Eeuwout Barents

GENEALOGIE VAN EEN FAMILIE UIT STOLKERSLUIS NAAR GOUDA DORDRECHT EN ZWIJNDRECHT , DIE ZICH LATER DE JONG GAAT NOEMEN.

w.n. de jong (16 juni 1926 rotterdam)

Al zoekend, naar mijn voorouders was ik gekomen tot een barent eeuwouts in dordrecht, die als voogd heeft willem dolphijn, zijn zwager. Die zwager blijkt getrouwd te zijn met een cuniertgen .

Dat huwelijk vindt plaats in dordrecht: 15 9. 1630 waar zij omschreven wordt als:

cuniertgen eeuwout hendricx, jd van der goude.

Zoekend in gouda naar die eeuwout, vond ik: eeuwout henricx , jm van stolkersluis, tr 23.1.1.1605

annetgen barents van der goude. Dat echtpaar komt ook in dordrecht voor, met dopen.

1 HENRICK

zonen:

a EEUWOUT

b gerrit

Een goede kanshebber voor deze gerrit is: gerrit hendricxs, van stolkersluis, tr 26,8,1600 gouda

st. janskerk ydegen jans tot het land van luyck.

c frans

Dat eeuwout twee broers heeft , blijkt uit : ona gouda127 fol 193 , 8.11.1625 notaris gerrit quyryns hola. Waarin die vermeld worden.

2 EEUWOUT HENDRICX. van stolkersluis

tr 23.1.1605 gouda st janskerk

ANNETGEN BARENTS, jd van der goude

a BARENT

b cuniertgen eeuwouts hendricx ,van der goude, wonend aan de riedijk

tr 15.9.1630 dordrecht ; willem dolphyn ,weduwnaar,engels soldaat onder de comp van cornelis wor.

Dopen te dordrecht:

c belijken 1.8.1616

d hendrick 1.8.1621

e marten 1.4.1624

Gouda nieuwe poorters : eeuwout hendricx 10 11.1605 schuitevoerder van stolkersluis

Hoofdgeld dordrecht 1622 3.3974. fol74 eeuwout hendricx, gouwenaar en zijn huisvrouw en vier kinderen. C, d of e is dus overleden.

De acte van not. Hola.

Eeuwout hendricx, schipper, wonend te dordrecht, heeft verruild met arien jansz, schipper op gorcum, een ijselschuit groot twee lasten, aan een haechschuit groot drie lasten. Eeuwout heeft toebeloofd 84 gld van 40 groten. Hij staat op zijn vertrek en machtigt zijn broers gerrit hendricx en frans hendricx, voor de afhandeling.

3 BARENT EEUWOUTS

1etr 15.1.1636 dordrecht, als schippersgezel, j.m. van der goude, wonend aan de vest, bij de

riedijkspoort,

digna stevens, van geertruidenberg,weduwe van jan franse de visser (dat huw. 10.5.1626)

zij +23.2.1640

dopen te dordrecht:

mariken okt 1634

steven, maart 1636, + 1664 , tr 13.6.1660 dordrecht: aeltje cornelisdr smeblok, zij tr 2e1. 6. 1670

cornelis claesz, jm van geertruidenberg

hendrick 1.2.1638 1etr18.9.1661 do, s,gravendeel, wonend aan het nieuwkerkhof anneke

hermansdr van der mandelen

2etr 9.1. 1667 do , wonend aan de riedijk, lucretia aertsdr, van steenbergen,

wed. van gerrit cornelisz, won aan het groothoofd

sibrant 3.1.1640

Weeskamer dordrecht, boek 20 fol 10 23 . 1640 is ter weeskamer getoond het extract uit het testament van barent eeuwoutsz , schipper en dignum stevens, gepasseerd 4.1.1640 voor not. willem van elst voogden : willem dolphijn, zwager en jacob lowys.(protocollen niet bewaard)

2etr 2.4.1640 do ,schipper, wed van dordrecht, AELTGEN CORNELISDR, wed van teunis ariense schipper(dat huw 31 10 1638) ,beiden aan de dijk bij de riedijkspoort

dopen te dordrecht:

anneken 12.3.1642

grietjen …5.1644

anneken 24.2.1647

cornelis 29.3.1649

EWOUT 11.12.1651

do ora 9.777.fol 51v , oa vermeld als deken van het schippersgilde: barent eeuwouts.

4. EWOUT BARENTS, gedoopt NG Dordrecht 11 dec. 1651, trouwde NG Dordrecht 20 mei 1674 Margareta Pieters