Baasjouw

I. Daniël Baisseau, jongman van Picardië in Frankrijk woont op de Riedijk (1630), harnasmaker, trouwde NG Dordrecht 16/30 juni 1630 (procl. in de Waalse kerk)Maeijken Govertsdr. [Gherit Moorsendr.], jonge dochter van Maaseik wonende op de Riedijk (1630)

ONA Dordrecht inv. 319, f. 235: op 29 dec. 1670 verklaart Daniël Basou overeengekomen te zijn met zijn jongste zoon Sijmon Basou, dat die hem zijn leven lang zou onderhouden en na zijn overlijden een “eerbare” begrafenis zou geven. Welke overeenkomst hij nu herroept, aangezien hij “uijt noots halven hem heeft moeten addresseren bij sijnen outsten soon”, Leendert Basou, die heeft aangenomen zijn vader een jaar lang te zullen onderhouden, in ruil waarvoor Daniël al zijn goederen aan hem overdraagt.

ONA Dordrecht inv. 319, f. 146v en 236: op 30 dec. 1670 schenkt Daniël Baessou, inwoner van Dordrecht, ziek zijnde, aan zijn oudste zoon Leendert Baessou, mr. bakker en burger van Dordrecht, al zijn bezittingen, op voorwaarde, dat Leendert hem een jaar lang zal onderhouden, mits hij, Daniël, in leven blijft. Als hij binnen een jaar komt te overlijden, moet zijn zoon hem “eerlijck” zal laten begraven.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Leendert Baesjouw, mei 1636, volgt II

b. Sijmon Basou, mei 1639, in 1675 onderweg naar Oost-Indië

c. Govert, juni 1642

d. Lijsbet, 11 nov. 1645

II. Leendert Daniëlsz. Baesjouw, gedoopt NG Dordrecht mei 1636, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1663), bakker,trouwde NG Dordrecht/Papendrecht 8/ 22 juli 1663 Willemijntje Jacobsdr. den Haeck, geboren naar schatting ca. 1642,jonge dochter van Woudrichem wonende in de Wijnstraat te Dordrecht (1663)

ONA Dordrecht inv. 235, f. 168: op 22 mei 1674 verhuurt Maerten Abrahamsz. Romeijn, burger van Dordrecht, voor 120 gl. per jaar aan Leendert Baesjou, bakker en burger van Dordrecht, een huis op de Riedijk.

ONA Dordrecht inv. 236, f. 315: op 2 okt. 1675 verleent Leendert Daniëlsz. Baesjouw, bakker en burger van Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende zijn broer Sijmon Baesjouw, die op reis is naar Oost-Indië, samen erfgenamen voor een derde part van hun oom en tante, Jan Hendricksz. en Margarieta Mooren, overleden te Maaseik, procuratie aan Hendrick Bovens en Ludovicus Haecx, beiden te Maaseik, om te verkopen een huis in Maaseik, genaamd “het Bourgondische Kruis”, alsmede een stuk land buiten Maaseik.

ORA Dordrecht inv. 799, f. 65v: op 2 aug. 1695 verkopen Pieter Derven, mr. landssmid, en zijn vrouw, Jenneke Constant, eerder weduwe van Reijnier van Nieuwerkerck, voor 1400 gl. aan Leendert Baesjouw mr. bakker en Dirck van Beaumont, beiden burgers van Dordrecht, een huis aan de Riedijk, staande tussen het huis van Henderick Weling en dat van de weduwe van Van Dorre.

ORA Dordrecht inv. 800, f. 70v e.v.: op 19 aug. 1697 verklaart Leendert Baesjouw, mr. bakker en burger van Dordrecht, schuldig te zijn aan Gilles Herrewijer, pondgaarder te Dordrecht, een bedrag van 400 gl., verbindende de helft van een huis aan de Riedijk, waarvan de wederhelft toekomt aan Dirck van Beaumont, staande tussen het huis van de weduwe Van Dorre en dat van Hendrick Welingh

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Daniël Baesjouw,14 jan.1664, volgt IIa

b. Jacobus, 12 juni 1669

c. Neeltjen, 8 mrt. 1672

d. Sijmon Baesjouw, 14 okt. 1674, volgt IIb

e. Maria, 25 sept. 1676

f. Elisabeth, 27 nov. 1679

g. Lidia, 17 mrt. 1684

IIa. Daniël Baesjouw, gedoopt NG Dordrecht 14 jan. 1664, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 22 april 1696 Sara van Dorren

Kinderen:

a. Helena, gedoopt NG Dordrecht 10 april 1697

b. Cornelia, gedoopt NG Dordrecht 26 nov. 1702

IIb. Sijmon Baesjouw, gedoopt NG Dordrecht 14 okt. 1674, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 9 okt. 1701 Maijcke Kop

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Leendert Baesjouw,6 juni 1703, volgt IIIa

b. Willemina, 5 juni 1709

c. Aert Baesjou, 6 jan. 1712, volgt IIIb

d. Cornelis, 24 jan. 1714

e. Maria, 15 dec. 1716

f. Cornelia, 9 mei 1719

IIIa. Leendert Baesjouw, gedoopt NG Dordrecht 6 juni 1703, trouwde Margareta Kop

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Johanna, 17 juli 1736

b. Maijke, 5 april 1739

c. Simon, 22 aug. 1742

IIIb. Aert Baesjouw, gedoopt NG Dordrecht 6 jan. 1712, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 2/18 mei 1732 Teuntje Mostert

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maria Baesjouw, 18 okt. 1733

b. Simon, 3 aug. 1735

c. Juliana Baesjouw, 6 sept. 1739

d. Cornelia, 22 jan. 1741

e. Barbara Baesjouw, 17 juli 1742

f. Simon, 12 febr. 1744

g. Sara Baesjouw, 24 okt.1749, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1772), overleden Dordrecht 17 febr. 1823, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 12/27 dec/ 1772(de bruidegom met schriftelijk consent van zijn moeder Cornelia van Linschoten, weduwe van Cornelis Romijn, de bruid geassisteerd met haar vader Aart Baasjouw) Johannes Romijn, jongman van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1772)

h. Arie Baesjouw, 27 juni 1751, volgt IV

IV.Arie Baesjouw, 27 juni 1751, overleden Dordrecht 18 jan. 1823, trouwde 1770 Maria Helena Rijkers

Kinderen:

a. Petrus Johannes Baesjou, geboren Antwerpen 1770

b. Géralde Baesjou (Geertruida Maria Christina Baesjou), gedoopt Antwerpen 23 juli 1771, trouwde 1794 Raymond Antoine Jean Baptist Michel de Toulouse Lautrec

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) Dordrecht (RK) 9 sept. 1794 : is overlegd een attestatie van de secretaris van huwelijkszaken te ‘s-Hertogenbosch, waaruit bleek, dat Raijmond Anthonij Jan Baptist Michel graaf van Toulouse Lautrec, luitenant in het Regiment Artilleristen jongman geboren te Rabestijn in Languedoc, in garnizoen te ‘s-Hertogenbosch, en Geertruida Maria Christina Baesjou, jonge dochter geboren te Antwerpen, thans wonende te ‘s-Hertogenbosch, doch laatst gewoond hebbende in Dordrecht, in ‘s-Hertogenbosch in ondertrouw zijn opgenomen, “met belastinge” de geboden mede in Dordrecht te laten gaan. getrouwd op 27 okt. 1794, attestatie ingekomen, dat de geboden in ‘s-Hertogenbosch onverhinderd zijn gegaan op 7 okt. 1794.

Kinderen:

b-1. Charles Constantine de Toulouse Lautrec, geboren Dordrecht aug.1795

c.Annetta Baesjou, geboren Antwerpen 1783

d. Constantijn Guillaume Baesjou, geboren Antwerpen 18 nov. 1786