Stamreeks De Waal

I. Jan Jansz., geboren naar schatting ca. 1585, schippersgezel van Dordrecht (1608), trouwde NG Dordrecht 30 mrt. 1608 (ondertrouw, bescheid gegeven om te Alblasserdam te trouwen 19 april 1608) Magdalena Ploen Geritsdr., geboren naar schatting ca. 1585, van Dordrecht (1608), dochter van Ploen Geritsz. en Lijncken Jacobsdr.
– 1606: Ploen Geritsz. betaalt in de verponding van Dordrecht 3 gl. 15 st. voor een huis in de Botgensstraat.
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Lijntgen, febr. 1609
b. NN, nov. 1613
c. Jan Jansz. de Wael, geboren naar schatting ca. 1615, volgt
d. Abraham, jan. 1623
II. Jan Jansz. de Wael, jongman van Dordrecht, schiptimmerman, wonende in de Schuitenmakersstraat (1636), trouwde NG Dordrecht 14 dec. 1636/25 jan. 1637 Dorothe Herberts, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Heer Heymansuysstraat (1636)
De Schuitenmakersstraat (sept. 2014)
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Jan en Herbert, okt. 1637
b. Magdaleen, april 1639
c. Pleun Jansz. (de Wael), 14 april 1647, volgt
d. Dirck, 20 febr. 1650
e. Susanna, 5 april 1653
f. Herber, 16 okt. 1655
III. Pleun Jansz. de Wael, gedoopt NG Dordrecht 14 april 1647, jongman van Dordrecht, brouwersgast, wonende achter de Dolhuisstraat (1671), trouwde NG Dordrecht/Grote Lindt 25 jan./8 febr. 1671 Maeijke Cornelis, weduwe van Dordrecht, wonende in de Suikerstraat (1671), trouwde 1e Geerlof Jansen
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Johannes, 20 nov. 1671
b. Teuntjen, 7 april 1675
c. Dorothea, 28 mrt. 1677
d. Dirckje, 28 nov. 1678
e. Hendrick, 9 jan. 1680
f. Pleun, 12 sept. 1681
g. Claes Pleunen de Wael, 23 juni 1684, volgt
IV. Claes (Nicolaes) Pleunen de Wael, gedoopt NG Dordrecht 23 juni 1684, jongman van Dordrecht, wonende aan de Vriesepoort (1707), weduwnaar van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort (1733), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 11/25 sept. 1707 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid haar moeder) Neeltje Ockersdr. Uijlenberg, jonge dochter van Dordrecht, wonende aan het Bagijnhof (1707), trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 11/27 dec. 1733 (de bruid geassisteerd met haar moeder Isabel Kitzenberg, weduwe van Adam Hartman) Catharina Hartman, jonge dochter van Dordrecht, wonende bij de Botgensstraat (1733), gedoopt NG Dordrecht 22 aug. 1694, dochter van Adam Hartman, huistimmerman, en Isabella Kitsenburg
De Vriesepoort (ook Mennebrugspoort genoemd, afgebroken in 1833)
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
ex 1:
a. Maeijke de Wael, 4 juni 1708, jonge dochter van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort (1731), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 30 nov./16 dec. 1731 (de bruidegom geassisteerd met Hendrikje van den Bergh, weduwe van Claes van der Planck, zijn moeder, en de bruid met Claes de Wael, haar vader) Cornelis van der Plank, jongman van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort (1731)
b. Ocker de Wael, 27 nov. 1711, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 9 juli 1737 Neeltje Gijbels
c. Anna, 8 mrt. 1716
d. Claes Claesz. de Wael, 2 febr. 1718, volgt
e. Grietje 30 jan. 1720
ex 2:
a. Apollonia, 20 april 1735
b. Adam, 3 mrt. 1737
V. Claes Claesz. de Wael, gedoopt NG Dordrecht 2 febr. 1718, jongman wonende buiten de Sluispoort (1743), trouwde Gerecht/ NG Dordrecht 7/24 nov. 1743 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Claas de Waal, de bruid met haar oom Frans Boon) Adriana van Toll, gedoopt NG Dordrecht 23 mrt. 1710, jonge dochter wonende op het Slikveld (1743), dochter van Johannes (Jan) van Toll en Engeltje Makreel
Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 8 nov. 1705: Johannes van Tol jongman van Dordrecht wonende in de Spuistraat geassisteerd met zijn moeder en Engeltie jonge dochter Engeltie Makreel jonge dochter van Den Briel, wonende in de Suikerstraat, geassisteerd met haar tante en bij mondeling consent van haar oom, getrouwd op 23 nov. 1705

Johannes, zoon van Isaac Jurriaansz. (van Tol) en Anna Creket (Crekel), gedoopt NG Dordrecht 21 jan. 1684

NG trouwboek Dordrecht 1 april 1674: Isaak Jurriaensz. jongman korporaal onder de compagnie van kolonel Palm wonende in de Kolfstraat en Anna Krequet jonge dochter van Westbroek wonende in de Voorstraat, getrouwd op 19 april 1674
Kinderen:
a. Neeltje. gedoopt NG Dordrecht 14 april 1745
b. Johannes de Waal, gedoopt NG Dordrecht 7 febr. 1749 , volgt

VI. Johannes de Waal, gedoopt NG Dordrecht 7 febr. 1749, jongman van Dordrecht, wonende buiten de Spuipoort (1767) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3 sept. 1767 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Claas de Waal, de bruid met haar moeder Lijntje Proos, weduwe van Jan Verpoorten) Dijna Verpoorten, gedoopt NG Dordrecht 3 juli 1750, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Kromme Elleboog (1767), dochter van Jan Verpoorten en Lijntje (Linkje) Proos

Kind:

VII. Nicolaas (Klaas) de Waal, gedoopt NG Dordrecht 7 febr. 1768, jongman geboren te Dordrecht en wonende op de Spuiweg (1790), arbeider (1840), overleden Dordrecht 20 febr. 1855, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 4 nov. 1790 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan de Waal, de bruid met haar moeder Lena Meijers, weduwe van Jacob Schrijn) Lena Schrijn, jonge dochter geboren te Dordrecht en wonende bij de Vriesepoort op de Vest (1790)
Kind:
VIII. Johannes de Waal, geboren Dordrecht 21 mrt. 1813, opperman (1840), overleden Dordrecht 26 dec. 1886, trouwde Dordrecht 27 mei 1840 Adriana van Wezel, geboren Dordrecht 1814, arbeidster (1840), dochter van Arnoldus van Wezel, arbeider, en Sara Snijders
Kind:
IX. Gerrit de Waal, geboren Dordrecht 2 mrt. 1859, straatmaker (1879), smid (1889), trouwde Dordrecht 13 aug. 1879 Geertje Minnebreuker, geboren Dordrecht 1850, dochter van Gerrit Hendrik Minnebreuker, mandenmaker, en Johanna Steenraat (Steinradt)
Kind:

X. Adrianus de Waal, geboren Dordrecht 11 sept. 1886, arbeider (1911), trouwde Heinenoord 3 aug. 1909 Willempje den Tuinder, geboren Heinenoord 15 juni 1880, dochter van Nicolaas den Tuinder en Cornelia Schipper

Kind:

a-1. Cornelia Geertje de Waal, geboren Dordrecht 21 mei 1911 (Stoofstraat 29) *, trouwde Rikus Schaafstra, kioskhouder te Dordrecht

Kadaster Dordrecht, dienstjaar 1959:25720= Rikus Schaafstra, kioskhouder, Prinses Julianaweg 4 (P227)

Cornelia de Waal en Rikus Schaafstra

Kinderen:

a-1-1. Willempje (Wil) Schaafstra, trouwde Ton van Oversteeg

a-1-2. Rienke Schaafstra, trouwde Dordrecht 1956 Gerrit Jacobus Haksteen

Rienke, Diane en Gerrit Haksteen (1987)

Kinderen:

a-1-2-1. Barend Rikus Cornelis Haksteen, geboren Dordrecht aug. 1956, automonteur, trouwde Aukje Schwartz

Rick Haksteen

Kinderen:

x. Barry Haksteen, geboren Dordrecht 1984, trouwde Bernadine Snijders

x-1. Javeaney Haksteen

y. Tamara Kimberly Haksteen, geboren Dordrecht 1988, trouwde Frank van Opstal

a-1-2-2. Renate Haksteen, geboren Dordrecht dec. 1959, lerares Frans, trouwde Robert Dijkema

Renate Haksteen (okt. 2014)

a-1-2-3. Diane Haksteen, geboren Dordrecht juni 1964, verkoopster

Diane Haksteen

* Bijlage: afstamming van Cornelia Geertje de Waal in de rechte vrouwelijke lijn:
I. Stijntje Aelbertsdr. van Haaften, gedoopt 8 febr. 1680, dochter van Aelbert van Haeften en NN, trouwde Haaften 16 febr. 1703 Adriaan Blomhert
II. Jenneke Blommert, gedoopt Haaften 29 aug. 1706, trouwde Haaften 13 nov. 1734 Aert van der Meijden
III. Stijntje van der Meijden, gedoopt Herwijnen 22 april 1737, jonge dochter geboren en wonende Herwijnen (1764), trouwde Herwijnen 7 dec. 1764/10 jan. 1765 (“hebbende de moeder het kind [Joannes Verbrugge, gedoopt in Herwijnen op 30 sept. 1764], voor den trouwdag geprocrereert [verwekt], op den arm, en zijnde dus gewettigt”) Glaudi Verbrugge, jongman geboren te Venlo, tamboer in het regiment van lt.-gen. D’Envie *, in garnizoen liggende te Kampen (1764)
* Hyancinte, graaf d’Envie, luitenant-generaal (sedert 1747) van een regiment infanterie, dat in 1772 de officiële benaming Regiment Nationalen nr. 4 kreeg.
IV. Margaretha (Grietje) Verbrugge, geb./ged. Herwijnen 23/24 febr. 1779, jonge dochter geboren te Herwijnen en wonende te Gorinchem (1803), overleden Oud-Beijerland 3 okt. 1846, trouwde Gorinchem 10/27 febr. 1803 Cornelis van Erp, jongman geboren en wonende te Gorinchem (1803), garde champetre (veldwachter) te Heinenoord (1815), later schoenmaker e Oud-Beijerland, overleden Oud-Beijerland 15 april 1828 (Oostdijk nr. 136)
V. Barendina (Christina) van Erp, geboren Heinenoord 23 april 1815, dienstbaar (1837), arbeidster (1849), overleden Oud-Beijerland 22 febr. 1895 (Wijk B nr.334), trouwde 1e Oud-Beijerland 19 mrt. 1837 Dirk Schipper, arbeider, overleden Oud-Beijerland 8 sept. 1849, trouwde 2e ca. 1850 Arie Meinster, tuinman
VI. Cornelia Schipper, geboren ca. 1845 (schatting), dienstbode (1876), trouwde Oud-Beijerland 20 april 1876 Nicolaas den Tuinder, arbeider (1876)
VII. Willempje den Tuinder, geboren Heinenoord 15 juni 1880, trouwde Heinenoord 3 aug. 1909 Adrianus de Waal
VIII.CorneliaGeertje de Waal, geboren Dordrecht 21 mei 1911 (Stoofstraat 29)