Romein

Stamreeks Romein

door W. de Jong en A.B. den Haan

I. Lambert Jansz. (Romeijn), jongman van Leiden, arbeider bij de straat (zakkendrager, mazelaar), wonende aan het Nieuwkerkhof (1667), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 5 nov. 1712 (Lambert Romeijn in de Kleine Spuistraat), trouwde NG Dordrecht 15 mei 1667 (ondertrouw, bescheid gegeven om inDe Lindtte trouwen, getrouwd in Zwijndrecht op 30 mei 1667) Maeijcke Jans, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Kleine Spuistraat (1667)

Trouwboek Gerecht Dordrecht 23 mei 1694: Joris Huijberts jongman mazelaar geassisteerd met Lambert Jansz. Romeijn zijn oom en Neeltje Dirricxdr. van Sevenhuijsen jonge dochter van Wieldrecht geassisteerd met Leena Dirricxdr. van Sevenhuijsen haar zuster, getrouwd op 6 juni 1694

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jan (Johannes) Lambertsz. (den) Romeijn, 17 sept. 1668, jongman van Dordrecht (1694), schoenmakersgezel, schoenlapper, weduwnaar wonende op het Slikveld (1712), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 11/25 juli 1694 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met haar moeder) Geertje Ariensdr. van der Veen, jonge dochter van Barendrecht (1694), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 21 juli 1695 (een baar voor de vrouw van Jan Lambertsz. Romeijn schoenlapper achter de Kleine Spuistraat), 2e Gerecht/NG Dordrecht 10/24 april 1712 (de bruid geassisteerd met Hillegond van der Linden, haar tante) Anna van Ruijlen, jonge dochter van Dordrecht, wonende buiten de Vuilpoort (1712)

Kind (ex 1):

a-1. Lambert Romeijn, gedoopt NG Dordrecht 29 okt. 1694, jongman van Dordrecht, wonende in de Raamstraat (1721), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 29 aug. 1721 (ondertrouw; de bruidegom geassisteerd met zijn tante Lijntie Romeijn, de bruid met haar zuster Hendrika Brant) Maeijke Brant, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Pelserstraat (1721)

b. Catelijntje, 27 jan. 1670, jong overleden

c. Lijntie Romeijn, 3 april 1673

d. Pieter Lambertsz. Romeijn, 13 dec. 1675, volgt II

e. Hendrijck en Geertruij, 7 nov. 1678

f. Jannigje Lammertsdr. den Romeijn, geboren naar schatting ca. 1680

Trouwboek Gerecht Dordrecht 22 okt. 1713: Willem Aelbertse jongman wonende in het Molenstraatje geassisteerd met Josijntie Wouters en met schriftelijk consent van zijn moeder en Willemijntje Pieters jonge dochter wonende buiten de Spuipoort beiden van Dordrecht geassisteerd met haar nicht Jannigie Lammersdr. den Romeijn, getrouwd op 5 nov. 1713

II. Pieter Lammertsz. Romeijn, gedoopt NG Dordrecht 13 dec. 1675, jongman van Dordrecht, wonende in de Kleine Spuistraat (1702) trouwde 1702 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met Neeltje Jans, haar goede kennis) Grietje Ariensdr. Luijt, geboren naar schatting ca. 1675, jonge dochter van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort (1702)

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht) :

a. Maijke, 21 febr. 1703

b. Arij (Ariaan) Romeijn, 23 jan. 1705, volgt III

c. Grietie, 6 jan. 1709

d. Lambert, 3 juni 1712

e. Maeijke, 25 sept. 1719

III. Arij Romeijn, gedoopt NG Dordrecht 23 jan. 1705, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 20 okt. 1728 Margrietje van Oversteeg (Grietje Oversteeg)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Arij, 10 aug. 1729

b. Trijntje, 31 okt. 1731

c. Matthijs, 22 mei 1733

d. Lambert Romeijn, 26 dec. 1734, volgt IV

e. Pieter, 4 jan. 1737

f. Margarita, 16 juli 1738

g. Helena, 20 nov. 1739

h. Marijken, 26 okt. 26 okt. 1743

i. Johannes, 14 nov. 1747

IV. Lambert Romeijn, gedoopt NG Dordrecht 26 dec. 1734, jongman van even buiten Dordrecht (1757), weduwnaar wonende te Hendrik-Ido-Ambacht (1775), begraven Zwijndrecht 8 aug. 1800, trouwde 1e Papendrecht 13 mei/5 juni 1757 Maaike Stok, 2e Zwijndrecht 1 okt. 1775 Teuntje Bezemer, wonende te Hendrik-Ido-Ambacht (1757)

– 21 juni 1757: akte van indemniteit voor Lambert Romijn, 22 jaar, zoon van Arij Romijn, ten behoeve van de Armbezorgers van Papendrecht (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1995)