Goudsbergen

Geraadpleegde literatuur.

A. Nelemans, Hic conditur. De graven van de Nieuwkerk te Dordrecht (Amsterdam 2006)

I. Cornelis Dirksz., jongman van Dordrecht wonende op de Hil (1634), pontgast, trouwde NG Dordrecht 31 dec. 1634 (ondertrouw) Lijntien Jansdr. jonge dochter van Dordrecht wonende op de Hil (1634)

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Dingena (Digna) Cornelisdr. Goutsbergen, geboren naar schatting ca. 1635, jonge dochter van Dordrecht,wonende op de Hil (1658), weduwe wonende in de Raamstraat (1679), overleden na 2 okt. 1695,trouwde 1e NG Dordrecht/Puttershoek 18 aug./1 sept. 1658 Adriaen Pietersz., jongman van Dordrecht wonende in de Raamstraat (1658),lakenwerker, overleden ca. 1675, trouwde 2e NG Dordrecht 7/22 mei 1679 Frederijck Helgarts (Hellegertse), jongman van Roermond wonende in de Raamstraat te Dordrecht (1679), brouwersgast

– 2 okt. 1695 (trouwboek Gerecht Dordrecht): ondertrouwd Dirck Abramsz. Goutsbergen jongman van Nijmegen hoedenmaker wonende op de Hil geassisteerd met Dingena Cornelisdr. zijn tante met Anna Hermensdr. van Dorsten jonge dochter van Dordrecht wonende in het Torenstraatje geassisteerd met Rensburgh Verveer haar goede bekende,17 okt. 1695

b. Abram, 5 okt. 1645, trouwde NN

Kind:

b-1.Dirck Abramsz. Goutsbergen, geboren naar schatting ca. 1670, jongman van Nijmegen, wonende op de Hil te Dordrecht (1695), hoedenmaker, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 2/17 okt. 1695 Anna Hermansdr. van Dorsten, jonge dochter van Dordrecht (1695)[zie hierboven bij a.]

Kind:

b-1-1. Abraham, gedoopt NG Dordrecht 15 juli 1696

c. Elizabeth, 1 dec. 1647

d. Jacob, 3 jan. 1653, volgt IIa

e. Johannes, 3 febr. 1655

f. Johannes (Jan), 8 dec. 1656, volgt IIb

IIa. Jacob Cornelisz. (Goutsbergen), gedoopt NG Dordrecht 3 jan. 1653, jongman van Dordrecht wonende aan het Groothoofd (1680), garentwijnder,trouwde NG Dordrecht 26 mei/8 juni 1680 Ariaentje Dirksdr. (van den Berg), gedoopt NG Dordrecht 23 dec. 1658,jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Jorispoort (1680), weduwe van Dordrecht wonende aan de Jorispoort (1707), overlijden aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 16 mrt. 1741 (pro deo), trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 9/23 okt. 1707 Aert Burger, weduwnaar van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1707), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 3 dec. 1721 (Aart den Burger, bij de Sint Jorispoort),dochter van Dirck Reijniersz., linnenwever te Dordrecht en Cornelia Adriaens

– 10 april 1693: verklaring ten behoeve van Annetje Willems door Maria Kellenaer, vrouw van Adriaen den Broeder, gezworen vroedvrouw, Adriaantje Dirksdr. van den Bergh, vrouw van Jacob Cornelisz. Goutsbergen en Digna Cornelisdr. Goutsbergen, vrouw van Frederik Hellegertse, allen wonende te Dordrecht. (ONA Dordrecht inv. 449, f. 59 e.v.)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Cornelis, 28 mei 1681, volgt IIIa

b. Reijnier, 10 juli 1684, volgt IIIb

c. Ariaen, 31 mrt. 1687

d. Johannes, 8 aug. 1689

e. Lijntjen, 7 sept. 1692

IIb. Jan Cornelisz. Goutsbergen (Goutberg), gedoopt NG Dordrecht 8 dec. 1656, jongman van Dordrecht wonende in de Raamstraat (1680), kuiper,overleden na 19 aug. 1714, trouwde NG Dordrecht 21 jan./5 febr. 1680 Jenneke Fransdr., gedoopt NG Dordrecht 28 aug. 1659, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Botgensstraat (1676), weduwe van Dordrecht wonende bij de Vriesepoort (1680), dochter van Frans Claesz. en Constantia Hendrijcksdr. van Oversteegh, Jenneken Fransdr. trouwde 1e NG Dordrecht 23 okt./9 mrt. 1676 Jan Beselaer, jongman van Schotland, soldaat onder kapitein Brouwer (1676)

ORA Dordrecht inv. 1633, f. 37: op 30 juni 1691 verkopen Jacobus Hendriksz. van der Meer metselaar, als man van Anna Fransdr., en Jan Cornelisz. Goutbergen kuiper, als man van Janneke Fransdr., samen kinderen en erfgenamen van Cosntantia van Oversteegh, weduwe van Frans Claesz., voor 100 gl. aan IJda en Neeltge Jacobs een loods, staande tegen ’s herenvest aan de Vriesepoort, naast of achter het wachthuis tegenover het Lazarushuis.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Cornelis, 25 nov. 1680

b. Francois (Frans) Jansz. Goutsbergen, 7 mei 1682, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 6 febr. 1703 (Frans Jansz. Goutsbergen, achter op de Hil)

c. Cornelis, 15 jan. 1685, volgt IIIc

d. Lijntje, 5 jan. 1687

e. Helena, 4 sept. 1689

f. Abraham, 19 sept. 1695

g. Johannes, 24 sept. 1698

IIIa. Cornelis Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 28 mei 1681, jongman van Dordrecht wonende aan de Sint Jorispoort (1710), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 23 mrt. 1712 (Cornelis Gousberge, uit het Gasthuis), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 okt./2 nov. 1710 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar moeder) Marija de Haen, jonge dochter van Dordrecht wonende aan de Sluispoort (1710), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 25 jan. 1769 (Marija de Haan, weduwe van Cornelis Gousbergen, laat kinderen na, met de “ordenare” koetsen, op de Lindengracht, ’s middags, 3/4 uur luiden), dochter van Mattheus de Haan, meester-bakker te Dordrecht en Jenneken Frankot.

– 19 nov. 1722: Jan Ariensz. Wor, sledenaar wonende even buiten Dordrecht, verkoopt voor 400 gl.aan Mattheus de Haan de oude, mr. bakker en burger van Dordrecht, een huis bij de Dubbeldamse weg,genaamd “IJrland”, staande tussen de Boerenkil en het huis van Barent van Lendregt. (ORA Dordrecht inv. 1753, f. 54v)

– 17 febr. 1726: compareren voor notaris R. Nolthenius te Dordrecht Elisabeth de Haan, Cornelis de Haan, Gerrit de Haan, Marijke de Haan, weduwe van Cornelis Goutsbergen, Nicolaas Bours, getrouwd met Jenneke de Haan, Jenneke de Haan zelf, in deze geassiteerd met haar voornoemde man en Mattheus de Haan, allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Mattheus de Haan, in zijn leven meester-bakker te Dordrecht, onlangs overleden. Zij geven te kennen, dat hun vader heeft nagelaten een huis, erf en tuin, staandeen gelegenop de hoek van de Boerenkil [liep ten zuiden van de Singel] bij de Dubbeldamse weg, genaamd “Yrland”, de Boerenkil aan de ene zijde en het huis van Barent van Lendregt aan de andere zijde en dat zij comparanten “in min en vrientschap” dat huis etc. hebben aanbedeeld aan voornoemde Cornelis de Haan en Nicolaas Bours, die het zullen aannemen voor een somma van 460 gl. (ONA Dordrecht inv.902, akte 5)

– 26 aug. 1762: compareert voor notaris P. van Gelsdorp te Dordrecht Marija de Haan, weduwe van Cornelis van Goudsbergen, wonende te Dordrecht. Zij verklaart “eerstelijk te maken en te bespreken aan haar dogter Jenneke Goudsbergen, huijsvrouw van Monsieur Corstiaen Goudsbergen, voorsanger van de Nieuwe Kerk binnen [Dordrecht], de jaarlijcxse revenuën en suijver inkomen van vijff duizent guldens aan ordinaire obligatieën ten laste dezer provintie … zoo veel dezelve revenuën na aftrek van alle ordinaire en extra-ordinaire lasten sullen comen te bedragen haar leven langh gedurende” en in de eigendom waarvan zij benoemt haar kleinzoon Rijnier Goudsbergen, zoon van Jenneke Goudsbergen en bij vooroveroverlijden zijn moeder. Tot erfgenaam van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar dochter Jenneke, huisvrouw van Cristiaen Goudsbergen of bij vooroverlijden haar wettige nakomelingen. Tot voogd benoemt zij haar schoonzoon Cristiaen Goudsbergen. Testatrice tekent met een kruisje. (ONA Dordrecht inv. 1041, akte 82)

Kind:

a. Jenneke Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 10 aug. 1711, trouwde met haar neef Christiaan Goudsbergen (zie IV)

IIIb. Reinier Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 10 juli 1684, jongman van Dordrecht wonende omtrent de Jorispoort (1707), twijndersknecht (vermeld 1745)trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 okt./6 nov. 1707(de bruidegom geassisteerd met zijn noeder, de bruid met haar moeder)Caetie Aenhart, geboren naar schatting ca. 1685, jonge dochter van Dordrecht wonende aan het Nieuwkerkhof (1707) vermoedelijk dochter van Cristiaen Anhert (en van Lijsbet Wou ?)

– 6 jan. 1731: begraven Lijsbet Wou, weduwe van Cristiaen Anhert, op de Nieuwendijk, laat kinderen na, in het “gemene” graf. (Begraafboek Dordrecht Nieuwkerk)

– 4 nov. 1745: Huijbert van den Sande, schipper te Dordrecht, verkoopt aan Reijnier Goudsbergen, twijndersknecht te Dordrecht, een huis en erf op de Nieuwendijk, anders gezegd de Bleijenhoek, staande tussen het huis van Hendrik Korthals en dat van Andries Weijmans, voor 200 gl. contant. (ORA Dordrecht inv. 821, f. 109v e.v.)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jacoba, 13 aug. 1708

b. Christiaen, 8 mrt. 1711, jong overleden

c. Christiaen Goudsbergen, 8 okt. 1712, volgt IV

d. Adriaentje Goudsbergen, 15 juli 1716, ongehuwd, begraven Dordrecht (graf 37 in de Nieuwkerk) 21 febr. 1780 (Adriana Goudsbergen, bij het Koningsplein, met een “ordinaire” koets [Nelemans, o.c., p. 107])

e. Cornelis, 18 dec. 1720

IIIc. Cornelis Jansz. Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 15 jan. 1685, jongman van Dordrecht wonende in de Raamstraat (1714), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 aug./2 sept. 1714 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan Cornelisz. Goutsbergen) Maria van den Enden jonge dochter van Dordrecht (1714)

– 31 mei 1741: testament op de langstlevende van Cornelis Goudsbergen en Marijke van den Enden, echtelieden wonende in de Steenstraat. Zij benoemen tot voogd hun zoon Jan Goudsbergen. (ONA Dordrecht inv. 909, akte 21)

– 8 sept. 1744: testament van Cornelis Goudsbergen. Hij legateert aan zijn dochter Jenneke een huis in de Kolfstraat, staande op de hoek van de Dwarsgang, een klein huisje, dat achter het voorgaande huis staat en de nog onbetaalde huur, die de huurders bij zijn overlijden schuldig zullen zijn. De huizen mogentijdens de minderjarigheid van zijn dochter niet verkocht worden. Voorts legateert hij aan haar een notebomen kast, staande boven op de achterkamer, een geschilderd porseleinen kastje, staande op de achterkamer boven de keuken, met het porselein, dat daarop staat en een bedrag van 200 gl., ter egalisatie van hetgeen hij aan zijn zoon Johannis Goudsbergen als “uitzetting” gegeven heeft. Tot universele erfgenamen van al zijn overige goederen benoemt hij zijn zoon en dochter of bij vooroverlijden hun wettige nakomelingen. Aan de erfportie van Johannes dient een bedrag van 70 gl. gekort te worden wegens hetgeen de testateur hem in 1743 geleend heeft. Tot voogden over zijn onmondige erfgenamen benoemt hij Adriaan ’t Hooft, wonende tegenover de Munt en Willem Kolster, die woont in de Kolfstraat. (ONA Dordrecht inv. 702, akte 103)

– 10 okt. 1744: inventaris van de goederen, nagelaten door Cornelis Goudsbergen, gewoond hebbende en op 7 okt. 1744 te Dordrecht overleden, beschreven door de Dordtse notaris B. van Gelsdorp, op verzoek van Adriaen ’t Hooft en Willem Kolster, kooplieden, als voogden van Jenneken Goudsbergen, “als alleenlijk ten sterfhuize wonende”. Tot de nalatenschap behoren; een huis in de Kolfstraat, staande op de hoek van de Dwarsgang tussen de hoek van de straat en het huis van Vermaes, welk huis bewoond en gehuurd wordt door Wessel Rijcke voor 60 gl. per jaar, een huisje en erf in de Dwarsgang, staande achter het voornoemde huis, bewoond en verhuurd voor een in de akte niet met naam en toenaamvermelde weduwe voor 20 gl. per jaar., een onderhandse obligatie van 450 gl., gedateerd 6 mei 1742, 30 gl. aan contant geld, meubels en winkelwaren, een stapel telhout, vier schilderijen, tinnen voorwerpen (schotels, borden, kandelaars etc.), porselein (o.a. zeven mannetjes en een paardje). een folio Bijbel met koperbeslag, een vuurmond. De akte is ondertekend door Jenneken Goudsbergen. (ONA Dordrecht inv. 702, akte 134)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jan, 18 febr. 1716

b. Soetje, 6 juni 1717, jong overleden

c. Isaak, 6 juni 1718, jong overleden

d.Jenneke Goudsbergen, 16 aug. 1722

IV. Christiaen (Corstiaan)Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 8 okt. 1712, jongman van Dordrecht wonende bij de Rietdijk (1744), meester-timmerman (vermeld 1751),voorzanger van de Nieuwkerk te Dordrecht (vermeld 1756, 1762), timmermansbaas (vermeld 1771), begraven Dordrecht (graf 36 in de Nieuwkerk) 25 jan. 1793 (Christiaan Goudsbergen, op de Lindengracht, met “ordinaire koetsen”, laat kinderen na, 3/4 uur luiden [Nelemans, o.c., p. 104]), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 30 mei/14 juni 1744 (de bruidegom geasssisteerd met zijn vader Rijnier Goudsbergen, de bruid met haar moeder Marijke de Haan, weduwe van CornelisGoutsberge)Jenneke Goudsbergen (zie IIIa), jonge dochter van Dordrecht wonende op de Lindengracht (1744), begraven Dordrecht (graf 37 in de Nieuwkerk) 14 april 1780 (Jenneke Goudsbergen, vrouw van Christiaan Gousdbergen,op de Lindengracht, laat kinderen na, met “ordinaire” koetsen, ’s middags 3 kwartier luiden [Nelemans, o.c., p. 107])

– 13 dec. 1742 (notulen NG kerkenraad van Dordrecht): “Christiaan Goudsbergen, jongman wonende bij den Riedijk, verzoekt voor den gewoonen tijd sijn belijdenisse te moogen doen, ’t welk, in aanmerking van de daarvoor geallegeerde reedenen, is toegestaan, mits zig sisteerendebij het afneemen van de belijdenisse in de kerken-kamer”. (SA Dordrecht, archief 27, inv. 14, f. 187v)

– 24 juni 1751: de kinderen van Mattheus de Vries verkopen voor 720 gl. aan Christiaen Goudsbergen, meester-timmerman te Dordrecht, een huis op de Lindengracht, staande tussen het huis van Johannes van Driel en dat van Jacob van Immerseel.(ORA Dordrecht inv. 823 (oud), f. 132 e.v.) [Het betreft hier het pand Museumstraat nr. 48. (Vriendelijke mededeling van mevr. Balm-Kok.)]

Museumstraat 48 (De geschiedenis van dit pand is beschreven door mevr. A. Balm-Kok in “De bewoningsgeschiedenis van Museumstraat 48 te Dordrecht”,uitgegeven door deWerkgroep Het Nieuwe Werck in 2008.)

– 22 juni 1756: de erfgenamen van Jillis Mostert verkopen aan Corstiaan Goudsbergen, voorzanger in de Nieuwkerk, een huis achter in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Pieter Herk en dat van Arij Kop, voor 87 gl. 2 st. en 8 penn. contant (ORA Dordrecht inv. 825, f. 208)

– 25 juli 1771: Jacob Immerseel, voor zichzelf en voor zijn zuster Cornelia Immerseel, kinderen en erfgenamen van Anna Frackin, weduwe van Johannes Immerseel, verkopen aan Christiaan Goudsbergen, timmermansbaas te Dordrecht, een huis op de Lindengracht [Museumstraat], staande tussen het huis van Jacob Immerseel en dat van Visser [sic], voor 160 gl. contant. (ORA Dordrecht inv. 830, f. 258 e.v.)

– 13 mei 1786: comp. voor notaris J. van der Star Christiaan Goudsbergen, die verklaart te herroepen het legaat in het testament, dat hij op 21 okt. 1785 heeft gepasseerd voor dezelfde notaris. Hij legateert nu aan de kinderen van zijn zoon Reinier Goudsbergen (niet meer dan zes uit maximaal drie huwelijken) elk een bedrag van 400 gl., uit te keren bij het bereiken van hun 24e jaar of bij hun huwelijk,maar dan alleen wanneer zij trouwen met een man of vrouw, die belijdenis van de Protestantse religie heeft gedaan. Als zijn zoon Reinier kinderloos komt te overlijden, legateert hij aan zijn neef Pieter Boers *, thans wonende bij de Sluispoort, een bedrag van 400 gl., aan de nakomelingen van zijn overleden nicht IJda Boers, laatst weduwe Kemp [sic] 400 gl. , aan zijn nicht Antje Brouwers, laatste weduwe Brouwer, 200 gl., aan haar zoon Klaas Brouwer 100 gl. enaan zijn nicht Jenneke Boers, vrouw van Boon, 300 gl. Tot voogden benoemt hij zijn zoon Reinier of bij vooroverlijden Jan Velthovenof Hendrik Wijmans, allen wonende te Dordrecht. (ONA Dordrecht inv. 1121, akte 19, f. 55 e.v.)

* Nikolaas (Klaas) Boers trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 aug./6 sept. 1716 Jenneke de Haen, dochter van Mattheus de Haen en Jenneke Frankot.

“Christiaan Goudsbergen een jaarwedde als voorleezer van de Nieuwkerk, verscheenen als vorenƒ 80,–, voor de kinderen de vragen af te horenƒ 20,00. totaal ƒ 100,00.” (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3132, f 39)

Kind:

a. Reijnier, gedoopt NG Dordrecht 9 mrt. 1746, volgt V

V. Reijnier Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 9 mrt. 1746, overleden Dordrecht 22 aug. 1816 (70 jaar oud, zonder beroep, Lindengracht C:1181 oud= C: 1065 (nieuw), mede-oprichter van het “Teekengenootschap Pictura” te Dordrecht (1774), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11/26 okt. 1783 Aletta de Visser, gedoopt NG Dordrecht 3 juni 1764,jonge dochtergeboren teDordrecht wonende in de Voorstraat naast de Vriesestraat (1783),schoolhoudster (1817),dochter van Nicolaas de Visser en Catharina van der Hen(g)st, trouwde 2e Johannes Koekelis, trouwde 1e Maria Schoenmakers, 2e Cornelia Schoenmakers

1

Reinier Goudsbergen, Reizigers voor de herberg “In den Haan” (1800)

– 1774: “Met Abraham van Strij [1753-1826] is de eigenlijke oprichter en belangrijkste stimulator van Pictura in de eerste vijftig jaar van zijn bestaan genoemd. Hij was ook de belangrijkste kunstenaar van de vier oprichters. De anderen waren Reinier Goudsbergen (1746-1816), Willem van der Koogh (1753-1824) en Pieter Hofman (1755-1837). Na een dag buiten getekend te hebben, ontmoetten zij elkaar, bekeken elkaars werk en kregen het idee om voortaan gezamenlijk in verenigingsverband te gaan tekenen.” J. Alleblas e.a., Was getekend Dordrecht. Stad en omgeving vereeuwigd door leden van Pictura 1780-1960. [Zwolle 1988], p. 8)

Reinier Goudsbergen, Boerderij (1789).

– 8 mei 1780: Reinier Goudsbergen, meerderjarig jongman wonende te Dordrecht, testeert voor notaris J. van der Star. Hij benoemt tot universeel erfgenaam zijn vader, Christiaan Goudsbergen. (ONA Dordrecht inv. 1115, akte 77)

– 1817: Aletta Visser vermeld als “schoolvrouwe” (schoolvrouwe of matresse = schoolhoudster). Het L-vormige pand aan de Lindengracht (C: 1065)leende zich uitstekend voor het houden van een schooltje. (Vriendelijke mededeling van mevr. A. Balm-Kok.)

– 10 nov. 1819: huwelijkse voorwaarden tussen Johannes Koekelis, zonder beroep, weduwnaar eerst van Maria Schoenmakers en laatst van Cornelia Schoenmakers, enerzijds en Aletta de Visser, weduwe van Reinier Goudsbergen, anderzijds, beiden wonende te Dordrecht. Zij zullen alle goederen, die zij op dat moment bezitten,tot onderstand van hunhuwelijkinbrengen. Er zal echter geen gemeenschap van goederen zijn. De aanstaande bruid zal een aantal roerende goederen inbrengen, waaronder 16 schilderijtjes met vergulde lijsten (totale waarde: 20 gl.) en 15 schilderijtjes met zwarte lijsten (eveneens in totaal 20 gl. waard). De totale waarde van die goederen is 377 gl. 10 st. Voorts brengt zij in een huis op de Lindegracht, nummer C:1065/1181, staande tussen het huis van de weduwe J. van Eijck en het huis van Johannes Milort en een pakhuis op de Lindegracht, nummer C:1067/1183,belend door de “stallingen” van Johan George Vleesman en het huis van Johannes Milort. Beide zijn bezwaard met een hypotheek van 700 gl., welke op 14 nov. 1811 is verleden ten overstaan van notaris G. Telders te Dordrecht door Reinier Goudsbergen ten behoeve van voornoemde Johannes Koekelis. Koekelis legateert aan Aletta de Visser zoveel “contante specie” als zij na zijn overlijden nodig zal hebben voor het aankopen van een woning op de Arend Maartenshof te Dordrecht. Hij maakt aan haar tevens de jaarlijkseinteresten (2 1/2 procent), tot aan haar overlijden of het moment waarop zij gaat hertrouwen,van twee “certificaten werkelijke schuld”, elk 1000 gl. groot, die tijdens haar leven zullen blijven berusten onder zijn zoon, Dirk Koekelis. Aletta de Visser zal gedurende haar leven of tot het moment, waarop zij gaat hertrouwen, niets hoeven af te lossen van de hypotheek van 700 gl. en daarvan geen interesthoeven te betalen. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv.1391, akte 1953)

Kinderen:

a. Jenneke Christina Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 16 febr. 1787, trouwde Oud-Alblas 11 febr. 1814 Arij Cornelisz. Lighaam, geboren Oud-Alblas 4 april 1791 (NG gedoopt aldaar 10 april 1791), metselaar (1819),zoon van Cornelis Lighaam en Louysje Pleunen den Braincker

– 14 mrt. 1814: attestatie gegeven aan Jenneke Christina Goudsbergen, jonge dochter, op de Lindengracht, naar Alblas. (Archief van de NH gemeente te Dordrecht, inv. 246, f. 151)

Kinderen (o.a.):

a-1. Reinier Goudsbergen Lighaam, geboren Dordrecht 1 febr. 1819 (BS Dordrecht, geboorteregister, akte 68 dd 2 febr. 1819: geboren te Dordrecht op 1 febr. 1819 Reinier Goudsbergen Lighaam, zoon van Arie Lighaam, metselaar wonende te Dordrecht en Jenneke Christina Goudsbergen. Getuigen: Nicolaas Goudsbergen, 25 jaar oud, kantoorbediende en Pieter van de Kloet, 26 jaar oud, horlogemaker, beiden wonende te Dordrecht.Akte ondertekend door de vader en de getuigen.

b. Nicolaas Goudsbergen, gedoopt NG Dordrecht 26 mei 1793, overleden Dordrecht 28 juni 1859 (Riedijk C:170), trouwde Dordrecht 19 juli 1817 Christina Geertruida Romkes, dochter van Daniël Romkes en Geertrui Impelmans, tapster