Van der Tuijnen

I. Thomas Gerritsz. (van der Tuijnen), chirurgijnsgezel van Leeuwarden (1604), chirurgijn, overleden ca. 1625, trouwde NG Dordrecht 31 mrt./4 mei1604 Maijken (Mariken) Jan Ottendr., geboren naar schatting ca. 1580, van Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1604), dochter van Jan Otten en Henricxken Henricxdr.

– 1 juni 1627: Joost Joostensz. pasteibakker verkoopt aan Frans Mathijsz. Dicke kleermaker een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Pieter Gaduijts en dat van Jan Otten kleermaker. Waarborg: Maijken Jansdr., weduwe van mr. Thomas van der Thuijnen. (ORA Dordrecht inv. 766, f. 90v)

Kinderen:

a. NN, gedoopt NG Dordrecht april 1605

b. Gerrit Thomasz. van der Tuijnen, nov. 1606, volgt IIa

c. NN, nov. 1609

d. Pieter, april 1612

e. Thomas Thomasz. van der Tuijnen, juli 1620, volgt IIb

f. Sibrecht, jan. 1622

g. Jan Thomasz. van der Tuijnen, volgt IIc

h. Hendrick van der Tuijnen, trouwde Maeijken van Eelten

Kind:

a. Joannes, gedoopt NG Dordrecht 15 dec. 1645

IIa. Gerrit Thomasz. van der Tuijnen, gedoopt NG Dordrecht nov. 1606, trouwde Mareijken Goverts

Kinderen:

a. Magdalena, gedoopt NG Dordrecht 3 aug. 1637

b. Geertruijt, gedoopt NG Dordrecht 22 okt. 1643

c. Willem van der Tuijnen, volgt IIIa

IIb. Thomas Thomasz. van der Tuijnen, gedoopt NG Dordrecht juli 1620, trouwde NG Dordrecht 24 mrt. 1641 Apollonia Andries

Kinderen:

a. Thomas, gedoopt NG Dordrecht 18 okt. 1642

b. Gerrit, gedoopt NG Dordrecht 14 okt. 1646

c. Pieter van der Tuijnen, volgt III

d. Krijn, gedoopt NG Dordrecht 13 juli 1657

 

IIc. Jan Thomasz. van der Tuijnen, trouwde Aertje Claes

Kinderen:

a. Thomas, gedoopt NG Dordrecht aug. 1644

b. Antonia, gedoopt NG Dordrecht okt. 1647

IIIa. Willem van der Thuijnen, gedoopt NG Dordrecht okt. 1641, jongman van Dordrecht wonende bij de Nieuwbrug (1666), weduwnaar wonende omtrent de Beurs (1669), chirurgijn, trouwde trouwde NG Dordrecht4 april 1666 (ondertrouw) Machtelt (Machtelina) van Wijngaertstraeten, gedoopt NG Dordrecht 30 april 1645, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Beurs (1666), 2e NG Dordrecht 24 mrt. 1669:   Cornelia Brinkhof jonge dochter wonende bij de Vleeshouwersstraat (1669)

ORA Dordrecht inv. 798, f. 99 e.v.: op 21 april 1694 verkoopt kapitein Willem van der Tuijnen, veertigraad van Dordrecht, voor 3670 gl. aan Jacobus Warnier, mr. zilversmid en burger van Dordrecht, een huis op de Vogelmarkt [Groenmarkt] aan de havenzijde, staande tussen het huis van Sebastiaen van der Lisse en dat van Pieter Mes, welk huis hem is aanbestorven bij overlijden van Abraham van Wingerstraten, die de grootvader was van zijn, verkopers, eerste vrouw zaliger, Maghdelijna van Wingerstraten. Zijn schoonzuster, Belia van Wingerstraten, weduwe van Adriaen Vinck, burgeres van Dordrecht, verklaart in de overdracht van het huis toe te stemmen, aangezien het huis al in 1668 aan haar zwager is toebedeeld en zij daarvoor is gecompenseerd. De koper is schuldig aan Margrita Morees, weduwe van Hendrick Vermaes, een somma van 2000 gl., verbindende het voornoemde huis.

Kind (ex 1):

a. Gerard van der Thuijnen, gedoopt NG Dordrecht 8 april 1667

IIIb. Pieter van der Tuijnen, trouwde NG 1 okt. 1679, Maria van Duren (van Deuren)

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Martijnus, 21 juli 1681

b. Apollonia (Pleuntje) van der Tuijnen, 26 nov. 1686, trouwde Jan van Leeuwen

Kinderen:

b-1. Andries, gedoopt NG Dordrecht 18 jan. 1715

b-2. Maria, gedoopt NG Dordrecht 14 aug. 1717

c. Thomas, 13 april 1689