Van Efferen

I. Geerit van Efferen, jongman van Nijmegen, wonende bij de Vest (1734), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 12 mrt./28 mrt. 1734 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Pieter van Efferen, de bruid met Tanneke Vernel, weduwe van Jacobus van den Bos, haar zuster) Pietertie Vernel, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Kromme Elleboog (1734)

Kinderen (o.a.):

a. Pieter van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 23mrt. 1738, volgt II

b. Jan, gedoopt NG Dordrecht 11 mrt. 1740

c. Gerrit, gedoopt NG Dordrecht 16 mrt. 1743

d. Jacobus, gedoopt NG Dordrecht 16 juli 1747

e. Servaas, gedoopt NG Dordrecht 25 dec. 1751

II. Pieter van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 23mrt. 1738, jongman van Dordrecht, wonende in de Kromme Elleboog (1759), metselaarsknecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 april/6 mei 1759 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Gerrit van Efferen, de bruid met haar vader Pieter Onrust)Berbera Onrust, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Stoofstraat (1759), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 21 sept. 1797 (Berbera Onrust, de vrouw van Pieter van Efferen, in de Stoofstraat, laat kinderen na, beste graf, 62 jaar, verval van krachten)

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 170 e.v.: op 17 mei 1759 verkoopt Adriaan de Vos, koopman te Rotterdam, als procuratie hebbende van zijn vader, Pieter de Vos, volgens procuratie gepasseerd ten overstaan van notaris P.J. de Superville te Rotterdam op 19 sept. 1755, voor 200 gl. aan Pieter van Efferen, metselaarsgezel wonende te Dordrecht, een huis in de Stoofstraat, staande tussen het huis van Wouter Spoel en dat van Gerrit Huijsman. De koper is schuldig aan Pieter de Vos een bedrag van 200 gl.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 195: op 19 okt. 1762 verkoopt Lena de Jager, weduwe van Hendrik van der Meulen, wonende te Dordrecht, voor 100 gl. aan Pieter van Efferen, metselaarsknecht en burger van Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen de looierij van Jan Nieuwenhuijse en het huis van de weduwe Van den Bos.

Kinderen (o.a.):

a. Pieter van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 2 jan. 1765, jongman geboren te Dordrecht, wonende in de Stoofstraat (1783), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 30 okt./16 nov. 1783 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Pieter van Efferen, de bruid met haar vader Hermanus Kats) Elisabeth Kats, jonge dochter geboren te Dordrecht, wonende in de Vriesestraat (1783)

Kind:

a-1. Elisabeth van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 1787, trouwde Pieter van Heck

b. Jan van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 24 febr. 1768, volgt III

III. Jan van Efferen,gedoopt NG Dordrecht 24 febr. 1768,jongman geboren te Dordrecht, wonende in de Stoofstraat (1792), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 18 okt./4 nov. 1792 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Pieter van Efferen) Willemijna Blok, jonge dochter geboren te Dordrecht, wonende in de Stoofstraat (1792)

Kind:

a. Pieter van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 13 sept. 1795, volgt IV

IV. Pieter van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 13 sept. 1795, metselaar (vermeld 1815), trouwde Dordrecht 27 dec. 1815 Adriana van Geluk, dochter van Klaas van Geluk en Mieke Engels

Kind:

a. Nicolaas van Efferen, geboren Dordrecht 29 aug. 1822, overleden Dordrecht 13 dec. 1890 (Vest 181, ongehuwd, zonder beroep)

Tijdens de strenge vorst in de winter van 1890/1891,vroor Klaas van Efferen, een bekend Dordts straatfiguur, dood in zijn huisje aan de Vest. (Dordt-Eigen-aardig, in AD/De Dordtenaar 28 febr. 2018)

Klaas van Efferen (foto: RA Dordrecht)