Van Pelt

I. Matheus Pauwelsz. van der Pelt, jongman van Roosendaal (1663), trouwde NG Wouw 3/17 juni 1663 (met attestatie van Roosendaal) Catelina Hendrixdr. Groenewegen, jonge dochter van de Klundert (1663)

Kind (o.a.):

a. Christiaan van (der) Pelt, gedoopt NG Roosendaal 29 nov. 1679 (getuige: Heiltie van Pelt), volgt II

II. Christiaan van (der) Pelt, gedoopt NG Roosendaal 29 nov. 1679 (getuige: Heiltie van Pelt), jongman van Roosendaal woont bij de Botgensstraat in Dordrecht (1701), weduwnaar van Roosendaal woont bij de Botgensstraat (1721), mr. koperslager, trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 17 april/1 mei 1701 (de bruidegom met schriftelijk consent door attestatie van zijn voogden, de bruide geassisteerd met haar moeder Annigie Jacobs) Maeijcken van Broeckhuijsen, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Vriesestraat (1701), 2e Gerecht/NG Dordrecht 29 mrt14 april 1721 (de bruid geassisteerd met haar moeder Ingetie van der Jacht, weduwe van Hendrik van der Stoep) Sara van der Stoep, jonge dochter van Strijen woont bij het stadhuis van Dordrecht (1721)

ORA Dordrecht inv. 1653 f. 112: op 5 mei 1733 verkopen Boudewijn Bornwater en Gerrit van Herberge, als executeurs-testamentair van Catharina Mes, weduwe van Gijsbert van Driel, wonende te Dordrecht, en Gerrit Tegelaer, mr. bakker te Leiden, als man van Maria Vijgh, enige erfgename ex testamento van Gijsbert van Driel, voor 1500 gl. aan Christiaan van Pelt, mr. koperslager en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Pelserbrug aan de havenzijde, staande tussen het huis van Hermanus van Beest en dat van Jan Kemp.

ORA Dordrecht 1654, f. 211: op 17 okt. 1737 verkoopt Johannes de Kuijser, burger van Dordrecht, voor 800 gl. aan Christiaan van Pelt, mr. koperslager en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Turfsteiger, staande tussen het huis van Johannes Kuijter en dat van Francois Benjermans.

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 205v: op 26 juli 1740 verkopen Wessel van Sloot, mr. zilversmid, Adrianus van Sloot, beroepen predikant op Den Dungen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, Maria van Sloot en Geertruij van Sloot, allen meerderjarig en wonende te Dordrecht, voor 1625 gl. aan Christiaan van Pelt, mr. koperslager en burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat omtrent de Beurs aan de havenzijde, staande tussen het huis van de erfgenamen van mevrouw Van de Graaff en dat van Jan van der Made.

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 178v: op 28 mei 1743 verkopen Jacob van Pelt, Gerard van Pelt, Jan van Pelt, Hendrik van Pelt en Cornelis van Gerven, als man van Anna van Pelt, samen kinderen en erfgenamen van Christiaan van Pelt, mr. koperslager en burger van Dordrecht, voor 1010 gl. aan Jan Smith, burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Botgensstraat, staande tussen het huis van Huijbert van der Meulen en dat van Jacob de Voogt.

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 179: op 28 mei 1743 verkopen Jacob van Pelt, Gerard van Pelt, Jan van Pelt, Hendrik van Pelt en Cornelis van Gerven, als man van Anna van Pelt, samen kinderen en mede-erfgenamen van Christiaan van Pelt, mr. koperslager en burger van Dordrecht, voor 1420 gl. aan Pieter van der Tack, viskoper en burger van Dordrecht, een huis tussen de Pelserbrug en de Botgensstraat aan de havenzijde, staande tussen het huis van Hermanus van Beest en dat van Steven van de Werken.

Kinderen (ex 1; o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Mattheus, 18 febr. 1702

b. Jacobus van Pelt, 25 mrt. 1703, jongman van Dordrecht woont bij de Botgensstraat (1728), mr. zilversmid, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6/21 mrt. 1728 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Christiaan van Pelt, de bruid met haar oom Hendrik Noteman) Anna de Meijer, jonge dochter van Dordrecht woont bij de Vleeshouwersstraat (1728)

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 8: op 28 jan. 1738 verkoopt Pieter Venlo. notaris te Dordrecht, als door het Gerecht van Dordrecht, “gequalificeert sijnde tot het vercoopen der effecten welkers eijgenaars … in gebreke blijven de verponding en andere lasten te voldoen”, voor 880 gl. aan Jacobus van Pelt, mr. zilversmid en burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat tegenover de Botgensstraat, staande tussen het huis van de weduwe van Gijsbert Missa en dat van Pieter Hoexeweg, laatst eigendom geweest van Anthonij de Vos Jacobsz.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 212: op 29 juni 1756 verkopen Adrianus Bakvis, koopaman te Rotterdam en Arent Kuijper, koopman te Dordrecht, beiden door Anna van Biesum, weduwe van Dirk Wor, tot voogden over haar enige minderjarige zoon en erfgenaam aangesteld, voor 1850 gl. aan Jacob van Pelt, mr. zilversmid en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat aan de landzijde omtrent de Zeevismarkt, staande tussen het huis van Melchior van Tilburg en dat van Fredrik Ribben.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 40v: op 14 juni 1757 verkoopt Jacob van Pelt, mr. zilversmid en burger van Dordrecht, voor 2500 gl. aan Melschart Muts, mr. loodgieter en burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat omtrent de Botgensstraat aan de waterzijde, staande tussen het huis van Cornelis Hoexeweg en dat van de weduwe Missa. De koper is schuldig aan de verkoper een bedrag van 2500 gl.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 26: op 29 april 1760 verkopen Jan de Haan, mr. huistimmerman en Huijbert Uijtterlimmigen, als erfgenaam van zijn vrouw Geertruij de Haan, voor 2900 gl. aan Anna de Meijer, weduwe van Jacob van Pelt, wonende te Dordrecht, een huis op de Voorstraat tussen de Pelserbrug en de Botgensstraatsteiger, staande tussen het huis van Wouter Schaap en dat van Arij Lugten.

ORA Dordrecht inv. 1665, f. 46: op 4 sept. 1766 verkoopt Anna de Meijer, weduwe van Jacobus van Pelt, voor 2200 gl. aan Nicolaas de Rouw Pietersz., wonende te Dordrecht, een huis op de Voorstraat tussen de Waalse kerk en de Vriesestraat, staande tussen het huis van Melchior van Tilburg en dat van Frederik Ribbe.

c. Henrick van Pelt, 28 aug. 1704

d. Gerardus van Pelt, 7 okt. 1705, volgt IIIa

e. Anna van Pelt, 17 april 1707, trouwde 17 okt. 1739 Cornelis van Gerwen

f. Catharina, 4 april 1709

g. Johannis van Pelt, 20 aug. 1710, volgt IIIb

h. Aletta , 5 mei 1713

i. Hillegond, 2 aug. 1714

j. Christiaan, 25 juni 1716

k. Martinus, 29 jan. 1720

IIIa. Gerardus van Pelt, gedoopt NG Dordrecht 7 okt. 1705, knaap in de Munt van Holland te Dordrecht, trouwde 9 dec. 1730 Hendrika Eijsenbroek

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 215v: op 9 nov. 1734 verkoopt Gerardus van Pelt, burger van Dordrecht, als man van Hendrika van Eijsenbrok, voor 80 gl. aan Matthijs de Bie, vleeshouwer en burger van Dordrecht, een huisje, staande in een gang op de Varkenmarkt naast de sledenaarsstal tussen het huis van Nicolaas Collaert en dat van [naam niet vermeld].

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 162: op 12 febr. 1737 verkoopt Andries Liebenrood, wonende te Dordrecht, als boedelhouder van zijn overleden vrouw, Maaijke Blankert, voor 910 gl. aan Gerardus van Pelt, knaap in de Munt van Holland en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Vriesestraat, staande tussen het huis van Jan van Vegt en dat van de weduwe Barnevelt.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 14: op 24 febr. 1750 verkoopt Gerardus van Pelt, burger van Dordrecht, voor 300 gl. aan Catharina Visser, ongehuwde persoon, een huis aan de Nieuwe Haan [Varkenmarkt], staande tussen de Lakenhal [oorspr. de Watersteinstoren] en het koolmetershuisje,

ORA Dordrecht inv. 1660, f. 170: op 6 nov. 1753 verkoopt Gerret van Pelt, burger van Dordrecht, voor 660 gl. aan Cornelis de Jongh, scheepstimmerman wonende te Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, staande tussen het koetshuis van burgemeester Hugo Eelbo en het koetshuis van mr. Philips van den Brandeler.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 3v: op 29 jan. 1760 verkoopt Gerardus van Pelt, knaap in de Munt van Holland, voor 610 gl. aan Johannes van Leen, mr. schilder en burger van Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, van achteren uitkomende op de Knolhaven omtrent de Lange Houten Brug, met twee bovenwoningen ernaast en een vrije opgang, staande tussen het huis van de juffrouwen Van der Krab en de stal etc. van timmerman Schotel.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 84: op 30 jan. 1770 verkopen Jan van den Bergh en Gerardus van Pelt, wonende te Dordrecht, die door wijlen Servaas van den Bergh zijn aangewezen als executeurs van het testament, dat hij en zijn vrouw Anna van Eijsenbroeck is gepasseerd, voor 580 gl. aan Johannes van den Berg, timmermansbaas te Dordrecht, een huis op de Nieuwe Haven achter de Varkenmarkt omtrent de Lange Houten Brug, staande tussen het huis van Jan Husting en het huis en pakhuis, die zijn gekocht door schipper Pappelman.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Paulus, 25 dec. 1732

b. Marijke Sara van Pelt, 27 febr. 1735

c. Christianus, 26 jan. 1738

d. Anna, 1 mrt. 1739

e. Catarina, 14 juli 1742

IIIb. Johannis van Pelt, gedoopt NG Dordrecht 20 aug. 1710, jongman van Dordrecht woont bij de Botgensstraat (1732), mr. koperslager, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 april/4 mei 1732 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Christiaan van Pelt, de bruid met Margarita van Hoogstraten, de vrouw van Willem Kramers) Jacoba van der Hoeven, jonge dochter van Dordrecht woont bij het Nieuwpoortje (1732)

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 182: op 2 mei 1737 verkoopt Johannes van Pelt, mr. koperslager en burger van Dordrecht, als man van Jacoba van der Hoeven, voor de helft, en tevens vervangende zijn zwager Jan van der Hoeven, voor de wederhelft, erfgenamen van hun schoonvader resp. vader Cornelis van der Hoeven, schipper te Dordrecht, voor 365 gl. aan Jan Dam, burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Dirk van den Andel en dat van Hendrik Kuijters.

ORA Dordrecht inv. 1660, f. 162V: op 4 okt. 1753 verkoopt Johannes van der Hoeven, schipper en burger van Dordrecht, voor 450 gl. aan Johannes van Pelt, mr. koperslager en burger van Dordrecht, de helft van een huis op de Voorstraat omtrent de Heer Heijmansuijsstrat, waarvan de wederhelft toebehoort aan Pieter Schippers, staande tussen het huis van Pieter Grietsma en dat van Johanes van Lochem.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 133: op 2 nov. 1758 verkopen Jacoba Verhoeve, weduwe van Johannes van Pelt, wonende te Dordrecht, voor de ene helft, en Pieter Schippers, schrijnwerker en burger van Dordrecht, voor de wederhelft, voor 850 gl. aan Johannes Boshek, inwoner van Dordrecht, een huis op de Voorstraat in de Kannenkopersbuurt, staande tussen het huis van Gerret Grieksma [sic] en dat van Johannes van Lochem.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maria Sara, 29 dec. 1732

b. Cornelis van Pelt, 4 febr. 1735, volgt IV

c. Geertruij Maria, 12 dec. 1736

d. Catalina, 14 juli 1742

IV. Cornelis van Pelt, gedoopt NG Dordrecht 4 febr. 1735, trouwde 4 jan. 1769 Maria Quintingh

Kinderen:

a. Johannes, gedoopt NG Dordrecht 27 sept. 1775

b. Pieter Quintingh van Pelt, gedoopt NG Dordrecht 22 juni 1777, trouwde 6 juli 1800 Henrietta Anna Geertruida Hornman

Kinderen:

a. Maria Anna, 3 april 1801

b. Cornelis, 8 juli 1802