Burgerboek Dordrecht (selectie)

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1974

12 nov. 1659: “Opte requeste gepresenteert bij Abraham Davitsz. jonckman geboortich van Rotterdam, waer bij was versoeckende het borgerschap deser stede in margine stont voor apostille De Camere ontfanckt den suppliant als inheems poorter onder den gewoonlijcken eedt aen handen vanden Heer Borgemr. ende betalende tot deser stede behouff de somma van Thien car. gl. Actum den XII. November 1659”. (f. 14v)

5 sept. 1686: Jean Chevalier, koopman geboren te Saintfort in Saintonge, betaalt nihil [acte gedeeltelijk beschadigd]

15 mei 1686: Petrus den Schepper koekenbakker geboortig van Schoonhoven, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 5 ponden

10 sept. 1686: Fester Mol geboortig van Cappel in de Langstraat, getrouwd met een burgersdochter, betaalt twee en een halve pond

7 febr. 1687: Charles Arnaud, leertouwer en leerbereider, geboortig van Jonzac in Saintonge, betaalt nihil omdat hij een Franse vluchteling is

12 aug. 1687: Pierre Calveirac, geboortig van Milhou in Guyenne, betaalt nihil, is vrijgesteld van accijnzen en imposten en van “tochten ende wachten” voor 12 jaar, is hem “vergunt” het hoedenmakersgilde en eventuele andere gilden

15 nov. 1687: Gerrit Hopman van Hoest in Brandenburg, betaalt 20 ponden

19 febr. 1688: Jean Quiennet, geboren en gewoond hebbende te Calais in Frankrijk, betaalt nihil omdat hij een Franse vluchteling is

24 juli 1688: Pieter Knogh, geboortig van Coeff onder Bacharach, “wert hem het recht daertoe staende vereert” en wordt vrijgesteld van “tochten ende wagten … mits hem in alles regulerende als grossier”

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1976

12 mei 1705 Livinus Jacobs, geboren te Rotterdam, betaalt 5 ponden van 40 groten het pond

16 mei 1705 Moses Jacobs, geboren te Rotterdam, betaalt 5 gl., des blijvende gesecludeerd

22 mrt. 1710 Cornelis Hendriksz. Blom, geboortig van de Klundert, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 2 ponden 10 sch.

12 sept. 1710 Nicolaes de Meus, geboren te Flemalen in het Land van Luik, mits betalende 20 ponden van 40 groten het pond, des blijvende gesecludeert van’t kiesen van heeren Thesauriers, dekenen etc.”

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1977

13 jan. 1729 Casper de Koningh, geboren te Urdingen in het Keulsland, betaalt 20 ponden

29 jan. 1729 Leendert Pietersz. Blom, geboren te Papendrecht, betaalt 5 ponden

29 jan. 1729 Johannes Kouwens, jongman geboren te Geertruidenberg, betaalt 10 ponden

29 febr. 1729 Gerrit van derHulst, jongman geboren te Dinxlaken in het Land van Kleef, betaalt 20 ponden

1 mrt. 1729 Volbregt van der Schild, geboren te Schiedam, betaalt 10 ponden

3 mrt. 1729 Hermanus Livelo, geboren buiten de provincie, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 10 ponden

3 mrt. 1729 Willem van Langel, geboren te Rotterdam, betaalt 5 ponden

10 mrt. 1729 Mattheus Vroman, geboren te Londen in Engeland, betaalt 20 ponden

10 mrt. 1729 Goose Stoudhardt, geboren buiten de provincie, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 10 ponden

17 mrt.1729 Jan Reijkers, geboren te Timmerlaa in het Land van Bronswijk, betaalt 20 ponden

27 mrt. 1729 Jeronimus Kersseboom, geboren te Amsterdam, betaalt 10 ponden

29 mrt. 1729 Gerrit Broekhoff, geboren te Asselen in het ambt Onna, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 10 ponden

jan. 1730 Jan Willem Roest, geboren te Wesel in Brandenburg, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 10 ponden

31 jan. 1730 Mathijs de Bie, geboren te Gemert in Gelderland, betaalt 40 ponden

7 febr. 1730 Anthoni van Andernagt, geboren te Rotterdam, betaalt 5 ponden

14 febr. 1730 Jan Jansz. van Muijlwijk, geboren te Arkel, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 5 ponden

16 febr. 1730 Laurens de Bruijn, geboren te Bergen op Zoom, betaalt 20 ponden

2 mrt. 1730 Leendert van Driel, geboren te Dubbeldam, betaalt 5 ponden

2 mrt. 1730 Dionisius Vermase, jongman geboren te Roermond, betaalt 20 ponden

13 mrt. 1730 Dirk van Andel, geboren te Woudrichem, betaalt 10 ponden

23 mrt. 1730 Laurens Boesemenaar, geboren buiten Holland, betaalt 20 ponden

28 mrt. 1730 Jacobus van der Velde, geboren te Vianen, betaalt 5 ponden

28 mrt. 1730 Hendrik Pus Heer van Op en Neer Andel, geboren in Holland, betaalt 10 ponden

[Hendrik Pus kocht de heerlijkheid Andel in 1724. Hij was heer van Andel tot 1748.]

28 mrt. 1730 Wouter van Kessel en diens zoons Francois en Hendricus van Kessel [plaats van herkomst niet vermeld], betalen 10 ponden

20 april 1730 Johannes de Soete wonende op Lekkerkerk, betaalt 13 stuivers

25 april 1730 Paulus Gips, jongman geboren te Klaaswaal in Cromstrijen, betaalt 10 ponden

2 mei 1730 Coenraad van Welij, jongman geboren te Lent in Gelderland, betaalt 20 ponden

9 mei 1730 (als landpoorter) Huijgen Jansz. de Jonge, wonende te Lekkerkerk, 13 stuivers

9 mei 1730 (als landpoorter) Abraham Diepraam, wonende te Lekkerkerk, betaalt 13 stuivers

11 mei 1730 Cristoffel Croese, geboren te Delmhorst in Duitsland, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 10 ponden

(NB: is heel burger geworden op 22 juni 1737)

16 mei 1730 Cristoffel Snijders, geboren buiten de provincie Holland, onder beneficie van akte van borgtocht van Hendrik Snijders, gepasseerd voor notaris W. de Groot op 13 mei 1730, betaalt 20 ponden

16 mei 1730 Jan Smits, geboren in de provincie Holland, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 10 ponden

15 juni 1730 Arie van der Beijle, geboren te ‘s-Gravendeel, betaalt 5 ponden

15 juni 1730 Johannes Frederick Sommer, geboren te Rijnberg in het Kleefsland, betaalt 20 ponden

15 juni 1730 Cornelis Benjamin van der Vliet, geboren in Den Haag, betaalt 5 ponden

29 april 1732 Jan Montfoort, geboren in Schiedam, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 5 ponden, mits houdende zijn fixum domicilium binnen Dordrecht

12 okt. 1752: Jasper Loket, geboren te Zwijndrecht, betaalt 2 gl. 10 st., des blijvende gesecludeert en houdende sijn domicilium binnen dese stadt

27 jan. 1774 Christiaan Petner[Betner], geboren te Olser Roda in Hessen Kassel, betaalt 20 gl. vermits seclusie, des houdende zijn domicilium binnen dese Stadt

[Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 16 juni 1809: Christiaan Bettner in de Grote Spuistraat D:495, laat kinderen na, ten 10 uur met de lijkkoets gegraven, 62 jaar, zinkingkoorts]

Stadsarchief Dordrecht nr. 3 inv. 1978

9 sept. 1779 Anna Geertruijda Scheidts geboren te Duisburg, betaalt 20 gl.

4 sept. 1781 Pieter Tedden, geboren te Duisburg a/d Rijn, getrouwd met de dochter van een burger, betaalt 20 gl.

4 sept. 1781 Joannis Anthonij Thiel geboren in Marienberg in Nassau Delbrück, betaalt 20 gl.

11 aug. 1785 Hendrik Cronouwer, geboren te Hensbagh, betaalt 20 gl. vermits seclusie

[Liste Civique Dordrecht 1811 (archief 4, inv. 169), nr. 396: Hendrik Kroonhouwer, ouvrier, geboren mei 1751

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 14 nov. 1811 (arme lijken): Hendrik Kraanhouwer]