Trouwboek Oud-Katholieke Kerk Dordrecht (Hoge Nieuwstraat)

Tussen rechte haken staan door mij toegevoegde gegevens uit andere bronnen.
OG = trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) Dordrecht
— betekent, dat daar niets is ingevuld


“Ter hoogte van het huis [Hoge Nieuwstraat] nummer 79 stond voor 1812 een kerkgebouw der “Oud-Bisschoppelijke Clerezy”. Het jaartal van de stichting van dit kerkgebouw is onzeker. Het doopboek begint in 1695. In de zeventiende eeuw was het het kerkgebouw van de rooms-katholieke parochie Maria Minor. Voordien was het een der vier roomse schuilkerken. Dat deze juist achter de huizen van de Hoge Nieuwstraat gelegen was, zal wel zijn oorzaak gevonden hebben in het feit dat op de Walevest veel Walen woonden en dat velen van hen rooms-katholiek waren. In 1712 bleef de kerk, bij het toenmalige schisma, aan de Oud-Bisschoppelijke Clerezy. In 1730 werd ter plaatse een nieuw kerkgebouw gesticht, doch na het overlijden van pastoor Willebrordus Bonifacius Copper in 1792, werden beide parochies [Maria Minor op de Hoge Nieuwestraat en Maria Major in de Voorstraat] verenigd. In augustus 1811 vroeg de pastoor van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy verlof om de kerk te verkopen wegens de slechte staat van het gebouw, waarna het in 1816 werd gesloopt. Hoewel de kerk zich geenszins aansloot bij de leer van Jansenius, bisschop van Yperen, werd ze toch in de volksmond “Jansenistenkerk” genoemd.” (C.J.P. Lips, Wandelingen door Oud-Dordrecht [Zaltbommel 1974], p.214)
19 jan. 1692
Rijk van de Sande en Lijsbet van den Hoek [deze inschrijving staat tussen de dopen]
22 okt. 1695
Laurens van der Linden en Margarita Willems (Lambert Palinx, Martina Severijns)
30 dec. 1695
Reinerus Tiron en Margarita Willems (Lambert Palinck, Martijn Severijns)
5 jan. 1696
Lambertus Jansz. van Nonce en Anna Libbers (Magdalena van de Perre, Martijn Severijns)
14 jan. 1696
Jan de Mulder en Beatrix Gillis (Gerret Hopman, Maria Otto)
15 juni 1696
Petrus Beckers en Joanna Andriesse (Laurentius Trusen, Gerardus Doorn)
10 aug. 1696
Jan de Loneu en Maria Moeijweer [Bontemps] (Hubertrus Comheer parochie de Serre, Geertrudis Moeijweer, zuster van de bruid)
1 febr. 1697
dedi benedictionem nuptialem Everardo de Loge cum uxore
10 febr. 1697
Theodorus Bossiers en Geertrudis Clijpoel (Lambertus Waersman, Agnes Boret)
17 febr. 1697
Nicolaus Hissermans ex parochia de Muijl vicariatus Sylveducensis [‘s-Hertogenbosch] en Elijsabetha Nijs uit Dordrecht (Joannes Rutte, Maria Bredenraet, moeder van de bruid)
22 okt. 1697
Dionisius van den Bergh en Catharina Jans (Cristina Gantvliet, Martina Severijns)
17 dec. 1697
Christianus Danielsz Witwer en Adriana van der Ka (Magdalena van de Perre, Martina Severijns)
[Dit was een gemengd huwelijk, want er is ook aantekening van gemaakt in het trouwboek van het Gerecht, waarin doorgaans alleen de huwelijken van gereformeerden werden opgetekend: 24 febr. 1697 Cristiaen Daniël Witwer jongman van het Land van Sacxen genaemt Hal [Saksen-Anhalt?] en Ariaentie Jansdr. van der Kaa, jonge dochter van Dordrecht, geassisteerd met Jan Poulussen van der Kaa, haar vader]
21 dec. 1697
Nicolaus Voeght en Anna van Loo (Sophia Bruijns, Maria Verhelt)
26 april 1698
Franciscus Dirickz van Iabeeck en Eva Odendael (Magdalena van de Perre, Martina Severijns)
17 mei 1698
Johannes Willem Riel en Petronella Blancq (Wilhelmus van Luijtenborgh, Martina Severijns)
5 juli 1698
Joannes Wilhelmus Esser en Catharina de Logie (Joanna Bees, Joanna van Tonputten)
12 okt. 1698
Matthias Jansz en Aldegonde Dirickz (Dirick Jansz, Martina Severijns)
12 jan. 1699
Joannes Baptista de le Zenne en Margarita van Coverden (Magdalena van de Perre, Martina Severijns)
9 mei 1699
Adrianus van Horne en Elijsabeth van Reijerdam (Agnes Brants, Elijsabeth van Noorden)
30 aug. 1699
Petrus Gerrits van Neerpelt en Elisabeth van Mullum uit Bonn (Elisabeth Coenen, Catharina Nelens)
1 nov. 1699
Nicolaus Prone en Margarita Erckelens (Willam Gillisz, Dympna Muijshont)
8 mei 1700
Hendrick van Brabant en Gertrudis Clement (Gertrudis Martain, Johannis Bussi)
20 juni 1700
Paulus van Geel en Maria Cox (Maria van Geel, Mechtildis Cox)
14 nov. 1700
Petrus Moors en Machtildis Spijkers (Cristijna van den Broeck, Maria Bast)
20 nov. 1700
Thomas Gonzales en Maria Verpoorten (Magdalena van de Perre, Martina Severijns)
21 nov. 1700
Digman Jansz. Bogaerts en Ida Selen (Joanna van den Over, Anna Latour)
21 nov. 1700
Jan Thijse Burlagh en Gritie Witgers (Digman Jansz. Bogaerts, Ida Selen)
26 dec. 1700
Dionijs van den Bergen en Martina van der Voren (Maria Westerdorp, Anna Verstael)
16 jan. 1701
Laurens Evaert en Maria Verweij (Gertrudis Rins, Cathie Sente)
16 jan. 1701
Hendricus Kelderman en Johanna Maria van Reijerdam (Catharina Vos, Cathie Sente)
22 jan. 1701
Petrus Uijtlegger en Catharina Bogé (Magdalena van de Perre, Martina Severijns)
16 aug. 1701
Laurentius van de Bergen en Anna Waeijers (Magdalena van de Perre, Lijsabeth van Noorden)
18 sept. 1701
Hermanus Jansz en Maria Hermanusz (Magdalena van de Perre, Martina Severijns)
16 febr. 1702
Petrus van Berck en Isabella Gilleseur (Lijsabeth van der Linden, Margarita van den Hof)
26 febr. 1702
Franciscus Schroof en Aldegonde van Dijck (Godefridus van Leuwen, Martijna Severijns)
15 april 1702
Wilhelmus van Hooren en Agnita Haen (Mattheus Fornet, Maria Cornelisz)
9 juli 1702
Willem Janse en Lijsbeth Valcks (Christina Valcks, Martina Severijns)
26 aug.1702
Joos van Wamel en Joanna Moulart (Nicolaus Moulart, Martijna Severijns)
7 okt. 1702
Jan Macka en Anna Elisabeth Bredenbagh (Hendrickije Francken, Marie Glijm)
14 okt. 1702
Dirck Heijndrickse en Geertruij Beugels (Martijna Severijns, Ida Elias)
14 okt. 1702
Frans Foetije en Lucia Rose (Martijna Severijns, Ida Elias)
9 dec. 1702
Frans Jabeeck en Janneke Heckhuijsen (Maria Boers, Selighje Boers)
2 febr. 1703
Joseph Lona en Grietje Adams van Nuijs (Caetje en Martina Sepherijns)
14 april 1703
Willem Gillet en Joanna Nederveen (Jan de Mulder, Beatrix Gillet)
6 mei 1703
Hendrik Aertse Vennemans en Maria Boers (Agnes Borre, juffr. Vennemans)
8 juni 1703
Johannes Saeijers en Maria Mus (Lijsbet van Noorden, Anna Bodevil)
16 juni 1703
Jan Hendrickse en Marri Pieters (Marijtje Joosten, Martijna Severin)
24 aug. 1703
Jan Franse Verhaegen en Anna Gerrets van Vleuden (Martijna Severijns, Ida Elias)
25 mrt. 1704
Frans Muijser en Maria Cuijpers (Catrijn Cuijpers, Martina Severijns)
11 mei 1704
Joris Gerretsen en Maria Joosten [getuigen niet vermeld]
11 mei 1704
Govert van Leeuwen en Lijsbet Kerrebout (Hendrick Houtkam, Pieter van Derven)
16 nov. 1704
Hendrick Hijnen en Joanna van Santen (Bastiaen van der Lis en zijn vrouw)
7 febr. 1705
Lourens Hekelaer en Marrij de Leur (vrouw De Mulder, Martijn Severijns)
19 april 1705
Lammert Palinck en Joanna Bijs (Thomas Hechters, Maria Palinck)
2 mei 1705
Dirck Francken en Anna Terhorst (Jan Saeijers, Maria Mus)
okt. 1705 [dagnummer niet vermeld]
Jan Brieselier en Anna Loijon (Martijn Severijns, Marrij Palanck)
1706 [dagnummer en maand niet vermeld]
Stoffel Ruthof en Jacomijn Keunen (Martijn Severijns, Anna de Mossin)
17 april 1706
Cornelis Ruijgaert en Lijsbeth Gerrets (Agatha van der Lelie, Martijna Severijns)
9 mei 1706
Hendrick Otto en Marrij Keunen (Coenraet Brants, Heijndrina Keunen)
1 aug.1706
Gerret Tinckinck en Cornelia van der Wercken (Janneke Nees, Agatha van der Leli)
21 mei 1707
Joannes Rens en Anna Heijnen (Maria Verhelt, Geertruij Rens)
4 sept. 1707
Lammert Ramon en Catharina de Loge (Huijbert Grollé, Pieter de Mou)
5 nov. 1707
Joannes van Eijsden en Ida Elias (Geertruij van Eijsden, Marijtije Perriens)
4 mrt. 1708
Hendrick Huwelt en Ariaantje Clucht (Dirck –, Frans –)
13 mei 1708
Willem van der Linden en Joanna Hart (Pieter van der Linde, Maddaleentje van der Linde)
1 juli 1708
Willem van der Linde en Joanna Corjou (Pieter van der Linde, Maddaleentje van der Linde)
17 nov. 1708
Zegers Janse Nou en Joanna Aertse Verbraecke (Marrij Janse Nou, Geertruij Janse Nou)
2 dec.1708
Dirck Janse Vogels en Helena Hermanisse van Maseijck (Neeltje Mathijsen, Catharina Waltrijn)
2 febr. 1709
Laurens Trusen en Jenneken Wevers (testes competentes plurimi)
24 juli 1709
Jochem — en Anna Laurense (Joannes Libon, Agatha van der Leli)
28 sept. 1709
Coenraet Schroef en Caetije Niehot (Ari van Dongen, Catharina Schroef)
12 juli 1710
Jillis Oda en Lijsbet Bai (Guilijam Donai, Jenneke Rinsse)
27 juli 1710
Jan Stevens en Ida Cocks (Jacomijntje van de Clundert, Gabriël Boon)
10 aug. 1710
Adrianus Houwelinck en Maria de Swart (Jan Libon subd[iaken], Marrij Perriens)
24 aug. 1710
Philip Dehan [de Hang]en Maria Manné
20 nov. 1710 Paulus [Hendriksz.] van der Putten en Laurentia [Laurensdr.] van Bockholt (Maria en Henricus van Bockholt)
7 febr. 1711
Jan Lieuwen ex Iver en Jacomijn Gelens ex Peer
18 april 1711
Jan Dom en Cornelia Noom
2 mei 1711 (post distributionem Sacr. ole.)
Hendrick Wissinck enIda van Haan
10 mei 1711
Huijbert Coenen en Pietertije van der Linden (Pieter van Linden, Magdaleentje van der Linden)
13 juni 1711
Jan Rabat en Caetije Brouwers
11 juli 1711
Joannes Couwater en Maria van Hulst (Cornelia Couwater, Margareta Tinckhoof)
6 nov. 1711
Frans van Nes en Aeltje van Gent
5 febr. 1712
Wouter Tiron en Maria Agnes Beckers
5 febr. 1712
Lammert Houtcamp en Catharina Erckens (Jan Slotemaecker, Maria Erckens)
[OG 18 febr. 1712: Lambert Houtkamp weduwnaar en Catarina Erkens jonge dochter]
30 april 1712
Jan Slotemaecker en Maria Erckens
7 mei 1712
Jan van Rijendam en Anna van Eijsden
7 mei 1712
Jan Crone en Maria Middelaer
8 mei 1712
Jan Rijnen en Maria van Dijck
25 mei 1712
Petrus Caron en Maria Burenheijm
9 juli 1712
Joannes Pietersen en Catharina van den Boore
13 nov. 1712
Jan Claese Cort en Geertruij Jans Nou (Cornelis Claesse Cort, Trijntije Jans Nou)
28 okt. 1713
Jan [Jansz.]van de Ka en Geertruij Vermeule
17 nov. 1713
Jan van Gemert en Maria Gerrets [Latman]
7 jan. 1714
Gerret van der Linden en Lijsbeth Prone
9 april 1714
Hermanus Negennaber en Caetije Biderman [Bietermont]
6 okt. 1714
Adam Wolcijfer en Helena Soli
[OG 20 sept. 1714: Adam Wolssever jongman van Keulen geassisteerd met zijn zuster Maria Wolswever en Lena Solie jonge dochter geassisteerd met haar zuster Maria Solie weduwe van Pieter Hegters, getrouwd 6 okt. 1714]
5 mei 1715
Joannes Tielkink en Mechtildis Bevermans
23 juli 1715
Marten Negennaber en Trijntje Bernts
30 juli 1715
Aegidius Serij en Anna Maria Heijligers
30 nov. 1715
Joannes Sanders en Catharijna Remie (Mathias Sanders en Adriana van der Made)
[OG 7 nov. 1715: Julianus Sanderse jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Jacob Sanders en Catarina Remie jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader Simon Remie, getrouwd op 1 dec. 1715]
10 mei 1716
Henricus van der Sluijs en Justina van Lier
[OG 28 jan. 1716: Hendrik van der Sluijs jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Jan van der Sluijs en Josina van Lier jonge dochter van Dordrecht]
3 okt. 1716
Petrus Baltis en Jenneken Aertsen
[OG 15 sept. 1716: Pieter Baltens jongman van Budel in de Meierij van Den Bosch en Jenneke Aart Hoppens jonge dochter van Breugen in de Meierij van Den Bosch, getrouwd op 3 okt. 1716
18 okt. 1716
Gerardus Willemsz. van de Spronk en Elisabetha Claasdr. Krijswegh
[OG 2 okt. 1716: Gerrit Willemsz. van der Sprongh jongman van Oeffel in het Land van Kleef geassisteerd met Arnoldus Smits zijn goede bekende en Leijsbet Klaesdr. Kreijgswegh jonge dochter van Dorremael, getrouwd op 18 okt. 1716]
8 nov. 1716
Martinus Mooné en Maria Backers
[OG 23 okt. 1716: Martinus Monne jongman van Rotterdam geassisteerd met Cristina van den Broek vrouw van Gerrit Valks en Maria Bakkers jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Maria Goossens in eerste huwelijk gehad hebbende Barnard Bakkers, getrouwd op 8 nov. 1716]
20 nov. 1716
Henricus Laurensz. van Boekhout en Jenneke Latmans (Gerrit Latmans, Paulus van Putten)
[OG 5 nov. 1716: Hendrick Lourensz. van Boeckhout jongman en Jenneke Latmans jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Annigie Willems de vrouw van Gerrit Latmans]
19 juni 1717
Joannes Kanders en Maria Rooxs
[OG 3 juni 1717: Jan Kanders jongman van Itteren in het Land van Luik en Maria Hendricxs Roox jonge dochter van Budel in de Meierij van Den Bosch, getrouwd op 19 juni 1717]
25 aug. 1717
Joannes Noach en Mechtildis Schouten
[29 juli 1717: Jan Hendrik Noija jongman van Deursen inde Meierij van Den Bosch geassisteerd met Antonij van der Hijde inwoner van Dordrecht en Maggell Schouten jonge dochter van Wesel geassisteerd met haar tante Heijltie Pietersdr. Bevermans, getrouwd op 15 aug. 1717]
11 sept. 1717
Arnoldus Franke en Maria Lantmeter (Hendrik Lantmeeter, Wilmijna Peerboom)
Onder deze trouwinschrijving staat: “junxi hos viso legitimo instrumento senatoris subsignato á secretario magistratus dordraceni Mooraas attestante hos praevie in curia junctos esse”.
[OG 26 aug. 1717: Arnoldus Francken weduwnaar van Dordrecht en Maria Lantmeeter jonge dochter van Dordrecht, getrouwd 11 sept. 1717]
16 okt. 1717
Cornelius Serio en Maria Maroo
16 okt. 1717
Theodorus Brouwers en Maria Mouwens
[OG 30 sept. 1717: Dirck Brouwer jongman van Dordrecht en Maria Mouwens jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Catarina Rabat vrouw van Johannes Rabat, getrouwd op 17 okt. 1717]
30 okt. 1717
Joannes Paulusse en Catarijna Boogaerts
19 nov. 1717
Joannes de Loone en Elisabetha Janse
[OG 4 nov. 1717: Jan de Lone weduwnaar geboortig van Luik en Leijsbet Jansdr. van de Ven jonge dochter geboortig van ‘s-Hertogenbosch, getrouwd op 19 nov. 1717]
15 juni 1718
Aegidius (vulgo Jelis) van der Weijde en Catarijna Cransingh
[OG 9 juni 1718: Dillis van der Weijde jongman van Geel omtrent Antwerpen geassisteerd met zijn vriend Gerrit Valks en Catarina Kranse jonge dochter van Helsen gelegen tussen [sic] Hessel Kassel in Duitsland geassisteerd met Cristiaen Valk, getrouwd op 25 juni 1718]
28 aug. 1718
Theodorus Wassenhoven en Elisabetha van Peerse
[OG 1 aug. 1718: Theodoor Wassenhoven jongman geassisteerd met Rijnier Stoel zijn vriend en Elisabeth van Paarsen jonge dochter geassisteerd met Jennicke Samuels haar buurvrouw, getrouwd op 26 aug. 1718]
3 mrt. 1719
Aegidius Koninxs en Elisabetha Jacobs
15 april 1719
Joannes Jaspaars en Joanna Signes
30 april 1719
Gerardus Valx en Hermijna Lieshout
[OG 13 april 1719: Gerrit Valck weduwnaar van Breugel geassisteerd met Sijmon van Hove zijn vriend en Hermina Lieshout jonge dochter van Bommel geassisteerd met Maria van Hove haar vriendin, getrouwd op 30 april 1719]
30 april 1719
Jacobus Brouwers en Maria de Heer
20 mei 1719
Hermannus Brans en Anna Rijkuijters
[OG 27 april 1719: Herman Brants jongman van Hittorp bij Keulen geassisteerd met Hendrick Relis en Anna Reijkeuter jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader Barent Reijkeuter, getrouwd op 20 mei 1719]
28 okt. 1719
Jacobus la Kok en Maria van Gennip
[OG 28 juli 1719: Jacobus Lacocq weduwnaar van Helena van Hoecke van Dordrecht en Maria van Gennip jonge dochter van Terheijden buiten Breda. In margine: de tweede huwelijx proclamatie sal geen voortgang hebben voor dat nader bij mijn Ed. heere vande gerechte sal sijn gedisponeert. Actum den 29 julij 1719″. Getrouwd op 29 okt. 1719.]
16 jan. 1720
Andreas Kools en Petronella Vervoorn
20 jan. 1720
Gerardus Paulusse en Sophia Mulders
2 febr. 1720
Paulus Boers en Joanna Tans
23 febr. 1720
Lucas de Jong en Margareta Venjeron
9 mei 1720
Jacobus van Rammik en Petronella Kuppingh
15 juni 1720
Simon Mathei vulgo Sijmen Teuwen en Petronella van Swol
4 aug. 1720
Antonius Hendriks en Antonia Jacobse
11 aug. 1720
Daniël Nederveen en Joanna van Prooijen
17 nov. 1720
Joannes Janse Radtmaker en Maria Jansen van den Bergh
7 dec. 1720
Joannes Judits en Anna de Rooij
19 jan. 1721
Adrianus Tollenaer en Maria van Horen
15 febr. 1721
Henricus van Rijne en Joanna Kloesen
3 mei 1721
Joannes Lammeron en Joanna Bleijswijk
23 aug. [sic] 1721
Wilhelmus Telders en Maria Stiphout
23 mei 1721
Hermannus Bongaerts en Catarijna Boogarts
18 juni 1722
Theodorus Broekman en Catarijna Buijs
17 okt. 1722
Henricus Schuermans en Adriana Gerrits Freen
1 april 1723
Petrus van Lier en Catarijna Smits
19 dec. 1723
Paulus Janse [van Erp]en Catarijna Franse [van den Burgh]
22 jan. 1724
Arnoldus Tielkin en Joanna Bevermans
22 april 1724
Lambertus Kemp en Maria Milot
12 mei 1724
Stephanus Vreedenburghen Mechtildis Peppinghshuijsen
27 mei 1724
Sebastianus Serie en Margareta Vech [Fegt]
13 aug. 1724
Theodorus Corjouw en Maria Remie
1 okt. 1724
Andreas Swere en Catarijna Hanen
24 nov. 1724
Laurentius van Ousem en Cornelia van der Schep
29 mei 1725
Cornelius van Beek en Elisabetha Schuifleers
18 jan. 1726
Joannes Stiphout en Maria Corjouw
2 mrt. 1726
Hermannus Peppinghuijsen en Gertrudis Dooren
2 mrt. 1726
Cornelius Serie en Anna Pilaa
10 mrt. 1726
Jacobus Bakker en Petronella Corjouw
18 april 1726
Abrahamus de Clerk en Elisabetha Peters
28 april 1726
Otto Ruijmers en Casparina van der Linden
5 mei 1726
Petrus van der Linden en Anna Driesen
2 juni 1726
Joannes Miljee en Anna Middelaer
21 juli 1726
Joannes Matthias van Schurven en Margarita Kregers
10 nov. 1726
Petrus Dorpmans en Elisabetha Verhagen
24 nov. 1726
Antonius Andernacht en Anna van Delft
25 jan. 1727
Johannes Huijsen en Anna Catarijna Linsen
1 mei 1727
Johannes Geijsen en Wilmijna Peeters van Haambergh
9 juni 1727
Joannes Schut en Gosina Mengers
21 juni 1727
Mathias Maas en Gertrudis Boetmans
20 sept. 1727
Theodorus van Meerwijk en Petronella de Haan
30 okt. 1727
Walterus van Sevenbergen en Joanna van der Lught
1 febr. 1728
Adrianus Mouwens en Maria Boers
29 febr. 1728
Cornelius van Rhijn en Henrica van de Water
29 mei 1728
Casparus de Kuning en Barbara Koenen
6 juni 1728
Joannes Smit en Anna van den Berg
23 okt. 1728
Everardus Luijen en Margareta Grone
6 febr. 1729
Petrus la Kok en Magdalena van Lier
5 nov. 1729
Joannes van den Oever en Maria van den Bogaert
4 juni 1730
Wilhelmus Vredenburg en Antonia Doren
11 juni 1730
Franciscus Godmans en Joanna Verhagen
24 nov. 1731
Joannes Borrebag en Gertudis Vrijen
9 dec. 1731
Petrus Welsen en Johanna Ophij
6 juni 1733
Pieter Esters en Elisabed Verhagen weduwe van Petrus Dorpmans’
8 mei 1735
Willem Tans en Zibilla Rotmans
10 dec. 1735
Cornelis Serrij en Gertrudis van Rijn
22 jan. 1736
Hendrik Pole en Maria de Koning
21 sept. 1736
Willem van der Linden en Margareta van Leeuwen
24 — 1736
Dirrik Masthof en Anna Proné
19 jan. 1737
Petrus de Bruijn en Gertrudis Rosmalen
2 mrt. 1737
Petrus van Russel en Metje van Horen
30 nov. 1737
Johannes Pothof en Catharina Prone
15 nov. 1738
Jillis Goose en Gertrudis Huijbers
31 okt. 1739
Theodorus van Hooren en Agnietje Schuts
30 april 1740
Johannes Koenen en Petronella Krans
6 nov. 1740
Harmen Wijdhuijsen en Johanna Notja
20 mei 1741
Jacobus Zanders en Johanna de Jong
15 juli 1741
Jan Borrebach en Anna Prone weduwe van Dirrik Masthof
7 april 1742
Franciscus Manai en Francina Boers
18 mei 1743
Antonius Wilhelmi en Anna van der Tuijnen
6 april 1744
Samuel Blodauw en Anna Lugten
24 okt. 1744
Henderik Wigmans en Johanna van der Stek
28 nov. 1744
Johannes de Vos en Maria Schep weduwe van Christiaan Vaak
1 mei 1745
Jacobus Brans en Margareta Veldmans
22 mei 1745
Petrus Herris en Elizabetha Klinkenberg
13 mei 1747
Adrianus van der Ven en Cornelia Ramak
18 nov. 1747
Nicolaus Lammeron en Elizabeta Brouwers
14 sept. 1749
Bernardus Detert en Maria Goosen
29 nov. 1749
Johannes van der Ven en Magdalena van der Linden
6 febr. 1750
Christianus Schoentjes en Alida Brans
25 april 1750
Johannes de Voogt en Geertrudis de Jong
20 juni 1750
Henricus Ramak en Magdalena van der Linden
29 mei 1751
Theodorus Hillener en Gijsberta van Rijn
19 juni 1751
Christianus Schoentjes en Elizabed Goosen
9 jan. 1752
Henricus Vredenburg en Hester van Rijn
utrumque in quarto gradu dispensante
6 mei 1752
Wilhelmus Hijmenberg en Catharina Smits
25 nov. 1752
Johannes Wilhelmi en Willemina Hillener
11 mei 1754
Petrus Brans en Heijltje Tielekin
7 nov. 1755 Henderikus Kools en Geertrudis Vlos
22 nov. 1755
Petrus de Winter en Katrina Proné weduwe van Jan Pothof
17 febr. 1756
Joachim Rijdhoven en Geertrudis Broekman
28 febr. 1756
Hermanus van Merewijk en Katrina Zoetelam weduwe van Willem van der Lugt
5 juni 1756
Joost Stiphoud en Zuzanna van der Ven
27 juni 1756
Jan Rijdhoven en Everdijna Hoogland
13 nov. 1756
Sijmen Boers en Maria Vredenburg
13 nov. 1756
Jan Boers en Dorothea Vredenburg
18 april 1758
Johannes van Roij Rotterdammer en Margareta Goedmans
16 aug. 1760
Dirrik van Merewijk en Elizabed Goijmans
17 april 1762
Henderik Gordman en Katrina van Rijn
16 sept. 1764
Henderik van Buul en Henderica Hijnen
12 mei 1765
Arnoldus van der Linden en Anna Serrij
28 juli 1765
Henderik de Voogt en Catharina Tilikin
12 april 1766
Jillis Serrij en Maria de Jong
18 juni 1768
Johannes van der Ven en Geertrudis Vredenburg
12 mei 1770
Mels Vaak en Cornelia Verbeek
7 mei 1773
Hermanus Seuntjes en Maria Jonas
— nov. 1773
Wilhelmus Werkhoven uit Rotterdam en Petronella Hillenaar
4 mei 1774
Henderikus Coenen en Geertrudis van Reijn
1778 [sic]
te Rotterdam in de Oppert Johannes Sanders en Elizabed van der Laan
24 mei 1778
Gerardus van der Ven en Aaltje Vredenburg
24 april 1779
Henrikus Doorn en Cornelia Sanders
13 mei 1780
Martinus Sanders en Anna Serrij
13 mei 1780
Paulus Boers en Anna Sloots
22 juni 1782
Johannes Hekelaar en Geertruide Keuning
9 nov. 1782
Johannes Koenen en Petronella Vreedenburgh
18 nov. 1787
Jacobus Goosen en Catharina Vreedenburgh
— aug. 1790
Jakobus Cornelius Boldoot en Maria Hillenaar
26 sept. 1790
Reinier Brons en Alida Vreedenburg weduwe van Gerardus van de Ven
13 mei 1792
Stephanus Boers Jansz. en Maria Kinsbergen
24 april 1796
Martinus van Vlijmen en Catharina Maria Hillenaar
9 nov. 1799
Adrianus van de Ven en Johanna Maria Sanders
2 febr. 1806
Gabriel Boers en Petronella Koene
4mei 1811
Hendrik Koene en Maria de Klerk, getuigen: de beide moeders Petronella Vredenburg vrouw van Jan Koenen en Machtildis Boers vrouw van Adriaan de Klerk