Hellu

 

I. Staes Reijniersz., trouwde 24 april 1594 Margriete Evertsen

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Reijnier Staesz., volgt II

b. Lucas, juli 1599

c. Erxken, mei 1602

d. Evert Staesz. Hellu, geboren naar schatting ca. 1603, trouwde 15 febr. 1626 Maijken Willemsdr. Verelst

Kinderen:

d-1. Staes Hellu, gedoopt NG Dordrecht okt. 1626, woonde in Amsterdam

ORA Dordrecht inv. 1625, f. 74: op 25 febr. 1676 verkopen Staes Hellu, wonende te Amsterdam, en IJsaacq van Bellen, enige zoon van wijlen Adriana Hellu, samen erfgenamen van Maria Verelst, de vrouw van Pieter van Belle, resp. hun moeder en grootmoeder, voor 2500 gl. aan Dirck Verbuijs, steenkoper en burger van Dordrecht, een huis met bovenwoning, staande op de Nieuwe Haven tussen de huizen van de koper aan weerszijden.

ORA Dordrecht inv. 1625, f. 136v: op 26 nov. 1676 verkopen Pieter van Bellen, koopman en burger van Dordrecht, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Staes Hellu, wonende te Amsterdam, volgens procuratie gepasseerd voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam op 21 nov. 1676, en Isaack van Bellen, koopman en burger van Dordrecht, samen erfgenamen van Maria Verelst, hun moeder resp. grootmoeder, voor 700 gl. aan Barent Hendricxsz. Kreijt,burger van Dordrecht, een huis in de Schuitenmakersstraat, waar uithangt “Sprangh”, staande tussen het huis van Frans van der Naelt en dat van de weduwe van Willem Sacharias.

ORA Dordrecht inv. 1629, f. 7v: op 9 mrt. 1683 verkoopt Isaack van Bellen, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Staes Hellu, wonende te Amsterdam, samen erfgenamen van Maria Verelst, vrouw van Pieter van Bellen, hun moeder resp. grootmoeder, voor 550 gl. aan Pieter Helmig, burger van Dordrecht, een huis in de Doelstraat, staande tussen het huis van Cornelis van der Mast en dat de Kloveniersdoelen.

d-2. Ariaentge Hellu, gedoopt NG Dordrecht okt. 1626,begraven Dordrecht (Grote Kerk)12 aug. 1667 (een baar achter brouwerij “het Hart” voor Adriana Hellu, weduwe van Issack van Belle, drie maal luiden),trouwde Isaackvan Belle

II. Reijnier Staesz. (Hellu), jongman van Dordrecht wonende op de hoek van de Arien Joppensteiger in “de Pellicaen” (1622), wijnkuiper, trouwde NG Dordrecht 6 nov. 1622 (ondertrouw) Margrietgen Pieter Matthijsdr., jonge dochter van Dordrecht wonende bij haar ouders (1622)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Staes Hellu, dec. 1628

b. Johannes Hellu, geboren ca. 1630, volgt IIa

c. Pieter Hellu, febr. 1633, volgt IIb

IIa. Johannes Hellu, geboren ca. 1630, veertigraad en notaris te Dordrecht, trouwde 14 mei 1662 Elisabeth Roscam

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Catharina Hellu, 22 juni 1664, jonge dochter van Dordrecht (1682), trouwde NG Dordrecht 3 mei/25 juni 1682 mr. Carel de la Bassecour, jongman van Amsterdam wonende te Dordrecht (1682), advocaat voor het Hof van Holland

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 17: op 4 april 1691 verkoopt mr. Carel de la Bassecour, raadpensionaris van Dordrecht, voor 4500 gl. aan Johan de Bedts, notaris te Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent het Stadhuis, staande tussen het huis van Hendrick van den Zantheuvel, oud-magistraat van Dordrecht, en dat van de weduwe van Dirck Vroman.

Kinderen (o.a.: allen NG gedoopt te Dordrecht):

a-1. Anna en Elisabeth, 6 juli 1689

a-2. Jan, 21 dec.1690

b. Aletta, 25 febr. 1667

c. Margaretha, 2 dec. 1668

d. Reijnier, 5 jan. 1673

e. Pieter, 20 mrt. 1675

IIb. Pieter Reijniersz. Hellu, gedoopt NG Dordrecht febr. 1633, wijnkoper,trouwde NG Dordrecht 10 mrt. 1658 Anna Jacobsdr. Berm (Barm), dochter van Jan Jacobsz. Berm en Stijntken Damasdr. Korff

ORA Dordrecht inv. 1618, f. 8v: Jan Aertsz. de Gelder, als procuratie hebbende van Johannes Prins, wonende te Zevenbergen, verkoopt aan Pieter Reijniersz. Hellu, burger van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat, staande tussen het huis van Johan Boor en dat van de weduwe van Hendrick van Reet.

ORA Dordrecht inv. 1627, f. 121v: op 18 mei 1680 verkopen Lijsbet Damas, weduwe van Pieter Everaers, en Anna Berm, weduwe van Pieter Hellu, voor 240 gl. aan Arijen Matthijsz. van Elsloo, burger van Dordrecht een woning met een vethuis in de Kromme Elleboog, staande tussen het vethuis van Joris Pelgrim schoenmaker en ’s herengracht.

ORA Dordrecht inv. 1629, f. 54 e.v: op 23 nov. 1683 verkoopt Johannes Hellu, veertigraad en notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van Anna Jacobsdr. Berm, weduwe van Pieter Hellu, enige dochter van wijlen Jan Jacobsz. Berm en Stijntken Damasdr. Korff, voor 1850 gl. aan Damas Pietersz. Everaerts, bakker en burger van Dordrecht, een huis, genaamd “de Swaen”, staande in de Voorstraat bij de Vriesestraat, staande tussen het huis van de weduwe van Aeldert Zegertsdr. Blanckert en dat van Hendrick van Eck grutter. De koper is schuldig aan verkoopster een somma van 1200 gl.

ORA Dordrecht inv. 1630, f. 99v: op 9 juli 1686 verkoopt Johannes Hellu, veertigraad en notaris te Dordrecht, als testamentaire voogd over de kinderen van zijn broer Pieter Hellu en van Anna Jacobsdr. Berm, beiden overleden, voor 2800 gl. aan Arent Schuller, koopman en burger van Dordrecht, een huis, genaamd “den Wijnbergh”, staande in de Wijnstraat tegenover de Arijen Joppensteiger tussen het huis van Aernout Duijrcant, achtraad van Dordrecht, en dat van de weduwe van Willem den Raven. De koper is schuldig aan de verkoper t.b.v. voornoemde kinderen een somma van 1800 gl.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Margareta Hellu, 26 jan. 1671

b. Jacob Hellu, 16 jan. 1673volgt III

c. Pieternella Hellu, 1 mrt. 1675, trouwde Simon Deckers

III. Jacob Hellu, gedoopt NG 17 jan. 1673, trouwde 27 mrt. 1695 Magtelina van Vianen

ORA Dordrecht inv. 1635, f. 101 e.v.: op 14 febr. 1696 verkopen Jacobus Hellu en Petronella Hellu, wonende te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende hun zuster Margrita Hellu, voor 1600 gl. aan Maeijcke Jansdr. van der Mast, weduwe van Aeldert Blanckert, vleeshouwerte Dordrecht, een huis in de Voorstraat, staande tussen de Vriesestraat en de Beurs, aan de ene zijde belend door het huis van de kinderen van wijlen Isaack van den Brande en het huis van koopster aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 195v e.v.: op 29 juli 1734 verkoopt Cornelia Becius, weduwe van Mattheus Renaut, wonende te Dordrecht, voor 1400 gl. aan Jacob Hellu een huis in de Voorstraat schuin tegenover de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Anthonij Greson en dat van Van Sevenom.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Anna Margaretha, 7 jan. 1699

b. Stephanus Hellu, 22 april 1701, volgt IV

c. Aletta, 27 aug. 1706

d. Pieter ene.Catarina, 24 febr. 1709

f. Pieter, 1 nov. 1711

IV. Stephanus Hellu, 22 april 1701, mr. bakker, trouwde 1e Catarina Ravesteijn, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 16 nov. 1724 (Katrina Ravesteijn, de vrouw van Stefanis Hellu, mr. bakker, op de Boom)2e Johanna Florijn

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 126: op 29 juli 1749 verkopen Hendrik Floreijn, Jacob Spaan, als man van Debora Floreijn, Johanna Floreijn, weduwe van Stephanus Hellu, en Maria Anthonia Floreijn, meerderjarige ongehuwde persoon, allen wonende te Dordrecht, kinderen en erfgenamen van Maria Deckers, weduwe van Cornelis Floreijn, gewoond hebbende en overleden in Dordrecht, voor 550 gl. aan Willem Maarseveen, mr. bakker en burger van Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Pieter Visser en dat van Gillis van Peere.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht)

Ex 1:

a. Mechtelina Hellu, 11 okt. 1724, trouwde 9 nov. 1747 Daniël Verlouw

Ex 2:

b. Jacob, 27 mei 1727

c. Maria, 9 sept. 1729

d. Cornelia, 24 febr. 1732