Stamreeks Sebes

I. Steven Stevensz. Sebes, geboren naar schatting ca. 1650, trouwde naar schatting ca. 1675 Catharijntje Engels (Engelen) Ophoff

 
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
 
a. Aeltjen, 11 nov. 1679
 
b. Dirck, 4 dec. 1680, volgt II
 
c. Helena, 23 nov. 1682
 
d. Jan, 23 febr. 1684
 
e. Steven Sebes Stevensz., 19 okt, 1685
 
f. Aletje, 8 aug. 1687
 
g. Lijsbeth, 28 april 1690
 
h. Henrick, 19 dec. 1692
 
i. Aaltje, 6 april 1694
 
II. Dirk Sebes, gedoopt NG Dordrecht 4 dec. 1680, trouwde 26 okt. 1710 Aletta Wiltens
 
Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 26 okt. 1710: Dirck Zebis jongman wonende omtrent het Groothoofd geassisteerd met zijn moeder en Aletta Wiltens jonge dochter wonende buiten de Spuipoort beiden van Dordrecht geassisteerd met haar moeder en bij mondeling consent van haar vader, getrouwd op 9 nov. 1710
 
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
 
a. Steven, 25 febr. 1711
 
b. Jan (Johannes) Sebes, geboren naar schatting ca. 1712, trouwde Johanna Catharina (Anna) Billigers
 
Kinderen:
 
b-1. Dirk, gedoopt NG Dordrecht 17 aug. 1737
 
b-2. Dirk, gedoopt NG Dordrecht 24 mrt. 1747
 
c. Joris, 29 april 1715
 
d. Philippus Sebes, 18 okt. 1717, volgt III
 
e. Joris, 12 jan. 1720
 
f. Dirk, 26 april 1722
 
g. Joris, 10 nov. 1724
 
h. Izaac, 28 juni 1727
 
III. Philippus Sebes, gedoopt NG Dordrecht 18 okt. 1717, trouwde Dordrecht 13 mei 1742
Magteltje (Magdalena) Pluijm
 
Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 26 april 1742: Philippus Sebes jongman geassisteerd met Anna Billigers de vrouw van Jan Sebes zijn broer en Maggeltje Pluijm jonge dochter beiden van Dordrecht wonende in de Hoge Nieuwstraat geassisteerd met haar vader Jan Pluijm, getrouwd 13 mei 1742
 
Kinderen:
 
a. Aletta, gedoopt NG Dordrecht 7 juli 1746
 
b. Jan Sebes, gedoopt NG Dordrecht 12 juli 1750, volgt IV
 
IV. Jan Sebes, gedoopt NG Dordrecht 12 juli 1750, trouwde Dordrecht 9 april 1774 Maartje de Zeeuw
 
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
 
a. Filippus (Philip) Sebes, 13 juli 1774, trouwde Dordrecht 17 okt. 1805 Adriana Lagewaard
 
b. Anna, 27 mei 1776
 
c. Roelof, 20 nov. 1778
 
d. Magdalena, 7 juli 1780
 
e. Antonia, 7 mei 1784
 
f. Jan Sebes, 24 febr. 1787, volgt V
 
g. Hendrik, 1 nov. 1789
 
h. Maggeltje, 18 febr. 1791
 
i. Hendrika, 22 mrt. 1795
 
V. Jan Sebes, gedoopt NG Dordrecht 24 febr. 1787, arbeider, trouwde Dordrecht 7 mrt. 1811 Neesje Brans (Brands), overleden Dordrecht 21 aug. 1865, dochter Joost Brant en Johanna de Bruijn
 
Kinderen:
 
a. Maartje, gedoopt NG Dordrecht 15 dec. 1811
 
b. Johannes Sebes, geboren Dordrecht ca. 1819, volgt VI
 
c. Matthijs Sebes, geboren Dordrecht ca. 1827, opperman, trouwde Dordrecht 29 juli 1857 Elizabeth Verharen, geboren Hof van Delft ca. 1832, dochter van Karel Verharen, oliemolenaar en Elizabeth Soeteman
 
VI. Johannes Sebes, geboren Dordrecht ca. 1819, zaagmolenaar, Dordrecht 13 sept. 1876, trouwde Dordrecht 27 april 1842 Lena van der Rest, geboren ca. 1821, dienstbode (1842), dochter van Hendrik van der Rest, mandenmaker en Jenneke Reewinkel
 
Kind:
 
a. Johannes Sebes, geboren Dordrecht 28 mei 1866, volgt VII
 
VII. Johannes Sebes, geboren Dordrecht 28 mei 1866 (Hoogt E:479), behanger en stoffeerder, trouwde Dordrecht 6 juli 1887 Petronella Schot, geboren Antwerpen ca. 1869, dienstbode (1887), dochter van Adrianus Schot en Jacoba Johanna Zijlmans, tapster te Dordrecht
 
Kind:
 
a. Adrianus Sebes, geboren Dordrecht 19 dec. 1901, volgt VIII
 
VIII. Adrianus Sebes, geboren Dordrecht 19 dec. 1901 (Maartensgat 14a), melkslijter, trouwde Dordrecht 3 jan. 1924 Maaike Franken, geboren Dordrecht 13 april 1901, dochter van Abraham Franken, magazijnknecht en Johanna van Lelieveld
 
 
Maaike Sebes-Franken met haar kinderen Jopie, Jo en Ad (foto: Nancy Lanser)
 

IX. Adrianus Sebes, trouwde Joke Meijnster