Jonkers

I. Anthony Jonkers, geboren Budel (N-B) naar schatting ca. 1735, trouwde Gerecht/NG 29/15 febr. 1761Dordrecht Hermijna van Engena, gedoopt NG Dordrecht 6 dec. 1732, dochter van Herman Gerritze en Hilligje de Bruijn

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 29 aug. 1721 (de geboden gaan te Elst): Hermen Geeritse jongman geboren en wonende te Elst geassisteerd met Ariaentie Cornelisse weduwe van Roel Cornelisse zijn goede kennis en Hilletie Arijensdr. de Bruijn jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Sluispoort geassisteerd met Arij Jansz. de Bruijn haar vader, getrouwd op 4 nov. 1721

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 29 jan. 1761: Anthony Jonkers jongman geboren te Budel in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch geassisteerd met zijn neef Martinus van der Schulp en Hermijna van Engena [van Angena, van Ergena], jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Zandweg geassisteerd met haar moeder Hilligje de Bruijn weduwe van Hermen van Engena, getrouwd 15 febr. 1761

ONA Dordrecht inv. 1134, akte 137: testament dd 9 nov. 1770 van Anthonij Jonkers en zijn vrouw Hermijna van Ergena, wonende te Dordrecht. De testateuren zijn beneden de 2000 gl. gegoed. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam en voogd over hun minderjarige kinderen. De langstlevende zal gehouden zijn hun kinderen te onderhouden en hunbij hun mondigheid of huwelijk “onder hen allen” een bedrag van 25 gl. uit te keren ter voldoening van hun legitieme portie. Hij tekent met zijn naam, zij zet een kruisje.

ORA Dordrecht inv. 833, f. 102v e.v, akte dd 7 nov. 1776: Teunis de Jong koopt een huis in de Kromme Elleboog, dat aan één zijde wordt belend door het huis van Teunis Jonkers.

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 27 mrt. 1788: Hermijna van Ergena, vrouw van Teunis Jonkers in de Kromme Elleboog, laat kinderen na, beste graf

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 3 april 1788: Teunis Jonkers, in de Kromme Elleboog, laat kinderen na, beste graf

Weeskamer Dordrecht inv. 37, f. 223v: op 8 april 1788 zijn door het Gerecht van Dordrecht tot voogden over het kind van wijlen Anthonij Jonkers en Hermijna van Ergena aangesteld Hendrik Francois De Court en Francois Pistorius.

ORA Dordrecht inv. 839, f. 271v e.v., transportakte dd2 april 1789: Hendrik Francois Decourt, oud-vroedschap, en Francois Pistorius, notaris te Dordrecht, als aangestelde voogden over Anthonie Jonkers, enige nagelaten zoon van wijlen Anthonie Jonkers en diens vooroverleden vrouw, Hermijna van Ergena, verkopen voor 410 gl. en een rantsoen van 10 gl. 5 st. aan Hendrik Verop, inwoner van Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Hendrik Versteeg en dat van Jan Beem.

Kinderen:

a. Antonie Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 26 aug. 1761, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 13 febr. 1764 (het kind van Antonie Jonkers, buiten de Spuipoort, tegenover het Goudleerhuis, beide ouders leven, “gemeen graffie”)

b. Anthonij Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 29 sept. 1764, vermoedelijk begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 19 aug. 1767 (het minderjarig kind van Teunis Jonkers, op het “Blijkersdijkije” [Blekersdijk], het eerste huis door de slagboom, de ouders leven, “beste graft”)

c. Hilligie Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 12 juni 1767, vermoedelijk begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 6 dec. 1768 (het minderjarig kind van Anthonij Jonkers, op het Blekersdijkje, de ouders leven, “beste graft”)

d. Anna Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 2 sept. 1768, vermoedelijk begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 27 dec. 1769 (het minderjarig kind van Antonie Jonkers, in de Vriesestraat, de ouders leven, “beste graft”)

e. Anthony Jonkers, gedoopt NG 17 jan. Dordrecht 1771, volgt II

d. en e. Hermanus en Johannes Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 21 mei 1775, beiden jong overleden

Begraafboek Dordrecht (Nieuwkerk) 1 aug. 1775: het minderjarig kind van Teunis Jonkers, in de Kromme Elleboog, de ouders leven, “beste graft”)

Begraafboek Dordrecht (Nieuwkerk) 20 okt. 1779: het minderjarig kind van Teunis Jonkers, in de Kromme Elleboog, de ouders leven, “gemeen graft”)

Dordrecht in 1742 (uitsnede van de plattegrond van I. Tirion). B = de Blekersdijk, V = de Vriesepoort. K = de Kromme Elleboog

II. Anthony Jonkers, gedoopt NG 17 jan. Dordrecht 1771, klerk ter secretarie, overleden Dordrecht 10 aug. 1828, trouwde 1e 1795 Emerentia Hartsprong, 2e 1806 Johanna Elisabeth Wenzel

Trouwboek Gerecht Dordrecht 5 nov. 1795 (pro deo): Anthony Jonkers jongman geboren te Dordrecht wonende in de Kolfstraat met schiftelijke verklaring van H.F. Decourt dat hij geen ouders meer heeft en Emerentia Hartsprong jonge dochter geboren te Gorinchem wonende in de Kannekopersbuurt [deel van de Voorstraat] te Dordrecht met schriftelijk consent van haar moeder Lena Schouten weduwe van Thomas Hartsprong, getrouwd 21 nov. 1795

RK dodenregister Dordrecht 10 sept. 1783: Thomas Hartsprong

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 13 sept. 1783: Tomas Hartsprong, op de kamer van Hendrik van Kooten in de Nieuwstraat, laat kinderen na, beste graf

RK dodenregister Dordrecht 8 sept. 1803: Helena Schouten weduwe van Thomas Hartsprong

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 13 sept. 1803: Lena Schouten, weduwe van Thomas Hartsprong, boven de Vuilpoort, laat kinderen na, beste graf, 73 jaar oud, verval van krachten

De Nieuwe Vuilpoort ca. 1830 (foto: RA Dordrecht)

RK dodenregister Dordrecht 15 sept. 1804: Emerentiana Hartsprong vrouw van Anthonius Jonkers acatholicus [hij is niet katholiek]

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 19 sept. 1804: Emmerentia Hartsprong, de vrouw van Anthonij Jonkers, in de Augustijnenkamp, laat kinderen na, beste graf, 42 jaar, tering

Trouwboek Gerecht Dordrecht 9 jan. 1806: Anthony Jonkers weduwnaar van Emmetje Hartsprong geboren te Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt en Johanna Elisabeth Wenzel jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Boomstraat bijgestaan met haar broer Antonij Wenzel, de bruidegom heeft kinderen, doch de vrouw heeft geen goederen nagelaten, getrouwd 1 febr. 1806

Liste Civique Dordrecht 1811 (Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv. 469), nr. B: 730 Anthonij Jonkers, “copiste”, geboren 10 jan. 1770 [sic]

BS Dordrecht, overlijdensregister 1828, akte 316, op 10 aug. 1828 is in het huis E:353 aan de Spuiweg overleden Antonij Jonkers, klerk ter secretarie, 57 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, echtgenoot van Johanna Elisabeth Wenzel, zoon van Antonij Jonkers en Hermijna van Argeman beiden overleden te Dordrecht

Kinderen:

Ex 1:

a. Hermina Jonkers, gedoopt RK Dordrecht 26 juni 1793 (illegitima, gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 23 nov. 1795; getuigen: Jan Hartsprong, Lena Schouten)

b. Thomas Joannes (Johannes Thomas) Jonkers, gedoopt RK Dordrecht 21 aug. 1796 (getuigen: Jan Hartsprong, Joanna Niessen), volgt III

c. Joanna Lena Jonkers, gedoopt RK Dordrecht 11 april 1800 (getuigen: Jan Hartsprong, Lena Hartsprong)

d. Helena Jonkers, gedoopt RK Dordrecht 27 nov. 1803 (getuigen: Joannes Hartsprong, Joanna van der Pluijm)

Ex 2:

e. Adrianus Anthonij Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 22 april 1806

f. Johanna Elisabeth Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 14 dec. 1807

g Fredrika Wilhelmina Jonkers, gedoopt NG Dordrecht 2 dec. 1809

III. Thomas Joannes (Johannes Thomas) Jonkers, gedoopt RK Dordrecht 21 aug. 1796, tangerijn, kleermaker, arbeider, pakhuisknecht, tapper, overleden Dordrecht 2 dec. 1836, trouwde 1e Dordrecht 19 juli 1820 Pieternella Meijers, gedoopt NG Dordrecht 1 febr. 1793, dochter van Anthonij Meijers en Seijtje van Volkom, 2e Dordrecht 5 mei 1830 Cornelia (Catharina) van Maarseveen, gedoopt NG Dordrecht 19 mrt. 1804, trouwde 2e Dordrecht 30 mei 1838 Gerrit van Herwijnen,dochter van Jacobus van Maarseveen en Maria Catharina de Haan

BS Dordrecht huwelijksregister 19 juli 1820: Johannes Thomas Jonkers, ongeveer 24 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, tangerijn [uitdrager], zoon van Anthonij Jonkers, klerk ter secretarie, wonende te Dordrecht, en Emmerentia Hartsprong, overleden te Dordrecht op 19 [sic] sept. 1804, hebbende bewijs van zijn voldoening aan de wet op de Nationale Militie, met Pieternella Meijers, 27 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, zonder beroep, dochter van Anthonij Meijers, viskoper, en Sija van Volkom, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht. Akte door bruid en bruidegom ondertekend.

De bruidegom (lichting 1817) is uitgeloot voor militaire dienst.

Signalement:

lengte: 5 voet 4 duim

aangezicht: rond

voorhoofd: hoog

ogen: blauw

neus en mond: gewoon

kin: rond

haar en wenkbrauwen: bruin

geen merkbare tekenen

(Huw. bijlagen BS Dordrecht)

BS Dordrecht overlijdensregister 1827 akte 296: op 6 juli 1827 overleden in [Lange] Breestraat nr.D: 635 Pieternella Meijers, 34 jaar, geboren en wonende te Dordrecht, zonder beroep, vrouw van Johannes Thomas Jonkers, 31 jaar, pakhuisknecht, wonende alhier, dochter van Anthonie Meijers, 74 jaar, viskoper wonende te Dordrecht, en Seijgje van Volkom, overleden

BS Dordrecht huwelijksregister5 mei 1830: Thomas Joannes Jonkers, 33 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, pakhuisknecht, weduwnaar van Pieternella Meijers, overleden te Dordrecht op 6 juli 1827, en zoon van Anthonie Jonkers en Emmetje Hartsprong, beiden overleden te Dordrecht, resp. op 10 aug. 1828 en 19 [sic]sept. 1804, zijnde zijn grootouders van vaderszijde overleden, zijn grootmoeder van moederskant, Lena Schoutten, overleden te Dordrecht op 13 sept. 1803, en de datum en plaats van het overlijden van zijn grootvader van moederskant hem en de getuigen onbekend, hebbende overlegd het bewijs van zijn voldoening aan de wet op de Nationale Militie, met Cornelia van Maarseveen, 26 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, dochter van Jacobus van Maarseveen, 56 jaar oud, deurwaarder van de Rechtbank van Koophandel te Dordrecht, en van Maria Catharina de Haan, 44 jaar oud, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht. Akte door bruid en bruidegom ondertekend.

BS Dordrecht overlijdensregister 2 dec. 1836: overleden in huis Wijnstraat B:15Thomas Joannes Jonkers, tapper, 40 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, laatst gehuwd met Cornelia van Maarseveen, 32 jaar oud, zonder beroep, wonende te Dordrecht, zoon van Antonie Jonkers en Emmetje Hartsprong, beiden te Dordrecht overleden.

BS Dordrecht huwelijksregister 30 mei 1838: Gerrit van Herwijnen, 21 jaar oud, geboren te Dubbeldam en wonende onder De Mijl, kleermaker, zoon van Frans van Herwijnen, 47 jaar oud, tuinman, en Teuntje de Kok, 45 jaar oud, zonder beroep,beiden wonende onder De Mijl, hebbende overlegd bewijs van zijn voldoening aan de wet op de Nationale Militie, met Cornelia van Maarseveen, 34 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, tapster, weduwe van Thomas Johannes Jonkers, dochter van Jacobus van Maarseveen, 63 jaar oud, deurwaarder, en Maria Catharina de Haan, 52 jaar oud, beiden wonende te Dordrecht. Akte door bruid en bruidegom ondertekend.

Kinderen:

Ex 1:

a. een doodgeboren dochter, Dordrecht 21 sept. 1820 (in Boogjes D:521, vader is tangerijn),

b. een doodgeboren zoon, Dordrecht 18 sept. 1821 (in Spuistraat D:521, vader is tangerijn)

c. Anthonie Jonkers, geboren Dordrecht 2 okt. 1822 (vader is tangerijn), overleden Dordrecht 13 febr. 1823

d. Anthonie Jonkers, geboren Dordrecht 8 sept. 1823 (vader is tangerijn), volgt IV

e. Johannes Jonkers, geboren Dordrecht 25 nov. 1825 (vader is arbeider), overleden 27 dec. 1825 (vier weken oud, in Oude Breestraat D:625)

f. Johanna Jonkers, geboren Dordrecht 3 nov. 1826 (vader is arbeider), overleden 19 dec. 1826 (zes weken oud, in Oude Breestraat D:625)

Ex 2:

g. Jacobus Jonkers, geboren Dordrecht sept. 1830

h. Johannes Thomas Jonkers, geboren 11 Dordrecht juli 1832, huisknecht, kastelein, trouwde Dordrecht 28 nov. 1860 Daampje van Halteren, geboren Gorinchem 11 mei 1840

Uit dit huwelijk geen kinderen.

BS Dordrecht huwelijksregister 28 nov. 1860: Johannes Thomas Jonkers, 28 jaar, kastelein, zoon van Thomas Johannes Jonkers, overleden Dordrecht 2 dec. 1836, en Cornelia van Maarseveen, 56 jaar, zonder beroep, wonende te Dordrecht, hebbende bewijs van zijn voldoening aan de wet op de Nationale Militie, met Daampje van Halteren, 20 jaar, geboren te Gorinchem, wonende te Vlissingen, onlangs gewoond hebbende te Bergen op Zoom, zonder beroep, dochter van Benjamin van Halteren, overleden te Gorinchem op 10 juni 1845, en Johanna Barendina of Berdina Horche, 56 jaar, van beroep dienstbaar, wonende te Vlissingen en nog onlangs gewoond hebbende te Bergen op Zoom. Akte door bruid en bruidegom ondertekend.

Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860, deel 10, blad 1216:

Johannes Thomas Jonkers, geboren 1832, huisknecht, vertrekt op 22 mei 1857 naar Den Haag

Bevolkingsregister Dordrecht, dienstbarenregister 1861-1862, blad 19:

Johannes Thomas Jonkers, geboren 1832, dienstbode [sic], in huis C:1606

Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890, deel 2, blad 74:

Johannes Thomas Jonkers, geboren Dordrecht 11 juli 1832, godsdienst: NH, beroep: kastelein, en zijn vrouw Daampje van Halteren, geboren Gorinchem 11 mei 1840, godsdienst: NH, vestigt zich in Dordrecht in 1862, komende uit Vlissingen. Zij wonen in huis A:300 [Groenmarkt], vorige adres: C:1606. Bij hen in woont haar broer Abraham van Halteren, militair, vertrokken op 1 okt. 1862 naar Den Haag.

BS Dordrecht overlijdensregister: op 10 april 1872 overleden in huis A:300 aan de Groenmarkt Johannes Thomas Jonkers, kastelein geboren en wonende te Dordrecht, man van Daampje van Halteren, zonder beroep, wonende te Dordrecht, zoon van Thomas Johannes Jonkers, overleden te Dordrecht, en van Cornelia van Maarseveen, wonende te Dordrecht.

BS Dordrecht overlijdensregister: op 17 okt. 1872 overleden in huis E:339 in het Kromhout Daampje van Halteren, 32 jaar oud, zonder beroep, weduwe van Johannes Thomas Jonkers, overleden te Dordrecht, dochter van Benjamin van Halteren, overleden te Gorinchem, en Johanna Berdina Horche, zonder beroep, wonende te Dordrecht.

i. Pieter Jonkers, geboren Dordrecht sept. 1833, overleden ald. 25 okt. 1834

j. Cornelia Jonkers, geboren Dordrecht nov. 1834

IV. Anthonie Jonkers, geboren Dordrecht 8 sept. 1823, trouwde Dordrecht 20 aug. 1851 Willemina de Ruijter

BS Dordrecht huwelijksregister 1851: Anthonie Jonkers, 27 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, klerk ter secretarie, zoon van Johannes Thomas Jonkers, zich ook wel genoemd hebbende Thomas Joannes Jonkers, overleden te Dordrecht op 2 dec. 1836, en Pieternella Meijers, overleden te Dordrecht op 6 juli 1827,hebbende bewijs van zijn voldoening aan de wet op de Nationale Militie, met Willemina de Ruijter, 26 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, zonder beroep, dochter van Jacobus de Ruijter, 51 jaar oud, lijkbidder, en Jenneke Koenraats, 53 jaar oud, beiden wonende te Dordrecht. Akte door bruid en bruidegom ondertekend.