Rooms Katholieke huwelijken Dordrecht 1795-1811

Rooms-Katholieke huwelijken in Dordrecht 1713-1780 zijndoor mij gepubliceerd in Ons Voorgeslacht dec. 1993 (p. 496-510).

In Ons Voorgeslacht 2008 (nr. 604), okt. 2008 (p. 328 e.v.)zijn door mij gepubliceerd deRK huwelijken te Dordrecht 1781-1795.

Het onderstaande is daarop het vervolg: de RK huwelijken te Dordrecht van 1795 (na de Bataafse Revolutie en de invoering van de godsdienstvrijheid)tot aan het begin van de Burgerlijke Stand. De huwelijksinschrijvingen zijn, daar waar nodig, vertaald uit het Latijn en aangevuld met gegevens uit de trouwboeken van het Gerecht te Dordrecht. Die gegevens staan tussen rechte haken. Het RK trouwboek geeft de trouwdatum, dat van het Gerecht de datum van de ondertrouw.

4 juli 1795 Johannes van Ockenburg weduwnaar en Elisabeth Bles weduwe van Gomarus Franciscus Nauwelaerts

[19 juni 1795 Johannes van Ockenburg weduwnaar geboren te Middelburg en Elisabeth Bles weduwe van Gomarus Franciscus Nauwelaerts geboren te Breda beiden wonende in de Voorstraat bij de Nieuwbrug]

21 nov. 1795 Norbertus Hekelaar en Antonetta van Dalen

[5 nov. 1795 Norbertus Hekelaarjongman geboren te Dordrecht geassisteerd met zijn vader Bernardus Hekelaar en Anthonetta van Dalen jonge dochter geboren te Bergen op Zoom beiden wonende in de Vriesestraat]

12 dec. 1795 Carolus de Lin weduwnaaren Joanna Geertrui Engeringh

[28 nov. 1795 Charles Delin weduwnaar van Louise Beque geboren te Antwerpen en Johanna Geertrui Engeringh jonge dochter geboren te Dordrecht beiden wonende op de Varkenmarkt, met consent van haar moeder Johanna Jacoba van Kleef weduwe van Dirk Engeringh]

12 dec. 1795 Hermanus van Stralen en Antonetta Kooremans

[21 nov. 1795 Hermanus van Straalen jongman korporaal onder de zevende halve brigade in het eerste bataljon in garnizoen te Dordrecht en Anthonetta Kooremans jonge dochter geboren te Etten wonende te Breda, volgens attestatie van ondertrouw van Breda dd 21 nov. 1795]

9 jan. 1796 (als passant) Teeken Bootsman en Bouke Boukes

[24 dec. 1795 Teken Bootsman jongman geboren te Franeker in Friesland woont scheep geassisteerd met zijn stiefvader Fredrik Simons en Bouke Boukes jonge dochter geboren te Heeg in Friesland woont in de Lijnbaan geassisteerd met Otje Gettes en Roelof Ames haar goede vrienden]

2 april 1796 Hendrik Aangevoort en Petronella Marijne

[17 mrt. 1796 Hendrik Aangevoort jongman geboren te Gelder in Kleefsland woont in de Wijnstraat met consent van zijn moeder de weduwe Aangevoort en Petronella Marijnen jonge dochter geboren te “St. Udenrooij” woont op de Varkenmarkt met consent van haar voogd H. J. van Son]

30 april 1796 Stoffel Kooke en Antonetta Teeuwen

[14 april 1796 Stoffel Koke jongman woont aan de Zandweg geassisteerd met zijn broer Hendrik Koke en Anthonetta Teeuwen jonge dochter woont aan de Beeldjeshaven (1) geassisteerd met Johanna Philipsen haar goede bekende,beiden geboren te Budel]

14 mei 1796 (als passanten) Jacobus de Wolff en Maria Nieuwenhuizen

[28 april 1796 Jacobus de Wolf jongman geboren te Oudenbosch woont in de Grote Spuistraat met consent van zijn vader Johannes de Wolf en Maria Nieuwenhuizen jonge dochter geboren te Emmerik woont in de Munt]

14 mei 1796 Michael Salacroup en Catharina Francois

[28 april 1796 Machiel Salacroup jongman geboren te Dordrecht wonende op de Riedijk geassisteerd met zijn vader Machiel Salacroup en Catharina Francois jonge dochter geboren te Arnhem wonende in de Munt]

21 mei 1796 Cornelis Makkai en Maria Smink

[7 mei 1796 Cornelis Mackaaij jongman geboren te Dordrecht wonende in de Gravenstraat met schriftelijk consent van zijn moeder Maria Theresia van Veen weduwe van Jacobus Mackaaij en Maria Smink jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij het Stadhuis geassisteerd met haar voogd Adriaan Schouten]

21 mei 1796 Jan Huiberts en Joanna van Rooij

[7 mei 1796 Jan Huijberts jongman geboren te Budel wonende in de Breestraat geassisteerd met zijn broer Wouter Huijberts en Johanna van Rooij jonge dochter geboren te Budel wonende bij de Vuilpoort geassisteerd als voren]

28 mei 1796 Willem Houtkamp en Catharina Hartman

[6 mei 1796 Willem Houtkamp jongman geboren te Schoonderlo wonende te Appeltern met consent van zijn vader Hendrik Houtkamp en Catharina Hartman jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat geassisteerd met haar vader Hendrik Hartman]

9 juli 1796 Joannes Pauwels weduwnaar en Hendrina de Bresser weduwe van Laurens Surtel

[25 juni 1796 Johannes Jacobus Pauwels weduwnaar geboren te ‘s-Hertogenbosch wonende in de Voorstraat bij de Beurs en Hendrina de Bresser weduwe van Laurens Surtel geboren te Delft wonende even buiten de Vriesepoort]

13 aug. 1796 Dominicus Janssen en Cornelia de Beer

[28 juli 1796 Dominicus Janssen jongman geboren te Schoonhoven met consent van zijn vader Jan Janssen en Cornelia de Beer jonge dochter geboren te Tilburg met consent van haar vader Johannes de Beerbeiden wonende in de Heer Heymansuysstraat]

20 aug. 1796 Jan van Weert en Alegunda de Hoef

[4 aug. 1796 Jan van Weerd jongman geassisteerd met zijn broer Hendrik van Weerd en Allegonda Janssen de Hoef jonge dochter geboren te Budel en wonende in het Kromhout geassisteerd met Willemina Lans haar goede vriendin]

8 okt. 1796 Theodorus van Os weduwnaar en Joanna van Breugel

[22 sept. 1796 Theodorus van Os weduwnaar van Maria Louise van Melsen geboren te Breda wonende aan de Groenmarkt en Johanna Jacoba van Breugel jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat met schriftelijk consent van haar vader Cornelis van Breugel]

15 okt. 1796 Hendrik Timmerman weduwnaar en Maria Warson weduwe

[29 sept. 1796 Hendrik Timmermans weduwnaar geboren te Gorinchem en Maria Catharina Warson weduwe van Hendrik Heiligers geboren te Deventer beiden wonende in de Botgensstraat]

5 nov. 1796 Andries Ruijters en Helena Kop

[20 okt. 1796 Andries Ruiters jongman geboren te Edenen in het Gulikse wonende aan de Groenmarkt en Helena Kop jonge dochter geboren te Zutphen wonende aan de Groenmarkt]

5 nov. 1796 Valentijn Mion weduwenaar en Maria Wijkmans

[20 okt. 1796 Valentin Mion weduwnaar wonende op de Varkenmarkt [sic] en Maria Anna Wijkmans jonge dochter geboren te Saar bij Maastricht wonende in de Wijnstraat geassisteerd met haar nicht Elisabeth Vermaas vrouw van Coenrad Meijer]

5 nov. 1796 Gijsbert van Oostveen weduwnaar en Anna Catharina Meeuwissen

[20 okt. 1796 Gijsbert van Oostveen weduwnaar geboren te Maarsen wonende in de Pelserstraat en Anna Catharina Meeuwissen jonge dochter geboren te Mook wonende in de Voorstraat in de Kannekopersbuurt]

19 nov. 1796 Frans Ketelaar weduwnaar en Maria Kalmijn

[27 okt. 1796 Frans Keetelaer weduwnaar geboren te Antwerpen wonende in de Dolhuisstraat en Maria Kalmijn jonge dochter geboren te Vlissingen wonende in de Voorstraat bij de Vuilpoort met schriftelijke verklaring van Jan van Thiel dat hij van haar broeder heeft horen zeggen dat zij ouderloos is]

19 nov. 1796 Antonie Verhoeff en Anna Mandinger

[27 okt. 1796 Antonij Verhoeve jongman geboren te Zevenbergen wonende in de Augustijnenkamp met consent van zijn voogd Wouter Mijtsers en Anna Adams Mandinger jonge dochter van Hilvarenbeek beiden wonende op de Nieuwe Haven]

20 nov. 1796 Wijnandus Veen weduwnaar en Johanna Rog

[27 okt. 1796 Wijnandus Veen weduwnaar geboren en wonende onder Ridderkerk en Johanna Roch jonge dochter geboren te Nijmegen wonende in de Voorstraat bij de Vismarkt, alles volgens procuratie gepasseerd voor baljuw en schepenen van Dordrecht dd 26 okt. 1796]

25 nov. 1796 Hendrik Hartman en Christina Genno

[10 nov. 1796 Hendrik Hartman jongman geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat geassisteerd met zijn vader Hendrik Hartman en Christina Genno jonge dochter geboren te Maastricht wonende aan de Gevulde Gracht met consent van haar vader]

14 jan. 1797 Gerrit Philipsen en Catharina Hamers

[29 dec. 1796 Gerrit Philipsen jongman geassisteerd met zijn broer Klaas Philipsen en Catharina Hamers jonge dochter geassisteerd met haar nicht Catharina Hamers beiden geboren te Budel en wonende in de Vleeshouwersstraat]

21 jan. 1797 Hendrik Koke en Anna Maria van Beek

[5 jan. 1797 Hendrik Hendriksz. Kooke jongman geboren te Budel geassisteerd met zijn broer Stoffel Kooke en Maria van Beek jonge dochter geboren te Lindt in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch geassisteerd met haar vader Jacobus van Beekbeiden wonende aan de Beeldjesbrug]

28 jan. 1797 Cornelis Verschuuren en Josina deHoog (getrouwd als passanten)

[5 jan. 1797 Cornelis Verschuuren jongman geboren te Wasbeek met schriftelijk consent van zijn vader Adriaan Verschuuren en Josina de Hoog jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met haar vader Servaas de Hoog beiden wonende scheep]

11 febr. 1797 Joannes Christophorus Rheindorff en Maria Itscherts, beidenvan Keulen

[4 febr. 1797 Jan Christoffel van Rijndorp jongman met schriftelijk consent van zijn moeder Catharina Proogtsedens weduwe van Hendrik van Rijndorp en Maria Anna Itscherts jonge dochter met consent van haar vader Peter Itscherts beiden geboren te Keulen en wonende scheep]

18 febr. 1797 Jan Bogers en Antonetta van der Pare (als passanten)

[4 febr. 1797 Jan Bogers jongman wonende in de Breestraat geassisteerd met zijn neef Arnoldus Bogers en Anthonetta van der Pare jonge dochter wonende in de Wijnstraat bij de Gravenstraat geassisteerd met haar neef Hendrik Kuipers beiden geboren te Budel]

28 febr. 1797 Frederik Smids en Maria van Munster weduwe van Paulus Olivier

[4 febr.1797 (trouwbrief gegeven op 25 juni 1811) Fredrik Schmits jongman geboren te Statheim bij Keulen wonende op de Riedijk geassisteerd met zijn vriend Michiel Salacroup en Maria van Munster weduwe van Paulus Olivier geboren te Rotterdam wonende in de Doelstraat]

22 april 1797Michael Kiekken en Anna Houtappels

[6 april 1797 Michiel Kieken jongman wonende in de Voorstraat bi j de Vismarkt em Anna Catharina Berbera Houtappel jonge dochter geboren te Maastricht wonende in de Wijnstraat bij de Gravenstraat, zijnde door Elizabeth Klinkenberg vrouw van C. Bomius verklaard dat beiden ouderloos zijn]

6 mei 1797 Adolph Billeman en Adriana Murkes

[20 april 1797 Adolf Billeman jongman geboren te Wesel wonende aan de Nieuwe Haven met schriftelijk consent van zijn vader Jan Hendrik Billeman en Adriana Murkes jonge dochter geboren te Buul wonende aan het Vlak geassisteerd met Johannes de Bruin]

6 mei 1797 Lambertus Verfuurden en Geertrui Barten

[20 april 1797 Lambertus Verfuurden jongman geboren te Dordrecht wonende in het Tolbrugstraatje Waterzijde en Geertruij Bartten jonge dochter geboren te Luik wonende als voren geassisteerd met Willem de Bout haar goede vriend]

6 mei 1797 Christoffel Jurgens en Henrica Robbe

[20 april 1797 Christoffel Jurgens jongman geboren te Lieborg in Munsterland wonende onder de Mijl geassisteerd met Arij Geervliet en Hendrika Robbe jonge dochter geboren te Oosterwijk in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch wonende in de Voorstraat bij de Botgensstraat]

6 mei 1797 Willem de Bont en Maria van Hal

[20 april 1797 Willem de Bont jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met zijn vader Adriaan de Bont en Maria Catharina van Hal jonge dochter geboren te Venlo wonende aan de Blauwpoort geassisteerd met haar vader Jacobus van Hal]

20 mei 1797 Adriaan Donkers en Joanna van den Heuvel

[4 mei 1797 Adriaan Donkers jongman geboren in de Hage bij Breda wonende in de Hoge Nieuwstraat met bewijs dat hij ouderloos is en Johanna van den Heuvel jonge dochter geboren te Breda wonende in de Wijnstraat met consent van haar vader Pieter van den Heuvel]

20 mei 1797 Jacobus Haan en Maria Sibilla Bouwmeesters

[4 mei 1797 Jacobus Haan jongman geboren te Essich in Gulikerland wonende op de Varkenmarkt geassisteerd met Corstiaen van de Graaf zijn goede vriend en Maria Sibilla Bouwmeester jonge dochter geboren te Emmerik wonende aan de Vismarkt met schriftelijk consent van haar moeder Anna Jonas weduwe van Willem Bouwmeester]

3 juni 1797 Lambert Vermeulen en Doortje Leenderts

[18 mei 1797 Lambert Vermeulen jongman geboren te Budel wonende in de Botgensstraat geassisteerd met zijn broer Hendrikus Vermeulen en Doortje Leenderts jonge dochter geboren te Dordrecht en wonende in de Pelserstraat geassisteerd met haar moeder Maria Looimans weduwe van Willem Leenderts]

10 juni 1797 Pieter Swart en Maria Engels

[17 mei 1797 Pieter Zwart jongman geboren te Hoorn met schriftelijk consent van zijn moeder Geertje Overbeek weduwe van Jan Zwart en Maria Engels jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met haar vader Joris Engels beiden wonende op de Kalkhaven]

17 juni 1797 Mathaeus Hofham en Maria Tilions

[1 juni 1797 Matthijs Hofham jongman geboren te Budel wonende in de Hoge Nieuwstraat geassisteerd met Stoffel Koke en Maria Tielions jonge dochter geboren te Gestel bij Budel wonende buiten de Vriesepoort geassisteerd met Clasina Proos vrouw van Jan Brand]

14 okt. 1797 Alexander Faaks en Lisabetha Oom

[28 sept. 1797 Alexander Vaaks jongman geboren te Bergen op Zoom geassisteerd met zijn moeder Jacoba Halsen weduwe van Johannes Vaaks en Elizabeth Ooms jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met haar vader Dirk Ooms beiden wonende in de Kromme Elleboog]

2 nov. 1797 Hendrik van Land en Lisabetha Franke (getrouwd te Dubbeldam op 1 nov. 1797)

11 nov. 1797 Nicolaus van der Dussen en Henrica Leenderts

[26 okt. 1797 Nicolaas van der Dussen jongman geboren te Amsterdam wonende onder de Mijl geassisteerd met zijn vader Barend van der Dussen en Hendrina Leenderts jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Pelserstraat geassisteerd met haar moeder Maria Looimans weduwe van Willem Leenderts]

11 nov. 1797 Ernestus den Hondt en Elisabetha Dorremans

[26 okt. 1797 Ernestus den Hond jongman geboren te Rotterdam wonende in het Torenstraatje met consent van zijn vader Wilhelmus den Hond en Elisabeth Dorremans jonge dochter geboren te Galein bij Maastricht wonende in de Wijnstraat bij de Schrijversstraat]

11 nov. 1797 Nicolaus Stijlen en Elisabeth Hoeben

[27 okt. 1797 Nicolaas Stijlen jongman geboren te Zijtweller in het Trierse wonende aan de Noordendijk geassisteerd met Elizabet Mans vrouw van Hermansu Hoeben en Elizabet Hoeben jonge dochter geboren te Buul wonende ’s Landswerf geassisteerd met Anthonij Kennis]

18 nov. 1797 Wilhlemus Telders weduwnaar en Petronella Engele

[3 nov. 1797 Willem Telders weduwnaar wonende in de Voorstraat bij de Lombardbrug en Pieternella Maria Engelen jonge dochter wonende in het Kromhout geassisteerd met haar vader Cornelis Engelenbeiden geboren te Dordrecht, volgens procuratie gepasseerd op 2 nov. 1797 voor notaris J.H. Schultz van Haegen te Dordrecht]

2 dec. 1797 Jan Smink en Lena Makaij

[18 nov. 1797 Johannes Smink jongman wonende in de Breestraat geassisteerd met Cornelis Mackaij en Lena Mackaij jonge dochter wonende in de Gravenstraat met schriftelijk consent van haar moeder Maria Theresia van Neer weduwe van Jacobus Mackaij]

20 jan. 1798 Joseph Pallemans en Joanna van Best

[4 jan. 1798 Joseph Pallemans jongman van het Land van Luik geassisteerd met zijn broer Arnoldus Pallemans en Johanna van Best jonge dochter geboren te Budel geassisteerd met Maria Gillesen haar goede vriendin beiden wonende in het Achterom]

10 febr. 1798 Peeter Hekmans en Geertrui Monsieur

[25 jan. 1798 Pieter Hekmans jongman geboren te Brunsem bij Maastricht wonende in het Achterom geassisteerd met zijn broer Theodorus Hekmans en Geertruij Monsieur jonge dochter geboren te Dordrecht op het Maartensgat geassisteerd met haar zwager Bart Tarmont]

17 febr. 1798 Andries Scheffers en Joanna Jacobs

[1 febr. 1798 Andries Scheffers jongman geboren te Hees wonende even buiten de Vriesepoort geassisteerd met Hendrik van Galen en Johanna Jacobs jonge dochter geboren te Budel wonende in het Korte Kromhout geassisteerd met Aaltje Verhappen]

5 mei 1798 Christiaan van de Wereld en Catharina van den Driest

[19 april 1798 Christiaan van de Weereld weduwnaar geboren te Maastricht wonende in de Augustijnenkamp en Catharina van den Driest jonge dochter geboren te Zevenbergen wonende in de Grotekerksbuurt geassisteerd met haar zwager Anthony van den Boom]

5 mei 1798 Hendrik Kuipers en Helena Murkes

[19 april 1798 Hendrik Kuipers jongman geboren te Budel geassisteerd met Jan Boogaard zijn goede vriend en Helena Murkes jonge dochter geboren te Budel geassisteerd met Adolf Wielemans haar goede vriend beiden wonende in de Vleeshouwersstraat]

5 mei 1798 Nicolaus Alemans en Alida Karstijn

[19 april 1798 Nicolaas Aalmans jongman geboren te Breda wonende in de Oude Breestraat met schriftelijk consent van zijn vader Hermanus Aalmans en Anna Carstijn jonge dochter geboren te Doesburg wonende in de Voorstraat]

12 mei 1798 Jan van Kol en Dirkje van Os

[26 april 1798 Jan van Kol jongman geboren te Den Haag wonende op de Riedijk geassisteerd met Anna Catharina Meeuwissen vrouw van Gijsbert van Oostveen]

12 mei 1798 Jan Genevasen en Maria Kool

[26 april 1798 Jan Genevasen jongman geboren te Budel wonende aan de Kuipershaven geassisteerd met zijn broer Anthony Genevasen en Maria Kool jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Vismarkt geassisteerd met haar stiefvader Dominicus Keezenberg (2)]

9 juni 1798 Antonius van Deenen en Joanna [van]Est

[24 mei 1798 Anthony van Deenen jongman geboren te Ravestein woont in de Augustijnenkamp met consent van zijn vader N. van Deenen en Johanna van Est jonge dochter geboren te Dordrecht wonende bij het Melkpoortje]

8 okt. 1798 Joannes Swanenbeek en Geertrui Weilen weduwe

3 nov. 1798 Simon de Rooij en Joanna Peskens

[18 okt. 1798 Simon de Rooi jongman geboren in Dordrecht wonende in de Pelserstraat met schriftelijk consent van zijn vader Ferdinant de Rooi en Johanna Peskens jonge dochter geboren te Beugel bij Boxmeer wonende in de Voorstraat bij het Weeshuisstraatje, Pieter van Genegen heeft verklaard dat zij ouderloos is]

10 nov. 1798 Hendrik Janssen en Maria Geertrui Nolté

[25 okt. 1798 Hendrik Janssen jongman geboren te Merkelbeek in het kanton Oostbeek en Maria Geertrui Nolté jonge dochter geboren te Leuvenich in Gulikerland geassisteerd met Manus Herman en Geertrui Leenaertz haar goede vrienden beiden wonende op de Varkenmarkt]

17 nov. 1798 Lambertus Goffijn en Elisabetha Monsieur

[1 nov. 1798 Lambertus Goffin jongman wonende in de Pelserstraat en Elisabeth Monsieur jonge dochter wonende in de Hoge Nieuwstraat geassisteerd met haar zwager Pieter Hekmanbeiden geboren te Dordrecht]

8 dec. 1798 Willem van der Maden en Machelina Maas weduwe van Leonardus van Raamsdonk

[17 nov. 1798 (de geboden gaan te Oosterhout) Willem van der Maden jongman geboren en wonende te Oosterhout met schriftelijk consent van zijn vader Johannes van der Maden en Machelina Maas weduwe van Laurens van Raamsdonk geboren te Oosterhout en wonende op de Varkenmarkt.]

12 jan. 1799 Nicolaus Filipse en Henrica Snoeks

2 febr. 1799 Jan Jacob Schenau en Cornelia Westhoutt weduwe van Theodorus Vinmans

[17 jan. 1799 Johannes Jacobus Schenau jongman geboren te Leeuwarden ouderloos volgens verklaring van zijn broer Cornelis Wilhelmus Schenau en Cornelia Westhout weduwe van Theodorus Vinmans geboren te Dordrecht en wonende op de Riedijk]

13 april 1799 Leonardus Bosch en Margareta Humes

[28 maart 1799 Leonardus Bosch jongman geboren te Heinsberg in Gulikerland geassisteerd met zijn vader Hendrikus Bosch en Margrita Humes jonge dochter geboren te Budelbeiden wonende aan de Zandweg]

20 april 1799 Josephus Goffin en Aeltje Vervooren

[4 april 1799 Josephus Goffin jongman geboren te Antwerpen en Aartje Vervoorn jonge dochter geboren te Gorinchem beiden wonende in het Torenstraatje]

27 april 1799 Joannes Rens en Maria Swart

[13 april 1799 Jan Rens Fzn. weduwnaar geboren te Dordrecht en Maria Swart jonge dochter geboren te Hoorn beiden wonende in de Prinsenstraat met schriftelijk consent van haar moeder Geertruij Overbeek weduwe van Jan Swart volgens procuratie gepasseerd voor notaris Pistorius te Dordrecht op 10 april 1799]

4 mei 1799 Petrus Keulkens en Joanna de Jong

[18 april1799 Pieter Kuelkes jongman geboren te Nieuwkerk in het Kleefse wonend in de Steenstraat met schriftelijk consent van zijn vader Ludovicus Kuelkes en Johanna de Jong jonge dochter geboren te Maassluis wonende in het Steegoversloot met consent van haar vader Pieter de Jong]

4 mei 1799 Bastiaan Seklaar en Henrica de Witt

[18 april 1799 (de geboden gaan te Rotterdam) Sebastiaan Antonie Seklaar jongman geboren te Juksfelt bij Heilbron wonende te Rotterdam met bewijs dat hij ouderloos is en Hendrika de Wit jonge dochter van Emmerik wonende op de Nieuwe Haven]

11 mei 1799 Hermanus Tophoven en Maria Sibilla Hendriks

[18 april 1799 Hermanus Tophoven jongman geboren te Mulbracht in het Gulikse met schriftelijk consent van zijn vader Matthijs Tophoven en Maria Sibilla Hendriks jonge dochter geboren te Heerle in het Valkenburgse wonende in de Voorstraat bij de Munt met schriftelijk consent van haar vader Matthijs Hendriks]

11 mei 1799 Pieter de Jong en Juditha Brandwijk

[25 april 1799 Pieter de Jong jongman geboren te Oosterhout wonende scheep met bewijs dat hij ouderloos is en Juditha van Brandwijk jonge dochter geboren te Alblas wonende in de Voorstraat bij de Lombardbrug met schriftelijk consent van haar vader Leendert van Brandwijk]

18 mei 1799 Joannes Genevasen en Maria Kesenberg

7 sept. 1799 Andries Milord en Maria van Bremen

[22 aug. 1799 Andries Milort jongman geboren te Dordrecht wonende op de Riedijk en Maria van Breemen jonge dochter geboren te Terheijden wonende in de Bleijenhoek]

7sept. 1799 Benedictus Cora en Maria Fagoo

[23 aug. 1799 Benedicto Cora jongman geboren in Turijn wonende aan de Knolhaven met schriftelijk consent van zijn vader Jean Antoni Cora en Maria Anna Fagot jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Schrijversstraat met schriftelijk consent van haar vader Joseph Fagot]

5 okt. 1799 Joannes Motte en Joanna van Geel

[19 sept. 1799 Johannes Cornelis Motté jongman geboren te Schiedam wonende in de Augustijnenkamp geassisteerd met Hermanus Leonard en Johanna van Gool jonge dochter geboren te Oosterhout wonende in de Augustijnenkamp geassisteerd met haar zuster Petronella van Gool weduwe van Cornelis Hendrik Oomes]

12 okt. 1799 Gijsbert Schoutten weduwnaar en Lisabetha Hazekamp

[19 sept. 1799 (de geboden gaan te Rotterdam) Gijsbert Schouten weduwnaar geboren te Gorinchem wonende in de Lijnbaan en Maria Elisabeth Hazekamp jonge dochter geboren te Osnabrugge wonende in de Vriesestraat laatst gewoonde hebbende te Rotterdam geassisteerd met Henrina van Woort vrouw van David Diepel]

19 okt. 1799 Hermannus Bekkers en Adriana Hartman

[3 okt. 1799 Hermanus Bekkers jongman wonende in het Achterom geassisteerd met zijn moeder Maria Wans weduwe van Jacobus Bekkers en Adriana Hartman jonge dochter wonende in de Vriesestraat geassisteerdmet haar vader Hendrik Hartman beiden geboren te Dordrecht]

26 okt. 1799 Bartholomeus Kingen en Anna Catharina Queissen

[14 febr. (sic) 1799 Bartholomeus Kingen jongman geboren te Maastricht wonende aan de Groenmarkt en Anna Catharina Queissen jonge dochter geboren te Gangelt in het Gulikse wonende in de Botgensstraat]

26 okt. 1799 Frederik Wienhoven en Henrica Luijten

26 okt. 1799 Henricus Snijders en Maria van der Laan

26 okt. 1799 Arnoldus Goossen en Fija Lans

[10 okt. 1799 Arnoldus Goossen jongman geboren te Hamont geassisteerd met zijn broer Adriaan Goossen en Fija Lans jonge dochter geboren te Budel geassisteerd met haar zuster Willemina Lans beiden wonende aan de Zandweg]

2 nov. 1799 Gerardus Ligtenberg en Hermina van Wiltren

9 nov. 1799 Adrianus Dokker weduwnaar en Antonetta van den Boogaart

9 nov. 1799 Gerrit Goossen en Antonia van Eindhoven

14 dec. 1799 Jan Sanders en Catharina Franssen

21 april 1800 Jacobus van Es en Jacoba Kool

3 mei 1800 Jan Werner en Catharina Smids

3 mei 1800 Andries Subel en Ida van Weert

17 mei 1800 Josephus Clement en Willemina van Gool

31 mei 1800 Gerrit Goling en Maria de Vaan

21 juni 1800 Maanis Hermans en Margarita Haken

2 aug. 1800 Willem Klaassen en Lisabetha Kanters

31 aug. 1800 Bernardus van de Wetering en Anna Basjou

21 sept. 1800 (getrouwd in Dubbeldam op 17 sept. 1800) Henricus Mullemans en Maria Winmakers

[Gaarder Dubbeldam 14 nov. 1800: Hendrik Mullemans jongman en Catarina Winmakers jonge dochter. “Bovenlanders doch tans alhier.” Pro deo.]

4 okt. 1800 Laurentius Panjou en Loisa Vrintjes

11 okt. 1800 Joannes Petrus Wijers en Agnes Kuijpers

11 okt. 1800 Joannes Klaris en Maria van der Parre

25 okt. 1800 Gerardus Kriegers en Joanna de Bruijn

8 nov. 1800 Frans Geenen en Joanna Bartels

6 dec. 1800 (getrouwd in Dubbeldam) Willem Bus en Frederica van den Bogaart

[Gaarder Dubbeldam 14 nov. 1800: Willem Pietersz. Bus jongman en Fransijntje van den Bogaard jonge dochter, beiden teDubbeldam. Pro deo.]

10 jan. 1801 Joannes Schoutten en Maria van de Graaf

31 jan. 1801 Gerardus Kievits en Petronilla Meuwisse

1 febr. 1801 Jan Jansse en Lisabetha van de Wal

31 mrt. 1801 Gerardus Devaan en Clasina Veger. (Met dispensatie wegens bloedverwantschap in de vierde graad.)

18 april 1801 Jan Smits en Cicilia van den Hoek weduwe van Petrus Bodier

[9 april 1801 Joannes Constantinus Schmits jongman geboren te Aken met schriftelijk consent van zijn vader Anton Schmits en Cicilia van Hoek weduwe van Pieter Boudier geboren te Antwerpen beiden wonende in de Voorstraat]

28 april 1801 Nicolaus Vredevelt en Maria van Vuurden

[11 april 1801 Nicolaas Vredeveld jongman geboren te Dordrecht wonende aan de Varkenmarkt met schriftelijk consent van zijn moeder Christina Tromp weduwe van Jacobus Vredevelt en Maria van Vuurden jonge dochter geboren te Gelder wonende op de Voorstraat bij de Beurs, meerderjarig

Zie Gens Nostra 1992, p. 233]

4 mei 1801 Dirk de Bont en Maria Hoolen

[18 april 1801 Dirk de Bont jongman wonende aan de Varkenmarkt met schriftelijk consent van zijn vader Adriaan de Bont en Maria Hoolen jonge dochter wonende in de Lombardstraat beiden geboren te Dordrecht met schriftelijk consent van haar moeder Johanna Robbens weduwe van Gilles Hoolen]

9 mei 1801 Jan Engering en Henrica Bons

[25 april 1801 Jan Engeringh jongman geboren te Dordrecht wonende aan de Varkenmarkt met schriftelijk consent van zijn moeder Johanna van Kleef weduwe van Dirk Engeringh en Hendrika Bons jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in het Tolbrugstraatje Waterzijde met schriftelijk consent van haar moeder Johanna Piek weduwe van Dirk Bons]

16 mei 1801 Gideon Brugman en Henrica van Bergen

[23 april 1801 Gideon Brugman jongman geboren te Dordrecht wonende in de Vleeshouwersstraat geassisteerd met zijn moeder Lena de Bond weduwe van Evert Brugman en Hendrika van Bergen jonge dochter geboren te Rossem wonende op de Groenmarkt met schriftelijk consent van haar vader Martinus van Bergen]

16 mei 1801 Filip Heesakker en Joanna Mandingers

[30 april 1801 Philip Heesakker jongman geboren te Budel wonende op de Voorstraat bij het Melkpoortje geassisteerd met Lucia Druits vrouw van Anthony Hartog en Johanna Mandingers jonge dochter geboren te Hilvarenbeek geassisteerd met haar zwager Anthony Verhoeven]

23 mei 1801 Henricus Machielsen en Carolina de Bruin

21 juni 1801 Henricus Heinen en Catharina Henr. Christ. Derkson

6 juli 1801 Petrus Blommers en Wilhelmina Bomers (Zwijndrecht)

[Trouwboek gerecht Zwijndrecht 19 juni 1801: ondertrouwd Pieter Blommers weduwnaar van Lijntje Eijkelenboom geboren en wonende te Dordrecht en Willemina Bomers jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht thans wonende te Zwijndrecht, getr. op 6 juli 1801]

26 sept. 1801 Franciscus Hortig uit Rijchem in Bohemen en Catharina Bekkers uit Dordrecht

11 okt. 1801 Joannes van Wijngaarden en Helena Hillebert

17 okt. 1801 Nicolaus Pergens uit Dordrecht en Clara Lina uit Rotterdam

31 okt. 1801 Lambertus Pellemans en Maria Jacobsdr. Gilleze

7 nov. 1801 Joannes Henderiks en Alida Walgerink

28 nov. 1801 Cornelius Huiben weduwnaar en Catharina Krets

28 nov. 1801 Wilhlemus Baten weduwnaar en Antonetta Kuipers

28 nov. 1801 Arnoldus van Gemert en Joanna Emmers

28 nov. 1801 Lambertus Jacobs en Helena Fidelaars

13 dec. 1801 Lambertus Pannemans uit Stockem in het Gulikse en Joanna de Rijk

13 dec. 1801 Gerardus Janssen uit Schinveld en Maria Fransen uit Breugel

21 febr. 1802 Franciscus Haze uit Hasten bij ‘s-Hertogenbosch en Catharina Bekkers uit Buul

[4 febr. 1802 Francois Haaze jongman van Haste in de Meierij van Den Bosch bijgestaan met zijn vriend Jacobus van Wijk en Catharina Bekkers jonge dochter geboren te Budel wonende beiden aan de Beeldjeshaven (1) bijgestaan met Willemina Matthijsdr. Filipsen, getr. 20 febr. 1802]

17 april 1802 Jacobus Stronkmans en Alida Boogers uit Dordrecht

22 april 1802 sacramentaliter juncti sunt matrimonio, qui a viginti annis coram praedicutio juncti erant: Joannes Brugman en Anna Catharina Boogers

24 april 1802 Joannes Wilhelmus Lohman uit Düsseldorf en Catharina Pauwels uit Middelburg

1 mei 1802 Petrus van de Leur uit Budel en Joanna Philipze uit Gastel bij Budel

[15 april 1802 Pieter van der Leur jongman geboren te Budel wonende op de Hil geassisteerd met Jacobus van Bij en Johanna Philipzen jonge dochter geboren te Gastel bij Budel wonende aan het Blekersdijkje geassisteerd met haar zuster Maria Philipzen, getr. 1 mei 1802]

1 mei 1802 Wilhelmus Henricus van Es uit Leeuwarden en Adriana Kole uit Dordrecht

10 mei 1802 Joannes van Huet uit Zilvolde en Maria Bakkers uit Strijensas

16 mei 1802 Egidius Engels uit Dordrecht en Joanna Potters uit Breda

16 mei 1802 Theodorus Thijssens uit Stevenswaard en Gertrudis Hermans uit Zusterzeel in het Gulikse

22 mei 1802 Daniël Tits en Anna Bernarda Voets uit Dordrecht

27 mei 1802 in necessitate et in periculo mortis ante lectum in matrimonio juncti sunt Franciscus Milort en Anna Elisabetha van Rekom beiden uit Dordrecht

[22 mei 1802 Frans Mijlord jongman met consent van zijn vader Godefridus Mijlord en Anna Elisabeth van Rekum jonge dochter geassisteerd met haar vader Jan van Rekum beiden geboren te Dordrecht en wonende in de Oude Breestraat, alles ingevolge procuratie verleden voor schepenen van Dordrecht op Pieter Papillon en S.H. [Servaas Hendrik] Lotsy. De bruid is overleden.

RK doopboek Dordrecht 22 mei 1802: Godefridus Johannes, zoon van Francicus Melort en Anna Elisabeth van Rekom (susceptores: Bartholomeus en Catharina van Rekom)

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 5 juni 1802: Anna Elisabeth van Reekum, 23 jaar oud, koortsen,vrouw van Francois Milort, in de Breestraat, met de lijkkoets, om 10 uur, laat een kind na]

2 aug. 1802 Abraham Ouburg uit Dordrecht, van het Calvinisme bekeerd tot het Rooms-Katholieke geloof en Johanna Noperé uit Kalken

7 aug. 1802 Wilhelmus Delfort uit Bronsen weduwnaar van Maria Pers en Maria Hijnskens uit Schinfelt

[24 juli 1802: Wilhelmus Delfort weduwnaar geboren te Bronsheim bij Zittert en Maria Henskes jonge dochter geboren te Schinfelt bij Zittert wonende in de Vriesestraat geassisteerd met Gerardus Janssen, die verklaard heeft, dat zij geen ouders meer heeft]

29 aug. 1802 Gerardus [Govert]Goverts en Maria van Knossenburg beiden van Dordrecht

24 okt. 1802 Petrus Stams weduwnaar van Henderina Exselmans en Gerarda Caecilia van Arendonk weduwe van Augustinus den Boer

[7 okt. 1802 Pieter Stams weduwnaar geboren te Tongerlo wonende in de Kalkstraat aan de Sluispoort en Gerdina Cecilia van Arendonk weduwe van Augustinus den Boer geboren te Dordrecht wonende in Heer Heymansuysstraat, getr. 23 okt. 1802]

7 nov. 1802 Joannes [Thomasz.] Hartsprong uit Gorinchem en JoannaLamers [sic]uit Kuijk

[14 okt. 1802 (pro deo): Johannes Hartsprong jongman geboren te Gorinchem wonende aan de Vuilpoort met consent van zijn moeder Lena Schouten weduwe van Thomas Hartsprong en Johanna Barten [in het RK doopboek wordt zij Joanna Barte, Barten of Barto genoemd] jonge dochter geboren te Kuik wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk consent van haar voogden Jacobus Minten en Christiaan Willems, getr. 6 nov. 1802

RK dodenregister 10 sept. 1783 Thomas Hartsprong

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 13 sept. 1783: Tomas Hartsprong op de kamer van Hendrik van Kooten in de Nieuwstraat, laat kinderen na, beste graf

RK dodenregister Dordrecht 8 sept. 1803: Helena Schouten weduwe van Thomas Hartsprong

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 13 sept. 1803: Lena Schouten, weduwe van Thomas Hartsprong, boven de Vuilpoort, laat kinderen na, beste graf, 73 jaar oud, verval van krachten]

7 nov. 1802 Joannes Hekelaar en Anna Fidelaar beiden uit Dordrecht

15 nov. 1802 Lambertus Pannemans weduwe van Joanna de Rijk uit Stokkem en Henderina Hendriks uit Aelst bij Zwol

26 mrt. 1803 Martinus Runhart en Maria Heiblik

10 april 1803 Antonius Geraarts en Hermina Pierlo

1 mei 1803 Carolus Fredriks en Catharina Waalpot

7 mei 1803 Leonardus Kramers en Elisabeth Hartman

7 mei 1803 Joannes Mattheus van Langendonk en Petronella Snoek

7 mei 1803 Andreas Kuipers en Wilhelmina Lartingen

20 mei 1803 Arnoldus Kroes en Maria van den Heuvel

20 mei 1803 Fredricus Driessen en Cornelia van den Heuvel

21 mei 1803 Josephus Hermens en Elisabeth Baks

De volgende huwelijken zijn gesloten door Henricus Wilkes:

16 juli 1803 Pieter van Dooren en Wilhelmina Vingeron

23 juli 1803 Jan Lucas en Anna Maria Schrauwen

24 juli 1803 Huig Groenendijk en Alida Veen

30 juli 1803 Petrus de Roo en Henrica Hartman

14 aug. 1803 Josephus Lijssen en Cornelia Vermaas

10 sept. 1803 Jan Schrauwen en Petronella Husting

1 okt. 1803 Joannes Caspar Arents en Sophia Heijmans

15 okt. 1803 Jacobus Bakkes en Maria Sibilla Flekken

16 okt. 1803 Henricus Hennis en Maria Helena Peters

5 nov. 1803 Christoffel Kooke en Joanna van den Nieuwenhuijze

12 nov. 1803 Rudolphus Wilhelmus Heugens en Maria Gertrudis Salacroup

14 nov. 1803 Jacobus Jacobs en Petronella Francisca Gijsbers van Lieshout

11 dec. 1803 Joannes Kortman en Dorothea Maria Wuijts

7 jan. 1804 Joseph Umans en Maria Christina van Bergen

28 jan. 1804 Ludovicus Driessens en Isabella Matthijs

4 febr. 1804 Judocus Henricus Leemhuis en Anna Sophia Hendriks

11 febr. 1804 Godefridus Thoris en Maria Zak

14 april 1804 Hendrik op den Heuvel en Jacoba Castelein

26 april 1804 Joannis Franciscus Fagot en Clara Boudier

12 mei 1804 Joannes Gerardus Grobben en Joanna Maria Verbeek

12 mei 1804 Gerardus Ril [Riel] en Catharina Jacobs

19 mei 1804 Andreas Nijste en Anna Maria Manders

23 juni 1804 Gerardus de Swart en Dorothea Hartman

30 juni 1804 Joannes Baten en Wilhelmina Laans

3 juli 1804 Aegidius Gillisze en Caecilia Rademakers

28 juli 1804 Caspar Haan en Maria Genevase

20 jan. 1805 Joannes Peters en Anna Catharina Mens

[5 jan. 1805 Joannes Peters jongman geboren te Bleerik bij Venlo wonende aan het Melkpoortje met schriftelijk consent van zijn moeder Cornelia Klaassen weduwe van Leonardus Pieters en Anna Catharina Mens jonge dochter geboren te Heelden bij Maastricht wonende op de Tolbrug met schriftelijk consent van haar ouders Leonardus Mens en Maria Theresia Dortsenberg, getr. op 19 jan. 1805]

13 febr. 1805 Adrianus Schouten en Catharina Margaretha Smits

4 mei 1805 Felix van Knotzenburg en Christina Konings

4 mei 1805 Hendrik Matthijszeen Joanna Klaassens

6 mei 1805 Antonius Hijting en Joanna Barbara Metmans

[18 april 1805 Anthonij Heitink weduwnaar van Maria Riphuizen geboren te Hengelo bij Zutphen wonende onder Wieldrecht en Johanna Berbera Metmans jonge dochter geboren te Rees wonende op de Voorstraat bij de Munt, ouderloos volgens verklaring van de pastor te Rees]

11 mei 1805 Jacobus Welten en Maria Margaretha Conrard

[25 april 1805 Jacob Weltens weduwnaar geboren te Cadier buiten Maastricht wonende in de Voorstraat bij de Botgensstraat en Marianna Conrards jonge dochter geboren te Damel buiten Maastricht woont als voren met schriftelijke consent van haar moeder Elisabet Schellings weduwe van Gerardus Josephus Conrards]

9 juni 1805 Theodorus Joannes Franciscus Huiben en Christina van Rekom

29 juni 1805 Henricus Caspar Schaffers en Joanna Maria van Duuren

6 juli 1805 Petrus de Visser en Geertrudis van Rekom

3 aug. 1805 Joannes Henricus Hubert en Barbara Schot

24 aug. 1805 Henricus Sweerhof en Alida Berkmans

12 okt. 1805 Servatius Franssen en Maria Cornelia Duijts

17 nov. 1805 Aegidius Tossaint en Anna Maria Hilbert

23 nov. 1805 Martinus van der Loo en Anna van Schaik van Exter

25 jan. 1806 Joannes van Gerven en Francina Jacobs

8 febr. 1806 Gerardus Stevens en Anna Maria van Steenbergen

3 mei 1806 Henricus Ferdinandus Dohmen en Willemina Schut

24 mei 1806 Joannes Baptista Ghijselinck en Maria Anna Boudier

2 aug. 1806 Joannes Antonius Cox en Gertrudis Maartens

23 aug. 1806 Aegidius Boret en Godefrida Barten

13 sept. 1806 Joannes de Bruijn en Elisabetha Maas

4 okt. 1806 Mattheus Lambertus Wilmar en Henrica Hanssen

25 okt. 1806 Maximilianus Josephus Masjon en Paulina van Raamsdonk

8 nov. 1806 Hubertus Talbo en Susanna Braams

15 nov. 1806 Henricus Rutten en Gertrudis Pas

22 nov. 1806 Fredericus Koltman en Anna Margaretha Hekkermans

22 nov. 1806 Hubertus Judocus Penn medicinae doctor en Adriana Johanna Bauduin

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 8 nov. 1806: Hubertus Jodocus Penn, jongman geboren te Urdingen meerderjarig en ouderloos en Adriana Johanna Bauduin, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op het Vlak aan de Blauwpoort meerderjarig en ouderloos, alles volgens procuratie dd 6 nov. 1806 verleden voor notaris A. A. van den Oever op S. H. Lotsij

Zie genealogie Penn: http://d-compu.dyndns.org/genbook

“Op 1 april 1843 zijn Franciscus Dominicus Andreas Bauduin en zijn zwager Hubertus Jodocus Penn, een arts, een kopergieterij aan de Visstraat begonnen in een pand bij de hoek met de Lange Breestraat links van veilinghuis Mak. … Wanneer de samenwerking tussen de zwagers startte is niet precies bekend, feit is wel dat zij al in 1836 een pakhuis in de Kleine Kalkstraat aankochten. … Kort na het overlijden van Bauduin, op 9 november 1846, kocht het bedrijf [firmanaam: Penn & Bauduin] terrein op de ‘s-Gravendeelsedijk waar het tot 1980 gevestigd is geweest. De onderneming groeit daar snel, in 1854 waren er 100 man werkzaam in de gieterijen.” Het bedrijf werd in 1978 overgenomen door De Groot Zwijndrecht. De naam Penn & Bauduin ging toen verloren: het bedrijf heet sedertdien Grootint. (Dordrecht Monumenteel, Nummer 35, april 2010, p. 35-36)De VVD-politicus Gijs van Aardenne, minister van Economische Zaken (in de kabinetten Van Agt I en Lubbers I: resp. 1977-1981 en1982-1986) envice-premier (1982-1986) was van 1967 tot 1971 directeur van Penn & Bauduin.

I. Joannes Dominicusz. Bauduin (Boudewijns), trouwde RK Dordrecht 16 juli 1741 Joanna Johansdr. Zaijers

(Trouwboek Gerecht Dordrecht 29 juni 1741: Jan Boudewijns jongman geborente Maastricht wonende scheep liggende in de Kalkhaven hebbende schriftelijk consent van zijn vader Dominicus Boudewijns en Johanna Zaijers jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Grote Kerk hebbende schriftelijk consent van haar vader Johan Zaijer, getrouwd 14 juli 1741)

Kind:

II. Dominicus Bauduin, gedoopt RK Dordrecht 22 febr. 1742 (get. Anna Zajer), arts te Dordrecht, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 12 jan. 1795 (met de lijkkoets, bijgezet om 10 u., circa 53 jaar oud), trouwde RK Dordrecht 3 aug. 1777 Agatha Jacobsdr. Rens

(Trouwboek Gerecht Dordrecht 16 juli 1777: Dominicus Bauduin jongman geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat met schriftelijk consent van zijn vader Jan Bauduin en Agatha Rens jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Taankade met schriftelijk consent van haar moeder Adriana Hopman weduwe van Jacobus Rens, getrouwd 1 aug. 1777)

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 206: op 17 jan. 1792 verkoopt Hendrik van Lidt de Jeude, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van mr. Johan Reinier van der Grouden, raad in de vroedschap van Haarlem, voor 6000 gl. aan Dominicus Bauduin, arts te Dordrecht, “Een Huis en Erve, met deszelfs wijnkelder daar onder, als mede open plaats en thuin daar agter, staande ende gelegen op de Voorstraat op den hoek van de Nieuwkerkstraat binnen deze Stad, strekkende voor van de straat tot aan de scheiding van ’t Koetshuis, Stalling en Erve van Jufvr. de wed:e Wilkens, tot ze verre, in zulker voegen en met dezelfde rechten, baaten en lasten als gemelde Huis, Erf en thuin bij zijn Principaal is bezeeten, en breeder vervat in de voorwaarden der openbare verkoping van dato 9-1-1786 en opgevolgde Transportbrief door wijlen den Heer Cornelis Pijl in leven watergraaf in den Nederwaard, Bailluw en Rentmeester van de Lecq &a ofte wel deszelfs gemagtigde voor de Edele Achtbare heeren Schepenen dezer Stad verleden den 21-3-1786”. De meeverkochte meubelen, schoorsteenstukken en behangels zijn getaxeerd op 700 gl.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 292: op 9 mei 1799 verkoopt Agatha Rens, weduwe van dr. Franciscus Dominicus Bauduin, wonende te Dordrecht, voor 9000 gl. aan mr. Simon de Jong van Son, wonende te Dordrecht, en huis met een tuin erachter in de Kannenkopersbuurt, staande tussen de Nieuwkerkstraat en het huis van makelaar Gijsbert Visser.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 6: op 4 febr. 1800 verkoopt Johanna Catharina van Hermaal, bejaarde, ongehuwde en blinde persoon, wonende te Dordrecht, voor 3200 gl. aan Agatha Rens, weduwe van Dominicus Bauduin, wonende te Dordrecht, een huis op de hoek van de Kuipershaven bij de Roobrug, staande tussen de Kuipershaven en het huis van de chirurgijn Van Trigt.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 336: op 25 nov. 1806 verkoopt “Pieter Papillon, gezworen kamerbewaarder dezer Stad, als last en procuratie hebbende van Juffrouw Adriana Johanna Bauduin, meerderjarig en ongehuwd, van Gerrardus Rens, Hendrik Weeningh en Dirk Crans in hoedanigheid als voogden over Jan Jacob Bauduin, Franciscus Dominicus Andreas Bauduin en Dominicus Bauduin alle drie wonende binnen deze Stad, en zijnde gem:e Juffr. Adriana Johanna Bauduin, Jan Jacob Bauduin, Franciscus Dominicus Andreas Bauduin en Dominicus Bauduin, de eenige nagelaten kinderen, afkomelingen en Erfgenamen van wijlen vrouwe Agatha Rens in leven weduwe en Erfgename van Heer Dominicus Bauduin, gewoond hebbende en overleden binnen deze Stad”, voor 4000 gl. aan Jan Swens, wonende te Dordrecht, ene huis op de hoek van de Kuipershaven bij de Roobrug, getekend B:296, met al hetgeen daarin aard- en nagelvast is, alsmede twee toonbanken, “voeteplanken”, zonnezeil, winkelplanken en twee platen, staande tussen de Kuipershaven en het huis van de weduwe Van Trigt.

Kinderen (RK gedoopt in Dordrecht):

a. Joannes Adrianus Bauduin, 15 mei 1779 (get. Joannes Bauduin en Adriana Hopman)

b. Adriana Joanna Bauduin,10 juli 1780 (get. Jan Bauduin en Adriana Hopman), overleden Dordrecht 16 jan. 1864, trouwde RK Dordrecht 22 nov. 1806 Hubertus Judocus Penn, arts

Kinderen (o.a.):

b-1. Hubertus Jodocus Penn, geboren Dordrecht 28 april 1820, koopman, commisionair, reder, kalkblusser, enagent ener stoom-sleepvaart- maatschappijte Dordrecht (Adresboekje Dordrecht 1865), overleden ald. 20 febr. 1877, trouwde Dordrecht 24 juli 1867 Johanna Catharina Barendrecht, geboren Dordrecht 30 jan. 1839, overleden Utrecht 12 april 1928, dochter van Pieter Barendrecht Jacobsz., logementhouder, en Anna Cornelia Lutter, trouwde 2e Dordrecht 9 juni 1878 Johannes Stephanus Wille, geboren Rotterdam 20 aug. 1846, fabrikant (1878),overleden Zeist 8 juni 1916, zoon van Johannes Jacobus Wille en Cornelia Maria Prost

c. Franciscus Dominicus Bauduin, 30 nov. 1785 (get. Franciscus Rens en Antonia Bauduin), koopman te Dordrecht, overleden Dordrecht 25 juli 1846 (in een huis bij de Blauwpoort), trouwde Gerecht Dordrecht 15/29 sept. 1810 Maria Jacoba Masjon, gedoopt RK Dordrecht 16 mrt. 1788, dochter van Gerard Joseph Masjon en Maria van Kleef

(Trouwboek Gerecht Dordrecht 15 sept. 1810: Franciscus Dominicus Andreas Bauduin jongman geboren te Dordrechtwonende aan de Blauwpoort, ouderloos en door brieven van veniam aetatis meerderjarig en Maria Jacoba Masjon jonge dochter geboren te Dordrecht, wonende op de Voorstraat bij de Nieuwbrug, geassisteerd met haar oudersGerard Joseph Masjon en Maria van Kleef echtelieden, volgens procuratie dd 13 sept. 1810gepasseerd voor notaris J.W. van Steenbergen op S.H. Lotsij, op 29 sept. 1810getrouwd)

ORA Dordrecht inv. 1683, f. 220: op 19 april 1810 verkoopt Adrianus van der Linden Florusz., wonende te Dordrecht, als benevens Jan IJpelaar aangesteld tot executeur-testamentair van Govert IJpelaar, die gewoond heeft en is overleden in Dordrecht, voor 2250 gl. aan Franciscus Dominicus Andreas Bauduin, koopman wonende te Dordrecht, een huis op de Nieuwe Haven tegenover de Roobrug, staande naast de Dwarskade voor de Wolwevershaven, getekend oud A:405, nieuw A:386, tussen de Dwarskade en het pakhuis van G. Meuls en Zoon (“het Huis met de Hoofden”].

“Naast het compagnonschap met zijn zwager Hubertus Judocus Penn bezat Franciscus Dominicus Andreas Bauduin samen met zijn broer Dominicus Matheus een likeurstokerij in de Visstraat onder de firmanaam Bauduin & Co. [In 1839 vestigde hij in Visstraat een metaalgieterij]; er werden ondermeer bronzen gaskranen en koperwerk voor schepen vervaardigd. Na het overlijden van Franciscus Dominicus Andreas Bauduin [op 25 juli 1846] zette de zoon van zijn zuster Adriana Johanna Penn-Bauduin, Ferdinand Johannes Penn (1818-1890), de metaalgieterij voor onder zijn eigen firmanaam … In 1847 vestigde hij die onderneming aan de ‘-Gravendeelsedijk (de Mijl). … in 1854 waren er 100 man aan het werk.” (Regionaal Archief Dordrecht)

F.D.A. Bauduin (1785-1846

F. D. A. Bauduin op zijn sterfbed (1846), getekend door Leonard de Koningh(foto: A. Balm-Kok)

Kind:

c-1. Maria Agatha Francisca Bauduin, gedoopt RK Dordrecht 11 aug. 1811 (get. Gerardus Josephus Masjon en Maria van Cleef)

d. Dominicus Agidius Bauduin, 20 aug. 1787 (get. Agidius Bauduin en Agatha Rens)

e. Dominicus Bauduin, 27 mrt. 1789 (get. Dominicus Bauduin Mathiasz. en Agatha Rens)]

29 nov. 1806 Wilhelmus Smits en Maria Catharina Driessen

10 jan. 1807 Arnoldus van Moorsel en Maria Janssen

31 jan. 1807 Wilhelmus de Roo en Christina Kuipers

2 febr. 1807 Petrus Mandingers en Catharina Bos

10 febr. 1807 Martinus Peters Broers en Agnes de Wit

11 april 1807 Jacobus van den Ravet [van den Avoort] en Elisabeth Schoenmakers

18 april 1807 David Damen en Henrica Francisca Gram

2 mei 1807 Engelbertus van Leeuwen en Maria Theresia Springaal

2 mei 1807 Martinus Roozen en Joanna Maria Lhomans

16 mei 1807 Wilhelmus Hoogen en Helena op het Eind

23 mei 1807 Josephus Joannes Nepomucenus Bruning en Maria Josepha Catharina Francisca Luttzener

19 juli 1807 Joannes van Broeckum en Maria Elisabeth van Vechelt

15 aug. 1807 Joannes Jacobus Bauduin en Adriana Joanna Maria Koimans

28 okt. 1807 Arnoldus Marks en Joanna Maria van de Kant

7 nov. 1808 Christianus Herzig en Anna Elisabeth Host

30 jan. 1808 Henricus Broons en Christina Eggen

20 febr. 1808 Franciscus Gerardus Bonnie en Henrica Hijtink

27 febr. 1808 Joannes Fischer en Henrica Aarts

27 febr. 1808 Lambertus Josephus Le Febvre en Maria Elkenboud (getuigen: Joanna Burgers mater et Jacobus Elkenboud frater sponsae)

25 april 1808 Nicolaus van Dooren en Maria Magdalena Rabeling

30 april 1808 Lambertus van der Heijden en Wilhelmina Philipze

7 mei 1808 Benedictus Josephus Carriera en Maria Magdalena Umans (NB: hijis i.v.m. de conscriptie uit Frankrijk gevlucht en heeft een valse naam aangenomen. Zijn echte naam is Casimirus Josephus Adam.)

14 mei 1808 Petrus Canters en Joanna de Jong

14 mei 1808 Joannes Josephus Dirks en Maria Helena Jeukens

4 juni 1808 Joannes Kortman en Elisabeth de Bruin

18 juni 1808 Joannes Lambertus Delhez en Maria Petronella Caecilia van Os

24 sept. 1808 Petrus Spons en Lamberdina Lamberts

24 sept. 1808 Andraeas Smits en Clara Vrijdag

13 nov. 1808 Gerardus Thijssens en Clara van der Loo

15 nov. 1808 Dionisius van Tilburg en Maria Anna Ketelaar

26 nov. 1808 Martinus van der Linden en Ida Baaten

26 nov. 1808 Henricus Weezen en Susanna Rijnhart

4 febr. 1809 Henricus Bongers en Petronella Johanna Stronkman

4 febr. 1809 Paulus Compen en Elisabeth Bogaarts

4 febr. 1809 Marinus Goulare en Maria Gram

15 april 1809 Joannes Engels en Joanna Caecilia Boudier

29 april 1809 Coenrardus Broekerhof en Petronella Hekkermans

29 april 1809 Wilhelmus Verbraken en Adriana Rutten

19 aug. 1809 Joannes Elkenbout en Lucia van Raamsdonk

9 sept. 1809 Joannes Ottolini en Helena Strijkers

30 sept. 1809 Joannes Kroos en Alida Schreurs

7 okt. 1809 Andraeas Verhappen en Maria Kezenberg

4 nov. 1809 Theodorus Bergmans en Adriana van Dijk

11 nov. 1809 Antonius Klockers en Maria Gertrudis Penders

18 nov. 1809 Josephus Smits en Anna Maria Pieters

1810 [25 Louwmaand (januari)/10 Sprokkelmaand (februari)1810] Petrus van Russel en Anna Roberegt [Rouberg]

(Trouwboek Gerecht Dordrecht 25 jan. 1810: Pieter van Russel weduwnaar geboren te Dordrecht geassisteerd met zijn neef Hendrik Wienhoven die verklaart dat de bruidegom ouderloos is en Anna Rouberg weduwe van Gerrit Smits geboren te Schoonhoven beiden wonende in de Kromme Elleboog geassisteerd met haar broer Christiaan Rouberg die verklaart dat de bruid ouderloos is, getr. 10 febr. 1810)

24 febr. 1810 Henricus Teeuwen en Petronella Mattheïs

3 mrt. 1810 Julianus Godais en Maria Grotens

3 mrt. 1810 Lambertus Soullij en Maria Josephina Courard

3 mrt. 1810 Joannes Oosthuis en Alida Berends

21 mei 1810 Ernestus Jacobs en Maria van Bree

9 juni 1810 Henricus van Dalen en Joanna Paap

23 juni 1810 Henricus van Antwerpen en Maria Schippers

15 juli 1810 Joannes Heinen en Gertrudis Hartman (ex Calvinismo conversa)

26 sept. 1810 Wilhelmus Bisschops en Catharina Marcelissen

6 okt. 1810 Henricus Lemans en Joanna Goedmaker

27 okt. 1810 Petrus Keuls en Antonetta Elisabeth van Os

28 okt. 1810 Adam Bertrand en Joanna Louisa Descrij

10 nov. 1810 Franciscus Keulemans en Gertrudis van Bergen

20 nov. 1810 Theodorus Lemmens en Maria Polen

27 nov. 1810 Petrus Smits en Maria Rubeling

Noten.

(1) Beeldjeshaven: riviertje, dat tot 1898 langs de Blekersdijk en de Singel liep.

(2) Trouwboek gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 15 april 1762: Dominicus Kezenbergh jongman van Doornik wonende in de Mariënbornstraat geassisteerd met zijn vader Pieter Kesenbergh en Geertruij Kroes jonge dochter van Dordrecht wonende op de Riedijk geassisteerd met haar moeder Magteltje Hessenbergh vrouw van Gerrit Kroes, getr. 1 mei 1762

Idem 21 okt. 1790: Dominikus Keesenburg weduwnaar geboren te Doornik wonende in het Achterom, moet bewijs aan zijn kind doen en Engelina Vorst weduwe van Jacobus Kool geboren in Den Haag wonende in het Tolbrugstraatje Waterzijde, moet mede bewijs aan haar kinderen doen, getr. 6 nov. 1790