aug. 1699, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1731), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 2 juli 1742 (Anna van der Vorm, de vrouw van Pleun de Waal, in de Kromme Elleboog, laat kinderen na, “beste graft”), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 2 april 1731 (de bruidegom geassisteerd met Claartie van Es, de vrouw van Hendik van der Vorm, zijn goede bekende, de bruid met Cornelia van Vessum, de vrouw van Hendrik Leliënvelt, haar tante) Pleun de Waal, jongman van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1731)

d. Hendrik van der Vorm, geboren naar schatting ca. 1700, volgt IIIa

e.Belia, 16 febr. 1702

f. Adriaan van der Vorm, 2 jan. 1707, volgt IIIb

IIIa.Hendrik van der Vorm, geboren naar schatting ca. 1700, jongman van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1725), mr. metselaar, overleden vóór 10 mrt. 1772, trouwde 30 nov./16 dec. 1725 (de bruidegom geassisteerd met Anthonij van Vessem, zijn oom, de bruid met Cornelia van Vessem, de vrouw van Hendrik Lelievelt, haar tante) Klara van Es, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1725), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 20 mrt. 1783 (de weduwe van Hendrik van der Vorm).

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 157: op 25 nov. 1749 verkopen Cornelia van Maurik, weduwe van Willem van Nispen, en Maria van Maurik, weduwe van Jacob Meesters, wonende te Dordrecht, voor 900 gl. aan Hendrik van der Vorm, mr. metselaar, een huis in de Voorstraat bij [Nieuw]Kerkstraat, staande tussen het huis van Jan Pion en dat van Johannes van Caam.

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 157v: op 25 nov. 1749 verkoopt Hendrik van der Vorm, voor 900 gl. aan Johannes de Quint, burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Cornelis de Clercq en dat van [NN] Santman.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 166: op 8 mei 1759 verkoopt Hendrik van Kessel, koopman te Dordrecht, voor 425 gl. aan Hendrik van der Vorm, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis, bestaande uit twee aparte woningen, met een tuin, pakhuizen, molen en stal erachter, voorheen gebruikt als stijfselmakerij, staande aan de Vest omtrent de Kleine Sluispoort, uitkomende in de Mariënbornstraat, van voren belend door het huis van Mattheus Pop en dat van Pieter Nieukerk.

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 25: op 10 mrt. 1772 verkopen Barend en Matthijs van der Vorm, metselaarsbazen te Dordrecht, zoons en erfgenamen van Hendrik van der Vorm, voor 600 gl. aan Andries Broekman, trasmeter te Dordrecht, een huis met een tuin erachter op de Vest omtrent de Kleine Sluispoort binnen Dordrecht, staande tussen het huis van Mattheus de Pop en dat van Arnoldus Montfoort.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Barent van der Vorm, 16 april 1726, volgt IV

b. Elisabeth, 7 mrt. 1728

c. Mathijs van der Vorm, 4 mei 1729, jongman van Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwkerk (1755), weduwnaar van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1788), metselaarsbaas, trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 22 febr./9 mrt. 1755 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hendrik van der Vorm, de bruid met haar moeder Adriana Ruts, weduwe van Pieter van Duuren) Neeltje van Duuren, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Riedijk bij het Melkpoortje (1755), 2e Gerecht/NG 19 jan./3 febr. 1788 (de bruid met schriftelijk consent van David van Aken, zij heeft akte van indemniteit bezorgd) Jaapje van Aken, jonge dochter geboren in Oud-Beijerland wonende in de Nieuwstraat (1788)

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 143v: op 5 dec. 1758 verkopen notaris Jan van der Star en Arnoldus Kolster, klerk ter secretarie van Dordrecht, aks curators over de verlaten boedel van Willem Kimijser, voor 1210 gl. aan Matthijs van der Vorm, metselaarsbaas en burger van Dordrecht, een huis met loods erachter, vanouds genaamd “de Kaatsbaan”, staande in de Nieuwstraat tussen het huis van Willem Zaaijmans en dat Gerrit van Zoest.

ORA Dordrecht inv. 1665, f. 26: op 26 april 1768 verkopen Dirk Hubert van Vliet en Hendrik ’t Hooft, als diakenen van de NG diaconie te Dordrecht, waar Joost Soeteman gealimenteerd wordt, voor 115 gl. aan Matthijs van der Vorm, metselaarsbaars te Dordrecht, een huis met verscheidene woningen erachter in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Aart van der Snik en Johannes van der Wulp.

Kind:

a. Hendrik, gedoopt NG Dordrecht 9 okt. 1760

IIIb. Adriaan van der Vorm, gedoopt NG Dordrecht 2 jan. 1707, jongman van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1730), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 6 aug. 1774 (Adrianus van der Vorm, in de Vrankenstraat, laat kinderen na, beste graf), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 1/17 sept. 1730 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Hendrik van der Vorm, de bruid met haar vader Hendrik Keldermans) Trijntje (Catrijna) Keldermans, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1730)

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Lijsbeth (Lijsje) van der Vorm, 28 febr, 1731, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1753), weduwe wonende in de Mariënbornstraat (1770), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 23 aug./9 sept. 1753 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Lena van Amsersfoort, weduwe van Jan van Aaken, de bruid met haar vader Adriaen van der Vorm) Anthonie van Aaken, jongman van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1753), 2e Gerecht/NG Dordrecht 26 juli/12 aug. 1770 (“hebben beiden een declaratoir van de knegt van de diaconie dat [hun ouders] van de Armen zijn begraven”) Evert Timmerman, weduwnaar wonende in de Mariënbornstraat (1770),trouwde 1e Judik Vervoorn

b. Hendrik van der Vorm, 30 okt. 1733, jongman van Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1755), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 2/26 jan. 1755 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Adriaan van der Vorm, de bruid heeft schriftelijk consent van haar vader Cornelis de Logte) Marijke Lugte (Logte), jonge dochter van Woudrichem wonende in de Mariënbornstraat (1755)

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 258v: op 14 sept. 1784 verkoopt Wouter Bitter, wonende in Strijen, voor 485 gl. aan Hendrik van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in de Tolbrugstraat Waterzijde, staande tussen het huis van Jan van Bergen en dat van Hendrik Koster.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 128v: op 24 nov. 1785 verkoopt Jannigje de Wijs, weduwe van Joost van der Endt, wonende te Dordrecht, voor 700 gl. aan Hendrik van de Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Arij Mookhoek en dat van Jan van der Burg.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 138v: op 12 febr. 1788 verkoopt Jan Ouburg, mazelaar te Dordrecht, voor 330 gl. aan Hendrik van der Vorm, mr. metselaar te Dordrecht, een huis in het Weeshuisstraatje, staande tussen het huis van Cornelis van Rossum en dat van [NN] Vogels.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 302v: op 1 sept. 1789 verkoopt Hendrik Grondhout, loodgietersbaas te Dordrecht, voor 260 gl. aan Hendrik van der Vorm, metselaarsbaas, een huis in de Mariënbornstraat, staande tussen het huis van Arie Huisman en dat van Arie van Welsem.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 158v: op 7 juli 1791 verkoopt Hendrik Grondhout, loodgieter te Dordrecht, voor 230 gl. aan Hendrik van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis aan het einde van de Torenstraat bij het Nieuwkerkhof, staande tussen het huis van [NN] Kimijser en dat van de bakker Weijmans.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 86v: op 17 dec. 1793 verkoopt Jannetje de Wijs, weduwe van Joost van der Ent, voor 550 gl. aan Hendrik van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in de Heer Heijmansuijsstraat, staande tussen het huis van Jan van der Teen en dat van Jan Bonten.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 118v: op 11 febr. 1794 verkoopt Hendrik van der Vorm, wonende te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Jan van Hoorn, bierdrager te Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Johannes van der Burg en dat van Arij Mookhoek.

ORA Dordrecht inv. 1677, f 136: op 20 mrt. 1794 verkoopt Hendrik Verbeek, wonende te Dordrecht, als executeur-testamentair van Anna Catharina van Thiel, voor 1600 gl. aan Hendrik van der Vorm, metselaarsbaas, een huis in de Voorstraat aan de havenzijde omtrent de Nieuwbrug, staande tussen het huis van de erfgenamen van David Hordijk en dat de erfgenamen Van Laren en van Thiel.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 169: op 25 jan. 1798 verkopen notaris Jan van der Star en Reijnier van den Endt, burgers van Dordrecht, als executeurs van de boedel van Jannetje de Wijs, weduwe van Joost van den Endt, welke Jannetje de Wijs op 5 nov. 1797 in Dordrecht is overleden, voor 335 gl. aan Hendrik van der Vorm, metselaarsbaas wonende te Dordrecht, twee woningen onder één dak, getekend C:859 en 860, staande tussen het huis van de weduwe De Meij en dat van Jan Singels.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 286: op 23 april 1799 verkoopt Hendrik Jan van Eijbergen, wonende te Amsterdam, enige erfgenaam van Jacomina Schaap, weduwe en erfgename van Jan Schaap, voor 1900 gl. aan Hendrik van der Vorm, wonende te Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof, getekend D:928, staande tussen het huis van Pieter Romijn en dat van [NN] de Bruijn.

ORA Dordrecht inv. 1682, f. 990: op 12 dec. 1809 verkoopt Geertruij Sutherland, de vrouw van Arie van Dalen, wonende even buiten Dordrecht, voor 1100 gl. aan Hendrik van der Vorm, wonende te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, strekkende tot achter aan de stadsgracht in het Stek, getekend C:1111&997, staande tussen de St. Jorisdoelen en het huis van de weduwe Boon.

Kind:

b-1. Barent van der Vorm, gedoopt NG Dordrecht 6 febr. 1762, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Mariënbornstraat (1781), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 22 nov./11 dec. 1781 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Maria Lugten, weduwe van Hendrik van der Vorm, de bruid met haar stiefmoeder Maria Vogelensang, weduwe van Dirk de Kok) Magteltje de Kok, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende aan de Blekersdijk (1781), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 10 nov. 1806 (Magteltje de Kok, weduwe van Barend van der Vorm, ten huize van Kaatje de Kok op de Gevolde Gracht D:1162, laat kinderen na, verval, met de lijkkoets, “gemeen graft”)

Kinderen:

b-1-1. Maria, gedoopt NG Dordrecht 9 jan. 1782

b-1-2. Adriana van der Vorm, gedoopt NG Dordrecht 5 okt. 1783, ongehuwd, overleden Dordrecht 31 okt. 1862 (Achterom D:793)

b-1-3. Hendrika van der Vorm, gedoopt NG Dordrecht 21 jan. 1786, overleden Dordrecht 26 april 1862 (Achterom C:793), trouwde 7 mei 1828 Gerrit Taktor, bediende, stadswerker, overleden Dordrecht 4 juni 1849 (Lastig Eendstraat C:1122), trouwde 1e Willemina Nieuwenhuizen, zoon van Leendert Taktor en Geertruij van den Berg

c. Barent, 29 mrt. 1739

d. Aagje, 12 april 1741

e. Barentje, 29 mei 1743

f. Johanna, 12 mrt. 1745

g. Caatje, 29 okt. 1747

IV. Barent van der Vorm, gedoopt NG Dordrecht 16 april 1726, jongman van Dordrecht wonende bij de Nieuwkerksteiger (1753), weduwnaar geboren te Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1774), overleden Dordrecht 6 april 1815 (Steegoversloot C:1123&1009), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 17 febr./ 4 mrt.1753 (de bruidegom geassisteerd door zijn vader Hendrik van der Vorm, de bruid door haar vader Anthonij Hulstman) Johanna Hulsman (Hulstman), jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kannenkopersbuurt (1753), overleden tussen 1771 en 1774, 2e Gerecht/NG Dordrecht 10/25 dec. 1774 (de bruidegom heeft op 25 nov. 1774 bewijs aan zijn kinderen gedaan, de zwager van de bruid, Gijsbert van Maurik, heeft aan secretaris Van den Santheuvel verklaart, dat haar ouders niet meer leven) Sibilla van de Griend, jonge dochter geboren te Orsou in het hertogdom Kleef wonende in het Steegoversloot (1774), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 23 juni 1787 (Zebilla van de Griendt, de vrouw van Barent van der Vorm, laat geen kinderen na, met twee koetsen extra, in het Steegoversloot)

ORA Dordrecht inv. 1660, f. 58: op 27 juli 1752 verkoopt Cornelia Groen, weduwe van Hendrik van Bragt, wonende te Dordrecht, voor 1900 gl. aan Barent van der Vorm, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis aan de brug in het Steegoversloot, met een pakhuis erachter, uitkomende in het Stek, staande tussen de stadsgracht en het huis van Isabella Maria Nolthenius.

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 29: op 17 mei 1763 verkoopt Cornelia van Maurick, weduwe van Willem van Nispen, wonende te Dordrecht, voor 90 gl. aan Barent van der Vorm, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van [NN] van der Weijde en dat van [NN] van der Koog.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 7v: op 4 febr. 1768 verkoopt Jan de Kelk, wonende even buiten Dordrecht, voor 220 gl. aan Barend van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis op de Hellingen tussen de Sluis- en Spuipoort op stadsgrond, staande tussen het huis van Steven van Striemen en dat van Frans Gortmans.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 1: op 9 jan. 1776 verkoopt Pieter van Vliet, mazelaar te Dordrecht, voor 200 gl. aan Barent van der Vorm een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van de koper en dat van de weduwe Van der Vin.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 6: op 23 jan. 1776 verkoopt Pieter Wapperom, wonende te Rotterdam, voor 1070 gl. aan Barent van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis met achterwoning en pakhuis eronder op de Varkenmarkt, uitkomende op de Knolhaven en staande tussen het pakhuis van mr. Cornelis Vrolijkhart en dat van de gebroeders Van Wageningen.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 3: op 15 jan. 1778 verkoopt “Dirk van der Linden, koopman even buiten Dordrecht, voor zichzelf en als voor een derde part erfgenaam van Elizabet van der Linden, als procuratie hebbende van Cornelia van Nispen, meerderjarige ongehuwde persoon, van Abraham Kever, als man van Margareta van Nispen, beiden kindskinderen van wijlen Cornelis van Nispen, die een broer was van Willem van Nispen, van Cornelia van Nispen, weduwe van Hendrik Kuipers, wonende te Dordrecht, die een dochter was van voornoemde Cornelis van Nispen, van Cornelis Paulus Laloo, gaarder van ’s lands recht, wonende in de Kethel, zowel voor zichzelf als procuratie hebbende van zijn broer Isaac Cornelis Laloo van Nispen, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. Portegies te Den Haag op 19 dec. 1777, beiden kindskinderen van wijlen Maria van Nispen, die een zuster was van voornoemde Willem van Nispen, van Pieter Visser, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Abraham Noteboom, wonende in Haarlem, kindskind van Johan van Nispen, broer van voornoemde Willem van Nispen, van Anna van Nispen, “bejaard” en ongehuwd, wonende te Dordrecht, Pieter Visser, als man van Elizabet van Nispen, beiden kinderen van Abraham van Nispen, broer van voornoemde Willem van Nispen, samen naaste verwanten en uit dien hoofde testamentaire erfgenamen van Willem van Nispen, en nog als procuratie hebbende van zijn broer Willem van der Linden, koopman even buiten Dordrecht, en tenslotte nog van zijn broer Johannes van der Linden, emer. predikant van Zuidscharwoude en Broek, wonende in Den Haag, volgens procuratie gepasseerd voor notaris E.B. Ten Dull in Den Haag op 20 dec. 1777, en Willem van der Linden, Johannes van der Linden en Dirk van der Linden, kinderen van wijlen Jan van de Linden, de broer van Elisabeth van der Linden, weduwe van Willem van Nispen en uit dien hoofde testamentaire erfgenamen van Elizabeth van der Linden”, aan Barent van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het volgende huis en dat van juffrouw Greenwood, een huis in het Steegoversloot, staande tussen de Augustijnenkamp en het voorgaande huis, een huis in de Augustijnenkamp, staande achter de twee voorgaande huizen tussen het voorgaande huis en dat van juffrouw Keur, samen voor 1387 gl., alsmede voor 240 gl. een huis vooraan in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Jacobus Immerseel en dat van Thomas Walpot.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 136: op 2 febr. 1779 verkoopt mr. Hendrik Onderwater, lid van de Oudraad te Dordrecht, als man van Sophia Adriana Hoeufft, voor 925 gl. aan Barend van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, drie naast elkaar staande huizen in Mariënbornstraat, staande tussen het huis van Nicolaas Grondhout en de stadsgracht.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 47v: op 2 juni 1780 verkopen Mattheus Rees, oud-burgemeester van Dordrecht, en diens echtgenote Christina Repelaer, fideïcommissionaire erfgename van Josina Kloens, echtgenote van Willem Kloens, voor 2070 gl. aan Pieter Smits en Barend van der Vorm, burgers van Dordrecht, een huis op de Voorstraat tussen de Beurs en de Wijnbrug aan de waterzijde, staande tussen het huis van de erfgenamen Kop en dat van Stephanus de Bruijn.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 156v: op 2 febr. 1786 verkoopt Willem Koek, burger van Dordrecht, voor 300 gl. aan Barend van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in de Mariënbornstraat, staande tussen het huis van de makelaar Van der Werff en dat van Willem de Horde.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 246v: op 21 nov. 1786 verkoopt Jacobus La Riviere, loodgietersbaas te Dordrecht, voor 500 gl. aan Barend van der Vorm, metselaar te Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van [NN] Schotman en dat van [NN] van Vliet.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 197: op 16 dec. 1794 verkoopt Arnoldus Hendrik Schulte Oeffelage, burger van Dordrecht, voor 1000 gl. aan Barend van der Vorm, metselaarsbaas, een huis in de Suikerstraat, staande tussen het huis van de weduwe van Hendrik Hoevenaar en dat van Abraham van Duuren.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 167: op 18 jan. 1798 verkoopt Barend van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, voor 1900 gl. aan Cornelis van den Enden, burger van Dordrecht, een huis met achterwoning en pakhuis eronder op de Varkenmarkt, uitkomende op de Knolhaven en staande tussen het pakhuis van Vrolijkhert en dat van de gebroeders Van Wageningen.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 172v: op 1 febr. 1798 verkoopt Jannetta de Haan, weduwe en erfgename van Paulus Olivier, metselaarsbaas te Dordrecht, voor 390 gl. aan Barend van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in de Riedijkstraat, staande tussen het huis van Lodewijk Kemp en de stadgracht.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 4: op 28 jan. 1800 verkoopt Reinier van der Endt, burger van Dordrecht, voor 360 gl. aan Barend van der Vorm, metselaarsbaas, een huis in de Heer Heijmansuijsstraat, getekend C:664, staande tussen het huis van Steven Montée en dat van [NN] Beekman.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 457v: op 17 sept. 1807 verkoopt Gerrit van Efferen, wonende te Dordrecht, voor 300 gl. aan Barend van der Vorm, wonende te Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, getekend C: 1548, staande op de hoek van de Stoofstraat.

Kinderen (ex 1; o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Hendrik van der Vorm, 16 febr. 1755, metselaar, ongehuwd, overleden Dordrecht 9 febr. 1816 (Steegoversloot C:1123&1009)

b. Sara van der Vorm, 31 dec. 1756, overleden Dordrecht 3 april 1841 (Voorstraat C:7), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 15 dec. 1781 Johannes Smits Pietersz.

Kinderen:

b-1. Maria, NG gedoopt Dordrecht 28 aug. 1782

b-2. Johanna Sibilla, NG gedoopt Dordrecht 15 febr. 1784

b-3. Maria, NG gedoopt Dordrecht 10 mrt. 1786

c. Klara van der Vorm, 17 dec. 1758, ongehuwd, overleden Dordrecht 12 mrt. 1844 (Voorstraat C:11)

d. Antonij, 7 dec. 1771