Van der Kaa

I. Jan Jacobsz. van der Kaa (van der Kay), trouwde Krijntje Claesdr. van Nierip

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Johannes (Jan) van der Kaa, 5 juni 1676, volgt II

b. Nicolaes, 12 okt. 1680

c. Janneken, 21 april 1683

d. Gerrit, 19 mrt. 1694

II. Jan Jansz. van der Kaa, gedoopt NG Dordrecht 5 juni 1676, trouwde 16 april 1702 Hendrikje Aartsdr. Kop

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Jan, 19 aug. 1707

b. Aart van der Kaa, 29 dec. 1709, volgt III

c. Crijntje, 16 nov. 1711

d. Ariaantie, 26 juni 1714

e. Jacob, 24 febr. 1724

III. Aart van der Kaa, gedoopt NG Dordrecht 29 dec. 1709, trouwde 27 juni 1739 Heiltje van der Matten

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 163v: op 27 jan. 1756 verkoopt Jan van Gerwen, als procuratie hebbende van Elisabeth van der Veer, kosterin van de Nieuwkerk, voor 215 gl. aan Aart van der Kaa, schipper en burger van Dordrecht, een huis in de Riedijkstraat, staande tussen het huis van Arij de Bie en dat van Wessel Kamerman.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 188: op 15 april 1756 verkoopt Martinus Hardus, koopman te Dordrecht, voor 1250 gl. aan Aart van der Kaa, schipper en burger van Dordrecht, een huis op de Wolwevershaven, staande tussen het huis van Willem Hardus en dat van Johanna op de Camp, weduwe van mr. Willem Reepmaker.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 123v: op 21 sept. 1758 verkoopt Aart van der Kaa, schipper en burger van Dordrecht, voor 1000 gl. aan Hendrik van Rhijn, burger van Dordrecht, een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van de erfgenamen van Willem Dansert en dat van Jan van Galen. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 800 gl.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 127: op 3 okt. 1758 verkopen Wouter van Oirschot, wonende te Amsterdam, mr. Adriaan Heckenhoeck, advocaat in Den Haag, en Coenraad Welborn, wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Elisabeth Heijkoop, wonende te Leerdam, voor 1280 gl. aan Aart van der Kaa, schipper en koopmante Dordrecht, een huis op de [Kuipershaven], staande tussen het pakhuis van Dam en Hardus en het koetshuis van mr. Johan de Witt.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 162: op 3 april 1759 verkoopt Aart van der Kaa, schipper en burger van Dordrecht, voor 1200 gl. aan Johannes Muller, viskoper en burger van Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van Jacobus Laban en dat van de weduwe van Jan van Breda. De koper is schuldig aan mr. Bartholomeus van den Sandheuvel een bedrag van 1200 gl.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Hendrika, 17 juni 1740

b. Maria, 8 sept. 1742

c. Jan van der Kaa, 29 sept. 1744, volgt IV

d. Bastiaan, 12 april 1747

e. Bastiaan, 8 okt. 1749

f. Bastiaan, 25 april 1751

g. Hendrica Maria, 9 juli 1754

h. Jacoba, 10 jan. 1759

IV. Johannes van der Kaa, gedoopt NG Dordrecht 29 sept. 1744, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7 febr. 1767 Johanna Kouwens

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 460: op 22 sept. 1807 comp. “Pieter Papillon, eerste Klerk ter Secretarie dezer Stad, als bij Procuratie den 28 Julij 1807, voor den Notaris Jeremias van Laren en getuigen binnen deze Stad verleden, en aan ons Schepenen vertoond ten dezen gevolmagtigd van Engelbert Willemszen, als in huwelijk hebbende Antonetta van der Kaa, en dezelve Antonetta van der Kaa, met gezegde hare man geadsisteerd, wonende binnen deze Stad, en denzelven Engelbert Willemszen, nog als last en Procuratie hebbende van Adriaan Huigens, als in huwelijk hebbende Maria van der kaa, en dezelve Maria van der Kaa met denzelve haare man geadsisteerd, wonende te Amsterdam welke Procuratie op den 14de April 1807, voor den Notaris Mr. Cornelis Willem Decker en getuigen te Amsterdam is gepasseert, en aan voornoemde Notaris van Laren en getuigen geexhibeert; Hendrik Theodorus Sibelius Monhemius, als toen in huwelijk hebbende Heiltje van der Kaa, en dezelve Heiltje van der Kaa, met gezegden haren man geadsisteerd, mede alhier woonagtig, dog welke Heiltje van der Kaa zedert is overleden; van Cornelis Vriesendorp als in huwelijk hebbende Adriana Cornelia van der Kaa, en dezelve Adriana Cornelia van der Kaa, met gezegde hare man geadsisteerd, meede alhier woonagtig; van Geertruida Willemszen wed.e en Erfgename van wijlend Aart van der Kaa, wonende binnen deze Stad, en zijnde dezelve Antonetta, Heiltje, Adriana Cornelia, Maria, en wijlen Aart van der Kaa, kinderen en Erfgenamen van wijlend Johannes van der Kaa, mitsgaders Erfgenamen ’t zij ex testamento ’t zij ab intestato van wijlend Hendrica Maria van der Kaa in leven huisvrouw van wijlen Mattheus Westerouen van Meeteren, en van wijlen Nicolaas van den Kaa; En verklaarde de Comparanten in voors. qualiteit” teverkopen voor 4250 gl. aan Willem Kouwens, wonende te Dordrecht, een huis met pakhuis en een stal voor twee paarden, staande op de Kuipershaven, getekend B:312, tussen de stal van Nicolaas Rovers en het pakhuis van Cornelis de Witt.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 480: op 1dec. 1807 verkopen “de Heeren Engelbert Willemszen, Burger en wonende alhier, als in Huwelijk hebbende Antonetta van der Kaa, en nog als instaande en rato caverende voor Adriaan Huijgens, wonende te Amsterdam, in Huwelijk hebbende Maria van der Kaa; Hendrik Theodorus Sibelius Monhemius, weduwnaar en Erfgenaam Ex Testamento van wijlen Heiltje van der Kaa, Cornelis Vriesendorp als in huwelijk hebbende Adriana Cornelia van der Kaa en Cornelis Soli, als generale Last en Procuratie hebbende van Geertruij Willemszen, weduwe en Erfgename ex Testamento van wijlen Aart van der Kaa,… En welke Antonetta, Maria, Heiltje, Adriana Cornelia en Aart van der Kaa, waren de eenige overgeblevene kinderen van wijlen Johannes van der Kaa, en aldus uitmakende de staat van denzelven Johannes van der Kaa in – en tot de nalatenschap van zijne Moeder wijlen Heiltje van der Matten weduwe Aart van der Kaa”, voor 4000 gl. aan Moll en Zanders, kooplieden te Dordrecht een pakhuis, getekend B:310, staande op de Nieuwe Haven bij de Schrijversstraat tussen de stal of het koetshuis van mr. Cornelis de Witt van Jaarsveld en het pakhuis vanWillem Nicolaas Kouwens.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Aart van der Kaa, 24 febr. 1767, volgt V

b. Antonetta van der Kaa, 25 mei 1768, trouwde Engelbert Willemszen

c. Willem, 23 jan. 1770

d. Heiltje van der Kaa, 21 sept. 1771, trouwde Hendrik Theodorus Sibelius Monhemius

e. Maria van der Kaa, 14 jan. 1773, Adriaan Huigens

f. Nicolaas van der Kaa, 22 april 1775

g. Hendrika Maria van der Kaa, 15 febr. 1777, trouwde Mattheus Westerouen van Meeteren

h. Adriana Cornelia van der Kaa, 31 jan. 1779, trouwde Cornelis Vriesendorp

V. Aart van der Kaa, gedoopt NG Dordrecht 24 febr. 1767, jongman geboren te Dordrecht wonende op de Kuipershaven (1794), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11/29 juni 1794 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan van der Kaa, de bruid met haar moeder Cornelia van Poelien, weduwe van Johan Herman Willemszen) Geertruij Willemszen, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwkerkstraat (1794)

Aart van der Kaa

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Johanna Antonetta, 4 okt. 1795

b. Cornelia, 31 aug. 1796

c. Johanna Heilina, 31 aug. 1798

d. Geertruij Aartina en Aartina Geertruij, 23 jan. 1800

e. Johannes Hermanus, 5 sept. 1803

f. Johannes, 17 febr. 1805